ЈКП ИНФОРМАТИКА ПОСТУПАЛА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ

JKP INFORMATIKA POSTUPALA U SKLADU SA ZAKONOM

3 juna 2015

informatika-logo-900x300Obaveštavamo celokupnu javnost da su Rešenja prvostepene inspekcije rada poništena po žalbama JKP Informatika, te da su odbijeni zahtevi nekolicine bivših radnika za vraćanje na posao pre s
udske odluke.

Na ovaj način je postupanje inspekcije rada usaglašeno sa pravnim stavom koji je izražen u odlukama najviših sudova Republike Srbije i to Apelacionog suda u Novom Sadu (Gž1.3775/12) i Vrhovnog kasacionog suda
(Rev.2. 1401/14).

Jedan od razloga za usvajanje žalbe, bio je i taj što je utvrđeno da je predsednik sindikata bio prisutan na sednici Nadzornog odbora kada je to telo primilo na znanje i razmatralo izmene akta o sistematizaciji, odnosno jasno je da je sindikat bio upoznat sa izmenama sistematizacije blagovremeno.

Iz opisanog je jasno da nema povrede prava bivših zaposlenih, te da će u daljem redovnom postupku pred sudom JKP Informatika ponovo ovakvu tezu dokazati.

JKP „Informatika” Novi Sad

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *