Kako akademik Kosta Čavoški u Hagu izluđuje tužioce Tribunala, predstavljajući ih kao mešetare sa lažnim svedocima

Kako akademik Kosta Čavoški u Hagu izluđuje tužioce Tribunala, predstavljajući ih kao mešetare sa lažnim svedocima

5 maja 2013

Kosta-Cavoski124Piše: Aleksandar Mazjajev

Poznati srpski pravnik, profesor Kosta Čavoški predstavlja posebnog svedoka za MTBJ. On izaziva poseban strah i gnev kod haških tužilaca, jer se specijalizovao na opovrgavanju iskaza svedoka optužbe. I on to blistavo čini. To je posebna specijalizacija. Baveći se njom, profesor Čavoški ne samo da dokazuje da svedoci tužilaštva lažu, već pokazuje da oni smišljeno lažu. Profesor Čavoški je više puta tako opovrgao svedoke optužbe, da oni više nisu mogli priviriti nosom u tribunal (kao na primer “ekspert” Džejms Gou koji je nastupio kao svedok u procesu protiv Duška Tadića). Kosta Čavoški je takođe učestvovao kao svedok na suđenju generalu Stanislavu Galiću 2003. godine i trebalo je da se pojavi kao svedok na suđenju Slobodanu Miloševiću 2006. godine. Na suđenju Predsedniku Slobodanu Miloševiću profesor Čavoški je trebalo da dokaže kako je jedan od ključnih svedoka tužilaštva Odri Bading ne samo apsolutno krivotvorila viševekovnu istoriju Srba i Srbije, već je to uradila u potpunom neskladu sa onim što je sama napisala za svoju “istorijsku karijeru”. Zadatak Bading ogledao se u tome da dokaže kako je kocept “Velike Srbije” predstavljao osnov politike Slobodana Miloševića. Profesor Čavoški ne samo što je briljantno opovrgao “ekspertske” tvrdnje Badingove, nego je i dokazao da Bading zna istinu ali je namerno krivotvori u korist tužilaštva MTBJ.

I evo u aprilu tekuće godine, profesor Čavoški je nastupio kao svedok-ekspert na procesu protiv Radovana Karadžića. Naravno, sama ta činjenica je posebno razdražila tužilaštvo. Oni su pokušali da zabrane svedočenje profesora kao eksperta i da zabrane njegov referat. Šta je to toliko razbesnelo haško tužilaštvo? Ispostavilo se da je profesor Čavoški u svom referatu utvrdio da su eksperti tužilaštva zloglasni “istoričar” Robert Donia i Patrik Trenor ne samo falsifikovali svoju ekspertizu, već i da su to učinili smišljeno. Tužilaštvo nije uspelo ubediti sud u to da Kosti Čavoškom jednostavno ne treba dozvoliti ni da uđe u zgradu suda, iako su sudije donele odluku da isključe znatan deo analize iz teksta referata.

Za vreme svog svedočenja profesor K. Čavoški je dokazao da svedok optužbe R. Donia u svojoj “ekspertizi” ne govori istinu. Na primer, Donia je utvrdio da je policija “srpske nacionalnosti” nosila plavu uniformu. Na taj način je Donia pokušavao da dokaže da su se policajci Srbi razlikovali od policajaca drugih nacionalnosti. Donia je takođe utvrdio da je izvesni Riza Selmanović bio “srpski veteran”. Doniu je profesor Čavoški takođe uhvatio u laži i prilikom pokušaja manipulisanja sa zakonitošću separatizma na teritoriji bivše Jugoslavije. Tako Donia nije primetio ni jednu od nekoliko desetina odluka Ustavnog Suda Jugoslavije o nezakonitoj prirodi secesije, ali je zato podrobno analizirao odluke Ustavnog Suda Bosne o zakonitosti srpskih institucija u Bosni i Hercegovini.

R. Donia i P. Trenor takođe su ulovljeni i prilikom neadekvatnog predstavljanja dejstava JNA, koja je od strane “istoričara” bila lažno optužena za dejstva u “korist Srba”. Profesor Čavoški je dokazao da je JNA dejstvovala u skladu sa važećim zakonodavstvom (iako ju je kritikovao što ona nije do kraja izvršila svoju obavezu po pitanju zaštite Jugoslavije).

Profesor K. Čavoški je pokazao da je R. Donia jednostavno odustao od istraživanja pitanja o tome šta je realno poslužilo kao uzrok rata u bivšoj Jugoslaviji. Ovakav pristup “istoričara” može biti samo nameran.

Profesor Čavoški je takođe dokazao da je tvrdnja “eksperata” Donija i Trenora po pitanju Planova A i B rukovodstva Srba iz Bosne, predstavljalo iskrivljavanje stvarnosti. Srpski ekspert je dokazao da su se oba plana nalazila u apsolutnoj saglasnosti sa važećim zakonodavstvom i objasnio je njihovu suštinu i značaj. Profesor Čavoški ne samo da je pokazao manjkavosti ekspertize koja se nalazi u optužnici, već je dao i svedočenje o realnom razvoju događaja u bivšoj Jugoslaviji uoči početka oružanog konflikta i njegovih uzroka. Zbog toga ne čudi da je deo ekspertskog referata Koste Čaveškog označen tajnim još direktno u sudnici.

U vezi sa tim, pošto tužilaštvo nije uspelo da zabrani profesoru Kosti Čavoškom da se pojavi u sudu, oni su pripremili skandal u sudskoj sali. Čini mi se da se tužilac Tiger odavno nije ovoliko uzbudio. Kako bi ga malo ohladio, predsedavajući sudija O Gon-Kvon je pre vremena objavio pauzu za ručak! Tužilac Tiger je pokušao da iskompromituje profesora Čavoškog zbog toga što je on u svojoj kritici ekspertize R. Donia navodno sam dopustio manipulacije. Osnovanost takvog “lukavog koraka” bila je tvrdnja da je u engleskoj verziji teksta (za razliku od srpske koju je izučavao profesor Čavoški), jedna od grešaka koju je on otkrio, bila napisana pravilno. Kosta Čavoški je rezonski primetio da to ne ukida grešku u srpskom tekstu. Jasno je da je tužilac pokušao da dokaže da ta greška nije bila “rezultat umisli”, međutim ni to mu nije uspelo jer je K. Čavoški insistirao da R. Donia odlično zna srpski jezik i izuzetno važan termin iz srpskog teksta ne može biti slučajan.

Tužilac je više od pola sata ostao pri svome, dovevši time sebe do krajnjeg stepena razdražljivosti, međutim, ionako nije uspeo izaći izvan okvira te jedinstvene “štamparske greške” Donia. On se ionako nije usudio da razmatra desetine drugih “grešaka” Donia. Obično haški tužioci povise ton na svedoka ili mu čak prete (kao na primer što je pretio tužilac Džefri Najs ruskom svedoku E. M. Primakovu na procesu protiv Slobodana Miloševića), isključivo sa ciljem da izvedu iz takta svedoka i tako ga nateraju da kaže i ono što ne treba i što bi se moglo iskoristi ne protiv samog svedoka, nego protiv optuženog. Ipak, izgleda da je razdraženost tužioca Tigera ovaj put bila istinska. Njegov neuspeh prilikom unakrsnog ispitivanja bio je očigledan svima. A ceo tribunal je gledao u njega – Tiger je morao da dokaže da eksperti tužilaštva govore istinu. No, u tome nije uspeo. Još jednom.

(Fondsk.ru)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *