Dr RISTO IVANOVSKI: Šiptarski jezik nikada nije postojao i veštački je stvoren od strane Vatikana!

Dr RISTO IVANOVSKI: Šiptarski jezik nikada nije postojao i veštački je stvoren od strane Vatikana!

25 avgusta 2014

Albanija zastavaZa šiptarski jezik, Dominian je napomenuo sledeće: od 5140 elemenata iz Etimološkog rečnika Albanaca G. Majera (prof. dr Gustav Majer 1850-1900, prim. prev.), „moglo bi da se izbroji samo četristo nepomešanih indoevropskih elemenata, zatim 1180 tatarsko-turskih, 1420 rumunskih , 840 grčkih a 540 slovenskih reči.“

Dalje, šiptarski jezik nije bio jezik jednog naroda, već jezik sa rečima četiri jezika: grčkog, rumunskog, tatarsko-turskog (mongolskog) i slovenskog. To govori da je jezik Šiptara samo „mešan“, što se dogodilo u poslednjim vekovima, a nikako ranije.

Pošto izvan Arbanije (tzv. Albanije) žive 90% Gege, a Šiptari Toske 10%, bilo bi logično da su Albanci u Jugoslaviji govorili samo jezik Gega, koji je nerazumljiv za Toske.

Josip Broz Tito, kao katolik i mason izvršio je najveći zločin, kada je u SFRJ većini Gega nametnuo manjinski šiptarski jezik,  što danas ima ozbiljne posledice.

Dakle, „otac“ Albanaca je bio sam Tito koji je na školskom brodu „Galeb“ održavao sastanke sa masonima. Pošto je šiptarski jezik nov, koji nikada nije ni postojao,  G. Majer ne želi da navede nijedog albanskog autora.

Zaključak – albanski autori su najveći lažovi. Arbanija je bila 100%  slovenska i do danas u njoj najviše stradaju neodrođeni tzv. Sloveni. Nimalo slučajno – šiptarska škola u Arbaniji nije postojala do 1924, a otvorile su je samo katoličke zemlje Italija i Austrija. Pa Arbanija je bila delo Vatikana u borbi protiv pravoslavlja, ta borba se neprekidno nastavlja do danas, i trajaće zauvek. Zbog toga ćemo mi tzv. Sloveni morati da se ujedinimo i to samo radi nas samih i našeg pravoslavlja.

*Dr Risto Ivanovski je završio Poljoprivredni fakultet u Skoplju, smer stočarstvo. Doktorirao na ishrani u Beču 1976. Piše istoriju koristeći se biološkim metodama: istraživanjem životinja, namirnica, DNK…

(Facebookreporter)

KOMENTARI3 komentara

  1. Drangov says:

    Dr Risto bolje da je ostao da se bavi stocarstvom a ne da se petlja u istoriju i jezik drugih naroda..Ako ima neki "narod" i "jezik" koji je vestacki stvoren,to je njegov "narod" i "jezik"...Tako da,da bi se uverio u to,treba pod hitno da se okupa i videce kadu prljave vode i cistog bugarina u ogledalu...

  2. Risto Ivanovski says:

    NIKOGAŠ NEMALO ALBANCI TUKU SAMO ARNAUTI=ODMETNICI 100% MUSLIMANI=TURCI 90% GEGI (ČERKEZI I TATARI) I 10% TOSKI, KOLONIZIRANI MEЃU VRANJE I ŠAR PLANINE SAMO VO 19 VEK. So cel da se razdelat pravoslavnite na Balkanot Osmanovoto Carstvo vo 19 vek kolonizirale Azijati od Kavkazjeto, što bilo meѓu Vranje i Šar Planina. Pa samo spored Gustav Vajgand (1924), po Krimskata vojna Osmanovoto Carstvo bile kolonizirani 500.000 Čerkezi i 100.000 Tatari. Sobirajќi gi koloniziranjata na Azijatite, Šovih naveduva mnoštvo koloniziranja, što bilo 1 a i preku 1 milion od Kavkazjeto. Velam Škiptarija, zatoašto Albanija bila na Kavkazot (Erastotenes, Strabo...). Pa Albanite se borele od strana na persiskiot kral Darij protiv Aleksandar Makedonski. Za dokaz deka Albanci na Balkanot nikogaš nemalo bila gradot Bitola, vo koja ima samo Arnautmaala i Madžermaala, vo Skopje Madžari..., a nikako bilo kakvi Iliri, Albanci i Škiptari. Arnautite 1913 god. bile bez nacionalno čustvo (Vilkinson), tie nikako ne sakale svoja škola na škiptarski i gegski jazik, meѓusebno nerazbirlivi, tuku samo turskiot jazik. Sledi prvi školi vo Škiptarija otvorile 1924 godina Avstrija i Italija. Toa se samo dva narodi, obedinati od Tito, koj na 90% Gegi im go nametnal škiptarskiot jazik od 10% Toski, kodificiran 1972 god., koj od Titovo Kosovo se širel i vo Crna Gora- vo Crna Gora 1980 god. Gegite škiptarskiot jazik nikako i ne go poznavale. Ova može da se potvrdi i so dokazot što vo severna Škiptarija se divite Gegi, a na jug pitomite Toski. So toa što severnite Gegi se samo okolu 1/3 Gegi koi se von Škiptarija, ne e možno od maliot broj na Gegi od severna Škiptarija da poteknuvaat 2/3 Gegi von Škiptarija. Sledi biološka potvrda: za na svetot da dojde arnaut mora da postoi majka koja pomladokot ќe go nosi 9 meseci i doi preku 6 meseci. Bidejќi brojot na Gegki majki od Škiptarija bil mal, majkite Gegki (Čerkezki i Tatarki) bile Azijatki. Na 23.11.2014, vo 24 ČASA, bg. TV programa, na FB. e objaveno, deka spored 6 godišnoto DNK sledenje od Institutot na sudska medicina vo Skopje, Makedoncite so Bugarite i Srbite se najbliski. Pak, Hrvatite se bliski so Bosancite i so Srbite, a samo kosovskite Albanci se razlikuvaat od ostanatite narodi na regionot. Od niv se razlikuvale samo kosovskite Albanci. Vakvo istražuvanje imaše i akademikot prof. d-r Georgi Efremov od MANU, koj izjavi deka Albancite se genetsko dalečni, bliski na kavkazko- crnomorskite prostori. Ova toj go izjavi na MTV ušte na početokot na osamostojuvanjeto na R.Makedonija. Vo prilog se naveduva deka tradiciite na Gegite so beloto kavkazko kapče (keče), kavkazki nosii i ora se kako vo Dagestan, a ne so sosedite. Tokmu i zatoa postoi kosovski soj na pramenka so aziska dolga opaška, gen na mongolski konj (Kavali Sforca...), potemen ten na liceto, debelo vlakno na kosata, počesta krvnata grupa AB kako mešana vo odnos na sosedite so ponizok udel na krvnata grupa B itn.- na pripomoš ogledalo!

  3. Risto Ivaniovski says:

    MEЃU ŠAR PLANINA I VRANJE PO KRIMSKATA VOJNA BILE KOLONIZIRANI KAVKAZKI GEGI (ČERKEZI I TATARI) SO BELO KEČE NE SAMO 600.000 (G. VAJGAND-1924), VEROJATNO DO A I PREKU 1 MILION ! Anglija kako poveќevekoven borec protiv pravoslavna Rusija, dala nalog Turcija da gi kolonizira kavkazkite Gegi (Čerkezi i Tatari) so kavkazko belo kapče, kavkazki tradicii ..., nepoznati do 19 v: Pa Grigor Prličev vo Skenderbeg (15 vek) ne poznaval Gegi, a vo Serdarot (19 vek) postojat Gegite. Eve sledat ušte dokazi za koloniziranjeto na kavkazkite Gegi (Čerkezi i Tatari) von Škiptarija: H.R.Vilkinson naveduva za panslavinizmot, što sledelo: “...po 1840, što Turcite ja inicirale politikata na naseluvanje na Tatari i Čerkezi vo oblastite na planinata Šar...“. Fusnota na Vilkinson: „Mjuir Mekenzi i A.P. Ibri, Patuvanje vo slovenskite provnicii vo evropska Turcija, 2. izdanie (London, 1877). Na kartata sostavena od E.G.Ravenštajn za univerzalnata geografija ovie Čerkezi bea odbeleženi vo okolinata na Stara Srbija i vo oblasta Niš-Vranje“. (1867 g.) Trifunovski pišuva: „albanskite muhadžiri od okolinata na Vranje, Surdulica i drugi oslobodeni oblasti vo Srbija od vojnata vo 1877-1878 godina“. Gustav Vajgand (1924) istaknuva, po Krimskata vojna Rusite proteruvaat Čerkezi i Tatari. Tie bile 600.000 (500.000 Čerkezi i 100.000 Tatari). Tie bile strav i trepet za hristijanite- i drugi avtori. Vo knigata na Jozef fon Hamer, prevedena vo 1979 godina vo Zagreb, kako nejzin dodatok i dopolna e knigata „Istorijata na Osmanovoto Carstvo“ na avtorot Šovih. Spored nego, po Krimskata vojna Rusija ja promenala svojata politika kon Tatarite i Čerkezite, koi se preseluvale. Nemalo točni podatoci za vkupniot broj na begalci koi vlegle vo Osmanovoto Carstvo. Okolu 176.000 Tatari se naselile vo centralna i južna Anadolija meѓu 1854 i 1860 godina; približno milion vo slednite deset godini, od koi tretina bile naseleni vo Rumelija, a ostatokot vo Anadolija i Sirija. „Samo od Krim od 1854 do 1876 godina 1,4 milion Tatari migrirale vo Osmanovoto Carstvo“. Položbata ne se podobrila koga Čerkezite i eden del na Tatarite bile naseleni vo Bugarija i centralna Anadoloija. Preku milion vlegle meѓu 1876 i 1895 godina. Zatoa meѓu 1831 do 1882 godina brojot na maškite muhamedani se dupliral, pa taka brojot na muslimanite porasnal. Kavkazcite bile kolonizirani vo Anadolija. Bidejќi tie mnogu kradele i mnogu se razmnožuvale: „brojot na maškite-muslimanite se udvostručil“, za spas od niv tie bile kolonizirani meѓu Šar Planina i Vranje. Bidejќi so nivniot broj se laželo, toj možel da iznesuva ne samo do 1 milion, a i poveќe ... Tokmu i zatoa Gegi (Čerkezi i Tatari) gi imalo meѓu Šar Planina i Vranje, otkade tie se raširile vo Makedonija i Crna Gora. Naprotiv, Gegite vo severna Škiptarija bile samo od krajot na 18 vek. Gegite od severna Škiptarija se malkubrojni vo R.Makedonija i zatoa tie se beznačajnost. Vo R.Makedonija 90% se Gegi-10% Škiptari. Arnauti (Gegi i Škiptari) vo R.Makedonija se samo pod 15%. Od druga strana, bidejќi Škiptarija bila mala, taa nemala dovolen broj majki vo R.Makedonija da se 90% Gegi so poteklo od Škiptarija. Sledi Gegkite bile voglavno Azijatki. Ova može da se vidi so vkupniot broj na Gegi vo R.Makedonija, Crna Gora i Južna Srbija sose Kosovo i Metohija. Brojot na Gegite e mnogu mnogu pati pogolem od Gegite vo severna Škiptarija. Iako na navedenite prostori imalo arnautiziranje na domorodno pravoslavno naselenie, koloniziranjeto na Čerkezi i Tatari može da broi so nekoj milion Kavkazci. Ako kon ova se izvrši DNK istražuvanje, DNK na Gegite von Škiptarija e bliska na Kavkazjeto. Ova se potvrdi dvapati vo Skopje. Isto taka, so povisok udel se so krvnata grupa B, kako i mešanata AB. Tie so mongolski odliki se so podebelo i popravo vlakno na kosata, so potemen ten...Sledi jazikot na Gegite da ne se razbira-l so mongolskiot jazik na Škiptarite od 19 vek-toj kako turski e bez rodovi,so niv tie grešat!. A na koj jazik se govorelo vo Arbanija- Škiptarija za vreme na Osmanovoto Carstvo ? Neka govori jazikot na kogo govorel našiot Ѓorѓi Kastriot i negovoto semejstvo: ostavštinata na semejstvoto Kastrioti bila samo na našiot tn.slovenski jazik, što nikogaš dosega Arnautite (Čerkezite, Tatarite i Škiptarite) kažanoto i ne go osporile. Bidejќi negoviot roditelski jazik bil samo naš tn.slovenski, tie kutrite samo molčat. Kako ne ќe molčat, koga tie samo da zinat, odma si lažat. Kakvo mešano naselenie bile Arnautite ? Samo zini-lažgovci ! Za dokaz, pišuvanjeto ne e preteruvanje, denešniot mongolski škiptarski jazik gi sodrži site tn.slovenski glasovi- ej lažgovci ѕverovi kako 100% Turci=muslimani kako takvi vladeat vo R.Makedonija! Bidejќi Škiptarite (Toskite) se združuvaat so Azijatite Gegi (Čerkezi i Tarati), koi meѓusebno ne opštele, pa ne stapuvale vo brakovi i do denes meѓusebno ne se razbiraat, Škiptarite nikogaš ne bile dostojni na nivniot rod koj bil Homerov=tn.slovenski. Tie istoriski bile poznati samo kako Arbani=arban i: arban=ar ban, ar=or-anica i ban=upravitel, samo zemjodelec. Vo 1997 godina tie Škiptarija sakale da ja podelat: na jug Toski, a na sever divite Gegi. Ova govori, tie vo Škiptarija vo 1997 godina sè ušte ne bile obedinati. Pa niv gi obedinal samo vo SFR Jugoslavija angliskiot mason i katolik Josif Broz Tito so vo 1972 godina reformiraniot škiptarski jazik koj bil i mongolski. Sledi Gegite vo Crna Gora toj jazik do 1980 godina ne go poznavale- toj bil vnesen od Kosovo so Priština kade toj jazik se izučuval: jazikot bil nov, delo samo na Avstrija 19 vek so nov mešan tn. narod! (FB- 08.06.2020) (FB- 08.06.2021) Za Turcite Arnauti=Odmetnici!

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *