Архитектонски неће професорку Благојевић

Arhitektonski neće profesorku Blagojević

18 februara 2017

kul-arhitektonski-(2)_620x0

FIJASKO povodom izbora nastavnika za užu naučnu oblast Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa (objavljen 24. oktobra prošle godine), na koji se prijavila i dr Ljiljana Blagojević, Arhitektonski fakultet više ne može da sakrije! Konkurs je poništen, a iz materijala koji je u petak po podne objavljen na sajtu fakulteta, može se nazreti i razlog. Predlog predsednika komisije profesora Vladimira Maka da se dr Blagojević izabere, umesto u zvanje redovnog, u status vanrednog profesora, nisu potpisala ostala četiri člana – profesori Miloš Perović, Aleksandar Kadijević i Miodrag Šuvaković i dr Petar Bojanić, naučni savetnik.

Troje ih je bilo izričito protiv ovakvog stava profesora Maka (Perović, Kadijević i Šuvaković), dok je Bojanić izdvojio mišljenje, smatrajući da je nekompetentan za „procenu ispravnosti i bodovanja kandidatkinje“. Po pravilniku o izboru nastavnika, odluke o kandidatu komisija donosi većinom glasova, a uprkos činjenici da se većina članova izjasnila da bi dr Blagojević trebalo da bude izabrana za redovnog profesora – referat nije sastavljen. Profesor Mako podneo je svoj izveštaj, a ostala četvorica članova odvojene dopise Izbornom veću, sa svojim stavovima i obrazloženjima. Potom je Izborno veće donelo zaključak da konkurs nije uspeo i da se u skladu sa statutom raspiše novi, jer – u predviđenom roku nije dostavljen referat?!

Profesorka Blagojević prošlog leta, tajnim glasanjem i zakulisnim radnjama, nije izabrana za redovnog predavača Arhitektonskog fakulteta, iako je imala pozitivan predreferat komisije, podršku struke, studenata i javnosti (zbog čega je od početka novembra na birou rada). Sukob u aktuelnoj komisiji nastao je usled odbijanja profesora Maka da uvaži naučne reference svoje dojučerašnje koleginice (u izveštaju tvrdi da ima samo četiri rada objavljena u visokokategorizovanim časopisima, a ne pet koliko je potrebno za izbor u zvanje redovnog profesora).

Njegovim izveštajem je, smatra profesor Perović, veteran Arhitektonskog fakulteta, „potcenjen naučni i obrazovni doprinos dr Ljiljane Blagojević“. Prema Perovićevim rečima zapanjujuća je „upornost predsednika komisije da odbija da prizna neke od njenih naučnih rezultata, navodeći argumente za koje sam ponovo, detaljnom proverom, utvrdio da ne stoje“.

Uz pismo, Perović je priložio i dokaz da na jedinom meritornom akademskom servisu koji priznaje BU, Blagojevićeva ima ne pet, već sedam meritornih radova. I profesor Kadijević nema rezervi „prema činjenici da je koleginica Blagojević ispravno navela svoje naučne reference“. Iako je za profesora Šuvakovića „slučaj petog rada“ ostao otvoren, on kao argument zbog koga nije potpisao izveštaj predsednika komisije navodi da su zanemarivanjem kvalitativnih kriterijuma u ime kvantitativnih, dovedeni u pitanje izuzetni naučni rezultati koje je dr Blagojević ostvarila i verifikovala na nacionalnom i međunarodnom planu.

Kao što je sve tokom ovog konkursa bilo „iz večeri u tajnosti“ (mimo zakona i statuta materijal konkursne komisije nije bio dostupan javnosti u predviđenom roku) i zaključak Izbornog veća je manjkav. Nema pouku o pravu na žalbu, ni o pravnom leku.

JOŠ BEZ ODGOVORA

ZA zaštitu svojih akademskih prava Ljiljana Blagojević, se obratila raznim institucijama:

– Ni na jedan moj dopis koji sam uputila Fakultetu, naime dekanu, sekretaru, Nastavno-naučnim i Izbornom veću, nisam dobila odgovor – kaže za „Novosti“. – Nisam dobila ni jedan jedini odgovor ni od jedne instance Univerziteta, uključujući rektora, prorektora, generalnog sekretara i Univerzitetskog ombudsmana. Nisam dobila nikakav odgovor Prosvetne inspekcije za visoko obrazovanje Ministarstva za prosvetu, nauku i tehnološki razvoj, kojoj sam podnela pritužbu.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *