Јавни увид као тајна

Javni uvid kao tajna

4 februara 2017

14 javni uvid1_620x0

NESTAVLJANJEM na javni uvid materijala s konkursa objavljenog 24. oktobra na koji se prijavila i profesorka Ljiljana Blagojević, Arhitektonski fakultet ozbiljno je povredio proceduru izbora nastavnika za užu naučnu oblast Istorija, teorija i estetika arhitekture i vizuelnih umetnosti i obnova graditeljskog nasleđa, na Departmanu za arhitekturu, za šta odgovornost snose dekan i sekretar ove visokoškolske ustanove. Reč je o stvari zbog koje bi trebalo i da podnesu ostavke.

Ovo, za „Novosti“, tvrdi stručnjak za tumačenje prava Saša Bovan, redovni profesor sociologije prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kao što je naš list već pisao, 9. januar bio je rok kada je Fakultet bio u obavezi da na svom sajtu i u biblioteci iznese na uvid rezultate rada konkursne komisije. Ali to se ni do zatvaranja ovog broja nije desilo.

– Zbog prirode materije, obavezna i vrlo bitna faza u postupku izbora u zvanje je da referat komisije bude mesec dana na javnom uvidu, kako bi oni koji glasaju na veću mogli da se upute. Ukoliko neko u Nastavno-naučnom veću, koje raspisuje i svojom odlukom okončava konkurs, želi da glasa „protiv“, tako može da reaguje i pismeno dostavi svoje neslaganje, jer to neslaganje mora biti obrazloženo i ne može da bude usmeno – objašnjava profesor Bovan.

Zakonski rok je dugačak mesec dana upravo zato, naglašava sagovornik, što predstavlja vrlo važnu fazu postupka.

– Na Naučno-nastavnom veću mogu da se donesu tri odluke: da se kandidat izabere, da se ne izabere, ili, ako postoje neki razlozi, da se konkurs ugasi. Konkurs se gasi ukoliko se niko nije javio, ili ukoliko komisija ustanovi da niko od kandidata ne ispunjava uslove. Ovo je upravna materija i taj postupak je u odnosu na opšti upravni postupak jedna vrsta leks specijalisa, posebnog postupka – kaže Bovan.

– Ako ne bude izabran kandidat, ili ukoliko postoji bilo koja greška u proceduri, na samom falkultetu, kao ni na univezitetu, ne postoji drugostepeni organ kome kandidat može da se žali, ali ima pravo da pokrene upravni spor.

Propuštanje da se u javnost iznese izveštaj komisije kojom je predsedavao profesor Vladimir Mako (Arhitektonski fakultet), a u kojoj su bili i profesori Miloš Perović (Arhitektonski fakultet, u penziji), Aleksandar Kadijević (Filozofski fakultet), Miodrag Šuvaković (Fakultet za medije i komunikacije) i dr Petar Bojanić (naučni savetnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju), protivno je i odredbama Statuta i Pravilnika o postupku predlaganja za izbor nastavnika Arhitektonskog fakulteta.

Prema izjavi Vladana Đokića, dekana Arhitektonskog fakulteta, datoj „Novostima“ pre dve nedelje, procedura ovog konkursa bi trebalo da se završi u prvoj polovini februara. Pitanje je hoće li do tada javnost imati ikakav uvid u izveštaj konkursne komisije.

REPRIZA

SLUČAJ profesorke Ljiljane Blagojević došao je u žižu javnosti prošle godine, kada, uprkos pozitivnom referatu konkursne komisije, tajnim glasanjem Departmana za arhitekturu, nije izabrana za redovnog profesora Arhitektonskog fakulteta. Iako je dobila široku podršku stručne i šire javnosti, tadašnjih i bivših studenata iz svih krajeva sveta, od novembra je na birou rada. Povreda procedure u aktuelnom konkursu na koji se javila nagoveštava moguću reprizu ovog skandala.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *