Грађански законик – нова рунда

Građanski zakonik – nova runda

15 januara 2016

dsc_9755 Misa Djurkovic 3Piše: Miša Đurković

Domaća javnost je u prethodnih godinu i po već dobrano upoznata s dešavanjima oko pripreme Građanskog zakonika u Srbiji koji bi prvi put od 1946. trebalo da reguliše kompletnu civilnu materiju. Polovinom prošle godine predlozi iz svih pet knjiga prerađeni su i spakovani u jedan poveliki jedinstveni nacrt koji se sastoji od 2838 članova. Posle njegovog objavljivanja označen je početak nove javne rasprave od otprilike godinu dana, nakon čega bi finalizovani nacrt trebalo da ode na vladu i u skupštinu.

Ovaj grandiozni poduhvat kojim je rukovodio akademik Perović uz saradnju profesora Orlića, profesorke Janjić Komar i drugih saradnika, predstavlja veliko dostignuće srpske pravne nauke, ali i dokaz da srpske društvene nauke, stalno potcenjivane i marginalizovane, imaju mnogo šta da ponude ovom društvu i državi.

Prva knjiga odnosi se na opšti deo koji reguliše načela čitavog poduhvata; druga knjiga reguliše obligacije, treća se bavi stvarnim pravom, a poslednja, peta, reguliše nasledne odnose. Po ocenama stručnjaka koji prate ove oblasti, reč je uglavnom o uravnoteženom tekstu u kome je zakonopisac uspeo da nađe proklamovanu ravnotežu između kodifikacije postojećih normi i odnosa, s jedne strane, a s druge strane prostora za evoluciju prava u skladu s novim ekonomskim odnosima, institutima i međunarodnim obavezama.

Nažalost, ovo se ne može reći za četvrtu knjigu, koja reguliše porodične odnose. I u prethodnom periodu predložena rešenja s pravom su izazvala veliku i vrlo žučnu raspravu, a i prerađeni nacrt krenuo je u tom pravcu. Porodično-pravna materija u svakoj zemlji je jedno od najosetljivijih područja. No, u ovom slučaju zakonopisac je otišao daleko preko kodifikacije, s očitom namerom da revolucioniše porodične odnose u Srbiji (uključujući i značenje osnovnih kategorija, kao što je „majka”) i uvede niz novina koje su u najmanju ruku kontroverzne, a po mogućim posledicama veoma opasne.

Ovde bih, međutim, najpre ukazao na niz dobrih rešenja koja je zakonopisac usvojio tokom prethodne rasprave i rada: povratak ljubavi i vernosti kao osnova braka, mogućnost za pravno važenje crkvenog braka, uvođenje alimentacionog fonda i generalne odredbe o podsticanju rađanja (iako su, nažalost, ispale gromoglasno najavljivane konkretne mere, poput penzije ili značajne posebne nadoknade za treće dete), uvođenje strožih kriterijuma za usvajanje dece od stranaca (koji su do sada, čak, povlašćeni), otežavanje, odnosno destimulisanje razvoda itd.


S druge strane, postoji niz veoma ozbiljnih problema od kojih bih ovde izdvojio nekih sedam momenata. Zakonopisac je, uprkos svim kritikama, ostao pri nameri da zabrani svako fizičko kažnjavanje deteta. Posebno je monstruozna varijanta 1 u članu 2218 u kojoj se svako fizičko kažnjavanje izjednačava sa zlostavljanjem deteta! Ne samo što je ovo dodatno mešanje države u porodične odnose i unošenje anarhije u porodicu, već se time otvaraju ogromni problemi za buduću praksu policije i pravosudnih organa.

Ostalo se i pri pedocentričnom duhu zakona, u kome se roditelji i deca svode na istu ravan, a prava deteta radikalno podižu u odnosu na pravo roditelja da vaspitava decu. Ne postoji ništa nalik članu 371 francuskog građanskog zakonika koji definiše obavezu deteta da poštuje oca i majku. Štaviše, dete od 15 godina može gotovo sve, uključujući i to da samo bira gde i u koju srednju školu da se upiše (!), da daje pristanak na medicinske zahvate, da odluči da li će i kako održavati odnose sa roditeljem sa kojim ne živi itd.

Treće, ostao je predlog za uvođenje izuzetno opasne prakse eutanazije (član 92), odnosno ubistva iz milosrđa, čime bi Srbija postala jedna od prvih pet zemalja u Evropi koje otvaraju vrata eugeničkog pakla: Belgija i Holandija već vrše eutanaziju i nad decom mlađom od 18 godina. Uz ovo ide i druga kontroverzna tema bioetike, surogat materinstvo. Zakonopisac je uvažio neke primedbe, pa je izbacio delimičnu surogaciju i uveo kriterijum domicilnosti. No, problem je čitava ova praksa koja bi pomogla malom broju domaćih nerotkinja, ali otvorila brešu za buduću eksploataciju naših žena kao inkubatora za strance.

Član 2277 kroz mogućnost da muškarac sam zaključi ugovor o surogaciji otvara prostor da homoseksualni parovi mogu da naručuju i proizvode decu za sebe. Zakonopisac je u članu 2214 ostavio i mogućnost da se tokom javne rasprave definiše i odnos prema istopolnim zajednicama.

Iz postojećeg porodičnog zakona preuzeta je široka i nejasna odredba instituta nasilja u porodici, iako je ona doživela brojne opravdane stručne kritike. O duhu zakona govori i činjenica da se član porodice definiše jedino upravo preko ovog instituta, dakle preko nasilja!?

U zakonu ima i nomotehničkih grešaka (govorenje o jajnoj ćeliji muškarca), ali i neverovatnih eksperimenata, kao što je mogućnost da se dozvoli brak između staratelja i štićenika!

Zbog činjenice da ovakav nacrt fundamentalno i nepotrebno menja osnovne kategorije postojanja kao što su rađanje, majka, porodica i smrt, zalažem se da se ove problematične odredbe izmene, ili da se o tome na referendumu obavezno izjasne građani.

(Politika)

KOMENTARI2 komentara

  1. Milutin says:

    Zakonopisac je, uprkos svim kritikama, ostao pri nameri da zabrani svako fizičko kažnjavanje deteta. Posebno je monstruozna varijanta 1 u članu 2218 u kojoj se svako fizičko kažnjavanje izjednačava sa zlostavljanjem deteta! ************ odlično. time je otvoren put ka stvaranju sociopatskih jedinki (fizičko kažnjavanje nije i zlostavljanje. Šta ako vam npr. dete kroz prozor, sa velike visine, baca na ljude (ili nasumice) neke predmete, a vi nesmete ni da ga blago fizički kaznite ?! naravno, tu je i rijaliti - emitovan usred dana,.... //////////// Više o PORODICI: https://tinyurl.com/gsn5mpu

  2. Meilosav Blogovic says:

    Novi zakonik: ukida majku, dozvoljava pederima naručuju decu od surogat majke, fizičko kažnjavanje dece je zlostavljanje kao da im vadite oči (ako dete potrči pod auto a vi ga sprečite stiskom i lupkanjem po guzi otićećete na robiju kao da ste mu odsekli obe ruke) omogućava ubijanje iz milosrđa, omogućava brak staraoca i štićenika, ZAKONIK I NALOG JE DOBIJEN SOLIDNO PREVEDEN I NARAVNO USVOJIĆE GA BEZ UVAŽAVANJA RASPRAVE, ČAK NI PRAVNIKE NISU UVAŽILI ZA NJIHOV ZAKON TAKO DA NE OČEKUJEM NI OVDE NIŠTA BOLJE OD OKUPATORA.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *