Maja Kocijančić i njene briselske direktive

Maja Kocijančić i njene briselske direktive

28 marta 2014

Ratko PaićPiše: Ratko Paić

Tek što je započeta dugo očekivana realizacija projekta obnove srpskih železnica, oglasila se Maja Kocijančić u ime Evropske unije koja je u suštini poručila da i Srbija valjda treba proterati Vladimira Jakunjina, direktora Ruskih državnih železnica i glavnog čoveka koji je zadužen za te radove, a to logički znači da ništa ne bi moglo da bude ni od predstojeće revitalizacije železničke infrastrukture.

Naime, pomenuta Maja Kocijančić je u svojstvu zvaničnog predstavnika Evropske unije upravo poručila da Beograd treba da usaglasi svoju politiku prema Rusiji sa politikom Brisela, a s obzirom da Brisel u stopu prati politiku Sjedinjenih Država koje su šefa Ruskih državnih železnica Jakunjina već stavile na crni spisak nepoželjnih osoba, to takoreći znači da Zapad u skoroj budućnosti od Srbije očekuje čak i to da uvede sankcije čoveku koji će upravljati radovima na modernizaciji srpskih železnica.

Podsetimo, radi se o tome da je u Pančevu, u prisustvu predsednika Srbije Nikolića i premijera Dačića, kao i ministra saobraćaja Ruske Federacije Sokolova i generalnog direktora Ruskih državnih železnica Jakunjina, ozvaničen početak temeljne obnove srpskih pruga uz pomoć ruskog kredita u iznosu od 800 miliona dolara, što će biti višegodišnji posao koji će uposliti domaću građevinsku operativu i povoljno uticati na oporavak srpske privrede.

Konkrektno, srpsko-ruski ugo­vor podrazumeva iz­grad­nju još jednog žele­znič­kog ko­lo­se­ka između Be­o­grada i Pan­če­va u du­ži­ni od 16 kilome­ta­ra, zatim re­kon­strukciju šest de­o­ni­ca že­le­znič­kog ko­ri­do­ra 10 u dužini od preko 100 kilometara, iz­grad­nju dru­gog i obnovu postoje­ćeg koloseka između Beograda i No­vog Sada u du­ži­ni od 44 kilome­tra, a takođe i obnovu že­le­znič­ke pru­ge od Be­o­grada do Bara u dužini od 200 kilometa­ra, te is­po­ru­ku mo­der­nih ruskih di­zel-vo­zo­va.

Ono što je posebno važno, to je činjenica da će na tom ogromnom poslu biti angažovane srpske firme ko­je se ba­ve izrad­njom pu­te­va i mo­sto­va, ali i mnoga druga preduzeća čija delatnost je povezana sa predstojećim obimnim radovima. A kada oni posle nekoliko godina budu završeni, to će onda značiti suštinsko povećanje pro­pu­sne moći domaće železnič­ke mre­že, te povećanje pro­seč­ne br­zi­ne vozova sa sadašnjih skromnih 60 kilometara, do respektabilnih 160 kilo­me­ta­ra na čas.

Naravno, da bi se sve to ostvarilo onako kako je zamišljeno, potrebno je za početak da se ispuni barem jedan uslov – a to je da niko ne posluša predstavnicu Evropske unije Maju Kocijančić i njene briselske direktive koje u suštini znače direktno rušenje čitavog navedenog projekta. Jer u suprotnom slučaju, ako bi Srbija zaista sprovela zapadna uputstva i uvela sankcije Rusiji i njenim visokim zvaničnicima, onda bi na primer na ceremoniji početka izgradnje u Pančevu bio zabranjen dolazak i samom Jakunjinu, glavnom čoveku koji će biti zadužen za moderan izgled i funkcionalnost srpske železničke infrastrukture. I zato po svemu sudeći šef ruskih železnica Vladimir Jakunjin, ne samo da ne može biti nepoželjna osoba, nego je verovatno ipak malo draži gost čak i od same Maje Kocijančić.

(Glas Rusije)

KOMENTARI2 komentara

  1. velimir says:

    MAJA KOCIJANČIĆ NEKA IDE NA ALPE I ČUVA KOZE A NE DA SE MEŠA U EKONOMIJU SRBIJE. AKO SE SLOVENIJA USREĆILA SA EVROPOM MI NE ŽELIMO TAKVU SREĆU. NIKO IZ EVROPE NEĆE DA KUPUJE NJIHOVE PROIZVODE PA IH PRODAJU NAMA. ŽIVELA RUSIJA ŽIVELA SRBIJA

  2. velimir says:

    DA DODAM JOŠ OVO EVROPA SE PLAŠI AKO SE SITUACIJA BUDE POGORŠAVALA SA RUSIJOM DA ĆE NJIHOVE FIRME OTVORITI ĆERKE FIRME U SRBIJI KAKO BI MOGLE NESMETANO RADITI SA RUSIJOM A OD TOGA ĆE IMATI KORIST VLASNIK FIRME , SRBIJA I RUSIJA A EVROPE NEMA U PODELI PARA. ŽIVELA RUSIJA ŽIVELA SRBIJA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *