Nikoliću, sedi, jedan!

Nikoliću, sedi, jedan!

28 aprila 2013

Sasa Miric2Piše: Saša Mirić

Nikoliću, čitaj! Pojam Bosna u geografskom smislu prvobitno se odnosio samo na teritorije koje pripadaju slivu istoimene reke, što odgovara prostoru današnje sarajevske, zeničke, tuzlanske i dobojske regije. Sve ostalo što danas podrazumeva ovaj termin došlo je kao rezultat ratova, politike i politikantske zamene teza, od islamizacije lokalnog srpskog i hrvatskog življa, izmišljenog „bosanstva“ za vreme austrougarske okupacije, povampirenja te ideje krajem 20. i početkom 21. veka i, naposletku, vašeg „naručenog lupetanja“ o stvarima o kojima, gospodine predsedniče, očigledno pojma nemate!

A dobro bi bilo da znate, npr. sledeće: 1875. u Bosni je izbio seljački ustanak protiv turske vlasti u kojem je sa svojim narodom aktivno učestvovao i budući srpski kralj Petar Prvi Karađorđević. Ideja vodilja ustanka bilo je ujedinjenje srpskog naroda na Balkanu. To su ustanici i zvanično zahtevali od Berlinskog kongresa 1878. godine. Vaso Vidović i Mileta Despotović predali su kongresu memorandum u kojem je bila izražena želja „da bi nas – Bosnu – spojili sa kneževinama srpskim i time dali zadovoljenje večnoj pravdi i želji ugnjetene raje“. Naravno, njihova želja nije uslišena pa su ove teritorije došle pod austrougarsku upravu.

Tada počinje usiljeno uguravanje ideologije „bosanstva“ na istorijsku scenu, upravo s ciljem da se uguši jak srpski nacionalni pokret u ovoj zemlji. Zbog toga je izmišljena bosanska nacija triju vera, neki novi bosanski grb i zastava i do tada nepoznati – bosanski jezik. Kada je 1890. Zemaljska vlada odštampala prvu gramatiku „bosanskog jezika“, list „Bosanska vila“ doneo je podsmešljiv komentar koji priliči i vašoj proceni ko su i šta su Srbi iz Republike Srpske: „Dočekasmo, eto, da se i knjige pišu i štampaju sa natpisom bosanski jezik. Jamačno će na skoro izbiti otkle i gramatika hercegovačkoga jezika, jer tako bi zahtijevala ravnopravnost. Hercegovci su u pravu da protestiraju, zašto će oni učiti bosanski, a ne hercegovački.“

Ako pogledate dalje u prošlost, saznaćete da su se u ovdašnjim manastirima još u 13. i 14. veku slikale ikone Svetog Save. Tipično bosanski, zar ne?! Dalje, vladari iz dinastije Kotromanić su obavezno nosili prvo ime Stefan, poput Nemanjića. Ali, dobro, o poreklu i opredeljenjima Kotromanića da se raspravljati jer, realno, bilo je tu svega pomalo. Ali, u osećanju pripadnosti današnjih Srba u BiH nema dileme!

Glavni problem je politički kontekst vaše naručene izjave. Koju poruku ona nosi? Da li vi to zagovarate ponovno „povampirenje“ bosanske nacije triju vera! Kad ste već tako otvoreni i voljni za izvinjenja i objašnjenja, bilo bi korektno da i „Bosancima“ objasnite šta ste, u stvari, hteli da kažete. Sumnjam da ćete to učiniti! Vi ste već uradili više nego dovoljno da vam „učiteljica života“ za moral, političku korektnost i odnos prema vlastitom narodu upiše čistu jedinicu!

(Pressrs.ba)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *