БНД кроји српско правосуђе

BND kroji srpsko pravosuđe

19 avgusta 2015

boris-aleksic-L1 7677Piše: Boris Aleksić

Kako godine prolaze građani Srbije imaju sve manje poverenja u sudije i tužioce. Prema javno objavljenim istraživanjima 71% stanovnika ne veruje u sudove, a njih 70% nema vere u tužilaštvo. Čak 84 odsto ispitanika se ne slaže sa tvrdnjom da je pravosuđe u Srbiji efikasno, 83 odsto sa tvrdnjom da je nezavisno od politike i drugih interesnih grupa, 82 odsto da je nepristrasno, a 72 odsto nije saglasno s tvrdnjom da je profesionalno. Građani Srbije uglavnom smatraju postojeće zakone u zemlji lošim, pošto ih 38% ispitanika ocenjuje najnižim ocenama 1 i 2, dok ih ocenom 3 ocenjuje 35% građana. Kada je reč o primeni zakona, većina građani ili 63% smatraju da se oni provode veoma loše. Međutim ispitanici iznose i nadu da će se na putu Srbije u EU sve to popraviti.[i] Stanovništvo, pod snažnim uticajem propagande nije svesno da su tvorci tog toliko lošeg „srpskog“ pravosuđa upravo vlade moćnih zapadnih zemalja. Od 2000. godine glavni reformatori pravnog sistema Srbije jesu organizacije pod kontrolom SAD i Nemačke. Uloga nevladine organizacije koju je osnovala Američka advokatska komora – ABA Celli nešto je poznatija javnosti, a rame uz rame sa njom nastupaju nemački stručnjaci iz GIZ-a. Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju – GIZ[ii] je moćno oružje u ruci Berlina, formirano po ugledu na mnogo poznatije američke agencije USAID[iii] i NED[iv]. One su povezane sa američkom ili nemačkom obaveštajnom službom.

GIZ-ova uputstva imaju snagu zapovesti za republičku vladu, jer kroz njih govori nemačka vlada od koje zavisi put Srbije u EU. Njegovi predstavnici određuju kada i na koji način će se menjati Ustav Srbije, najvažniji zakoni i druga akta. GIZ otvoreno propagira nezavisnost KiM i otimanje srpskih prirodnih resursa u Južnoj srpskoj pokrajini. Preko ove organizacije nemačka vlast utiče na obuku i izbor sudija i tužilaca u Srbiji. Oni su zaslužni i za uvođenje privatnih izvršitelja, stečajnih upravnika i notara koji „deru kožu građanima“. Predlog novog građanskog zakonika kojim se legalizuju istopolni brakovi, eutanazija, surogat majke itd. njihov je projekat. Uz sve ovo GIZ stiže i da obučava novinare i podučava srpska javna glasila. Ali ni to nije sve. Nemački stručnjaci za Afriku koji rukovode projektima GIZ-a u Srbiji daju uputstva srpskim pregovaračima sa EU. Tako se stiče utisak da Nemci u ime Srbije faktički vode pregovore sa Briselom tj. najmoćnijim centrom unije Berlinom. Izgleda da pregovaraju sami sa sobom. Međutim i pored toga Beograd je daleko od članstva u EU.

Na čelu GIZ-ovog Programa za pravne i pravosudne reforme u Srbiji[v] nalazi se dr Mike Falke. On je master prava Univerziteta u Londonu (Fakultet orijentalnih i afričkih studija i londonski Fakultet ekonomije i političkih nauka). Radio je kao advokat za međunarodne advokatske firme u Nemačkoj, kao savetnik za pravna i politička pitanja u centrali GIZ-a, Ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke i kao direktor projekta (GIZ-a) ORF za pravnu reformu u Jugoistočnoj Evropi. „Zamenik vođe“ programa, kako piše na njihovoj internet stranici je Jens Pössel, takođe advokat koji je diplomirao na Univerzitetu u Hamburgu a radio je kao savetnik u GIZ-u za reformu krivičnog pravosuđa u Zambiji.[vi] Njihov partner je Vlada Srbije preko Kancelarije za evropske integracije i Ministarstva pravde. Pored njih u ovu grupu ulaze i finansirani i „trenirani“: Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, Komora (privatnih) izvršitelja, Pravosudna akademija, NUNS, Privredna komora Beograda, Republički sekretarijat za zakonodavstvo, Narodna skupština, FIC itd.[vii]

Na zvaničnoj internet stranici (srpskog) projekta, GIZ nije propustio priliku da se pohvali „uspesima“ koje je postigao reformišući pravosuđe Avganistana, Kolumbije i okupiranog Kosova (i Metohije). U Avganistanu i Kolumbiji cveta trgovina narkoticima a upravo iz ovih zemalja američka i britanska obaveštajna služba i njima potčinjene agencije snabdevaju svetsko tržište heroinom i kokainom. Tamošnji pravni sistemi su prave ruine i u službi su terorizma i proizvodnje narkotika, koje sponzoriše Vašington, tako da je u najmanju ruku neukusno hvaliti se pravnim reformama u tim državama. GIZ tamo zajedno sa sličnim američkim organizacijama stvara samo privid postojanja pravnog sistema, kako bi prikrio operacije najmoćnijih zapadnih obaveštajnih službi. Na Kosovu i Metohiji GIZ takođe učestvuje u reformama pravosuđa, „državne“ uprave, obuci sudija, tužilaca i drugih „državnih“ službenika. Zaslužan je i za propise o tzv. ustavnom sudu kao i za njegov „razvoj“.GIZ se u okupiranoj Južnoj srpskoj pokrajini posvetio i uobličavanju imovinskog prava. I ovde Nemci kreiraju privid legalnog delovanja Šiptara na KiM. Zahvaljujući njima Arbanasi privode kraju genocid nad srpskim narodom. Tako su teroristi, narko dileri i trgovci ljudskim organima preko noći presvučeni u skupocena odela i postali nazovi ministri, poslanici, sudije, tužioci i policajci. Nemačka vlada im je preko GIZ-a omogućila da sa novih pozicija nastave sa progonom preostalih Srba. Zločini nad Srbima su „legalizovani“ a krivci se ne traže. Takođe zahvaljujući propisima iz imovinskog prava koje je GIZ izradio, Šiptari uz pomoć SAD i EU pljačkaju srpsko prirodno bogatstvo na KiM. Okomili su se i na neprocenjivu srpsku duhovnu baštinu. GIZ na svojoj zvaničnoj internet stranici ima kartu Srbije bez KiM.[viii] Sve ovo ne treba da nas čudi ukoliko znamo da je ova nemačka „humanitarna“ organizacija povezana sa BND-om koji je učestvovao u stvaranju hrvatskog i šiptarski terorizam. Kako je „Špigl“ objavio 2012. godine, agenti BND-a su za operacije u Pakistanu i Avganistanu koristili mrežu GIZ-a. Dakle nije slučajno što se GIZ najčešće sreće u regionima pogođenim ratnim sukobom ili terorizmom. BND u Avganistanu još od 1980. godine podržava odabrane teroriste (pod budnim okom američke obaveštajne službe). Za to vreme neki od ubačenih nemačkih agenata koristili su legitimacije, vozila i sisteme za komunikaciju GIZ-a kao paravan. Oni čiji je boravak zbog prirode posla bio duži postavljani su na funkcije „vođa projekata“. BND je učestvovao i u stvaranju jake pakistanske obaveštajne službe kao poluge koja će za potrebe Zapada uticati na vladu te zemlje.[ix] A šta radi u Srbiji?

Postavlja se pitanje kako Vlada Srbije može da smatra GIZ partnerom? Ali republička vlast ne radi samo to. Ona je GIZ-u poverila izradu i primenu pojedinih važnih zakona. Naravno, uopšte se ne postavlja pitanje da li će ih Skupština Srbije izglasati. Nemci su, kako sami pišu dobili pravo da usavršavaju državne službenike uključene u izradu nacrta i sprovođenje zakonodavstva.[x] Po njima „pravni sistem je potpuno delotvornan samo ukoliko se prilikom uživanja prava ugrađenih u Ustav i ostalo zakonodavstvo u potpunosti poštuju međunarodni standardi i osnovna načela demokratskog društva.“[xi] Da li ovo znači da srpski Ustav mora biti potčinjen „međunarodnim“ standardima? Ti standardi po Berlinu (između ostalog) uključuju dobrosusedske odnose sa okupiranim KiM, rasprodaju srpske imovine i ekstremno zaduživanje građana i države. Što se demokratskog društva tiče, zbog delovanja GIZ-a na KiM otvoreno sumnjamo da oni teže demokratiji.

Preko Pravosudne akademije i Ministarstva pravde GIZ može da utiče i na obrazovanje i izbor sudija i tužilaca. Zbog toga Nemci i insistiraju na što većoj ulozi  Akademije.[xii] Zakonom o Pravosudnoj akademiji, koji je stupio na snagu 24. decembra 2009. godine, pored stalne obuke sudija i tužilaca uvedena je početna obuka na osnovu koje se pripremaju budući nosioci pravosudnih funkcija.[xiii]Nemci takođe daju savete Ministarstvu pravde Republike Srbije „u izgradnji administrativnih kapaciteta za Pregovaračku grupu za Poglavlje 23“ kao i „podršku osnovnim reformama potrebnim za zatvaranje Poglavlja 23 i 24, posebno u odnosu na reformu pravosuđa.“[xiv] Ovo daje garanciju da će Beograd prilikom formiranja timova i pregovora u potpunosti delati u skladu sa interesima Berlina. U delu „vladavina prava“ GIZ veliča svoj proizvod – privatne izvršioce, stečajne upravnike, notare kao i predlog građanskog zakonika[xv]. Oni se hvale da su do 2012. godine obučili 100 stečajnih upravnika, 170 privatnih izrvšitelja, i 400 kandidata za notare.[xvi] Evo šta o ovim novitetima kaže praksa. Za neplaćenu kaznu za parkiranje Petar V. je od izvršitelja dobio tri puta veći račun od samog duga pa, umesto 6.500 dinara, mora da plati 21.270. Ipak izvršitelji taksu koju MUP plaća 300 dinara dužniku mogu da naplate maksimalnih 6.000 dinara, pa građani treba da budu srećni kada odluče da im naplate „samo“ 1.800 dinara, odnosno šest puta više od realne vrednosti.[xvii]Zaštitnik građana Saša Janković ocenio je da nagrade i naknade za rad privatnih izvršitelja, ugrožavaju egzistenciju građana lošeg materijalnog stanja.[xviii] Stanovništvo živi u strahu od izvršitelja. Isto tako od početka rada notara troškovi overe dokumenata kod njih u odnosu na troškove koje su građani ranije plaćali sudu, porasli su 45 puta.[xix] GIZ se trenutno bavi propagiranjem građanskog zakonika koji uvodi u pravni sistem Srbije niz izopačenosti. Međutim GIZ deo svojih ogromnih fondova troši i na „edukaciju javnosti“, „osposobljavanje novinara“ i „obuku za medije“ kako bi se sve ove reforme dopale građanima koji tonu u sve veću bedu.[xx] Dakle bave se i propagandom.

Na putu u EU, Vlada Srbije je faktički prepustila strancima zakonodavnu, sudsku i izvršnu granu vlasti. Omogućila je potpunu kontrolu nad našim pravnim sistemom neprijatelju koji otima i pljačka naše Kosovo i Metohiju. Skupština Srbije je pretvorena u glasačku mašineriju, dok izvršna vlast kao kvislinzi nekad provodi volju okupatora. Stanovništvo nije svesno toga, ali ono već živi po nemačkim standardima (za Srbiju doduše). Berlin ne želi oporavak naše države, već teži tome da je pretvori u potpuno zavisnu koloniju i raskomada. Građanima je sve teže i oni jedva sastavljaju kraj s krajem. Pod reformama Vašingtona i Berlina, Srbi su postali narod koji nestaje.[xxi] Da bi opstali građani Srbije će morati ponovo da uzmu svoju sudbinu u svoje ruke.

[i] http://www.euractiv.rs/pregovori-sa-eu/7058-graani-ne-veruju-pravosuu

[ii] https://www.giz.de/en/html/index.html

[iii] https://www.usaid.gov/

[iv] http://www.ned.org/

[v] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/

[vi] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/ko-smo-mi/2014-05-05-08-59-53

[vii] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/ko-smo-mi/partneri

[viii] http://www.giz.de/static/en/images/images_content_460x160/GIZ-Banner-Serbien-4.jpg

[ix] http://www.german-foreign-policy.com/en/fulltext/57990

[x] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/activities-2/zakonodavni-proces

[xi] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/activities-2/implementacija

[xii] Isto.

[xiii] http://www.pars.rs/

[xiv] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/activities-2/pregovori-o-pridruzivanju-eu

[xv] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/events/icalrepeat.detail/2015/05/20/54/-/pocinju-javne-konsultacije-o-prednacrtu-gradanskog-zakonika

[xvi] http://www.legalreform.rs/images/Documents/activities2012.pdf

[xvii] http://www.blic.rs/Vesti/Ekonomija/582206/OVAKO-DERU-IZVRSITELJI-Dokument-kosta-300-dinara-oni-naplate-6000

[xviii] http://www.rtv.rs/sr_ci/drustvo/jankovic-izvrsitelji-ugrozavaju-egzistenciju-siromasnih-gradjana_547876.html

[xix] http://www.novosti.rs/vesti/naslovna/ekonomija/aktuelno.239.html:510628-Overa-izjave-skuplja-45-puta

[xx] http://www.legalreform.rs/index.php/sr/activities-2/popularizacija

[xxi]http://www.rts.rs/page/stories/ci/story/124/%D0%94%D1%80%D1%83%D1%88%D1%82%D0%B2%D0%BE/1755944/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%81%D0%BA%D0%B8+%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC+%E2%80%93+%D0%A1%D1%80%D0%B1%D0%B0+%D1%81%D0%B2%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%9A%D0%B5.html

(Fond strateške kulture)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *