Evo šta vam treba za posao u Nemačkoj

Evo šta vam treba za posao u Nemačkoj

20 novembra 2014

gvfdhz324gf-600x423Da bi građanin Srbije mogao da se zaposli u Nemačkoj u nekom od deficitarnih zanimanja, mora najpre da uspostavi kontakt sa zainteresovanim poslodavcem.

Ako sa njim postigne dogovor o angažovanju, mora da od njega dobije i potvrdu o sklapanju radnog ugovora. Sa tom potvrdom, u nemačkoj ambasadi u Beogradu mora da podnese zahtev za izdavanje radne vize.

Onaj ko u Nemačkoj želi da radi bez ograničenja u medicinskoj struci u oblasti nege pacijenata (npr. bolničar, medicinska sestra, pomoćnik medicinske sestre, patronažna sestra), nege starih lica, terapije (npr. fizioterapeut, maser), farmacije (apotekar, apotekarski pomoćnik, farmaceutsko-tehnički asistent), medicinske tehnike (npr. medicinski tehničar, medicinsko-tehnički asistent na radiologiji ili u laboratoriji) ili hitne medicinske službe, mora da dobije potvrdu nemačke države o kvalifikacijama za tu delatnost. Ta potvrda je ovlašćenje da se koristi odgovarajuća profesionalna oznaka – i da se radi taj posao.

U Nemačkoj nije jednaka dužina školovanja za sva pomenuta zanimanja. Za neka zanimanja je predviđeno dvogodišnje, a za neka trogodišnje školovanje.

Utvrđivanje kvalifikacija

Tokom kontakta sa zainteresovanim poslodavcem potrebno je utvrditi da li su postojeće kvalifikacije građana Srbije koji želi da radi u medicinskoj struci dovoljne da se u Nemačkoj automatski izda takva dozvola.

Nadležni nemački ured u tom slučaju proverava da li i u kojoj meri stečene kvalifikacije odgovaraju onima koje se stiču u Nemačkoj. Ukoliko se ustanovi da su te kvalifikacije jednake, može se izdati dozvola za rad: diploma se priznaje kao jednaka nemačkoj.

Pored samog školovanja, prilikom rešavanja zahteva u obzir se uzima i eventualno radno iskustvo – ono može da izjednači razlike između srpske i nemačke diplome ukoliko one postoje.

Ako postoje bitne razlike između dve diplome, kandidat može da bira između dve mogućnosti: da polaže diferencijalni ispit ili da pohađa poseban kurs koji se takođe završava ispitom. Sadržaj diferencijalnog ispita odgovara nemačkom državnom ispitu za negovatelje. Kurs može trajati maksimalno tri godine i završava se ispitom znanja stečenog za vreme njegovog pohađanja.

Koja dokumenta je potrebno podneti za utvrđivanje kvalifikacija?

– Biografija (tabelarni prikaz)

– Potvrde o završenom školovanju (ili daljem stručnom osposobljavanju ako ga je bilo)

– Potvrde o radnom iskustvu

– Potvrda o lekarskom pregledu

– Izjava o nekažnjavanju (u kojoj kandidat piše da nije u toku nikakav sudski postupak protiv njega)

– Potvrda o završenom kursu nemačkog jezika

U ovom tekstu se nalaze zvanične informacije nemačkog Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje te Informacionog sistema za priznavanje stranih diploma i potvrda o stručnim kvalifikacijama Konferencije ministara kulture Nemačke.

Redakcija DW ne garantuje za tačnost ili potpunost tih podataka u konkretnim slučajevima.

Kada je reč o zahtevu za poznavanje nemačkog jezika, traženi stepen znanja postavljaju regionalni uredi koji izdaju aprobaciju.

Što se tiče zahteva za eventualno polaganje diferencijalnih ili dopunskih ispita kao uslova za izdavanje aprobacije, iskustva sa kojim je upoznata naša redakcija su vrlo raznolika i ne mogu da se svedu na jedinstven obrazac. Važno je da sve informacije o tome mogu da se dobiju u kontaktima sa konkretnim budućim poslodavcem pre dolaska u Nemačku.

Znanje nemačkog jezika

Traženi stepen znanja nemačkog jezika zavisi od poslodavca, ali i nadležnog ureda koji izdaje dozvolu za rad. Uobičajeno je da se koriste oznake Evropskog referentnog okvira za jezike A1,A2,B1,B2 i C1 i C2. Isto tako je uobičajeno da se lekarima proverava znanje stupnja B2 ili više, a ovde pobrojanim zanimanjima stupnja B1 ili B2.

(DW)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *