Hoće li Vojislavu Šešelju u Hagu biti izrečena presuda ili će biti ukinuta optužnica, a on oslobođen?

Hoće li Vojislavu Šešelju u Hagu biti izrečena presuda ili će biti ukinuta optužnica, a on oslobođen?

2 septembra 2013

Vojislav SeseljPiše: Aleksandar Mezjajev

U procesu protiv predsednika SRS Vojislava Šešelja, 28. avgusta 2013. godine, došlo je do radikalnog obrta. Kao odgovor na Šešeljev zahtev da se iz sudskog veća izuzme jedan sudija, tribunal je odlučio: odobrava se zahtev optuženog.

Da napomenemo, krajem jula V. Šešelj je zahtevao da se sudija iz Danske Frederik Harhof (autor poznatog pisma u kome se kritikuje tribunal i lično predsednik Teodor Meron za “novi pravac” u radu suda, koji je u suprotnosti sa praksom koja se primenjivala poslednjih godina) izuzme iz sudskog veća. Šta znači ta “nova praksa” – dobro je poznato. Toliko žestoka razdraženost Harhofa izazvana je oslobađanjem M. Perišića, F. Simatovića i J. Stanišića. Šešelj je izjavio da je u ovom pismu sudija Harhof demonstrirao svoju pristrasnost prema optuženicima – Srbima, što ga čini nepodobnim za sudijsku delatnost. Interesantno je primetiti da je sam sudija Harhof čitajući Šešeljev zahtev, izjavio da ne postoji razlog za njegovim izuzećem. Sa tim se slaže i sudija Antoaneti, predsednik Sudskog veća. I tužilaštvo se uporno protivilo izlasku Harhofa iz procesa. Međutim, prigovor tužioca bio je više nego smešan. Na primer, on je tvrdio da pismo Harhofa ne dokazuje njegovu pristrasnost i sudije na konferencijama često imaju različita mišljenja, pa čak i kritikuju odluke tribunala. Drugim rečima, oni kažu, zaboga, nije se dogodilo ništa posebno i zahtev Šešelja je trebao biti odbačen.

Međutim, specijalno veće je drugačije odlučilo. Ono je utvrdilo da pismo Harhofa daje osnov da se veruje da se sudija ne može okvalifikovati kao nepristrasan. Odluka Specijalnog sudskog veća ima nekoliko detalja koji zahtevaju da se posebno razmotre. Kao prvo, do izuzeća sudije Harhofa došlo je na fonu opšteg skandala koji se u ovom trenutku dešava u Haškom tribunalu. Međutim, ovaj skandal nije povezan samo sa Harhofovim imenom. U svom “razobličavajućem” pismu sudija Harhof ne govori samo o svom, izolovanom mišljenju, nego u to uvlači i niz drugih sudija, na primer T. Merona (SAD), A. Orija (Holandija) i M. Gnujeja (Turska). Te sudije su poimenice prozvane ali se iz konteksta pisma može izvući zaključak da je sudijski korpus MTBJ podeljen. Kao drugo, Specijalno veće za razmatranje Šešeljevog zahteva za izuzeće Harhofa nije imenovao predsednik Meron, nego potpredsednik MTBJ. Kao treće, potpredsednik je za odluku o izuzeću Harhofa sam imenovao u sastav Specijalnog veća konkretne sudije. Sa jedne strane on je imao pravo, a sa druge strane potpuno je očigledno da pravo izbora koga ćeš da postaviš, a koga nećeš (ili u kakvim relacijama se čini takvo postavljanje) ima odlučujući značaj za odluku u ovom ili onom predmetu. Sastav Specijalnog veća je neobičan, jer uključuje ne samo sudije iz Pretresnog veća, nego i sudije iz Apelacionog veća, što se prilikom ranijih razmatranja sličnih zahteva nije dešavalo. Presuda ovog Specijalnog veća pokazuje da sudije Berton Hal i Džastin Moloto delovanje Harhofa ne samo da smatraju nekorektnim, nego ga karakterišu i kao kršenje principa nepristrasnosti. Čak i odbijanje sudije Lija da podrži većinu po pitanju pristrasnosti, ne treba precenjivati. U svom izdvojenom mišljenju sudija Li je bio više pravolinijski usmeren po pitanju samog pisma Harhofa. To daje osnova za donošenje određenih zaključaka po pitanju toga koliko Harhofa podržavaju članovi sudskog korpusa tribunala…

Ali sama činjenica da je Specijalno sudsko veće donelo presudu o izuzeću sudije Harhofa ne zatvara situaciju u predmetu V. Šešelja. Postavlja se pitanje – kakve su pravne posledice ove odluke? Zanimljiva je činjenica da se u presudi Specijalnog veća ništa ne govori o tim posledicama. A one su značajne. Kao prvo, Pretresno veće MTBJ treba da bude sastavljeno od trojice sudija. Odluka Specijalnog veća znači da u ovom trenutku sastav veća čine dva čoveka. Poslovnik predviđa da u slučaju kad zbog bolesti jedan sudija ne može da obavlja svoju dužnost (što mi imamo u ovom slučaju), postoje dve varijante. Ili da se imenuje novi sudija i tako nastavi proces ili da se sprovede novi proces sa novim sastavom sudskog veća.

Koja varijanta će biti odabrana? Formalno – bilo koja. Međutim, posledice obe varijante će biti žalosne. I u jednom i u drugom slučaju, ponovo će biti odložena presuda u Šešeljevom predmetu. Proces koji se odužio na više od deset godina, ponovo će se naći u stanju potpune neizvesnosti.

Ukoliko u Šešeljevom predmetu budu postavljene nove sudije, biće potrebno vreme (očigledno veoma dugo) kako bi se upoznali sa svim materijalima u predmetu. Međutim, u ovom stadijumu procesa – dva meseca uoči izricanja presude – imenovanje novog sudije predstavljalo bi kršenje svih mogućih pravnih principa.

A ukoliko se Šešelj ne saglasi sa imenovanjem novog sudije, onda proces mora da se odvija ponovo. Ukoliko Šešelj sam bude insistirao na sprovođenju novog procesa – to je njegovo pravo. U tom slučaju, najvažnije je da on bude na slobodi. Međutim, ukoliko se on sa tim ne složi, poslovnik Haškog tribunala dolazi u ozbiljnu suprotnost sa pravima optuženog koja su zagarantovana međunarodnim pravom. Jer Vojislav Šešelj već deset godina ne može da dočeka sudsku presudu i ona će ponovo biti odložena na nekoliko godina.

Još jednom se suočavamo sa čudnim zbivanjima u predmetu protiv V. Šešelja. Tribunal je više puta isticao da je predmet protiv V. Šešelja jedan od najsloženijih, ali Pretresnom veću nije dodeljen rezervni sudija. U predmetu protiv R. Karadžića odrećen je rezervni sudija, u predmetu Popović i drugi takođe, a u procesu protiv Šešelja ga nema. Zašto? Da li je to slučajnost? Dalje, još 12. aprila je saopšteno da će presuda biti izrečena 30. oktobra. Najava izricanja presude na šest meseci unapred, predstavlja slučaj bez presedana u radu MTBJ. Obično se datum izricanja presude objavljuje na jednu, do dve nedelje pre samog izricanja, kada je već spreman tekst konačne presude. Najava datuma šest meseci unapred znači sa jedne strane da presuda još nije gotova, ali sa druge strane znači i da je sudijama postavljen rok za završetak rada. U svakom slučaju, na delu je potpuno kršenje ustanovljene prakse u unutrašnjem radu tribunala. Zašto se ovo događa u predmetu protiv V. Šešelja? Naravno, datum 12. april nije slučajno izabran. On se poklopio sa datumom podnošenja sledećeg izveštaja predsednika MTBJ Teodora Merona Savetu Bezbednosti UN. Rusija je ne jednom tražila od rukovodstva tribunala da dostavi konkretnu informaciju kada će već jednom biti izrečena završna presuda u predmetu protiv V. Šešelja, međutim, tribunal je sve vreme odlagao izricanje presude (najmanje godinu i po!). U takvoj situaciji postaje jasno zašto je baš u aprilu objavljeno da će presuda biti izrečena 30. oktobra. Međutim, sada vidimo da će i taj datum biti prekoračen. Takav zaokret je bio verovatan i to što se ponovo dogodilo govori nam da je izuzeće sudije Harhofa iz procesa protiv V. Šešelja bilo ranije planirano.

Istovremeno, nemoguće je ne obratiti pažnju na to da se zvanično saopštenje pres-službe MTBJ povodom odluke o izuzeću sudije Harhofa, završava rečima: “Izricanje presude u predmetu protiv V. Šešelja zakazano je za 30. oktobar”. Sa jedne strane to je rutinski epilog na kraju svakog medijskog saopštenja, ali to takođe može da znači da presuda može biti doneta i od veća sastavljenog od dvoje sudija, međutim, tada sudije moraju biti istog mišljenja. I u tom slučaju postoje najrazličitije varijante, ali sa jednim te istim posledicama. Ako dvojica sudija budu jednoglasni u osudi Šešelja, on će ostati u zatvoru čak i ako podnese žalbu. U slučaju da dvojica sudija budu jednodušni u opravdanju Šešelja, to će biti osnova za žalbu tužilaštva i Vojislav Šešelj će i u tom slučaju ostati u zatvoru za vreme razmatranja žalbe.

Ipak, postoji još jedno rešenje u procesu protiv V. Šešelja. To je ukidanje optužnice i hitno oslobađanje optuženog.

(Fondsk.ru)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *