АНТИЧKИ ЗАПИС ОТKРИО СВЕ! РУСИ откривају ИСТИНУ о ПОРЕKЛУ СРБА, ово је ДОKАЗ KО СМО И ОДАKЛЕ СМО

ANTIČKI ZAPIS OTKRIO SVE! RUSI otkrivaju ISTINU o POREKLU SRBA, ovo je DOKAZ KO SMO I ODAKLE SMO

14 januara 2019

U saradnji sa Savom Rosić koja s ruskog prevodi razna štiva i knjige u korist osvešćivanja i buđenja srpskog naroda, objavljen je izuzetno značajan članak ruskog profesora i akademika V. A. Čudinova koji upečatljivo govori o poreklu Srba.

U ovom slučaju, radi se o VIII veku pre Hrista, a o tom govori star zakonik uklesan na obelisku iz grada Sirbina, današnjeg Ksantosa, koji se nalazi u maloj Aziji, u današnjoj Turskoj…

Ovo je veoma bitno radi raskrinkavanja laži da su se Srbi naselili, po zvaničnoj „istoriji“, na Balkan u VII veku (626. godine) iz svoje prapostojbine koja se „nalazila iza Karpata“. Karpati su planine u srednjoj Evropi koje se protežu svojom dužinom od oko 1500 km preko Češke, Slovačke, Poljske, Ukrajine i Rumunije.

Ono što je najindikativnije za istorijsko postojanje nekog naroda je njegov jezik, njegova pismenost i njegovo pismo. Zakonik koji je uklesan na obelisku iz Sirbina potiče iz VIII veka pre nove ere, pisan je na serbo-rašanskom jeziku i pismu! Ovo je očigledan dokaz da su Srbi u VIII veku pre nove ere bili nastanjeni ne, samo, na prostorima male Azije, već i Balkana, budući da je Dragoljub P. Antić u jednom delu svoje knjige: „Kontinuitet vinčanske civilizacije“ (od mogućih hiperborejskih koraka do danas)“ dokazao da su u tehničko-fizičkom smislu „velike i masovne seobe“ naroda u VII veku posle nove ere bile neizvodljive!

Ako su masovne seobe naroda u tehničko-fizičkom smislu bile neizvodljive u VII veku posle nove ere, onda su, još manje, bile izvodljive u VIII veku pre nove ere jer ako koristimo, samo, podatke „zvaniče istorije“, pre VII veka posle nove ere ništa se ne zna o Srbima, osim da su se „doselili na Balkan iz svoje prapostojbine iza Karpata“. Samo to, a šta su radili pre tog, od čeg su živeli, itd., ništa se ne zna!

Budući da se po ovom uklesanom zakonu, na obelisku, iz Sirbina, jasno vidi da su Srbi bili pismeni i postojali kao kulturan narod još u VIII veku pre nove ere, i ako bismo se, samo, oslonili i pratili podatke „zvanične istorije“ i ovog saznanja o postojanju Srba još u VIII veku pre nove ere… Ispada da su se Srbi prvo s prostora male Azije odselili na prostor iza Karpata, napustivši prostor male Azije, zaobišavši bliži Balkan, pa su, eto, odlučili, da se u VII veku posle nove ere, opet i ponovo potpuno masovno presele na neku drugu lokaciju, da se „spuste“ s prostora „iza Karpata“, na Balkan, koji su zaobišli prilikom prethodne „selidbe“ iz male Azije, i, od tad, oni po „zvaničnoj istoriji“ postoje kao narod, iako postoje mnogobrojni verodostojni podaci o njihovom postojanju kao kulturnog i pismenog naroda, poput ovog uklesanog zakona na obelisku iz VIII veka pre nove ere, na njihovom jeziku, 1400 godina pre tog famoznog VII veka nove ere.

Naravno, kad se sve ovo izanalizira, pametnima je lako zaključiti da zvanična „istorija“ debelo laže… I narod se preselio, masovno, kao kad pređeš preko ulice jer, naprosto, ne objašnjava ništa više o tom, kako se uopšte hranio taj narod prilikom te masovne seobe i kako je bilo moguće, uopšte, tegliti toliku hranu sa sobom prilikom prelaska tolike kilometraže, godinama i godinama… Da se narod prehrani (žene, deca, starci, vojnici) budući da tada, u VII veku posle nove ere, neke, iole, napredne tehnologije i tehnike nije bili ni u mislima, a kamoli praksi, da bi se teglila tolika hrana i da bi se narod adekvatno i brzo selio, hranio, lečio jer, u pitanju je bilo hiljade i hiljade kilometara pešačenja.Budući da je zakonik na obelisku preveo naš sveštenik Svetislav Bilbija (rođen 1907, u Bosanskom Grahovu, selo Ugarci), posle ovog prevedenog teksta, dodao sam video prilog gde naš istoričar i paleolingvist Radovan Damjanović govori nešto više o njemu. Svetski naučnici, istoričari, lingvisti i arherolozi, ni do dan-danas nisu dešifrovali pismo Etruraca, naroda koji je živeo pre 3.000 godina u srcu današnje Italije, a interesantno je to da su za zvučnu podlogu radi dešifrovanja etrurskog pisma korišćeni svi mogući jezici, pa, čak, i jezici naroda centralne Afrike, jedino, gle, čuda! U obzir radi dešifrovanja etrurskog pisma nije uzet srpski jezik, srpska ćirilica, ili, još tačnije, srbica.

Čovek koji je dešifrovao etrursko pismo, bio je Svetislav Bilbija koristeći srpsku ćirilicu, tumačeći etrursko pismo zdesna-nalevo.

V. A. Čudinov čiji tekst je Sava Rosić prevela, akademik je Ruske akademije prirodnih nauka, predsednica je RAN (Ruska akademija nauka) komisije za kulkturu antičke i srednjovekovne Rusije, direktorka je Instituta za staroslovensku i staroevroazijsku civilizaciju.

– U Lici maloazijskoj (Ljudeji) Aleksandar Veliki je zatekao jedno posebno stanje. U gradovima Like, koji su bili brojni, nije bilo persijskih posada. Iako je Lika bila uključena u Persijsku carevinu od vremena Kira Velikog, ona je zadržala svoje posebno uređenje i svoje stare zakone. Imali su savez od 23 grada, među kojima je grad Sirbin (današnji Ksantos) bio prestonica i najveći od gradova. Ličani su najpre bili poznati pod imenom Solimi, a zatim kao Termili po jednom delu Krićana koje je Sarpedon doveo s Krita i naselio u Lici. Sarpedon je osnovao i grad Milet kao naseobinu kritskog grada Mileta.

– Stari Zakonik Lički, koji je bio uklesan u kamen obelisk, u gradu Sirbinu, potiče iz VIII veka pre Hrista, nađen je i bio je na serbo-raškom jeziku i pismu. Likijske tekstove je sakupio krajem XIX veka austrijski profesor Ernst Kalinka. Tumačenje teksta grčkim i drugim jezicima nije dalo rezultat, a pročitao ga je, u celosti, Svetislav Bilbija, uz tumačenje drevnog srpskog jezika i pisma iz Lidije i Likije. Bilbija je, najpre, protumačio i objavio svoje dešifrovanje teksta sa severne strane spomenika, prema prepisu Ernsta Kalinke navedene Kalinkine knjige… s 34 iskaza koje je Bilbija glasovno protumačio kao zapis fonetskim pismom, a protumačio ga je pomoću sličnosti sa srpskim jezikom.

– Svetislav Bilbija je tekst sa severne strane spomenika u Sirbinu nazvao „Poruka Srbima urezana u obelisk u prestonici Like – Likije pre 2.600 – 2.800 godina“, a kasnije protumačio čitljive delove zapisa i s drugih strana spomenika. Taj radni materijal je objavljen u zborniku pod naslovom „Obelisk iz Ksantosa – Kamena knjiga zakona i običaja starih Srba“ gde su iskazi prikazani u obliku odredbi Zakonika, koje su grupisane prema temama koje obrađuju, uz oznaku strane spomenika i broja reda za svaku od odredbi.

– Kompletan tekst ovog spomenika serbo-raške pismenosti azijske Likije i drevnog serbo-raškog zakonika koji sadrži 232 odredbe, uobličio je i dopunio komentarima prof. Radomir Đorđević. Odredbe su svrstane u 16 grupa, prema svom sadržaju, a svaka od njih nosi oznaku strane sveta i reda na obelisku. Te grupe (glave Zakonika) su:

O upravljanju državom – zadatak države
Humanitarne dužnosti države
Sloboda zanimanja i rada
Običaji i zakoni
Izbor i osobine vođe
Dužnosti boraca
O neprijatelju i njegovom činjenju
Mudre izreke i saveti
Saveti predaka poljodelcima
Saveti kopačima zlatne rude
Lekarski saveti
Krivična dela, postupak i kazne
Vaspitanje dece
O hrani i njenoj pripremi
O hrani i kako se hraniti
Uklesano treba čitati, pamtiti, vršiti

– Sa ova tri prikaza: kamen Rozeta, natpis s Krita, Zakonik iz Sirbina – nismo iscrpli, još, sve materijalne dokaze u prilog stare srpske istorije, ima ih, još, podosta. Ali, za svakog normalnog čoveka, i ovo je sasvim dosta!…Crno-na-belo!…Ovo je „korpus delikti“, ovo su dokumenti koji su poput parnog valjka satrli sve falsifikate takozvane bečko-berlinske vatikanske škole. Imaju li još obraza ti naši bedni nordisti da se pojave pred srpskim narodom?!

Čovek može da ne zna, iako neznanje nikog ne opravdava, ali, kad mu se (pod nos!) pokaže i prikaže, a on i dalje neće da zna, onda – ili je lud ili pokvaren! Sve dok im nismo dali nepobitne dokaze, mogli smo da na njihovo ponašanje gledamo „kroz prste“. Ali posle sveg ovog, oni koji i dalje hule na svoj narod verglajući kojekakvu neprijateljsku propagandu – njima je mesto na stubu srama!

Tako Jovan Deretić završava svoj omanji pregled. Zasad još mnogo toga nije jasno, pošto će prevod sa savremenog srpskog teksta dokumenta na savremen ruski sadržati „mnoštvo“ grešaka, dok bi izvorni tekst (napola ruski), zapisan ćirilicom, bio vrlo zanimljiv za lingvističku analizu.

(Srbija Danas)

KOMENTARI21 komentara

 1. Deda Micko says:

  Lazi zvanicne istorije izlaze na videlo. Sve sto je o nama pisano bila je laz, cak i ono sto su pisali Srbi, jer istoricari su samo sluge vladara.

  • Zoran says:

   I svestenici bili u sluzbi vladara u Srbiji, kamoli naucnici.

   • Dijaspora says:

    Treba ih podsetiti ,izgleda da su zaboravni!

  • Djordje says:

   Na takve lazi su kumovali i nasi akademci placenici zapada a nasi domaci izdajnici!

 2. Vaso says:

  Kako to? Šta nije SPC nedavno slavila 7520. Srpsku novu godinu?

  • Taipova Češma says:

   Srbska nova godina pada i slavi se u mesecu koji se na srbskom jeziku zove GROZDOBER, a koga današnji,okupirani srbi zovu septembar,a sada je u toku 7528 godina. Čudno da većina praznika koje slavi Srbska pravoslavna crkva ima duboke korene u predhrišćanskom periodu - ako je Bog svuda i u svemu zašto je prokaženo i okaljano mnogoboštvo,paganizam , a paganska grčka kultura uzeta za temelj i osnovu demokratije.

 3. rajko says:

  Lika (ili Likija kako su je zvali Grci) i Ljudeja nisu isto. Trenutno bez dodatnog istraživanja ne mogu reći šta bi tačno mogla biti Ljudeja. Možda Lidija koja se graniči sa Likom ili Judeja. Ovaj obelisk iz Ksantosa je pominjao J. Deretić davno, davno, još pre tri-četiri godine. Ne znam zašto mi tako sporo reagujemo. Ovo je kolosalan dokaz. Treba samo pogledati slike tog obeliska. Na malim površinama snimljenim u velikoj rezoluciji jasno se čita nekoliko srpskih reči onako kako se one i danas pišu i izgovaraju. Stvarno ne razumem kako smo mogli da ne poverujemo u ovakav dokaz i da izvrgavamo ruglu ljude koji o tim stvarima znaju jako mnogo, a od nas svakako mnogo, mnogo više. Malo medjusobnog poštovanja i uvažavanja stvarno bi nam dobro došlo.

 4. teoretičar says:

  Stotine istoričara kolo vode ali se Srbi ne hvataju u kolo. Ne mogu u sto kola igrati odjednom a i ima nešto što istoričari nisu u stanju da shvate. Ili su plaćeni drugačije. I sve što se hiljade istoričara više upinju da dokažu 100 različitih Srpskih istorija, Srbi sve više ćute. Ćute i čekaju da dođe vreme otvaranja magacina starog skoro 8000 godina. A tamo je sve sačuvano. I svemirski brodovi i odakle smo i ko smo. Mislim da nama Srbima ostaje samo ova istina, jer sve ostale su već otvorene i izraubovane ko stare gume na traktoru. Dakle, Srbi su Nebeski Narod i kraj. Imam utisak da se Čuvari Ključeva spremaju za novu seobu i baš me raduje. I treba da napustimo ovu Zemlju prepunu zločinačkih naroda. Nikada nismo naišli na takav Svet i nikada nismo promašili kao na ovom Svetu. Ovakve divljake čak ni mi Srbi nismo uspeli da podignemo iznad nivoa zveri. Zato sam spreman da upalim Srbske rakete i zbogom neuspeli đaci divljaci. Utamanite se kad već toliko želite a mi odosmo da vaspitavamo druge Svetove kao i do danas. Zbogom Zemljani i srećan vam put u pakao. Ajde ključari, otključavajte magacine pa da brišemo od ovog zla koje se zove Narod planete Zemlje. Muka mi već od njih i od silnih istoričara i od danas priznajem samo Srpsku Nebesku Istoriju.

 5. Opet ja says:

  Uvek volim da pitam poznanike -šta i koliko znate o srpskoj istoriji pre Nemanjića? Odgovori se uglavnom svode na jednu rečenicu o Raškoj. Kao da pre Nemanjića nismo ni postojali??!!

 6. Dejan says:

  Dje su dokazi, slike, videozapis. Bar to nije teško u današnjem vremenu, mobilnih telefona, mini dronova , fotoaparata. DOKAZI A ne samo blabla... Postavite nešto konkretno vidljivo, ane samo suvoparne tekstove

  • rajko says:

   Pa imaš, čoveče, na internetu vrlo jasne fotografije tok kamena u Xantosu. Doduše, mestimično je popucao, pa ponegde nedostaje neko slovce, ali može se čitati. Šteta što nema više fragmenata da iščitamo ceo kamen, ali i ovo što ima više je nego dovoljno kao dokaz srpskog porekla.

  • Bojana says:

   Na dohvatu je ruke!!!

  • Uskok says:

   Oli da ti donesu kamenu kocku, 3mx3mx3m,na noge da bi poverovao, jadan? Da vidiš da li su u kamenu urezana Srbska slova pre 2.800 godina?pa, jesu! I tako stoje milenijuma, uinat SANU, "učenim" istoričarima, profesorima, a naročito političarima, koji su svi prodane duše, jer samo tako dobijaju ausvaiz za politiku. Da služe neprijatelju srbstva. Svi ti "bečki djaci" su nam podmuklo zabili nož u leđa, mnogi i nesvesni šta čine. Kao npr Vuk Karadžić- priredio pismo i gramatiku da se napravi narod AntiSrba-Hrvati. Činjenica da su obelodanjena i Ksantos(Sirbina) I Vinčansko pismo još početkom prošlog veka a da se potvrdjena istorijska istina o Srbima prihvata u celom svetu, sem u Srbiji, govori da je ovo o k u p I r a n a zemlja. Zato običan čovek, kao ti, i ne sme da izgovori da su "u cara Trojana kozje uši-iako jasno vidi“ Otidji u ponoć u polje, iskopa rupu - i slobodno vikni iz sve snage! Neko će svakako napraviti frulu koja će svirati-i s t i n u!

 7. petrovgrad says:

  Gde su dokazi, pa treba malo čitati. Za slepog sunce nikada ne sija, on to ne može da vidi.

 8. rajko says:

  Pa imaš, čoveče, na internetu vrlo jasne fotografije tok kamena u Xantosu. Doduše, mestimično je popucao, pa ponegde nedostaje neko slovce, ali može se čitati. Šteta što nema više fragmenata da iščitamo ceo kamen, ali i ovo što ima više je nego dovoljno kao dokaz srpskog porekla.

 9. Cp6a says:

  Gledao sam slike tog kamena pre nekoliko godina, kad se o njemu počelo pisati. Bilo je "čista ćirilica" i "lako se čita", a ja i pored velike uzbuđenosti i velike želje ništa nisam uspeo da prepoznam. Laik sam za ovu temu i čekam mnogo ubedljivijeg stručnjaka da mi otkloni sumnje.

  • doktrina soka says:

   Cim posumnjas manipulacija je prestala,GRAMSI,italijanski filozof ljevicar i narodni poslanik,kojeg je Duce utanmicio.

  • rajko says:

   Da, i ja sam sad pogledao i ni ja nisam pronašao ništa od onog što sam gledao pre više godina. Taj kamen ima tekst na tri strane, tako da zavisi koja se strana slika. Zanimljivo da se sad može pronaći i podatak da je spomenik bilingvalan, što nije tačno, mada je srpska verzija dosta oštećena. Možda je ona već sasvim izbrisana, a možda je, po istoj logici, čak i na četvrtoj strani nešto pisalo, ali je namerno ili slučajno nestalo. Ono što sam ja pronašao pre par godina zaista je bilo srpsko pismo i srpski jezik utoliko što sam pronašao nekoliko reči koje i danas koristimo, npr. "treb" (pa dodje pukotina u kamenu) i na drugom mestu "mora". I na slikama koje danas vidimo na netu radi se o "ćirilici", tj. "grčkoj" kapitali (velika, "svečana" slova) kojom su pisani svi spomenici u antici. I latinica, tj. latinsko pismo je zapravo malo izmenjena "grčka" kapitala koju pogrešno nazivamo grčkom, jer ona, kao što rekoh, nije ekskluzivno grčka, nego se njome pisalo na širem području starog sveta. Jezik je nešto drugo i tu je jasno da se značaj srpskog jezika u svetskoj nauci svesno zataškavao iz sopstvenih državnih interesa ili iz zabave, svejedno. Dakle, kod kamena iz Xantosa nesumnjivo se radi o tekstovima pisanim "grčkom" kapitalom, na tri jezika, od kojih je jedan gotovo sigurno srpski, mada sigurno ne onakav kakvim mi danas govorimo, ipak su prošli milenijumi i ipak Likiju i Srbiju razdvaja velika udaljenost. Trebalo bi neko od naših pametnjakovića da ode u Xantos i dobro isfotka sve 4 strane ovog kamena (možda i na četvrtoj ima nekih tragova pisma), pa da mi tačno vidimo šta tamo piše. Ne verujem nikom i ničemu, osim svojim očima.

   • MIŠO says:

    Ako veruješ samo svojim očima onda zaista ne veruješ nikome. Javi mi se kad ukapiraš.

 10. Uskok says:

  Jedini zacementirani, nepromenjivi fakat Srbske istorije je SANU-grudobran lažne, iskrivljene istorije Srba. Veće neukih,izlapelih i zlonamernih falsifikatora, kojima je jedini smisao trajanja slugarenje da spreče istinoljubive i rodoljubive da budu lučonoše naroda. Jalovi nazovi naučnici koji nikada ni čuli, a kamoli pročitali originalne istorijske izvore koji im autohtonisti poturaju pod nos. Njihova krilatica je:"nisam pročitao, al ne verujem..." Prošao je ceo vek od kada je Srbski naučnik u Rimu odbranio doktorsku tezu o Srbici-Vinčanskom pismu, i ceo svet zna i usvaja naučnu istinu- osim SANU. Pametnom dovoljno.

 11. Mihailo Mikic says:

  SRBska Pravoslavna Crkva, vreme racuna i djeli na vreme prije i posle rodjenja Starog SRBskog Rodjaka, Gospoda naseg Isusa Hrista, a ne od postanka svjeta ili nekog drugog vaznog dogadjaja. Za Pravoslavne hriscane, a posebno za SRBe Svetog Save: Pravoslavce i Svetosavce je puno vaznije vreme naseg iskupljenja i naseg spasenja od greha i smrti, od vremena naseg stvaranja. Stvaranje svjeta i covjeka u njemu je bio pocetak naseg postojanja, a Hristova smrt na Krstu i Njegovo Vaskrse i nase iskupljenje i spasenje od greha i smrti je ispunjenje smisla naseg ljudskog postojanja koje od nas trazi da budemo savrseni u svemu kao sto je savrsen Otac nas Nebeski!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *