Djerdap_1Od tri ponuđača, koja su se javila na tender za radove na antikorozionoj zaštiti opreme na Hidroelektrani „Đerdap 1“, posao je dobila kompanija koja je dala gotovo duplo višu cenu od preostala dva zainteresovana investitora. Iako je procenjena vrednost radova na antikorozionoj zaštiti opreme u revitalizaciji na hidroelektrani „Đerdap 1“ 70 miliona dinara, čak dva ponuđača bila su spremna da posao urade za 39,5, odnosno 39,56 miliona dinara, ali posao nisu dobila.

Ugovor je, kako „Novosti“ saznaju, dobilo preduzeće „Jadran ad“ iz Beograda, koje je ponudilo da ove radove obavi po ceni od 68,237 miliona dinara, dok su firme „Antikor d.o.o.“ iz Beograda i zemunski „Hopeks-internacional“ ovaj put ostali „kratkih rukava“.

Iz Privrednog društva „Hidroelektrane Đerdap“ iz Kladova do sada nismo dobili odgovor po kom kriterijumu je izabran upravo najskuplji ponuđač. Iz evidencije na internet stranici „Đerdapa“, među objavljenim podacima o javnim oglasima i velikim nabavkama u koju spada i ova, nema obaveštenja o zaključenom ugovoru po osnovu nabavke „V-20/13“, ali ima o nabavkama koje se takođe tiču antikorozione zaštite na Đerdapu jedan i dva.

„Jadran“ je, naime, već ima zaključen ugovor u martu ove godine, na istim poslovima: antikoroziona zaštita opreme na Đerdapu jedan.

Vrednost ugovorenih radova nije navedena, ali sudeći po podacima iz poslovanja kompanije „Jadran“, koja je akcionarsko društvo i stoga obavezna da redovno izveštava javnost o svim promenama u poslovanju, moglo bi da bude reči o vrednosti od 39,99 miliona dinara, bez PDV. Upravo potraživanja po ovom ugovoru „Jadran“ je stavio pod zalogu kako bi od banke dobio kredit. Ovaj ugovor nosi oznaku velike nabavke broj 17/13, koja je sprovedena kroz pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva, prema Zakonu o javnim nabavkama iz 2008. godine.

Službeni glasnik objavio je obaveštenje o ovom ugovoru 18. juna. Nekoliko dana kasnije, tačnije 28. juna, u Glasniku se objavljuje i obaveštenje o sklopljenom ugovoru između Hidroelektrana i preduzeća „Antikor“, ali za poslove antikorozione zaštite opreme na Đerdapu dva, takođe bez navedene vrednosti radova.

Ova nabavka, broj 30/13, takođe je sprovedena kroz pregovarački postupak, bez sprovedenog javnog poziva.

IGNORISAN GLAVNI KRITERIJUM

Članom 24. Zakona, tačka 8. o javnim nabavkama iz 2008. godine, predviđa se i mogućnost da naručilac sprovede postupak javne nabavke bez javnog poziva u slučaju da je reč o radovima sličnim onima koje je za kompaniju već obavljao poznati izvođač radova. Uslov je da je taj investitor prvobitno posao dobio kroz javni poziv, a od prethodnih radova nije proteklo više od tri godine. U novom zakonu o javnim nabavkama, koji je u primeni od aprila ove godine, takva mogućnost ne postoji. Prema objavljenom pozivu u Službenom glasniku, što je navedeno na zvaničnoj internet strani „Đerdapa“ predviđeno je da kriterijum za izbor najpovoljnije ponude u slučaju nabavke broj 20-13 bude upravo – najniža ponuđena cena.