МАКЕДОНСКИ ИСТОРИЧАР ШОКИРАО ЈАВНОСТ: Троја је била у Србији! ЕВО ДОКАЗА ГДЕ ЈЕ БИЛА

MAKEDONSKI ISTORIČAR ŠOKIRAO JAVNOST: Troja je bila u Srbiji! EVO DOKAZA GDE JE BILA

20 maja 2018

Istraživač Ilija Ogorelica tvrdi da se drevna Troja nalazila nadomak Beograda, tačnije na tromeđi naselja Rušanj, Ripanj i Lipovačke šume.

Međutim, Ogorelica nije jedini koji smešta Troju nadomak prestonice Srbije, jer istog mišljenja je i makedonski istraživač Vlado Pavlov. Pavlov, za razliku od Ogorelice, smatra da se sam grad Troja nalazio na planini Avala tj. na lokaciji grada Žrnov koji je porušio kralj Aleksandar I Karađorđević kako bi izgradio spomenik neznanom junaku.

Tekst Vlade Pavlova prenosimo u celosti:

Troja- Avala je povezana sa drevnom Brigijom, tesno povezana sa kultom ruke Ilije, Cara Carstva „Ilijade“, pretka Minoja- Mida (Mina-Riba), koji je uništio prestonicu Troje, zbog prisvojenja teritorije oko drevnog jezera Id, od strane Dardana, gde se odvijao Trojanski rat, koji je bio nalik na Svetske ratove, zbog tajne za „formiranje“ i trojstvo sulforota (kao posledica vulkana oko današnje Avale), živa (poznati rudnik nalazio koji se nalazio na danšnjoj Avali) i soli koja je iz drenog Panonsko-Pajonskog Mora punili su se i u jezeru Id. Ova tri elementa sulfor, so i živa, su elementi po kojima je prepoznatiljiva najstarija Troja, prenesena u hrišćanstvo kasnije kao: Hristos, Sveti Duh i Bog, preko tečne žive koja ujedno predstavlja i Hermes Merkur.Trojansko jezero Id je jezero kada. Na njegovom bregu se odbijao Trojanski rat 1250. god. p.n.e., poznat kao bratoubilački između Dardanaca – Kadmejaca sa jedne strane i Minjci- Spartanci (Argijanci) sa druge strane.

Da bi došli do željene stvari, zaboravimo Avalu-Troju, trebalo bi da znamo za početak da je danas i prisutna postojana pojava menjanja načina imenovanja državnih poslova iz vremena uspostavljanja sveukupne dominacije Rimske države na ovim prostorima.

Ovom prilikom ćemo spomenuti da je potmcima Ilije (Car Ilijade- Atlantiđana), Tribali su sebe i svoju državu zvali Srbi i Srbija, Skordi- Crnogorci i Crna Gora, Paonci i Traki kao Bugarska i Bugari, Makedonija zadržava svoje ime i naroda i države, ali je prošla kroz mnogo turbulencije da sačuva svoj identitet, nesumljivo zadržan u kontinuitetu od pojave Makedona, sina Minoj- Mida (Cara Brigijaca, koji susasvim identični sa Ilijadima) Za njih Homer objavljuje: Makedon za vreme Trojanskog rata vladao je Brigirijom, Iljadu nasleđujući od svog oca Minoja, Mida- Mina (Riba), gde je kasnije Brigija zamenjena u Makedonija. Minoj- Mida (Mina-Riba) je sin Tribala (teritorija koja se za vreme Rima zvala Srbija, a Tribali- Srbi).

Istina o Troji tesno je pozvezana sa rudnikom žive, rudnik koji je pak povezan sa jezerom i sa planinom Id, koja je prikazala svoju raskošnu lepotu svojom prirodom. Zbog gustih drva koje su nazivali „Id“. U sredini planine Id se nalazi pećina koja je postala slavna zbog kulta Venere, povezan sa rudnikom za živu. Tu je predstavljen početak formiranja otadžbine poznatih Idejca…

Idejci- Daktili koji su pozvezai sa Trojom, a preko Troje sa današnjom Avalom. Prvi su pronašli dvojnu upotrebu železa. Poznati su kao Minojci- Rudari.

Jezero je deo drevnog Panonskog-Pajonskog Mora, a za sve ovo potvrda je Pod-rid na Kalemegdanu klesan na kamenu. U poznatom andergraundu bile su pronađeni fosilni ostaci od školjki, koje potiču sa brega obale drevnog Panonskog mora (Paonsko). Kada smo kod Avale i Kalemegdana kako deo od grada sa prestonicom Troje, moramo da priznamo da su povezani sa velikim podzemnim tunelom koji su pomogli rodonačelniku drevnog Rima: Enej, jedini preživeo sin Trinajsko-Dardanski kralj Prijam, koji je sa svojim sinom Askanijom, preko podzemnog grada (pod Avala, Kalemegdan), stigli do do današnje Rumunije, odakle se pokoljenje jedinstvenog preživelog Dardano- Trojanac prebacuje u oblast Lacija u Italijim, formirajući Rim. Kao argument ovde se nalazi i najveći rezervoar za vodu, kasnije poznat kao Rimski bunar, koji je služio snabdevanje vodom drevnih Trojanaca. Sreća nije imao otac Prijam, kao i sin Hektor, koji je ostao da nam svedoči danas Kalemegdan, za „megdan“ dvojice najvećih junaka u tadašnjem svetu Hektor i Ahil. Posle ove bitke Minoj će vratiti Elenu (Bela Zara), a Troja više nije postojala sve do vremena Aleksandra Makedonskog, koji ponovo obnavlja drevni grad Troju, današnju Avalu i Kalemegdan.

Avala je od uvek važila za Triumfalnu kapiju Beograda, sa oblikom piramide, gde na vrhu nad gradom Troja (poznat kao Žrnov, kasnije), nalazila se prestonica Trojanaca, prestonica koju su prisvojili od svoje braće Tribala i od kojih potiče Minoj- Mina. Oni su ostali ovde, na ovo dominantno mesto, koje nam i danas svedoči pogled i dominaciju nad celom okolinom. Vrh je uvek bio koristan za utvrđenu prestonicu Troje, a pod njom grad Troja koji se prostirao niz celu piramidu, zahvatajući veliki rid Kalemegdan, kao pristanište.

Svi smo svedoci pada Troje, sa „drevnim konjem“, budući da su posle desetogodišnje opsade oko jezera ID, koje je ostalo kao deo drevnog Panonskog mora, rešili da uđu u grad a preko njega u prestonicu Troje, za koji je zbog njegove veličine, čak i ulaz u grad Troja bio raširen. Za ovo danas nam svedoči skica Avale, gde svako može da zabeleži da je ulaz u grad razrušen. Sa još lukavstva minojsko-spartanskih vojnika uspeli su da uđu u grad i da ga osvoje, a kasnije i skroz da ga unište. Veličina drvenog konja nije slučajno bila tako izgrađena da ne bi mogla da prođe kroz gradska vrata grada Troje (Žrnov).

Ovo su nekoliko bitnih argumenata koji su povezani sa drevnom Tribalskom, prestonicom Troje osvojene od Dardana, koji je na račun svog bratanca proširio svoju teritoriju, preko današnjeg Skoplja, Kosova, Medveđe, Preševa. Zauzeli su i današnji Beograd (Avala, Kalemegdan) proterujući Tribale, među kojima i dva sina Tribal- Minoj i Agememnom, zbog velikog rudnika žive i velikih rudnih bogatstava Trribala (po kojem je dobio ime Tribalov sin, Minoj i Minojci)

Svako preko mape Avale može da se orijentiše u gore navednom tekstu i da spozna naše dokaze za Troju u današnjoj Srbiji, a pritom suprotstavljajući se Šlimanu i Troji u Turskoj, kao i mnogobrojnim našim prijateljima koji tvrde da je u Crnoj Gori. Drugačije, uništavanje Troje-Avale se poistovećuje i sa uništavanjem drevne Atlantide.

U produžetku nekoliko argumenata za Atlantidu i veliku kataklizmu koja je izmenila cele kontinente, a ne more, jezera, reke, države… odatle i naš argumen za Avalu- Troja na jezeru Id, kao ostatak od drevnog Panonskog-Paonskog mora.

Postojali su sveštenici jednog plemena iz drevne Atlantide koji su predskazali sudbinu Atlantide i velike vodene pustinje za vreme velikog potopa.  Dešavanje zbog koje su na zlatnim pločama izgravirali istoriju, kartu sveta, zvezdano nebo, istinita i napredna naučna i božanstvena znanja, kao i shvatanja antigravitacije, psihičke energije i životnih sila.
Zlatne ploče, knjige i druge mnogo značajne predmete za „super- intelektualce“ bile su sakrivene u kamenu pećine za naredna pokoljenja da saznaju njihovu istinu drevne prošlsti Atlantide.

Kao rezultat podizanja zemlje sa morem, klima se ponovo izmenila na planeti zamlji, gde je mnogo umrlo zbog novog ledenog doba i razređivanja vazduha. Oni koji su preživeli su predci najstarije civilizacije danas. Preostali od „Besmrtnih“ koji su bili spašeni kada je sveto ostrvo nastradalo, našli su pribežište u velikoj pustinji Gobi, gde opstaju i dan danas. Deo od „preživelih“ postali su preci žitelja Tibeta, drevnih Agrinaca, a drugi deo je otišao na planinske predele Himalaja, kao i u oblast Bela Zara ulazeći u sastav samadije, čuvajući sami sebe i božanstveno znanje, poznato kao Minoj, Faraon, Hristos…

U oblasti Bele Zare bile su sakrivene zlatne ploče, knjige i instrumeni koji kasnije svedoče o drevnom božanstvenom saznanju. Sa ovim saznanjem bila je zadojena četvrta civilizacija- Atlantida, a mnogi će potvrditi da su bili spašeni samo: Bogo- bojažljivi, oni sa čistom dušom ili ljudi sposobni da se oslobode od negativne energije, što je osnovni preduslov za ulaz u somadi stil.

Bili su spašeni i oni čija su kopna zajedno sa zemljom se izdigla iznad mora gde su živeli.

Ovo potvrđuje i ostrvo Platona i ljudi koji su ostali živi samim podizanjem kopna sa zemljom iznad mora (Bela Zara), kao argument da ovi ljudi nisu izgubili božanstveno znanje i značenje o tehnoligiji, posebno „tajnu vode“. Ova grupa „atlantiđana“, koja je živela na ostrvu vršila je uticaj na razvoj poslednje pete civilizacije (arijevske), koja se rodila na ostrvu koji se podigao iznad mora.

U knjizi „Tajni doktorat“ gradnju piramida u Egiptu pripisuju atlantinjima sa ostrva Platon, Bela Zara, ostrvo koje je izvršilo najveći pozitivni uticaj na drevni Egipat: Dinastija najstarijih Egipćana je savladala sve tajne božanstvenog znanja „belih atlantiđana“, iako u njihovim venama nije tekla krv atlantiđana.

Pre 11.000 god. atlantiđani sa ostrva Platon, Bela Zara, na nebu su zabeležili „novu zvezdu“, poznatu pod imenom Hristov Monogram, tesno pozvezanu kasnija sa so Cezarion (Isus). Zvezda se povećala i ubrzo zračila neizdrižvom toplotom. To je bila kometa „Tifon“, po Nostramusu, koja je pala na planetu Zemlju. Kao posledica pada komete na ostrvo Platon, Bela Zara, je potonuo i sa njim su iščezli i poslednji Atlantiđani.

Ova kometa je probila zemljinu koru, izlivajući magmat u more. Ogromna količina pepela i pare se digla u atmosferu, pa se kao posledica toga, na planetu zamlju spustila dugogodišnja tama.

Naša peta civilizacija- arijevska, koja se začela u to vreme, ponovo je zapala u teške životne uslove.

Ovo potvrđuje veliko pomeranja tektonskih ploča, kao i kasnije izlivanje Panonskog mora, posle čega je nastalo današnje Jadransko more. Kao odgovor da se Troja istinski nalazila na beru jezera Id, ostatak drevnog Panonskog mora.

Na kraju svako neka razmisli zašto je smetala Avala mnogim kraljevima, predsednicima, NATO-u, pa je svaki dokaz o drevnoj Troji uništavan, sa jednim jedistvenim razlogom: Falsifikat  Šlimanotve Troje da opstane, a istina za drevne Minojce- Mionci da isčezne kao i istina za Maje, Asteke, Aboridžane… Isto se dešava i sa onim što nam neko sprema sa današnjom Makedonijom, ostavljajući nam tragove koje hoće da zabeležimo i ostavlja nam tragove da zabeležimo da ništa nije smenjeno u čovekovom umu dva milenijuma. Evo nekoliko dokaza:

Prva mogućnost: Kralj Aleksandar je uništio poslednji dokaz nekadašnje prestonice Troja. Koincidencija ne postoji?

Pored vrha gde je postojao spomenik neznanog junaka uništen je i deo grada Troje, sa rušenjem grada Žrnov, koji je sravnjen sa zemljom po naredbi kralja- Bog. U to vreme niko nije smeo da spomene a ne da pokrene inicijativu zašto je uništena prestonica Troje. Sa gradom Troja pored nas, koji je miniranjem uništen naredbom kralja Aleksandra na najvandalskiiji način, preko koga mnogo od dokaza za ovo naše svetsko otkriće sa kojim bi se suprotstavili celom svetskom umu danas, tada su bili uništeni.

Preko utvrđivanja na vrhu današnje Avale, prestonice Troje, više nego sigurno je da je na ovom dominatnom mestu, lično trojanski kralj gledao kontrolu puteva, grada Troje i zaštitu rudnika koji su bili ovde.

Jedinstven dokaz je ime Žrnok koji predstavlja dokaz za veliki rudnik žive pored kojeg je bila izgrađena drevna Troja, ime je dobijeno ne po običnoj rudi, već po meljiva ruda koju su koristili još iz vremena Troje i imala je veliku namenu pre uništavanja Atlantide, koja nam predstavlja ruku Ilije. I argument za najstariji dokaz za „stvaranje“ za petu, danas poslednju civilizaciju, koja se rodila na spašenom ostrvu koji se zajedno sa kopnom izdigao nad drevnim Panonskim more, gde mu i Aleksandar Makedonski odaje najveće poštovanje, ponovo izgrađujući drevnu prestonicu Troja i grad  Troja na današnjoj Avali i Kalemegdan zbog velikog božanstvenog znanja, nazvanog Minoj, a sasvim identično Faraonu. Minoj je rodonačelnik Faraona u Egiptu, a tituala Faraon predstavlja rodonačelnika Hristosu, kao argument da je: božanstveno znanje zzapočelo sa novom „arijevskom civilizacijom“ koja se rodila kao produžetak četvrte uništene civilizacije Atlantida (današnji Balkan, poznat pod imenom Brigija, spominjan od Homera u Ilijadi)

Pored poslednjih istraživačkih delatnosti Aleksandar Makedonski pre nego da pođe u pohod ka Persiji, na prestonici Troje, koja se nalazila na vrhu današnje Avale, pronalazi „kamen mudrosti“, koji se nalazio u mauzoleju trojanskog junaka Ahila. Prevedeno danas: Alegorično spomenik neznanog junaka koji je zajedno sa tribalima naseljavao kelte i ilire, zbog čestih napada od galskih pirata, koji su napadali današnji Dinav i Transilvaniju, ali i zbog njegvog savetnika „Druida“, (poznati Lužički Srbi, proterani kasnije posle smrti Aleksandra i uništavanja drevne Makedonije) od strane Rima, od njihove matične države u nekadašnjoj Prusiji, proterani od strane arapskih semita Vavilonaca, koji se ovde naseljuju iz Palestine, koji ostavljaju novoizgrađeni grad Singidunum, na mestu drevne Troje, za koji je ostavio beleg sravnjen sa zemljnom Žrnov današnje Avale.

Sve ovo se dešavalo zbog žive i zbog ostalih rudnih bogatstava koje je Aleksandar alhemijskim putem koristio za stvaranje skupocenog metala, zlata, ali i za kraljevske grobnice minojaca, zbog vlage koje je pravila živa, kao i pogrebne rituale povezane sa životom i simbolikom Merkura drevnih Minojaca-Minoca.

(Pravda/Vladopavlov.com)

KOMENTARI14 komentara

 1. Cp6a says:

  A kad si dobio lek, nestale su zlatne ploče, antigravitacija, psihička energija i tuneli do Rumunije.

 2. Zoran says:

  Taj Aleksandar je tolika budala, sve vise pokazuje istorija. Ono sto je bio Tito za Srbe, isto je bio i on. TESKA BUDALETINA.

 3. Miraš says:

  Da li makedonsko revizionističko ludilo treba da se proširi i na Srbiju? Ako se to desi, a već ima i kod nas simptoma, onda ćemo izgleda jedino na taj uvrnut i ćaknut način dokazati da smo veoma blizak narod ili možda čak jedan narod. Što takvog ludila kod nas bude više to će biti veća verovatnoća da smo jedan narod. Revizija istorije jeste opravdana, ali ako se ona izvodi kojekako onda se i sama revizija u startu obezvredjuje. Uvodimo reviziju istorije da bi joj se odmah i istovremeno narugali. Gde si bio i šta si uradio?

  • Zoran says:

   To su ispti pricali sto i ti moj otac i mjaka pre 30 godina kad im starac rekoa da mi brojimo 7500 i neku godinu. A danas se tome niko ne smeje. Istorija koju nas ucili komkunisti je ekstremno nestacna. Svaka istorija je manje ili vise netacna, jer je pisu pobednici, ali ova koju nam poturili komunisti je specijalan sluca. Odi u Egipat u muzej i moze da ti kaze kustos muzeja da: Vi Srbi en znate svoju istoriju. Bili skoro u Dalas(Amerika) i tamo Iranka, zove se Zora. Sta znaci to na vasem jeziku, pitamo, kaze znaci pocetak dana. Isto znaci i na nasem. Cudno je jos da smo isti narod kao i Makedonci samo ako su oba naroda luda, po tebi. Medjuti, ako nismo oba ludi, onda da pretpostavim....nismo isti naord, jer oni nisu ludi, a mi jesmo?

   • Miraš says:

    Iskopine grada Troje su u Maloj Aziji, Turska. Pažljivo je obradjena ta istorijska gradja, tako da ovo izneto u tekstu je opet neko lutanje. Najveća greška je oslanjanje na tudje istorijske izvore, ali to prilično dugo traje. Sad navoditi isključivo komuniste koji su vladali nekoliko decenija kao jedine koji su falsifikovali i manipulisali sa našom istorijom naivno je, čak je i žalosno smešno. Da Vas podsetim nekoliko godina pre njihovog istorijskog dolaska na vlast> "Bombardovali smo Narodnu biblioteku Srbije jer je ona čuvala viševekovni kulturni kod srpskog naroda, rekao je general Aleksandar Ler, kome je lično Hitler naložio da se zdanje na Kosanćićevom vencu uništi 6. aprila 1941...."

    • Radivoje says:

     Nemoguće je da je šlimanova Troja tačna za to jer se nalazi na površini od samo 40 ari i ne odgovara opisu u Ilijadi.I sam Šliman je lriznao da je artefakta donosio sa strane i podmetao!!!

   • Vlastimir says:

    A ti se nauči pisati,pa posle mudruj.......

  • Lika says:

   Ti bi zaista trebao da se upitas, ne great si bio, nego kako si pao a Marsa Kao I gde si usput izgubio mozak. Procitaj nesto pre nego doneses zakljucak o necemu.

 4. Radič says:

  E zamisli kad je i Makedonija bila nekad Srbija , makeda iznad panonije teritorija velikih Mrnjavčevića

 5. djoka says:

  ''Makedonski istoričar''?!!!

 6. Veles says:

  Zadrtim komentatorima , protivnicima "revizionista" istorije,ovo je prvi pročitani članak na ovu temu. Kada bi shvatili da je istina neporeciva u antičkim istorijskim izvorima na koje se pozivaju ne-režimski istoričari, zaćutali bi.Problem sa činjenicama je -što ih ima tako m n o g o!Zato je Vinčanska antička naseobina zatrpana višedecenijskom deponijom višemilionskog grada, zato je potopljen Djerdap, zato je AKaradjordjević 1934. porušio ostatke Trojanskog Žrnova na Avali i crkvu sv. Trojice, da bi se podigla piramida - grob neznanog junaka.Niko da skonta da je ahil u pitanju.

 7. petrovgrad says:

  Sve dok se ne otkrije i dokumentuje gde se nalazila Troja, svako ima pravo na predpostavku. Po čemu ova teorija nije tačna a ostale jesu. Kako mogu biti tačne desetak teorija. Ja koliko sam učio bila je samo jedna Troja na jedno mesto, nije se pomerala. E sad ko je u pravo videćemo kada nam neko odmota film sa neke druge planete, možda je kod wih negativ.

 8. Budi Bog s nama says:

  Ostataka od grčkog carstva u Srbiji nema, ostataka od rimskog ima svuda po sveti i dosta po Srbiji, ostataka od otomanskog carstva je ostalo u narodu, jeziku i religiji. Dakle Troje i trojanskog konja tu nema. Batalite Troju i dajte narodu proju i vino, ili pivo, igre, pesme i kitare, to onda već liči na grču umetnost.

 9. Vidlič-Samo kažem says:

  Ima još živih ljudi u jugoistočnoj Srbiji u Šopluku verovatno i šire koji se zovu Trojan ili Trojanka. Potražite narodnu pesmu "Trojanka". Ako se uzme u obzir još i to da bi mi sa jugoistoku rekli "trojan savez" (trojni savez) npr. lako se može posumnjati da je istina usko povezana sa balkanom.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *