Tuđmanova izjava sa Briona je dokaz o genocidnoj nameri Hrvata

Tuđmanova izjava sa Briona je dokaz o genocidnoj nameri Hrvata

12 marta 2014

tudjman0802Šef srpskog pravnog tima u sporu sa Hrvatskom za genocid Saša Obradović istakao je danas u Međunarodnom sudu pravde da je Srbija dostavila dovoljno dokaza da operacija „Oluja“ koju su izveli hrvatski državni organi ispunjava sve elemente krivičnog dela genocida, kao i da je Hrvatska prekršila svoje obaveze iz Konvencije o sprečavanju genocida.

„Izjava predsednika Hrvatske Franje Tuđmana na Brionima od 31. jula 1995. kada je napravljen plan za Oluju sa hvatskim vojnim vhrom moze da posluži kao dokaz postojanja namere da se uništi deo Srpske nacionalne i etničke grupacije koja je živela u Krajini, u delovima koje su štitle snage Ujedinjenih nacija“, rekao je Obradović.

Predstavljajući protivtužbu Srbije pred 17 sudija MSP-a Obradović je napomeuo da je postojanje genocidne namere Hrvatske potkrepljeno je i mnogim drugim aktivnostima, posebno intenzivnim zločinačkim aktima protiv Krjajiških Srba tokom i posle operacije „Oluja“.

Genocidna namera se, kako je naveo, ispoljava kroz granatiranje gradova u Krajini, prisilnog raseljavanja srpskih civila, masovnog ubijanja Srbi koji su odlučili da ostanu na područjima koje su štitile snage UN, napadima na bespomoćne kolone izbeglica, masovnim uništenjima i krađi srpske imovine.

„I na kraju uvođenje administrativnih mera kojima se sprečava povratak krajiških Srba u njihove domove“, izložio je šef srpskog pravnog tima.

On je podsetio da Hrvatska još nikoga nije osudila za masovna ubistva počinjena tokom i posle operacije „Oluja“.

„Naprotiv, ta zločinačka operacija se čak slavi kao državni praznik u Hrvatskoj“, rekao je Obradović i zaključio da je proslava zločina najgori oblik (njegovog) nekažnjavanja“.

Prema njegovim rečima, Srbija ima legitimni interes da zahteva pravdu za žrtve i izbeglice iz Srpske Krajine od kojih je više od 150.000 našlo zaklon na njenoj teritoriji, od kog broja je jedna trećina uzela i njeno državljanstvo. Pored obrazlaganja niza dokaza, Obradović je sudu predstavio i podatke Veritasa, prema kojima je u operaciji Oluja i po njenom zavrsetku, ubijeno je 1,719 Srba.

Prema izvestaju UN, proterano oko 200,000 ljudi, dodao je šef srpskog pravnog tima.

Ranije danas Obradović je ocenio Hrvatska nedostatak dokaza o genocidu, koji je navodno počinila Srbija na njenoj teritoriji, pokušava da zameni mnogo atraktivnijom diskusijom o Velikoj Srbiji, atraktivnijom bar za njen politički teatar.

„Svaku ideju o Jugoslaviji, Hrvati su proglasili Velikom Srbijom“, naveo je Obradović u popodnevnom delu izglagaja pred MSP-om, a potom izneo niz dokaza da je Hrvatska na čelu sa predsednikom Franjom Tuđanom gajila politiku „Velike Hrvatske“.

Obradović je na početku izlaganja srpskog pravnog tima u ponedeljak naveo da od samog početka spora, hrvatska tužba protiv Srbije podneta sudu u vreme NATO bombardovanja izgleda cinično, jer su Srbi žrtve genocida u Hrvatskoj od 1991. do 1995. godine, iako je i dosta Hrvata propatilo tokom konflikta, izrazivši tom prilikom i žaljenje za sve žrtve.

U nastavku izlaganja sprske protivtužbe članovi pravnog tima Srbije Britanski advokat Vejn Džordaš i beogradski Novak Lukić analizirali su pred sudom izjave sedam svedoka koje je priložila Srbija.

Njihova imena i svedočenja su zabranjena zas objavljivanje do okončnja usmene rasprave pred sudom, 1. aprila, a saslsusanje pred sudom suspendovano jer je Hrvatska odbila da ih unakrsno ispita.

Prema rečima Džordaša, vojnici UN, civili i ekspertski svedoci, svedočili su o aspektima operacije Oluja, i napadu hrvatskih snaga tokom i posle operacije Oluja Svedočenja opisuju granatiranje gradova, proterivanje civila iz njihovih domova, ponašanje hrvatskih snaga prema izbeglicama i pokušajima osoblja UN da ih zaštiti.

Civili opisuju svoju bespomoćnost pred granatiranjem, njihove pokušaje da pobegnu od smrti i ranjavanja kao i mnogih drugih civila koji su nezakonito ubijeni il ranjeni, naveo je Džordaš.

Svedoci su pričali i o uništenju i pljački srpske imovine i gradova i sela bivše republike Srpske Krajine, kao i o posledicama Oluje i posebno nastavku ubijanja civila, uključujući žene, decu i stare. . . napomenuo je britanski advokat.

I njegov kolega Novak Lukić takođe je analizirao izjave svedoka Srbije.

Usmena rasprava nastavlja se sutra.

Počela je 3. marta izlaganjem hrvatskog pravnog tima i biće zaključena 1. aprila. Od 20. marta će uslediti druga rudna prezentovanja argumenata sudu oba pravna tima.

To je završnica spora koji je počeo još 1999. godine podnošenjem hrvatske tužbe Međunarodnom sudu pravde protiv Srbije.

Hrvatska, predvođena tadašnjim predsednikom Franjom Tuđmanom, je 2. jula 1999. godine pokrenula postupak pred MSP protiv tadašnje SRJ zbog navodnog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida tokom oružanih sukoba na teritoriji te Republike od 1991. do 1995. godine.

Srbija je odgovorila kontratužbom 2010. koja se zasniva na istom činjeničnom i pravnom osnovu na kome je podneta hrvatska tužba, odnosno na Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida.

Raspravom predsedava predsednik MSP-a sudija iz Slovačke Petar Tomka.

Usmenoj raspravi, prethodila je dugogodišnja pisana rasprava koja se odvijala putem podnošenja pisanih podnesaka sudu, kao što su: tužba, odgovor na tužbu, konratužba, odgovor na nju, a sve uz obimnu dokumentaciju na više desetina hiljada stranica.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *