Država je najveći vlasnik „Politike“

Država je najveći vlasnik „Politike“

9 avgusta 2014

Zejnel ZejneliPiše: Zejnel Zejneli

Već sam pisao nekoliko puta o tome, ko je najveći akcionar i vlasnik, kako je pod kojim uslovima, i da li je uopšte privatizovana ,,Politika„, najstarija novinska kuća na Balkanu, nekada najuglednija, najbogatija i najčitanija. Dolaskom ,,demokratije„ promenila se i ,,Politika„, sa novim demokratama, koji su stali na čelu ove kuće, koji su odmah počeli sa kritikom Živorada Minovića i Hadži Dragana Antića, kao direktore i glavne i odgovorne urednike ove novinske kuće, iako su u to vreme novinari bili najugledniji i uticajni, kao i sama kuća. Kako sam proveo više od tri decenije u ,,Politici„, znam kako su mnogi i pre pomenute dvojice radili i kakvu su sigurnost i ugled uživali, ne samo novinari u ovoj srpskoj kući, pod rukovodstvom onih koje sam već pomenuo, već i mnogih penzionisanih ili onih koji više nisu među živima.

Ni u snu nikome nije padalo da može biti oteran, da će neko biti tehnološki višak, da će doći neki novi, a i meni nije padalo na pamet da će me oterati iz ,,Politike„. Ali u sebi sam bio zahvalan, što su me uopšte primili nazad u list, kada više nisam mogao da se vratim na Kosovo i Metohiju. Došao sam sa porodicom u Suboticu, ali mi je tadašnji direktor i tadašnji glavni urednik rekao uz saglasnost sa šefom Dopisničke službe „Politike„, da ne mogu u ovaj grad. Nisam mogao da verujem. Slali su me u Pirot, Surdulicu i još neke gradove, a kada sam video da ću ostati bez posla, kolega iz Prištine, koga takođe nisu hteli u ,,Politici„, a posle ga oterali, rekao mi je da prihvatim Sombor, što sam ja i učinio, jer su pomenuti mislili da čine ,,dobru„ stvar tako što ponovo sele već proterane.

Više godina sam se trudio dakle, i dok sam još radio, pisao o pijacama, pozorištima, bibliotekama, kosidbi, ali ne i o političkim temama, pogotovu ne o Kosmetu, a ne daj bože o nekoj političkoj temi iz Vojvodine, čime sam se bavio tri decenije na Kosmetu, da shvatim u čemu je problem. Shvatio sam, a posle mi je i rečeno, da sam za,, demokrate„ evropejce, bio nekakav ,,remetilački faktor„, čime su pokušali da mi nametnu i krivicu. Pisao sam i pokušavao sam da razumem, to novo doba, a zatim kasnije, kada se počelo govoriti o privatizaciji, izvršena podela akcija, trudio sam se da shvatim „model“ privatizacije ,,Politike“ i zbog toga pomalo i istražujem, posebno kada sam došao u posed Ugovora, kada su Bodo Hombah i njegov Nemački VAC, odjednom postali vlasnici jedne polovine Politikine kuće. Kao i stotine drugih i ja sam mali akcionar, danas bezvrednih akcija ,,Politike„, i zato sam sa velikim zadovoljstvom slušao ono što je o ,,Politici„ i privatizaciji rekao predsednik Vlade Srbije Aleksandar Vučić povodom usvajanja seta medijskih zakona, o čemu niko neće da govori, što inače odobravaju sve moje kolege i mnogi zaposleni, u to sam siguran. Obradovao sam se jer sam i ja kao i oni, mali akcionar, bez ikakvih prava, koja nam je neko oduzeo, iako posedujemo gotovo 25 odsto akcija.

Ugovor o osnivanju preduzeća, potpisan je i overen u Opštinskom sudu u Beogradu 29. januara 2002. godine, a kao potpisnici su Darko Ribnikar, direktor, i Slavica Čedić kao predsednik Skupštine akcionara ,,Politike„, a drugi potpisnik je VAC iz Esena u Nemačkoj, koga je zastupao Dr Markus Berman. Novo društvo sada ima naziv ,,Politika Newspapers and Magazines-PNM, ili Srpski ,,Preduzeće za izdavanje novina i časopisa d.o.o Beograd“, koje kao delatnost, dakle ono čime će se baviti ima čak 32 stavke, i još četiri, kao što je na primer uvoz i izvoz roba, izvođenje investicionih radova u inostranstvu i drugi poslovi. Prema ovom ugovoru osnovni kapital Društva iznosi nešto više od 25 miliona evra, a ,,on će biti unesen u novcu, stvarima i pravima„.

,,Politika„ u novcu unosi 1000,00 eura ,,od čega jednu polovinu pri osnivanju preduzeća, a preostali iznos se unosi za period od dve godine. Što se tiče unosa kapitala u stvarima ,,Politika„, unosi ,,tehničku opremu za pripremu štampe, štamparske mašine, ekspediciju, distributivnu mrežu i opremu za distribuciju, uključujući i transportna sredstva, opremu, zatim pravo na naslove novina ,,Politika„,,Politika ekspres„ i „Sporstki žurnal„ i još 16. izdanja. U međuvremenu ,,Politika ekspres„ je ugašena, nestao je ,,Novi ekspres„, i „nestala„ su mnoga druga izdanja, zatim distributivna mreža, kamioni, kiosci, odnosno prodajna mreža, a predmet ovog ugovora, ,,osim svih prodajnih kioska, nisu nepokretnosti u vlasništvu ,,Politike a.d.„ Dobit se deli prema bilansima Drštva, a kako je predviđeno ,,rizik se snosi do visine osnovnog kapitala, a dugovi ,,Politike a.d„ biće isplaćivani iz dela dobiti Društva, koji pripada,, „Politici,„ iz dobiti samog preduzeća ,,Politika,„ koju će ona ostvarivati u budućnosti…

U rešenju koje je doneo Trgovinski sud u Beogradu 6. februara 2002. godine, u delu ,Ukupan iznos uloga osnivača i člana, upisano je 12.501.000,00 EUR u novcu i stvarima, odnosno upisano 1000 EUR u novcu i 12.500.000,00 EUR u stvarima, a uplaćeno samo 1000,00 EUR ili 60.035,60 dinara.Ukupan upisani kapital društva iznosi 25.002.000,00 EUR, a ukupno je uneto u novcu 5.2.2002. godine, samo 2.502.000,00 EURA, dok će preostali ulog u novcu, stvarima i pravima osnivači uneti u skladu sa aktom o osnivanju preduzeća i Zakona o preduzećima. Tako je bilo na papiru.

Koliko je novca zaista uneto, ko zna da li će se ikada saznati. Zbog toga je valjda i predsednik Vlade Srbije, to označio kao veoma komplikovano, što treba, nadam se da razmrse nadležni organi. Činjenica je, ipak da je ,,Politika„,posedovala ogroman kapital. Od ulaska VAC-a, prestala je da izlazi ,,Ekspres politika„, kao veoma tiražna novina, a pao je i tiraž ,,Politike„. Urednicima, novinarima i zaposlenima, jednostavno je jednog jutra rečeno da je novina ukinuta. Ukinuta je i gledana TV ,,Politika„, na isti način i mnoga druga izdanja. Zaposleni su ostali bez voznog parka, distribucije, a prodata je prodajna mreža, a i nepoznata je sudbina palate ,,Politika„, prodata su sva dopisništva u Srbiji i ona u bivšim republikama, ukinuta skoro sva dopisnička mesta, a apsurdno je da danas Novi Sad nema dopisnika, a bilo ih je troje, a dopisništvo je prodato. Čija je danas štamparija u Krnjači, teško da neko zna, ako već nije prodata. To je inače, bila najveća štamparija, građena i novcem zaposlenih, ne samo u nekadašnjoj Jugoslaviji, već i na Balkanu i u Evropi. Ona je bila planirana za štampanje novina, knjige, omota za konditorske proizvode, za duvansku industriju. Posedovala je moderne mašine, a i ne verujem da se VAC potrudio da kupi neke nove.

Kuća ,,Politika„, ostala je tako bez svoje prodajne mreže koja je u jednom trenutku donosila i do 40 miliona evra godišnje. Prodaje se prodajna mreža ,,Politike„, zatim je VAC prodaje Stanku Subotiću Canetu, a on ,,Centroproizvodu„. Svejedno da li je išlo tim redom, ali je činjenica da je ova Srpska kuća ostala bez svoje ,,zlatne koke„. Da li je i država oštećena, sigurno da jeste, i da li je novac iznošen iz Srbije. Mnogi se sećaju da je predstavnik VAC-a u Srbiji bio Srđan Kerim, iz R.Makedonije, ambasador, Generalni sekretar UN, koji je na graničnom prelazu Horgoš uhvaćem sa 750.000 evra u torbi. Šta je bilo sa tom aferom, čiji je novac bio, gde je završio, nikada se nije saznalo, kao što se ne zna i da li se možda odlivao novac ,,Politike„ iz Srbije.

,,Politika„ od 2013. godine, preduzeće u restruktuiranju, sa gubitcima. Na osnovu Centralnog registra, depo i kliring od hartija od vrednosti struktura kapitala Društva je sledeća, a podaci su dobijeni od Ministarstva privrede, ljubaznošću Poverenika za informacije, koji su uradili ono do čega su i sami došli. Dakle, što se ,,Politike„ tiče stvari stoje ovako:

Akcijski kapital iznosi 6.596.896 akcija, odnosno 100 odsto kapitala, koji čini akcijski kapital pravnih lica i akcijski kapital fizičkih lica

1.Republika Srbija je vlasnik 31,06367 odsto
2.Akcionarski fond 21,4542 odsto
3.JP Elektroprivreda Srbije 12,73873 odsto
4.PIO Fond RS 4,32919,odsto
5.Komercijalna banka a.d Beograd 2,61681 odsto
6.AIK Banka AD Niš 1,82824 odsto
7.Ivan Miljković 1,57297 odsto
8.Elektrodistribucija Beograd 1,42573 odsto
9.JP PTT Saobraćaj Srbija 1,07258 odsto
10.NIS AD Novi Sad 0,78505 odsto
i ostali akcionari-predpostavljam , da je reč o malim akcionarima, koji su bili vlasnici oko 25 odsto akcija AD ,,Politika„, koje su im podeljene i imaju još uvek važeće potvrde o tome.

Dakle, na osnovu ovih podataka, država Srbija, uključujući tu i Javna preduzeća, vlasnik je više od 80 odsto kapitala. To svakako u budućoj privatizaciji, koja mora da se sprovede, državi i te kako olakšava razgovor sa potencijalnim kupcem ili kupcima. Još, ukoliko država pre toga otkupi akcije malih akcionara, što bi bilo pravedno i jedino ispravno, onda ona postaje apsulutni vlasnik kapitala. Sada je pitanje da se utvrdi šta je ostalo od imovine ove velike kuće, da li je nešto, šta i kome prodavano, kakva je bila uloga Nemačkog partnera, koliko je država, pre ove vlasti učestvovala u tome, i koliko ima istine o onome što se za sada samo nagađa, o imovini, ko je donosio takve odluke o eventualnoj prodaji i drugo, a ti se podaci mogu dobiti samo u ,,Politici„, tako sam bar obavešten.

Ono što je poznato je to da je prodata Prodajna mreža, zajedno sa distributivnom mrežom, oko 1200 kioska, kamioni, automobili i sve što je tu pripadalo, dopisništva u Srbiji i u bivšim republikama, a da li su prodate zgrade u Cetinjskoj i u ulici 29. novembar u centru Beograda, druga imovina i štamparija, to ostaje da se vidi, što je inače, posao države. Ono što je poznato je da je biznismenu iz Prištine, prodato Dopisništvo „Politike„, od oko 250 kvadratnih metara, u centru Prištine, koje je jula 1999.godine napušteno. Iako su bila polomljena slova ove kuće, ovo dopisništvo je bilo jedina Srpska institucija u etnički čistoj Prištini. Ono je, prema nekim saznanjima, prodato za oko 170 hiljada evra, iako je ono vredelo 3000 Evra po kvadratnom metru. ,,Politika„ je imala i 50 kioska širom Kosova i Metohije, čija je sudbina nepoznata, niti je poznat vlasnik, ukoliko je i to prodato.

Prema dopisu iz Ministarstva Privrede ,,predmet svojinske transformacije je bio kapital, a ne imovina, tako da Ministarstvo ne raspolaže podacima koji se odnose na prodaju imovine privrednog društva ,,Politika A.D„- u restruktuiranju…Agencija za privatizaciju nas je obavestila da ni ona ne raspolaže podacima o prodaji imovine navedenog privrednog društva„, te su me uputili da podatke tražim od pomenutog privrednog društva, ali će se i oni oko toga založiti.

Odgovarajuću u intervju NIN-u, da li bi za Vladu bio legitimni potencijalni kupac ,,Politike„,Stanko Subotić Cane, Aleksandar Vučić je odgovorio…Ma ne to su gluposti, u stilu rekla-kazala…Prvo mi nismo u stanju da raščistimo vlasničke odnose u ,,Politici„, da vidimo da li je Miroslav Bogičević, stvarno njen suvlasnik ili nije, kakvi su naši odnosi sa Nemcima, ko je tu kome garant itd. Neki drugi medijski magnati iz Srbije se u nekom obliku pominju u vezi sa ,,Politikom„, ali ne i Subotić.. Na pitanje može li se javiti kao kupac, ako država raspiše tender, Vučić kaže ,,Pa kako da raspišemo ako ne znamo koliki nam je udeo.

Ali moraćete to da uradite do kraja juna 2015. godine. Na ovo pitanje premijer Vlade Srbije kaže, da će očito tome morati da se bave državni organi i kada se ceo taj postupak okonča, videćemo prvo da li će tu uopšte da bude državnog udela, kako će se raspetljati odnos Nemačkog VAC-a sa Bogičevićem, ko je tu kome i šta i koliko platio, da li je posle prve tranše uplaćeno još nešto. Ne dao vam bog da tu ulazite.

Imajući u vidu ono što je do sada postignuto u veoma složenim poslovima privatizacije, koja se ko zna na koji način obavljala, što je imalo za ishod i zahtev EU da se raščiste sporne 24 privatizacije, moraće ne samo da se poradi na ,,Politici„ od strane državnih organa Srbije. To što ona nije pomenuta u ,,sporne „ privatizacije od strane EU, to je potpuno razumljivo jer EU verovatno ima u vidu da je Bodo Hombah Nemac i da se podrazumeva da je sve bilo u najboljem redu. Ali Srbija sebe radi, javnosti i zbog drugih razloga, bez obzira koliko bilo teško, mora da da odgovor oko privatizacije ,,Politike„, da imenuje odgovorne, ukoliko se otkrije nešto što nije u skladu sa važećim propisima, ukoliko se otkrije da je neko u tome učestvoavao, Demokrate, ili neko drugi, i da se neko okoristio, da je učinio štetu državi i drugo. Jer Vučić i sam kaže da je država jača od svakoga. Zato bi bilo i dobro, da se kaže istina. A istina je prema zvaničnom dokumentu to da je država Srbija sa svojim JP najveći vlasnik ,,Politike„i ,,mali akcionari„, koje niko i ne pominje.

zejneli politika1zejneli politika22

(Vidovdan.org)

KOMENTARI2 komentara

  1. Lune says:

    "KUSTENDORFIZACIJA KUCE POLITIKA" Šta je i sa zahtevom za raskid kuporodajnog ugovora između “Politike” i VAC-a, koji je baš Branko Pavlović podneo Trgovinskom sudu u Beogradu? “Oni u koje smo se najviše pouzdavali stvarni su grobari “Politike”. Počev od Emira Kusturice l kao predsednika UO, do Matije Bećkovića koji je tu da bi pokrivao sumnjive radnje svog zeta Srđana Janićijevića, Aleksandra Simića koji je eksponent interesa aktuelne vlasti, suprotnih interesima 6.366 akcionara koji su nekada imali više od trećine, a sada svega 24 odsto akcija na papiru affraid affraid , i Predraga Mihajlovića koji zastupa interese Komercijalne banke, negdašnjeg poverioca “Politike”. Svi oni, zajedno sa direktorom “Politike” a.d. zubarom Zoranom Vacićem, koji osim zuba vadi i “vilice” i sa Brankom Pavlovićem, koji je prelaskom u njihov tabor došao u otvoren sukob interesa i gladnim penzionerima mora da vrati uplaćene članarine od po 1.000 dinara zbog neispunjavanja ugovornih obaveza, moraju da odu. Ako ne drugačije, prisilićemo ih na taj čin štrajkom glađu”, tvrdio je predsednik Skupštine akcionara.

  2. popovic petar says:

    Da li ce se politika ponovo privatizovati i da li ce mali akcionari imati finansijsku korist od privatizacije i zasto se nezalimo sudu u stratsburu?Unapred hvala

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *