МИЛАН ВИДОЈЕВИЋ: Немачка опљачкала и уништила Србију

MILAN VIDOJEVIĆ: Nemačka opljačkala i uništila Srbiju

4 juna 2021

Piše: Milan Vidojević

Iz nekih reakcija čitalaca vidim da ima onih koji o ovoj temi ne znaju ništa pa će možda kroz statističke podatke shvatiti o čemu pišem i sagledati obim štete nanete Srbiji, u okviru kraljevine Jugoslavije i pljački Srbije i u Brozovoj Jugoslaviji posle Drugog svetskog rata.Razaranje i pljačka resursa Srbije od strane okupatora, vojske i državnih službi nacističke Nemačke, bila su ogromna. Konačne podatke saopštio je Boris Kidrič u proleće 1947. godine, a sakupila ih je Državna komisija za ratnu štetu.

Uništeno je i opljačkano 36,5% vrednosti industrije, 57,2% vrednosti hemijske industrije, 53,4% tekstilne industrije, 22% prehrambene industrije, 30,2% elektroprivrede, 17,5% građevina, 52% pruga normalnog i 33% uskog koloseka, 23,4% lokomotiva i 16,1% vagona. Delimično ili potpuno bila su uništena 223 rudnika.

Najveće gubitke pretrpeli smo u ljudskim životima. Prema podacima Komisije, poginulo je 1.705.000 građana, prosečno starih 22 godine, a potpuno ili delimično je onesposobljeno za rad 425.000 ljudi. Najviše je stradalo radno i reproduktivno sposobno stanovništvo starosti 20-50 godina (69%), pa se mogu računati i gubici zbog smanjenog nataliteta (440.000), i jasno kakav je to bio strašni udar za zemlju koja je pred rat imala oko 16 miliona stanovnika.

Ogromna šteta naneta je vojnoj industriji Kraljevine Jugoslavije, koja je pred Drugi svetski rat bila u ekspanziji pa je okupator većinu fabrika naoružanja i opreme za kopnenu vojsku uništio ili opljačkao.

Već u junu 1941. godine u Rajh je otpremljeno 35 vagona alatnih mašina, iz Kruševca 154 vagona opreme i materijala, iz Čačka 22 vagona, iz Kragujevca do kraja 1941. godine – 145 vagona, u 1942. godini – još 568 vagona, iz Železare Sartid 275 vagona.

Iz najstarije i najveće srpske fabrike naoružanja, Vojnotehničkog zavoda u Kragujevcu, odneto je 580 strugova za izradu alata, 896 horizontalnih frez-mašina, 296 vertikalnih bušilica, 180 presa, 693 revolver-strugova, 68 hidrauličnih presa, 19 valjaka, 258 vertikalnih frez-mašina, 202 vertikalne kopir mašine, 161 ravna brusilica, kompletan alat za izradu topovskih cevi, 4.704 ravna frezera, 4 parne turbine, veliki broj pušaka i puškomitraljeza, ogromne količine streljačke i artiljerijske municije, znatne količine čelika, mesinga, čaura, šamotnih cigala i drugih materijala.

Iz Pirotehnike Zavoda odneto je 49 mašina, a iz Odelenja za izradu pešadijske municije – 430 specijalnih mašina. Time je metalna i hemijska industrija, koja je radila za potrebe vojske i bila veliki potencijal Srbije, bila uništena. Sličnu sudbinu doživeli su i ostali proizvodni centri vojne industrije Srbije.

Pošteđeni su jedino bili kapaciteti avioindustrije i prateće proizvodnje, uglavnom stacionirani oko Beograda, jer su bili od vitalnog značaja za Luftvafe i Ministarstvo avijacije, a posebna organizacija, GFL, sa sedištem u Solunu, bavila se organizacijom rada u fabrikama vazduhoplovne industrije.

„Ikarus“ i „Rogožarski“ proizvodili su delove aviona „M-109,“ „Zmaj“ je radio avione „fp-2“ za NDH, kao i uređaje za motorna vozila. „Fabrika aeroplanskih motora“ u Rakovici proizvodila je avio motore „k-14,“ delove za motor „jumo 211“ i rezervne delove za motore „junkers“ i „argus,“ vršila reviziju različitih motora i proizvela i 200 kamiona „praga RN-8.“

„Teleoptik,“ „Mikron“ i „Nestor“ takođe su proizvodili opremu, sada za nemačku vojnu industriju, kao i „Jesenica“ u Smederevskoj Palanci, a iz Državne fabrike aviona u Kraljevu odneto je 40 zatečenih, nesklopljenih aparata „DO-17,“ da bi posle streljanja đaka u Kragujevcu i građana u Kraljevu, među njima i 470 radnika ovog preduzeća, mašine bile demontirane i prenete u „Rogožarski,“ a hale minirane.

Demontirana je i cela Radionica za opravku lokomotiva i odneta u Viner Nojštat, gde je i desetak godina posle rata funkcionisala kao „Srpska hala.“ Prilikom povlačenja iz Srbije svi ovi kapaciteti su uništavani ili demontirani i odneti, pa je iz „Zmaja“ odneto 415 mašina, a u „Rogožarskom“ je posle oslobođenja konstatovano da nedostaje 80% opreme.

U ovim fabrikama radnike su činili ne samo Srbi već i dovedeni Nemci, Slovenci izbeglice u Srbiji, kao i drugi. Veliki broj Srba rat je proveo u konclogorima i fabrikama u Nemačkoj, kao ratni zarobljenici i internirci, pa se na kraju rata, po rečima Moše Pijade, u Nemačkoj zateklo 150.000 Jugoslovena, uglavnom Srba, a prema različitim dokumentima u Arhivu Jugoslavije broj interniranih bio je 354.654 stanovnika Jugoslavije.

Na Pariskoj konferenciji, krajem 1945. godine, određeno je da Nemačka, izazivač i krivac za Drugi svetski rat isplati reparacije Jugoslaviji i još 17 država iz zapadnih okupacionih zona. SSSR-u i Poljskoj ostavljena je istočna zona.

Reparacione naknade podeljene su u dve kategorije: „B“ su činila nemačka industrijske postrojenja i brodovi, a kategoriju „A“ sve ostalo. Jugoslaviji je priznata ratna šteta od 9,1 milijarde dolara, po kursu iz 1938. godine, što je prvo činilo 9,6% ukupnih reparacija iz zapadnih okupacionih zona Nemačke, u kategoriji „B,“ da bi taj udeo bio povećan na 10,2%, a u konačnom planu 14,9% reparacija.

Zahtevi za reparaciju podnosili su se Međunarodnoj savezničkoj reparacionoj agenciji (IAPA) i težište zahteva jugoslovenske vlade bio je na teškoj industriji, metalurškim postrojenjima, fabrikama mašina i alatljika, baznoj hemiji, avionskim motorima, eksplozivima i drugom. Ovi zahtevi ispunjavani su delimično jer se menjala politička situacija u svetu.

Prema „Planu o reparacijama i nivou posleratne nemačke industrije“ koji su saveznici usvojili 1946. godine, predviđeno je da se nemačka industrija svede na 75% obima iz 1936. godine, čime bi se Nemačka oslobodila vojne industrije i ujednačila sa prosečnim evropskim nivoom. Po tom palnu, bila je predviđena demontaža 1.800 fabrika, ali je vremenom taj broj smanjivan, da bi 1949. godine bio sveden na samo 667 fabrika.

Objašnjenja su iz sfere ekonomije, tobože, rezultat su opadanja interesa zapadnoevropskih zemalja za reparacionom opremom, jer donošenjem Maršalovog plana 1947. godine, obezbeđen je priliv nove, modernije industrijske opreme u Evropu. Politički je bilo jasno da ulaskom u eru hladnog rata Nemačku nije trebalo „oguliti“ do kraja, a uticaj izbeglih nacista u SAD, kojima je vlada SAD dala utočište, oprostila ratne zločine i započela eru novih antagonizama sa komunističkim zemljama Istočnog bloka, uticala je na realizaciju odluka mirovnih konferencija kojima je Nemačka morala da obešteti sve žrtve osvajačke politike Trećeg rajha.

Jugoslavija nije bila članica i korisnik Maršalovog plana i bila je zainteresovana za reparacionu opremu. Od ukupno 667 fabrika po planu reparacije, Jugoslavija je dobila 66 većih fabrika i pogona, 43 manje fabrike i pojedinačnu opremu iz 242 fabrike, ukupne težine 300 hiljada tona. Rezidualna vrednost opreme iz reparacije iznosila je 181.603.727 rajhsmaraka po kursu iz 1938. godine a alokaciona vrednost opreme 108.790.698 rajhsmaraka.

Ova razlika nastala je zbog nezainteresovanosti drugih zemalja učesnica za ponuđenu opremu a razrušenja Jugoslavija, u prvom redu Srbija, koja je pretrpela najveći obim razaranja u toku rata, jeste bila zainteresovana da je uzme, pa je određena niža prihvatljiva cena.

Ukupan iznos reparacija Nemačke u periodu 1947-1949. godine prema Jugoslaviji iznosio je 36 miliona dolara, po kursu iz 1938 godine, što na ukupnu štetu od 9,1 milijarde dolara čini fantastičnih 0,3% ! Radi poređenja, ovaj iznos je jedna četvrtina vrednosti bakra odnešenog za vreme okupacije iz rudarskog basena Bor.

Takođe, oprema iz reparacija bila je polovna (otud knjigovodstveni otpis vrednosti 50%), nekompletna, pa se bez remonta nije mogla koristiti. Posle rata je vlada Jugoslavije slala timove ljudi u razne zemlje Evrope, u pokušaju da se pronađe opljačkana imovina jugoslovenskih preduzeća, u sabirnim centrima Gdanjska, Jesenice, Rehagena kod Berlina i drugim. To je bilo jako teško jer je veći deo opreme bio uništen tokom ratnih dejstava, sa opreme su skinute oznake porekla, deo vredne opreme uzeli su i saveznici, ako im je odgovaralo. Ipak, deo je pronađen i vraćen raznim kanalima u Jugoslaviju.

Ono što je decenijama bio, i ostao, predmet spora su opljačkane zlatne i devizne rezerve i umetničke i druge vrednosti građana, kao i imovina Srpske pravoslavne crkve iz manastira i crkava. SFRJ i Tito, kao i Jugoslavija posle njega, i kasnije države, Srbija i Crna Gora, i sada Srbija, izbegavale su pitanje ratne odštete i potpisivanje međudržavnog ugovora o naplati ratne odštete s Nemačkom.

Čak i ako je bilo stidljivih pokušaja s naše strane, Nemačka je arogantno odbijala da takav međudržavni sporazum potpiše, iako ga je potpisala sa svim drugim oštećenim državama i odštetu im isplatila.

Tobože, Tito i Vili Brant su se dogovorili da Tito „oprosti“ Nemačkoj isplatu ratne odštete i zauzvrat smo dobili „Kapitalhilfe“, kredit s niskom kamatom! Ovaj komercijalni kredit od jedne milijarde maraka je vraćen! Ratna odšteta ne može biti kredit, reč je o prevari dogovorenoj s Titom, ali ni u jednom javnom dokumentu, niti u nekom tajnom protokolu, nema pomena o „opraštanju duga,“ niti se to može rešiti bez međunarodne arbitraže, u ovom slučaju pred Ujedinjenim nacijama, niti Nemačka može, kao osuđena genocidna, poražena zemlja u Drugom svetskom ratu, da jednostrano krši i izbegava međunarodne obaveze utvrđene na mirovnoj konferenciji zemalja pobednica posle Drugog svetskog rata.

Austrija i Nemačka su na „sitno,“ preko privatnih advokatskih linija, naročito u periodu međunarodne blokade Srbije, 1992-1995. godine, pokušavala da obešteti sitnim sumama bivše logoraše iz Srbije, robove Trećeg rajha, ali to nije isplata ratne odštete državi Srbiji, koja je u ukupnoj ratnoj šteti Jugoslavije oštećena sa 70%.

O tome ko šta izbegava i kako, u sledećem nastavku.

(Pravda)

KOMENTARI18 komentara

 1. Dragan says:

  A koliko je srpskih fabrika razmontirano i prebaceno u Hrvatsku? Da li negde postoje tacni podaci?

  • Covid histery idiot says:

   I Sloveniju. Oko 100.

 2. Zoran says:

  Dobro je da niko to ne kaze o komunistima.

 3. Ivke says:

  Tuziti ih neprestano za sve pa i za 99 godinu

 4. radmila says:

  Gospodin Vidojevic je 100% u pravu.

 5. Drago says:

  Ajde vlasti pokrenite tužbu za nadoknadu ako imate petlje!

 6. independent says:

  Dobar clanak samo bas ovako detaljno treba da se popise pljacka Vojvodine od strane srbije od 1918 godine pa do danas.Rec je o najvecoj pljacki zabelezenoj u Evropi.Srbija je potpuno opljackala Vojvodinu sve fabrike koje nije direktno ukrala je unistila zemlju je prodala arapima stanovnike Vojvodine je koristila kao topovsko meso za svoje sulude ratove od 1991 godine.Od najraznijenijeg dela Jugoslavije danas je Vojvodina nerazvijeni deo srbije a srbija je zvanicno najsiromasnija zemlja evrope i jedna od 10 najsiromasnijih zemalja sveta.Pljacka i uništenje Vojvodine sprovedeno od srbije je najvece u istoriji.Nijedan okupator se nije ovako ponasao prema Vojvodini kao sto je srbija.Potpuno je unistila 200 godisnji razvoj i infrastrukturu cele Vojvodine.Delo dostojno najvecih varvara sveta.

  • Rista says:

   Koji si ti bre prdonja? Jel ti ujko onaj poluraspadnuti Čanak? Aj be ne laži. Vojvodina se oporavila posle rata i pljačke tvojih švaba samo zato što je Srbija opljačkana. To Tile odradio. Šta ti bulazniš? Ja sam sremac i nemo meni da podvaljuješ. Ti si indipender? Gde? U švapskoj? Potomak folksdojčera koji su klali Srbe širom vojvodine u drugom ratu? Oni imaju takve stavove ali ima takvih i u Srbiji. A iz Srbije su fabrike odnete u Hrvatsku i Sloveniju po nalogu Tita. Vojvodina je tada dobila nezavisnost takođe od Tita i ima vas koji bi da je otcepite. Goveda švapska! Ne može! Tamo živimo mi Srbi, govedo jedno. Odakle ti ovako ispade iznenada? Jel si to analizirao momenat kada ćeš da provučeš svoju folksdojčer podvalu? Pa ne verujem da si se usrećio.

  • jovan says:

   Najgluplji komentar! Vojvodina je Srbija, pa kako moze "srbija" da pljacka samu sebe???!! Da te potsetim Srpska Vojvodina(Srem, Backa, Baranja, i Banat) se prisajedinila Srbiji odlukom Skupstina gde su vecnici Srbi,Slovaci i Bunjevci doneli odluku da se prisajedine sa svojom bracom juzno od Save i Dunava! Ah, zaboravih, bio i jedan Hrvat, otkud Hrvati u Vojvodini, valjda novokomponovani, vec tada bila pocela moda vatikanska da prevode srbe katolike u hrvate???!! Ali ne znam zato sam ti ovo pisao, ali ne moze da ti skodi, naucio si nesto. I jos, taa "autonomaska" glupa prica je samo politikanska i deo plana iz 1990 (i 1974) da se Vojvodina proglasi NDV ,po ugledu na NDH, i nikada nece proci jer je Vojvodina bila vekovima SRBSKA i ostace SRPSKA VOJVODINA, deo SRBIJE.

  • Gagi says:

   independer... Ti si verovatno iz roda onih kolonizovanih hercegovaca i crnogoraca koji su pored kamenja posedovali sve blagodeti ovog sveta. Potpuno si u pravu, Srpski seljak koji muze krave i gaji maline je opljackao Vojvodinu, danas se Srbi u Srbiji razbacuju sa parama od pljacke Vojvodine. Imas covece tu tvog Pankova, Kerteza, Canka pa ih pitaj gde su pare. Imas nove vlasnike secerana i uljara, pitaj ih ko im je poklonio te fabrike i ko od toga ima procenat. Nemoj da lupas i optuzujes neduzne potomke izginulih heroja koji danas nemaju hleba da jedu. Ako budes stvarno zeleo da saznas istinu, nije ti adresa Srbija i Srpski seljak, potrazi nekog uglednog komunistickog profesora na fakultetu ili akademika, mozda ti oni nesto objasne i razjasne, ipak, iskreno sumnjam jer nece sebi da skacu u usta.

 7. Novica says:

  OVA BARABA LAŽE I TO MNOGO...

  • jovan says:

   Pljackaske horde zapadnih "alamana" nam duguju neizmerljivo mnogo, odnetih i odvedenih, kod njihovih pohoda na Srpski narod! Mnogo je malo naveo Vidojevic koliko oni nama duguju! Zapad hiljadama godina pljacka, otima, i NIKADA NIKOME NISTA NE DAJE, NI CENT, SAMO OTIMA! Glupim "drugosrbijancima" koji su zaslepljeni sjajem i bogatstvom plackasa sa Zapada, zavrisio bih recju vladike Velimirovica koji im u Jenglesku rekao- "lepo vam je i bogato sve, ali to sve sto imate u je opljackano iz celog sveta, cak ste i kamenje pljackali i donosili u London". To se odnosi i na Nemce.

 8. jovan says:

  Sve sto je napisao Vidojevic je ISTINA, ali to domace "autosoviniste" i kvislinge ne zanima, sta vise oni pokusavaju da ismeju cinjenice, podanicki se diveci Nemackoj i celom kolonijalnom Zapadu! Svako razuman i inteligentan covek i "covecica"(po novogovoru fasistickim), znaju da je sjaj i bogatstvo Nemacke i celog Zapada rezultat visevekovnih pljackaskih ratova, eksploatacija ljudskih i prirodnih resursa, NAS KOJI SMO BILI ZRTVE NJIHOVIH PLJACKASKIH KOLONIJALNIH HORDI! Cesto pisem o tom, ali kako smo mi Srbi zrtve propagande "holivuda", cnn. i "algemajnecajtunzima", i citav pogled na svet vecine Srba je "narativ" Zapada, i ne shvata da deo tog visevekovnog rata Drang nach Osten, nije samo broj ubijenih Srba(koji je apokalipticno veliki), vec je i PLJACKA svih osvajaca apokalipticno velika! Imamo i "skorasnji" primer- sankcije 90-ih i pljackaska privatizacija banaka, preduzeca, prirodnih i ljudskih resursa, privaivatizacija vode i vazduha u korist Zapada i domacih izdajnika posle 5.x 2000! Ta OKUPACIJA SRBIJE je na delu i koloniji Srbiji ce trebati mnogo decenija do slobode, ako se ikada oslobodi. Zato treba, za pocetak tuziti Nemacku i celu Nato alijansu za ratnu stetu 1991-2000, a zbog stete na Kosovu obuhvat do 2021!

  • Gagi says:

   Jovane... KO to da uradi. Vidis li covece da smo najvise prevareni od tkzv. "nacionalista". U svoje redove su primili i uvrstili "strucnjake" koji su unakazili i opljackali drzavu da ih "savetuju". Mozes misliti u kom pravcu idu ti "saveti". Nikome zivom nije poznato koliko je ova nasa drzava zaduzena za ove mega uspehe, u nekoj buducnosti ce stici izvrsitelji da nam popisu imovinu odnosno drzavu. Vidis li da je ova nasa danasnja prica slicna kafanskoj, pripit gost cascava sve u kafani, pare se dele na sve strane, baba sera nije nikada imala veci baksis. Problem ce biti kada dodje sledece jutro i kada nastupi mamurluk, ni sve Bgd fontane nece moci da rashlade bolnu glavu.

 9. Gagi says:

  Moja nastojanja u svim komentarima do sada su isla u pravcu obelodanjivanja pljacke Srpskog naroda i zavere koja je podmuklo i perfidno sprovedena. Srpski narod je svojim istorijskim postupcima zasluzio visoko mesto medju narodima sveta. Uvek je bio na pravoj - ljudskoj strani, po zapovestima stvoritelja. Mnogi narodi su preferirali onu drugu - negativnu i losu stranu naseg ljudskog zivljenja i onoga sto je u nama. Svakako da je negativnost jeftinija i delotvornija, ne sadrzi moralne kocnice i nema nikakvih psiholoskih prepreka. Jednom kada isprljas dusu, otvorio si vrata bezgranicnih nemoralnih mogucnosti. Taj dril su sprovodili okupatori nemci i komunisti,to im je vrlo uspelo jer su namerno forsirali tu ljudsku negativnu komponentu koju svako zivo stvorenje poseduje. Inace, prestizna fabrika Rogozarski za avionske motore je kasnije pod komunistima postala IKL - industrija kotrljajucih lezajeva, danas je to mega zgradetina u samom centru grada. Koliko smo bili napredni (sto iznosi autor teksta) pokazuje prvi let u Beogradu na Banjici. On se dogodio 1909 god. samo sest godina posle prvog leta brace Right u Kiti Hoku - Amerika 1903 god. Rusenje nase Srpske kuce je zapoceto ubistvom domacina nase kuce Aleksandra u Marselju. Zna se KO su bili izvrsioci i organizatori, istoricari su sve to podrobno objasnili. Potom nam namestaju novo izginuce jer smo malo prethodno izginuli, pod masonskom levicarskom parolom "bolje rat nego pakt" ponovo se uvodimo u pogibelj i nestajanje. Drugi rat se vodi planski i kontrolisano od americkih (katolickih) centara moci, oni su stvorili hitlera i sav haos. Sasvim je slucajno sto su bas ONI kasnije spasavali svoje izvrsitelje na terenu "pacovskim kanalima". Najveca podmukla podmetacina Srpskom junackom narodu je bila podmetanje tita i njegovog okupacionog pokreta, u tom periodu mi vec imamo konsolidovanu nacionalnu drzavnu vojsku koja brani i stiti narod. Taj satrap je saradnjom sa ustasama terao narod u sume i tako mobilisao svoju vojsku. Apsolutno je sve poznato i sve se zna, prevara Srpskog naroda je lepo izvedena, obim te prevare detaljno objasnjava autor teksta. Nas unakazen narod danas u drzavi i dalje mora da gleda pomocnike nase propasti na visokim odlucujucim drzavnim pozicijama. KAKO da nam bude bolje. OPET i uvek cu tvrditi, KO je zaradio kapital u najgorim danima za nase Srpsko pleme, pogazio je i izigrao zrtve Svetog Save, Cara Lazara, nasih mucenika na Kajmackalanu, treba da se streljaju na sred Terazija. I danas, ove podmukle materijalne narodne kurve afirmativno pricaju o titu i njegovim zaslugama za nas zivot, ima li u gornjem tekstu egzaktnih podataka. Samo zivite Srbi i uzivajte, zivot je jedan i samo sada, obezbedite svojoj deci buducnost bez rada i truda, neko drugi ce da brine o Vasoj deci, da budu kurve i narkomani. Bas nam lepo skrojise ovi nasi masoni ( vrh inteligencije ) zivot cija je sustina da regulisu dogadjanja i propst naroda na ovoj kugli zbog licnog interesa. Da mi sada skrojimo i sagledamo nas problem, izdajnici i neradnici su videli mogucnost da laprdanjem dodju u poziciju da zive besplatno. Nrocito ako su se "uglavili" u vladajuce structure kao u vremenima samouprvljanja. Ima da ljuljaju do beskraja i odrzavaju okupacioni system, nije bitno koliko ce drzavu i muke nasih predaka TO kostati. Apsolutno se zna KO odrzava i bastini titove zasluge, ONE zaludjene budale koji misle da katolicki Masoni imaju svet na dlanu. Da ce njihovo neradnistvo i izdaja svog roda trajati vekovima, da ce njihovi potomci uzivati blagodeti izdaje samog sebe , tu su se budale nase propasti prevarile, jednom rob - uvek rob.

  • RASPUCHIN says:

   Odličan tekst ali ga , po mom mišljenju , treba proširiti i dopuniti još nekim "akcijama" zapada prije "pacovskih" kanala. Recimo , zašto ne razbiti mit o "iskrcavanju na Normandiju" koji je bio zapadni "Sremski front"? Za razliku od pravog , Ovaj je iskorišten za ogromnu medijsku propagandu a i tamo su u smrt gurnuli siromašne doseljenike u Ameriku? Da , kada pomenuh Normandiju , to je bila akcija da se spasi Njemačka ili bar onaj katolički dio iste. Zašto ne pomenuti činjenicu o broju amerikenjskih generala pa i ostalih visokih oficira švapskog porijekla u "drugom" svj. ratu ali i u "prvom"? Ili sve one nacističkog porijekla koji su osamdesetih kao "amerikanci" pripremali i pomagali švabama da se osvete nama Srbima za izgubljene ratove? Kada saberemo i oduzmemo sve šta su nam dužni iz prošlig vjeka bila bi to gomila novca , bolje zlata i srebra. Samo ... Sve je to lijepo ali Srbin bi i dalje da prašta i da vozi "narodne taljige" ili BMV ili Audi a da ne pričamo o Mercedesu. Sve te firme su bile povezane sa nacistima a same "narodne taljige" je osnovalo "Nacističko Trgovačko Društvo". "Okupatori" (rekao bih , izbavitelji Njemače) su krajem četrdesetih vratili fabrike predratnim vlasnicima pa se pitam : Kome su vratili "narodne taljige". I da , Milane , da li ćete doći i do kraja osamdesetih i do datuma koji forsiram a radi se o 02.01.1989.g. kada je počela akcija "Rajha 3 i 1/2" kao prethodnice "4. Rajha"? A da sve nije slučajno , preporučujem svima da u pretraživač ukucaju : "Papa primio Ursulu von der Leyen , HRT" i da pažljivo pročitaju tekst koji se odnosi na E"U".

 10. Covid histery idiot says:

  Zato i zasluzuju da se zohari nazivaju buba-svabe, a oni zasluzuju i da ih sa rusima i konacno izgazimo kao buba-svabe.

 11. Gagi says:

  U sustini je SVE laz i prevara. Ko nije dementan i nema plitak mozak, zna ko je finansirao otkrice amerike i ciji je narod tamo naseljen. Od formiranja te drzave postoji elita koja brine o istoj i njenom razvoju.Ipak mislim da su vlasnici te drzave u Evropi jer je to njihov kolonijalni kapitalisticki posed kao Australija i ostale drzave. Poznato nam je da Britanska Kraljica povremeno obilazi svoje posede, doduse, to joj je protokolarna uloga koju mora da obavlja za "Krunu". Zato, kada se kaze, Amerika ovo ili ono, to je prevara jer ta zemlja ima svog vlasnika i on donosi odluke u njeno ime. Tako je npr. ta Amerika posle II rata oprostila hitlerov dug nemcima u iznosu visim od 500 milijardi a potom ubrzala razvoj i sanirala ratnu stetu. Treba napomenuti da su hitleru oruzje pravile celicane u Nemackoj ciji su vlasnici bili krupni americki kapitalisti kao npr. Preskot Bus,slucajnost zar ne.Verovatno je takodje slucajnost da se od onolike inflacije u vreme hitlera ta drzava odjednom uzdigne do neslucenih visina da moze da porobi Evropu. Slucajno je takodje da se komunisticka ideologija zapati samo na istoku Europe i unakazi te narode, a bas je interesantno da su program te ideologije sprovodili nepoznati ljudi koji su dolazili, ko zna odakle, kao kod nas. Sve je slucajno, zar ne.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *