MIROSLAV LAZANSKI: Amerikanci jedino Srbima, od svih naroda Balkana, nisu dali pravo na samoopredeljenje

MIROSLAV LAZANSKI: Amerikanci jedino Srbima, od svih naroda Balkana, nisu dali pravo na samoopredeljenje

9 marta 2013

kirbi_620x0Piše: Miroslav Lazanski

Taman kada sam pomislio kako će nova američka ekselencija u Beogradu, ambasador Majkl Kirbi, više voleti Srbiju nego njegovi prethodnici, barem se tako činilo prethodnih meseci, kad ono ekselencija nastavlja istim utabanim putem. Kaže da  „Vašington ne želi novu Republiku Srpsku na Kosovu, jer se taj model nije pokazao kao dobro rešenje za razvoj BiH”. Ako osnovano pretpostavimo da je ljubav Amerikanaca prema nekoj državi, ili naciji, uvek zasnovana na konkretnom interesu, onda je predsednik Republike Srpske Milorad Dodik svojevremeno najbolje odgovorio američkom ambasadoru u BiH na primedbu  „kako BiH ne funkcioniše, a oni Amerikanci su u projekat te države uložili pare”.

„Ekselencijo, Republika Srpska je spremna da vam vrati svaki uloženi dolar, evo takoreći sutra, samo nemojte više da nam namećete vaša rešenja”, rekao je Dodik. Amerikanac je bio iznenađen, zgranut i bez teksta.

Dakle, hajde da i mi ponudimo Vašingtonu da mu platimo zato što su nas bespravno i mimo svih međunarodnih konvencija i pravila bombardovali 1999. godine, da platimo sve bombe, rakete i osiromašeni uranijum kojim su nas zasejali, da im platimo sav strah i duševni bol njihovih pilota dok smo ih gađali, da platimo i duševni bol koji ekselencija verovatno ima kad god prođe ulicom Kneza Miloša pored ostataka zgrade Generalštaba i Ministarstva odbrane. Jer,  „Đuro će ti oprostiti što te je tukao”.

Možemo mi to, kako da ne, pa naši odnosi sa Vašingtonom i Briselom sve više liče na prilično nedoličan orijentalni bazar. Naime, već 12 godina Srbija živi između revolucije i kontrarevolucije, između jasnih ciljeva i nejasnih perspektiva, između pritiska i zaborava, između nespojivog očuvanja Kosova, u ovom ili onom obliku, i ulaska u EU.

I sve to vreme šerif nameće red i zakon, sankcioniše ono što smatra da treba, ocenjuje rezultate na planu demokratije i ljudskih prava, pohvaljuje i dodeljuje diplome i povlastice revnosnim učenicima, a da se niko od domaćina u ovoj Srbiji ne upita kakva smo mi to zemlja? Ne zbog nas, već zbog Amerike i Amerikanaca, jer njima, ako zaista volimo SAD, treba pomoći.

Ratnička politika, paganska etika, Amerika sve više liči na nekadašnju rimsku imperiju, jer samo je Rim u jednom periodu istorije bio toliko vojno superioran. Posle dobijenog  „hladnog rata”, Amerika vlada svetom bez saveznika, bez institucija, bez pravila, reagujući silom gde hoće i kad hoće. To neosnovano samopouzdanje zove se  „hibris”, to je grčka reč, a znači otprilike prekoračenje svake mere, kad ljudi zamisle da su moćni kao bogovi, i ne vide da upravo zato i srljaju u provaliju.

Upravo je na primeru Kosova savremeni Rim na reci Potomak prihvatio svoju imperijalnu sudbinu, zaboravio svu moralnu retoriku, jer to kao da sada nije realno, ali za razliku od Rimljana, koji su otvoreno prihvatali svoju imperijalnu sudbinu, Amerikanci vole da veruju, i da druge u to uveravaju, da oni nemaju imperiju. Zapravo, Amerika je unilateralna kada hoće, ili kad god može, kao svaka sila, a multilateralna kad mora, opet kao svaka sila, jer to je samo odnos snaga.

Pri svemu tome, Americi je najvažnija stabilnost nekog regiona, mnogo važnija i od puke pravde. SAD smatraju da stabilnost i američke interese na Kosovu mogu da garantuju Tači i Haradinaj, a ne srpski političari, kako na Kosovu tako i u Beogradu. Američka imperija se na Kosovu opredelila za stabilnost, kao vodeću ideju, a ne za demokratiju, još manje za ljudska i nacionalna prava Srba.

Amerika je godinama podržavala i pomagala najgore vojne režime i diktature širom sveta, naravno, ako su obezbeđivali red i branili interese Amerike. Kosovo je samo nastavak te imperijalne politike.

Kosovo je vekovna agonija rivalskih kultura i nacija, sudar međusobno nespojivih istorija zapletenih u borbi za primat na istom i uskom geografskom prostoru.

Kosovo je i sudar mitova čija se verodostojnost periodično pothranjuje i krvlju, a svako novo ubistvo na tom prostoru čini istoriju koja je do njega dovela verovatnijom i težom za prevazilaženje. Beskorisno je isticati da su sve istorije u velikoj meri mitske, da su kulture prepune logičkih besmislica i samoobmana i da je plan Prištine o harmoničnom i idiličnom Kosovu Albanaca i Srba neosnovana fantazija. Bog zna da su se iz klasne i ideološke solidarnosti u prošlom veku izrodila užasna zla. Da li je neosporno da će ruke nacionalne i etničke solidarnosti danas biti čistije? Ako je istina da je komunistički vizionarski internacionalizam doživeo slom, u kojoj meri se dobronamerni liberalni nacionalizam pokazao uspešnim, recimo, na prostorima Balkana?

Šta bi danas uradio Vudrou Vilson, pravi predstavnik dobronamernog liberalnog nacionalizma, sa bandama ubica i pljačkaša na Kosovu? Jer, u Vilsonovom liberalnom nacionalizmu centralno mesto zauzimala je doktrina samoopredeljenja, odnosno ideja da potlačene nacije imaju pravo da zbace svoje tlačitelje i da zahtevaju suverene države na teritoriji koju naseljavaju.

Na Balkanu su sve nacije dobile to pravo osim Srba. Osim, ako američka ekselencija u Beogradu ne misli drukčije…

(Politika)

KOMENTARI2 komentara

  1. Danilo Vasic says:

    Nisu samo Amerikanci problem naših stradanja. VIZIONARSKI "I poznaćete istinu i istina će vas osloboditi" Cionistički planovi za Slovene Ovo su reči rabina Sinedriona Reb Menahem Mendel Šnersona Naši planovi za Slovene 1. Naša specijalna taktika borbe protiv crveno-smeđih (a svi Sloveni su crveno-smeđi) je tajno znanje, koje predstavlja tajnu zbog svoje izolovanosti. Glavnu oštricu borbe mi ćemo usmeriti protiv Slovenstva, izuzimajući otpadnike koji su bliski sa Jevrejima isključivo zarad svojih interesa. Istina, te «bliske» ćemo, pošto ih iskoristimo za svoje ciljeve, izbaciti iz našeg društva. Slovenstvo, a među njima Rusi su najnepokorniji narod u svetu. Nepokorni su zbog svojih psihičkih i umnih sposobnosti u koje su ugrađene mnoge generacije predaka, zbog gena na koje se ne može uticati, tj. koji se ne mogu se prepraviti! Slovena možeš uništiti, ali ga ne možeš pokoriti. Eto zašto ovo seme treba likvidirati a pre svega značajno smanjiti njegovu brojnost. 2. Naše metode borbe neće biti vojne, već ideološke i ekonomske, uz upotrebu struktura moći opremljenih najsavremenijim vrstama oružja za fizičko suzbijanje pobune i to još većom žestinom nego što je to učinjeno u oktobru 1993 godine od Vrhovnog sovjeta Rusije. Prvo, mi ćemo izdeliti sve slovenske narode (od njih 300 miliona, polovina je Rusa), na male oslabljene zemlje sa međusobno pokidanim vezama. Ovde ćemo primeniti našu staru metodu: ZAVADI PA VLADAJ! Potrudićemo se da te zemlje međusobno posvađamo i uvučemo ih u međusobne ratove sa ciljem – međusobnog uništenja. Ukrajinac će misliti da se bori protiv ekspanzionističke Rusije, da se bori se za svoju samostalnost i misliće da je konačno dobio svoju slobodu, ali istovremeno potpuno će postati zavistan od nas. Isto to će misliti i Rusi, koji će se navodno boriti za svoje nacionalne interese i vraćanje zemlje koja im je «nezakonito» oduzeta i tako dalje. Sve to ćemo raditi pod pod izgovorom različitih suvereniteta, borbi za nacionalne ideale. Istovremno, nećemo dozvoliti ni jednoj zemlji samoopredeljenje na osnovu nacionalnih vrednosti i tradicije. U tom ratu glupaka, slovenska stoka će sama sebe oslabiti i ojačati nas, glavne upravljače haosa koji ćemo tobože stajati po strani i ne samo da nećemo učestvocati u krvavim događajim, već se nećemo ni mešati u njih. Šta više, mi ćemo potpuno sebe zaštititi. U svest neprosvećenih Slovena mi emo ugraditi takve stereotipe mišljenja, po kojima će najstrašnija reč biti «antisemit». Reč «Jevrejin» će izgovarati šapatom. Pomoću nekoliko sudskih procesa (kao što je suđenje antisemiti Ostašviliju i nakon toga njegovo uništnje) i drugih metoda (radija, televizije – zastrašujućim filmovima o osvetama izraelske obaveštajne službe Mosad za ubistva Jevreja) zaplašićemo stoku toliko, da ni jednom Jevreju neće pasti dlaka s glave dok će se istovremeno Sloveni ubijati na tuce, uništavati na hiljade njih na granicama gde Jevreju ne služe, u mirotvornim snagama, terorizmom, ubistvima. 3. Glup slovenski narod ne razume da su najgori nacisti oni koji nikada i nigde glasno o tome ne govore, a sve čine kao pod okriljem demokratije. Upravo suprotno, mi ćemo učiniti da reč fašista bude zabranjena! I ove reči će se bojati svako koga mi proglasimo fašistom! Mi veoma dobro znamo da nacionalizam učvršćuje naciju i čini je jakom. Parola „internacionalizam“ je zastarela i u to više niko ne veruje, pa se mora zameniti sloganom „univerzalne vrednosti“ to je jedno te isto. Mi nećemo dati da se podigne nijedan nacionalistički pokret, a ako se ine pokrete ko ji teže da izvedu narod izvan naše kontrole uništićemo ognjem i mačem kako je to već urađeno u Gruziji, Jermeniji i Srbiji. Zato ćemo obezbediti potpuni procvat našem nacionalizmu-cionizmu, preciznije Jevrejskom fašizmu, koji se po svojoj tajnosti i moći pojavljuje kao nadfašizam! Nije uzalud Generalna skupština UN 1975. godine usvojila rezoluciju po kojoj je cionizam proglašen kao najveći oblik rasizma i rasne diskriminacije ali je usled našeg pobedonosnog pohoda širom planete, 1992. godine ta rezolucija ukinuta. Ovaj međunarodni organ smo učinili oružjem naših namera za uspostavljanje vlasti nad „svim carstvima i narodima“. 4. Brojnu populaciju Slovena mi ćemo lišiti nacionalne elite koja i određuje razvoj događaja i napredak zemlje i naravno sav tok istorije. Zato ćemo u narednih 5 godina zatvoriti pola njihovih fakulteta, a u drugoj polovini ćemo mi učiti. Pustićemo tamo Jermene, Čečene, Cigane i njima slične. Težićemo ka tome da u vladama slovenskih zemalja bude što je moguće manje predstavnika glavnih (suverenih) naroda, njih ćemo zameniti našom jevrejskom elitom. U sredstvima masovnog informisanja – na radiju, televiziji, u štampi, u umetnosti, literaturi, pozorištu, bioskopu, mi ćemo postepeno potiskivati nacionalne kadrove, zamenivši ih našim, ili u krajnjem slučaju kosmopolitskim kadrovima. Sprovešće se humanizacija obrazovanja, a kao rezultat toga, značaj predmeta koji strukturiraju mišljenje korišćenjem leve i desne polusfere mozga, biće umanjen i destruktuiran: a) jezik i literatura b) fizika i matematika O istoriji se nema šta ni govoriti. Daćemo stoci svoj pogled na istoriju u kome ćemo pokazati da se sva ljudska evolucija kretala ka tome da se Bogoizabrani jevrejski narod prizna za vladare nad celim svetom. Umesto nacionalnih vrednosti, daćemo vam patriotizam balalajki i pijanih suza. I ovde će naš cilj biti da se zamenimo crveno-smeđe (crveno-smeđi, Jevreji tako nazivaju Slovene, prim. prev.) elitu našom. U slovenskim zemljama nećemo dozvoliti razvoj nauke, a jezgro naučnika (Akademiju nauka) činiće naši ljudi. Nećemo dopustiti nikakve visoke tehnologije, što će dovesti do potpune propasti industrije koju ćemo svesti na proizvodnju predmeta koji su neophodni za ograničen broj robova koji nama obezbeđuju sirovine. Među građanima je mnogo inženjera, kvalifikovanih radnika, učitelja. Mi ćemo im napraviti takve uslove života (nedostatak radnih mesta, visoka stanarina, visoke cene komunalnih usluga, prevoza), da će sami bežati, onako kako sada beže Rusi iz zemalja ZND u napuštena sela na severu, gde im se čini da će lakše živeti, što će u suštini takođe biti varka. Razbijte omladinu i pobedićete narod! To je naša deviza. Lišićemo vaše društvo omladine, pokvarićemo je seksom, rokom, nasiljem, alkoholom, pušenjem, narkoticima, to jest, lišićemo vaše društvo budućnosti. Udarićemo na porodicu, rušeći je, smanjićemo stopu rađanja. Hitler je bio glup i nezreo. On je delovao direktno, otvoreno. I zato je morao da uradi neverovatno veliki posao – da milione ljudi spali, strelja, zakopa isl. On je ostavio krvave tragove. Mi ćemo delovati brže: kod nas neće biti tragova. Ako se rađanje smanji makar za polovinu – to će unuštiti godišnje 2-3 miliona Rusa bez bilo kakvih troškova. Nisu potrebne peći, municija i grobovi. I nema tragova. Nisu se rodili i krivaca nema. Izgradićemo kriminalcima bolje uslove života nego za stoku koja radi, iz tamnica ćemo puštati zločince kako bi bilo više ubistava, pljački, nestabilnosti. Amnestije će se odnositi samo na lopove i ubice, ukratko, na sve osim na one koji su osuđeni za „raspirivanje međunacionalnog razdora“, što predstavlja trenutno zamenu za zakon o antisemitizmu. U narodu ćemo posejati strah. Strah za život koji više ništa neće vredeti, strah za radno mesto koje u svakom trenutku može biti oduzeto, strah za budućnost bliskih… Strahom ćemo upravljati. 5. Ovi grandiozni zadaci će biti realizovani u nekoliko etapa. Sada se već 85% obale Severnog Ledenog okeana nalazi u našim rukama (širi krug stanovništva još nije svestan toga), zahvaljujući zamršenim i narodu nerazjašnjenim dogovorima koji su zaključeni tokom vlasti Gorbačova i Jeljcina. Već sada, u zemljama na jugu Rusije živi pola miliona Jermena – to je naša predstraža. U prvo vreme, radi prevare, mi ćemo proglasiti na Kubanu Jermensku republiku, a zatim, prognavši kozake, pretvorićemo je u Hazariju – Izrael. Pomoći će nam to, što su kozaci stalno pijani, što vole vlast i radi toga su spremni da se sukobe jedni sa drugima. Istina, postoji još jedna organizaciona struktura – pravoslavni klir. Mi ćemo poslati među sveštenike svoje judejske predstavnike, kojima je, po talmudu, dozvoljeno da ispunjavaju rituale drugih religija čuvajući u srcu svoju veru, judaizam. Ostale ćemo potkupiti. A one koji na to ne budu pristali, njih ćemo uništiti. Kod Rusa, osim ovih, nije ostalo manje-više organizovanih struktura, tako da stoka nije sposobna da se ujedini i da ih izgradi, jer je ruska stoka već uspavana i degradirana i nije sposobna da se organizuje. Ako je u 19. veku SAD kupila od Rusije Aljasku, ona će u 21. veku kupiti ceo Sibir. Kome će pripasti sibirske teritorije između Jeniseja na zapadu, Severnog Ledenog okeana na severu, Tihog okeana na istoku i granice Kine i Mongolije na jugu? Ta zemlja svojom površinom dva puta prevazilazi teritoriju SAD-a. Ar zemlje će se kupovati po ceni od 1000 dolara, i za ceo Sibir biće potrebno platiti 3 triliona dolara, u periodu od 20 godina. Godišnje će se plaćati 200 miliona dolara, od kojih će polovina odlaziti na uvoz robe iz SAD. Sibirci ne mogu pobeći od toga da se moraju podčiniti nekom stranom uticaju, a SAD će im izgledati prijatnije nego njihovi azijatski susedi. Na kraju krajeva, Vladivostok je bliži Los Anđelesu, nego Moskvi… 6. Da bismo sproveli ove, za nas više nego bitne mere, mi ćemo pod vidom „demokratskih promena“ dati slovenskoj stoci monarhiju. Svakome narodu daćemo predsednika-marionetu. I daćemo im što više galame, pompe i blještavila! Monarhizam je dobar zbog toga što svu energiju mase usmerava u vetar. Odvlači im pažnju od našeg tajne aktivnosti struktuiranja stanovništva po obrascu koji nama odgovara. Predsednik, to je figura tobože izabrana od strane naroda (a mi ćemo uspostaviti izbornu proceduru tako da sve izgleda da je po zakonu), pomoću koje ćemo upravljati svim neophodnim procesima. Predsednik će imati neograničeno punomoćje. Premeštanjem kadrova na više pozicije struktura moći, on će na njihovo čelo postaviti naše ljude. Vojska, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Državna bezbednost i sve specijalne jedinice biće direktno podčinjene predsedniku. A to znači – nama. U našim rukama biće samo konci koji vode do ruku predsednika. I mi ćemo povlačiti te konce onako kako je potrebno, u cilju ostvarivanja grandiozne zamisli pokoravanja svih plemena i carstava i potčinjavanja našem nadnarodu, koga je izabrao Bog Izrailjev. 7. Ali ono što je glavno to je – novac. Novac radi sve. Novac je vlast. Novac je sila. Ko ima novac, taj ima oružje i to najmodernije. On ima armiju najamnika. Novac vlada sredstvima masovnog informisanja koja zaglupljuju milijarde ljudske stoke. Novac kupuje ljude koji su nam potrebni. Novac uklanja nepokorne. Bombarduje fanatike koji nam se protive – Iračane, Srbe, a u perspektivi – Ruse. Kapitalom i osvajanjem vlasti se rešava sve. Mi već više od 3 hiljade godina uvežbavamo nagomilavanje kapitala i osvajanje vlasti i niko nam u tome ne može biti ravan. Vi nemate svog novca. Nemate ni svoje vlasti. Nemate je i nećete je ni imati! Nećemo vam to dozvoliti! Mi vas neizmerno mrzimo! Ta mržnja nam daje snagu da vam se smejemo u lice, da se učvrstimo uz vaše poverenje i da upravljamo vama pokazujući “brigu” za vas i za vašu decu, za buduće unuke i praunuke, kojih u stvarnosti neće ni biti. Vi ste osuđeni na propast. I sve dok vi ne shvatite ovu prostu istinu, sve dok se batrgate, do tada će vas tući više nego obično. Ako budete poslušni, ostaće vas 65–70 miliona jedinki, a u protivnom 40–45 miliona. Ono što je trenutno važno je da se održimo još najmanje 2-3 godine. A zatim za nas u ovoj zemlji više neće biti nikakvih problema. Napravićemo takva zaštitna sredstva da se niko od vas i ne pomakne. Sve što će biti, nama je poznato, i sve je od nas kontrolisano i tajno upravljano. I niko nema snage da nam se suprotstavi. Šta ćemo uraditi 1. Svetske zalihe industrijskih sirovina se troše i već na početku sledećeg milenijuma “zapadno društvo” neće moći da zadrži svoj nivo potrošnje bez novih izvora – kolonijalnih zemalja, donora. Zato su naša stremljenja sada usmerena na Rusiju i to iz dva razloga: Prvi – likvidacija najmoćnije nezavisne imperije koja zauzima šestinu površine Zemlje. Drugi – zavladati njenim bogatstvima koja čine 60-70% ukupne količine svetskih zaliha sirovina i 75-80% otkrivenih svetskih zaliha nafte i gasa koncentrisanih u Sibiru i na obalama Severnog Ledenog okeana. 2. Klima planete se menja, planeta je izložena intenzivnom otopljenju. Pustinja se širi na sever brzinom od 10km godišnje, a isušivanje zemlje brzinom od 25km godišnje. Već sada, drevni svetski centri: Atina, Rim, i pre svega, Jerusalim (Izrael) spadaju u zonu veštačkog navodnjavanja. Kroz 20 – 30 godina biće potrebno razmišljati o preseljenju ogromnih masa civilizovanih naroda u severnije delove od mesta gde oni trenutno žive. U to vreme, na Kubanu, u Rostovskoj oblasti, u Ukrajini, biće izuzetna suptropska klima, a u Černozemju i na severu Ukrajine, klima sadašnjeg Predkavkazja. Ako se setimo istorije, treba priznati da su te zemlje u stavri iskonske zemlje drevne judejske Hazarije to jest Izraela, koje je osvojila Kijevska Rusija u 10. veku. Sloveni su ovde privremeni gosti i oni podležu iseljavanju. Mi ćemo vratiti tu teritoriju i na toj blagodatnoj zemlji ćemo sagraditi Veliku Hazariju – judejsku državu isto onako kako smo pre 50 godina sagradili Izrael, potiskujući Palestince. Ovde ćemo preseliti deo Izrailjaca, a slovensku stoku ćemo prognati daleko na sever, iza granica Moskve. Tamo će biti mala severna teritorija – rezervat sa kompaktnim stanovništvom, sličan indijanskim rezervatima u Americi. Izvor: Russkiй vzglяd DODATAK: “NARODNA” VLAST RUSIJE POSLE OKTOBARSKE REVOLUCIJE Od 22 člana prve komunističke vlade 17 su bili Jevreji. Od 119 članova komunističkog Ruskog saveta koji je vladao Rusijom neposredno posle revolucije čak 81 je bio Jevrej. Pored toga, od 554 viša rukovodioca Sovjetskog Saveza u postrevolucionarnom periodu 447 su imali jevrejsko poreklo. SAVET NARODNIH KOMESARA: 1. Predsednik Saveta – Uljanov (Lenjin); Rus. 2. Komesar za Spoljne poslove, Čičerin (po materi Jevrejin); Rus 3. Komesar za poslove nacionalnosti, Čugašvili; Rus. 4. Pretsednik Višeg ekonomskog saveta Lurje (Lerin); Jermenin. 5. Komesar za ustanovljenje, Šlihter; Jevrejin. 6. Komesar poljoprivrede, Gritjan; Jermenin. 7. Komesar Državne kontrole, Lander; Jevrejin. 8. Komesar Vojske i mornarice, Bronštajn (Trocki); Jevrejin. 9. Komesar državnog erara, Kaufman; Jevrejin 10. Komesar javnih radova, Šmit; Jevrejin. 11. Komesar javnog snabdevanja, E. Lilina (Knigisen); Jevrejka. 12. Komesar narodne prosvete, Lunačarski; Rus. 13. Komesar za veroispovest, Špicmerg; Jevrejin. 14. Narodni komesar Alfelbaum (Zinovjev); Jevrejin. 15. Komesar za javnu higijenu, Anvelt; Jevrejin. 16. Komesar finansija, Gukovski; Jevrejin. 17. Komesar pečata, Kogen (Volodarski ubijen); Jevrejin. 18. Komesar za izbore, Radomisljski (Uricki ubijen); Jevrejin. 19. Komesar pravde, Štajnberg; Jevrejin. 20. Komesar za evakuaciju, Fenigštajn; Jevrejin. 21.i 22. Njegovi pomoćnici, Ravič i Zaslavski; Jevreji. Ukupno 22 člana: Rusa 3, Jermena 2, Jevrejina 17. VOJNI KOMESARIJAT 1. Komesar Vojske i Mornarice, Bronštajn (Trocki); Jevrejin. 2. Predsednik revolucionarnog štaba Sev. Vojske, Finšman; Jevrejin. 3. Komesar Vojno-sudski 12-te Armije, Romm; Jevrejin. 4. Politički komesar 12-te Armije, Mejčik; Jevrejin. 5. Politički komesar 4-te Armije, Livenston; Jevrejin. 6. Predsednik saveta armije Zapadnog fronta, Pozern; Jevrejin. 7. Politički komesar Moskovskog Vojnog Okruga, Gubelman; Jevrejin. 8. Komesar Politički Vitebskoga Voj. Okruga, Dejb; Jevrejin. 9. Komesar za vojnu rekviziciju grada Slucka, Kalmanović; Latiš. 10. Politički komesar Samarske divizije, Bekman; Jevrejin. 11. Vojni komesar iste divizije, Gluzman; Jevrejin. 12. Komesar rekvizicionog odreda Moskovskog Okruga, Zuzmanovič; Jevrejin. 13. Predsednik Glavnog moskov. vojnog. saveta, Bronštajn (Trocki); Jevrejin. 14. i 15. Njegovi pomoćnici, Grišfeld i Skljanski; Jevreji. 16. i 17. Članovi istog saveta: Šorodak i Petč; Jevreji. 18. Vojni komesar moskovske oblasti, Štajnhard; Nemac. 19. Vojni komesar moskovske oblasti, Dulis; Latiš. 20. Komesar škole pogranične grupe, Glajzer; Latiš. 21. Politički komesar 15-te divizije Saveta, Dzenis; Jevrejin. 22. Politički komesar 15-te divizije Saveta, Plonski; Latiš. 23. Komesar Vojnog saveta kavkaskih armija, Lehtiner; Jevrejin. 24. i 25. Izvanredni komesari Istočnog fronta, Buno i Šilman; Jevreiji. 26. i 28. Članovi Kazanskog Vojnog saveta Rozenholc, Mejhof, Nezenholc; Jevreji. 29. Komandant crvene armije u Jaroslavu, Gekker; Jevrejin. 30. Načelnik Petrovgradskog vojnog komeserijata, Cajger; Jevrejin. 31. Politički komesar Petrogradskog vojnog okruga, Gitris; Jevrejin. 32. Komandant Zapadnog fronta prema Čehoslovačkoj, Vacetis; Latiš. 33. Član saveta vojne komune, Lazimer; Jevrejin. 34. Načelnik vojne komune (biv. austr. oficir), Kolman; Jevrejin. 35. Vojni komesar Moskovskog voj. okruga, Matkaz; Jevrejin. 36. Načelnik odbrane Krima, Zak; Jevrejin. 37. Komandant kurskog fronta, Sluzin; Jevrejin. 38. Njegov pomoćnik, Silberman; Jevrejin. 39. Politički komesar Rumunskog fronta, Spiro; Jevrejin. 40. Punomoćnik za pregovore o miru s Nemačkom, Davidović; Jevrejin. 41. Kandidat, Šneur; Latiš. 42. Vojnik, Smirnovič; Jevrejin. Dakle od 43 člana: Rusa 0, Latiša 8, Nemaca 1, Jevreja 34. KOMESARI UNUTRAŠNJIH POSLOVA 1. Narodni komesar Apfelbaum (Zinovjev), Jevrejin. 2. Njegov pomoćnik čerzvičajne komisije (Č. K.-a) Radomisljski (Uricki) ubijen od svog političkog druga; Jevrejin. 3. Načelnik propagande, Goldenrudin; Jevrejin. 4. Predsednik ekonomske komisije Pertogr. komune, Ender; Jevrejin. 5. Potpredsednik komisije za higijenu, Rudnik; Jevrejin. 6. Komesar za evakuaciju izbeglica, Fengštajn; Jevrejin. 7. Njegov pomoćnik, Abram Krahman; Jevrejin. 8. Komesar Petrogradskog pečata, Volodarski (ubijen); Jevrejin. 9. Petrogradski gradonačelnik, Šnajder; Jevrejin. 10. Moskovski gradonačelnik, Mičor; Jevrejin. 11. Komesar Moskovskog pečata, Krasikov; Jevrejin. 12. Komesar Petrogradske policije, Fejerman; Jevrejin. 13. Načelnik biroa za pečat, Martinson; Jevrejin. 14. Moskovski komesar javne bezbednosti, Rozental; Jevrejin. Članovi Petrogradske Črezvičajne komisije “Čeka” 15. Mejkman; Jevrejin. 16. Giller; Jevrejin. 17. Kozlovski; Poljak. 18. Vodel; Jevrejin. 19. I. Razmirovič; Jevrejka. 20. Đesperov; Jermenin. 21. Iselevič; Jevrejin. 22. Krassikov; Jevrejin. 23. Buhan; Jermenin. 24. Merbis; Latiš. 25. Pajkis; Latiš. 26. Anvelt; Nemac. Članovi Saveta Petrogradske komune 27. Zorke; Jevrejin. 28. Radomisljski; Jevrejin. Članovi Moskovske Črezeičajne Komisije “Čeka” 29. Predsednik; Dzeržinski; Poljak. 30. Podpredsednik: Poers; Latiš. 31. Šklovski; Jevrejin. 32. Knejfis; Jevrejin. 33. Cejstin; Jevrejin. 34. Razmirovič; Jevrejin. 35. Kronberg; Jevrejin. 36. Hajkina; Jevrejka. 37. Karson; Latiš. 38. Šauman; Latiš. 39. Lentovič; Jevrejin. 40. Rivkin; Jevrejin. 41. Antonov; Rus. 42. Delafabr; Jevrejin. 43. Citkin; Jevrejin. 44. E. Rozmirović; Jevrejin. 45. Sverdlov; Jevrejin. 46. Bizenski; Jevrejin. 47. Bljumkin (ubica frofa Mirbaha); Jevrejin. 48. Aleksandrovič; Rus. 49. Rajtenberg; Jevrejin. 50. Fines; Jevrejin. 51. Zaks; Jevrejin. 52. Jakov-Goldin; Jevrejin. 53. Golperštajn; Jevrejin. 54. Kniggisen; Jevrejin. 55. Lacis; Latiš. 56. Dejbolj; Latiš. 57. Sejzan; Jermenin. 58. Dejbkin; Latiš. 59. Načelnik Taganrogskog zatvora, Libert; Jevrejin. 60. Fogelj; Nemac. 61. Zakis; Latiš. 62. Šilenkus; Jevrejin. 63. Ansol; Latiš. 64. Predsednik komisije Trubeckog bastiona i Petrovlovske tvrđave, Model; Jevrejin. Svega 64 člana, od kojih: Rusa 2, Poljaka 2, Jermena 3, Nemca 2, Latiša 10, Jevreja 45. KOMESERIJAT INOSTRANIH POSLOVA 1. Narodni komesar, Čičerin (prognan); Rus. 2. Njegov pomoćnici: Karahan; Jermenin. Fritče; Latiš. 3. Direktor pasošne ekspedicije, Margolin; Jevrejin. 4. Konsul u Berlinu; Jofe; Jevrejin. 5. Pridoddat konsulatu u Berlinu (kažnjen u 1919 god. kao komesar Bavarske Sovjetske republike), Levin; Jevrejin. 6. Načelnik biroa štampe i informacija pri poslanstvu u Berlinu, Akselrod; Jevrejin. 7. Izvanredni punomoćnik u Parizu i Londonu, Bek; Jevrejin. 8. Konsul u Beču i Londonu, Rozenfeld (Kamenjev); Jevrejin. 9. Poslanik u Hristijaniji, Bejtler; Jevrejin. 10. Konsul u Glazgovu, Malkin; Jevrejin. 11. Predsednik delegacije za mir u Kijevu, Kain Rakovski; Jevrejin. 12. Njegov pomoćnik, Mapuilski; Jevrejin. 13. Pravni konsul, Astšub, (Ilsen); Jevrejin. 14. Generalni konzul u Kijevu Grinbaum, (Kševinski); Jevrejin. 15. Generalni konzul u Odesi, A. Bek; Jevrejin. 16. Konsul u Americi, Martens; Nemac. Dakle od 17 članova: Rusa 1, (pa i njega su proterali), Jermenin 1, Latiš 1, Nemac 1, Jevreja 13. KOMESERIJAT FINANSIJA 1. Prvi komesar (zbog sumnjive delatnosti bio je proteran iz Pariza), Meržvinski; Poljak. 2. Njegov pomoćnik, Don-Solovej; Jevrejin. 3. Komesar, Isidor Gukovski; Jevrejin. 4. Njegov pomoćnik, I. Akseldor; Jevrejin. 5. Direktor kancelarije, Zaks (Gladnev); Jevrejin. 6. Direktor kancelarije, Bogoljepov; Rus. 7. Glavni sekretar, Haskin; Jevrejin. 8. Njegov pomoćnik, Berta Hinevič; Jevrejka. 9. Predsednik finansiskih kongresa saveta, Lacis; Latiš. 10. Njegov pomoćnik, Vejstman; Jevrejin. 11. Komesar za likvidaciju rusko-nemačkih računa, Firstberg; Jevrejin. 12. Glavni sekretar njegov, Kogan; Jevrejin. 13. 14. i 15. Administracija narodnih banaka, Mihelson, Zaks, i Akselrod; Jevreji. 16. Sadnikov; Rus. Finansijski agenti 17. U Berlinu, Laundau; Jevrejin. 18. U Kopenhagenu, Vorovski; Jevrejin. 19. U Štokholmu, Abraam Šnekman; Jevrejin. 20. Glavni revizor narodnih banaka, Kan; Jevrejin. 21. Njegov pomoćnik, Gorenštajn; Jevrejin. 22. Glavni komesar za likvidaciju privatnih banaka, Anrik; Jevrejin. 23. Njegov pomoćnik, Mojsej Kovš; Jevrejin. Članovi tehničke komisije za likvidaciju privatnih banaka 24. Eljaševič; Jevrejin. 25. G. Hiftlih; Jevrejin. 26. A. Rogov; Jevrejin. 27. G. Lemerih; Jevrejin. 28. A. Rozenštajn; Jevrejin. 29. A. Plan; Latiš. Dakle, od 29 članova: Rusa 2, Latiša 2, Poljak 1, Jevrejina 24. KOMESERIJAT PRAVDE 1. Narodni komesar, i. Štajnberg; Jevrejin. 2. Komesar kasacionog suda, Šreder; Jevrejin. 3. Predsednik Moskovskog revolucionarnog tribunala, I. Berman; Jevrejin. 4. Komesar senata u Petrovgradu, Ber; Jevrejin. 5. Pretsednik vrhovne revolucionarne komisije, Bronštajn (Trocki); Jevrejin. 6. Pretsednik isledničke komisije pri revolucionarnom tribunalu, Bluzman; Jevrejin. 7. Sudija toga tribunala, Legendorf; Jevrejin. 8. Sudija toga tribunala, Slicki; Jevrejin. 9. Prokurov tribunala, Fridkin; Jevrejin. 10. Glavni sekretar konfidencionog odelenja, Hajnbark; Jevrejin. 11. Glavni sekretar narodne komune, Širvin; Jevrejin. 12. Komesar za narodnu zaštitu, Lucki; Jevrejin. Narodni zaštitnici 13. G. Antokljski; Jevrejin. 14. V, Aronovič; Jevrejin. 15. R. Bisk; Jevrejin. 16. I. Bajer; Jevrejin. 17. A. Gundar; Jevrejin. 18. G. Davidov; Jevrejin. 19. R. Kastarjanc; Jermenin. Dakle, od 19 članova: Rusa 0, Jermenin 1, Jevreja 18. KOMESERIJAT ZA HIGIJENU 1. Komesar, Dauge; Nemac. 2. Načelnik Farmaceutskog odeljenja, Rapoporg; Jevrejin. 3. Njegov pomoćnik, Fuks; Jevrejin. 4. Direktor komisije protiv benerič. Bolesti, Veber; Jevrejin. 5. Direktor komisije za zarazne bolesti, Voljson; Jevrejin. Dakle, od 5 članova: Rusa 0, Nemaca 1, Jevreja 4. . KOMISIJA NARODNE PROSVETE 1. Narodni komesar, Lunačarski; Rus. 2. Komesar Severne Oblasti, Grinberg; Jevrejin. 3. Pretsednik komisije vaspitnog instituta, G. Zolotnicki; Jevrejin. 4. Načelnik Municipalne sekcije, Lurje; Jevrejin. 5. Načelnik Plastičkog instituta, Štenberg; Jevrejin. 6. Glavni sekretar komesarijata, M. Ajhenholc; Jevrejin. 7. Načelnik pozorišne sekcije (žena Kamenjeva), O. Z. Rozenfeld; Jevrejka. 8. Njena pomoćnica, Zac; Jevrejka. 9. Direktor 2. departmana, Grojnim; Jevrejin. Članovi profesori socijalističke akademije nauka 10. Rejsner; Nemac. 11. Fritče; Latiš. 12. Gojhbork; Jevrejin. 13. M. Pokrovski; Rus. 14. Veltman; Jevrejin. 15. Sobeljson; Jevrejin. 16. Krupskaja; Jevrejka. 17. Nahamles Steklov; Jevrejin. 18. Stučka; Jevrejin. 19. Nemirovski; Jevrejin. 20. I. Rakovski; Jevrejin. 21. K. R. Levin; Jevrejin. 22. K. S. Oljšanski; Jevrejin. 23. Z. R. Šetenberg; Jevrejin. 24. Gurvič; Jevrejin. 25. Ludberg; Jevrejin. 26. Erberg; Jevrejin. 27. Keltulon; Mađar. 28. Grossman (Roščin); Jevrejin. 29. Kračkovski; Jevrejin. 30. Ursinen; Finac. 31. Tono Sirola; Finac. 32. Rozin; Jevrejin. 33. Dančevski; Jevrejin. 34. Glejcer; Jevrejin. 35. Goldenrudin; Jevrejin. 36. Budin; Jevrejin. 37. Karl Rapoport; Jevrejin. 38. Rotštajn; Jevrejin. 39. Lurje; Jevrejin. 40. Mering; Nemac. 41. Gaze; Jevrejin. Počasni članovi iste akademije 42. Roza Luksemburg; Jevrejka. 43. Klara Cetkin; Jevrejka. Literaturni biro Moskovskog proleterijata 44. Ajnhenholc; Jevrejin. 45. Polanski (Lebedev); Jevrejin. 46. Hersonskaja; Jevrejka. 47. V. Zajcev; Jevrejin. 48. Brender; Jevrejin. 49. Hodasevič; Jevrejin. 50. Švarc; Jevrejin. 51. Direktor 1. departmana, Pozner; Jevrejin. 52. Upravitelj komeserijata, Alter, Jevrejin. Dakle od 52 člana: Rusa 2, Finca 3, Latiš 1, Mađar 1, Nemac 2, Jevrejin 43. KOMESERIJAT ZA SOCIJALNU POMOĆ 1. Narodni komesar, E. Lilian (Knigisen); Jevrejka. 2. Direktor, Pauzner; Jevrejin. 3. Glavni sekretar, E. Helfman; Jevrejin. 4. Pomoćnik sekretara, Roza Haufman; Jevrejka. 5. Direktor penzionog odeljenja, Levin; Jevrejin. 6. Direktor kancelarije, K. F. Rozental; Jevrejin. Dakle, od 6 članova: svi su Jevreji. KOMESERIJAT RADA 1. Narodni komesar, V. Šmit; Jevrejin. 2. Njegov pomoćnik, Radus, (Zenkovič); Jevrejin. 3. Načelnik komisije javnih naoružanja; Jevrejin. 4. Komesar za javna naoružanja, M. Veltman; Jevrejin. 5. Njegov pomoćnik, Kaufman; Nemac. 6. Glavni sekretar, Raskin; Jevrejin. 7. Člaan Komesarijata, Kušner; Jevrejin. 8. Direktor eksplozivnog odeljenja, Zarh; Jevrejin. Dakle, od 8 članova: Rusa 0, Nemac 1, Jevreja 7. . KOMISIJA ZA OBNOVU GRADA JAROSLAVLJA 1. Predsednik, I. D. Tartakovski; Jevrejin. 2. Glavni agent, Isidur Zabludski; Jevrejin. Dakle, oba člana su Jevreji. About these ads Share this: Fejsbuk1K+ Tviter Tumblr Linkedin Pinterest Redit Stamblapon Dig Štampanje E-pošta Google +1 Početak This entry was posted on 29. april 2013. at 18:56 and filed under VLADARI IZ SENKE. You can follow any responses to this entry through the RSS feed. I komentari i pingovi su trenutno onemogućeni. Pred zidanje Solomonovog hrama »« Crta Blog na WordPress.com. Tema: Sunburn od Jim Whimpey.

  2. Meri says:

    Koliko god da je ovakav tekst o planovima cionista zastrašujući zbog mržnje koja je ideja vodilja, želim da sve nas podsetim da ljubav jeste puno jača emocija od straha, znači želim da se ne predamo emociji straha niti mržnje i da na takav način se branimo od bolesnog zla. Naš lični strah i jeste emocija preko koje nas kontrolišu. Ne treba biti na istom nivou ni u istoj ravni sa ovim, treba se uzdići najpre duhovno iznad ovoga. Ako ništa baš ne možemo trenutno, eto da volimo svoju porodicu, decu, komšije, samilost za prosjaka pred kontejnerom, da volimo svoje selo ili grad ... Imamo, nadam se, nemaju baš svi, i neki posao koji volimo, prirodu, kućne ljubimce... Doći će jednom i ovome kraj, sve su sile prolazne. Ima istine u tekstu, prepoznajemo konce, loše medije, moć novca, posvadjane narode, itd... Vidimo kako i nas upotrebljavaju i zloupotrebljavaju. Šta sa tim, kako dalje? Ne treba baš kapitulirati, mada možda možemo i mi da se malo kamufliramo i pritajimo. Da korstimo ove informacije samo toliko da budemo svesni i oprezni, da ne budemo površni ili naivni tj.da budemo mudriji, a da i neke greške medju nama praštamo ili bar tolerišemo.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *