FATMIR LJIMAJ ZVANI „ČELIK“ – Šiptarski terorista koji je organizovao mnoge zločine nad Srbima

FATMIR LJIMAJ ZVANI „ČELIK“ – Šiptarski terorista koji je organizovao mnoge zločine nad Srbima

21 septembra 2013

fatmir ljimajFatmir ( Kadri ) LIMAJA , zvani ” Čelik ”

Rođen je 4. februara 1971 , u selu Banji , opština Suva Reka . Od 1992 do 1994 , bio je angažovan u ilegalnoj organizaciji PMKL. Krajem 1995, gde se priključio OVK , pod komandom Redžep Selimija, on je bio zadužen za identifikaciju pojedinaca koji su sarađivali sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i pripremao je terorističke akcije protiv srpskih snaga bezbednosti u Mališevu i Orahovcu.

Godine 1996, zajedno sa Selimijem, planirao je i pokušao da ubije Šukri Krasnićija, iz sela Banje, i Vesel Pintolija, iz sela Temećin, opština Suva Reka. Tokom 1998, on je bio komandant logora u selu Lapušnica, opština Glogovac, gde su u periodu između 22. juna i 25. jula iste godine 22 osobe bile zatvorene i fizički zlostavljane i ubijane. Među žrtvama su bili Milovan i Miodrag Krstić, Boban Mitrović, Živorad Krstić, Stamen Genov, Đorđe Đuk i Siniša Blagojević.

On je bio inicijator i direktno učestvovao u zarobljavanju i zlostavljanju Albanaca i Srba, a pokazao posebnu brutalnost u svom neposredno učešće u genocidu nad civilnim stanovništvom, jer nakon njegove naredbe, u peći za kreč u selu Klečka, Opština Lipljan, preko 50 ljudi je spaljeno. Bio je organizator i izvršilac napada na Orahovac 17. jula 1998, kada su kidnapovali više od 50 ljudi, od kojih se 40 još vodi kao nestalo. Početkom oktobra 1999, grupa na čelu sa Fatmirom Ljimajem kidnapovala je veći broj građana, između ostalog i Ramiza Hodžu, iz sela Belanica, jer je, navodno, sarađivao sa pripadnicima srpskog Ministarstva unutrašnjih poslova pri povratka albanskih izbeglice iz sela Banje u svoje domove. Ramiz Hodža je kasnije ubijen.

Zajedno sa Redžepom Selimijem, osnovao je grupu” Oko sokolovo ” koja, pored terorističkih aktivnosti ( pre svega ubistava), učestvovala je u trgovini oružjem i drogom, reketiranjem , organizovem prostitucije i slično. Ove aktivnosti su realizovane u saradnji sa pripadnicima kriminalnih klanova sastavljenih od Eljšani i Kolaku porodica, iz regiona Suve Reke. Za određeni vremenski period, Ljimaj je bio u poziciji zamenika ministra odbrane Kosova , onda biva uhapšen od strane slovenačke policije 17. februara 2003 , i odveden u Ševeningenski zatvor, pošto je optužen pred Haškim tribunalom za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja (za ubijanje civila u zatvoru koji se nalazio u selu Lapušnik).

Od vrha DSK, pokrenuta je inicijativa da se formira poseban fond za odbranu Fatmira Ljimaja, i to od strane jednog od najpoverljivijih njegovih saradnika – predsednika te stranke, Hašima Tačija. Inicijativa je dostavljena tkzv. Vladi Kosova. Inicijativa ukazuje na to da , iz budžeta tkzv. Vlade Kosova daju se dva miliona evra u tu svrhu. Istovremeno, izvršen je pritisak na vlasnike preduzeća i radnji da “doniraju” između sto i hiljadu evra za istu svrhu .

Podaci izneti u ovom članku su podaci čiji je vlasnik Bezbednosno Iformativna Agencija (BIA)

U nastavku prevod teksta na engleski jezik:

FATMIR (Kadri) LIMAJ, alias “Steel”

Born on February 4th, 1971, in the village of Banja, Municipality of Suva Reka. From 1992 to 1994, he was engaged in the illegal organization PMKL. Toward the end of 1995 he joined KLA where, under the command of Rexhep Selimi, he was in charge of identifying individuals who were collaborating with the Serbian Ministry of Internal Affairs and of carrying out all preparations for the terrorist acts against the Serb security forces in Mališevo and Orahovac. In 1996, together with Selimi, he planned and attempted to murder Shukri Krasniqi, from the village of Banja, and Vesel Pintolij, from the village of Temećin, Municipality of Suva Reka. During 1998, he was the commander of the camp in the village of Lapušnica, Glogovac Municipality, where, in the period between June 22 and July 25 of the same year, 22 individuals were held and, physically abused and murdered. Among the victims were Milovan and Miodrag Krstić, Boban Mitrović, Živorad Krstić, Stamen Genov, Djordje Djuk and Siniša Blagojević. He was the initiator and direct participant in the capture and abuse of ethnic Albanians and Serbs and he demonstrated special brutality in his direct participation in the genocide against the civilians, since, following his orders, in the limekiln in the village of Klečka, Municipality of Lipljan, over 50 individuals were burned. He was the organizer and perpetrator of the attack on Orahovac on July 17, 1998, when over 50 people were kidnapped, of whom 40 are still listed as missing. At the beginning of October 1999, the group headed by Fatmir Limaj kidnapped, in front of a number of citizens, Ramiz Hoxha, in the Belanica village, because he had allegedly negotiated with the members of the Serbian Ministry of Internal Affairs the return of Albanian refugees from the village of Banja to their homes. Ramiz Hoxha was later murdered. Together with Rexhep Selimi, he founded the “Falcon’s Eye” group which, beside terrorist activities (primarily murder), was involved in the arms and drug trafficking, racketeering, organized prostitution and the like. These activities were carried out in collaboration with the members of the crime clans composed of the Elshani and Kolaku families, from Suva Reka region. For a certain time period, Limaj was in the position of Kosovo’s deputy defense minister only to be arrested by Slovenian police on February 17, 2003, and taken to the Scheveningen jail, having been indicted by the Hague Tribunal for crimes against humanity and the violation of the laws and customs of war (for killing civilians in the jail located in the Lapušnik village). From the top echelons of DPK, an initiative was launched to form a special fund for the defense of Fatmir Limaj, one of the most trusted associates of that party’s president, Hashim Thaqi. The initiative was delivered to the Government of Kosovo. The initiative suggests that, from the budget of the Government of Kosovo, two million euros be taken for the said purpose. At the same time, pressure was exerted on the owners of companies and shops to contribute between a hundred and a thousand euros for the same purpose.

(Srbi na okup)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *