„Mladić nije naredio ubijanje zarobljenika“

„Mladić nije naredio ubijanje zarobljenika“

18 juna 2013

RatkoMladicSvedok tužilaštva Haškog tribunala, penzionisani general Dragomir Keserović, rekao je danas da tokom rada u Komisiji Vlade Republike Srpske za otkrivanje istine o Srebrenici nikada nije naišao na podatak da je general Ratko Mladić naredio ubijanje ratnih zarobljenika.

Tokom unakrsnog ispitivanja Mladićevog branioca Branka Lukića, Keserović je rekao i da ni od koga nije čuo za takvo naređenje.

Holandski sudija Alfons Ori svjedoku je predočio da mu „nije jasno kako to da ubistva nisu bila tema razgovora“, te da mu se čini da za njih „niko nije znao“. Ori je svjedoka, koji je u julu 1995. godine bio oficir za bezbednost u Glavnom štabu VRS, pitao kako sa tim „pomiriti izvedene dokaze koji govore o pogubljenjima na različitim lokacijama“ u danima nakon oslobađanja Srebrenice.

„To ni dan danas ne mogu da objasnim, kako je to ostalo negde u nekoj tajnovitosti“, rekao je Keserović, dodavši da o tome niko nije pričao do februara 1996. godine, kada je bilo suđenje Draženu Erdemoviću i Radoslavu Kremenoviću.

Sudija je zatim pitao ko je za to znao ako nije svedok, koji je bio na visokoj funkciji, kao ni oni sa kojima je razgovarao. Keserović je odgovorio da je „par dana posle dolaska, već 23. jula, otišao i da se nije vraćao u rejon Crne Rijeke“, gdje se nalazila komanda Glavnog štaba.

Keserović je potvrdio iskaz sa ranijih svedočenja u Tribunalu da je na putu ka Bratuncu, 17. ili 18. jula, sreo majora Zorana Malinića, koji ga je obavestio da je na fudbalskom stadionu u Novoj Kasabi „po njegovoj proceni bilo oko 2.500 boraca i civila iz Srebrenice, da je organizovao da se oni evidentiraju, ali da je to prekinuto kada je došao general Mladić i rekao da nema potrebe da se oni popisuju, okupio zarobljenike i rekao da će biti premešteni u Tuzlu, kao što su želeli“.

„Posle izvesnog vremena stigli su kamioni i autobusi koji su zarobljenike odvezli u Bratunac“, rekao je Keserović.

On nije mogao da se seti ko je naredio da se zarobljenici prevezu u Bratunac. Kad ga je tužilac podsetio na raniji iskaz da je naređenje izdao lično general Mladić, Keserović je izjavio da je moguće da mu je tako bilo rečeno.

Na pitanje branioca Lukića da li je većina pripadnika 28. divizije takozvane Armije BiH imala civilnu odeću, Keserović je odgovorio da su „neki obaveštajni podaci govorili o tome“.

Tokom ispitivanja ovog svedoka, ponovo je postavljeno pitanje gde se general Mladić nalazio 16. jula 1995. godine. Tužilaštvo i odbrana su se saglasili da je on tog dana bio u Srbiji, na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu i na jednoj svadbi, ali ne postoji saglasnot u kojem vremenu je general Mladić tamo bio.

Odbrana je pokazala fotografije snimljene 16. jula 1995. godine u Beogradu na kojima su general Mladić i njegova supruga Bosiljka, koja je danas pratila pretres sa galerije za publiku u glavnoj sudnici Tribunala.

Odbrana će sutra još oko pola sata unakrsno ispitivati svedoka.

(Nezavisne novine – Banja Luka)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *