ПОРЕКЛО ХРВАТСКИХ ФУДБАЛЕРА: Све Србин до Србина!

POREKLO HRVATSKIH FUDBALERA: Sve Srbin do Srbina!

21 jula 2015

051814-SOCCER-world-cup-modelo-croatia-LN-G1Svaki ozbiljniji istraživač istorije balkanskih naroda zna da su današnji Hrvati pokatoličeni Srbi. U nastavku ćemo pogledati poreklo nekih „poznatih“ Hrvata – onih koji su se „proslavili“ na svetskom prvenstvu u fudbalu u Brazilu 2014 – analiziraćemo poreklo prve postave hrvatske fudbalske reprezentacije.

PLETIKOSA (PLETIKOSIĆI) žive u Rupama, katolici, ima ih i pravoslavnih i slave Sv. Nikolu, starinom su iz srpskog plemena Bjelopavlića u Crnoj Gori, čiji rodonačelnik je bio Pavle Pletikosa koji je učestvovao u boju na Kosovu 1389. godine. Slave Sv. Đurđa. Pletikose se kasnije javljaju u Boki i Dalmaciji.

SRNE vode poreklo od srpskog plemićkog roda MALIŠEVCI (MALEŠEVCI) – staro plemićko bratstvo, stanovalo u selu Malina, na putu Trebinje-Bileće, a kasnije su se proširili i na druga sela. Rodonačelnik ovog velikog bratstva je bio vojvoda Maleš, koji je došao sa porodicom posle „kosovske razure“ pa su se razišli bojeći se turske osvete, jer su bili ubili zloglasnoga pašu.

Dođe im na konak jednoga dana neki pašajlija i poče činiti zulum, Maleš ga sa sinovima uhvati i ubije. Uze od njega i sablju koja je bila bogato opčinjena. Posle nekoliko godina stari ban Maleš se prepade i reče sinovima da beže. Svi pristanu, samo najmlađi Aleksa ne htede, već ostane na Vidnjama i od njega su sve porodice u Hercegovini koje slave Sv. Ignjatija. Ostalih osam sinova sa ocem pobegnu niz Bosnu i pridvore se kod nekoga bega.

Pročitajte još:

POZNATI ISTORIČAR OTKRIVA: Srbi su Severina, Oliver Dragojević, Karamarko, Mamić, Petar Grašo…

Kad bi prvi Božić, beg dariva badnjake i bi položajnik kod njih, a oni da bi mu se odužili daruju mu sablju onog pašajlije koga su pogubili u Hercegovini. Ali, kad beg pročita na sablji ime svoga sina, stavi ih na muke i oni priznadoše šta su učinili, i beg iseče sve muškarce. Nekoliko žena ostade trudno i od njih su bratstva koja su se kasnije razišla po Bosni i koji slave Sv. Ignjatija.

Iz ovoga roda je bio kaluđer Jovan Mališevac, koji je pisao o svom bratstvu i to je kasnije preneo istoričar Jiriček, a o Mališevcima kaže da su živeli u 15. veku u državi Pavla Radenovića, bavili se stočarstvom i kiridžilukom. Od njih su svi Hercegovci koji su slavili Sv. Ignjatija, a razišli su se i po Bosni i drugim krajevima Srpstva.

U selu je ostao najmlađi sin Malešov koji se starao o stoci, od njega su bratstvo Aleksići, pa danas ima dosta porodica koje su poreklom iz Oputne Rudine, ili od bratstva Aleksića, kao glavnog bratstva. U Oputnoj Rudini, kao mestu gde je stasalo ovo bratstvo nastala su manja srodna bratstva: ALEKSIĆI, MIJOVIĆI, MARIĆI, ĐUKANOVIĆI, MARKIŠIĆI, STOJIĆI, ĆOROVIĆI, SKENDERI, JARAMAZI i ŠUPIĆI; u Bilećkom okrugu: JANKOVIĆI, DEDIJERI, ALEKSIĆI i KRNJI; u Gatačkom okrugu: MANDIĆI, KOVAČEVIĆI i DEDIJERI; u Mostarskom okrugu: SRNE i DUDE; PANTIĆI i KALEMI u Bijelom Polju kod Mostara, u trebinjskom kraju su ĐERIĆI; JANKOVIĆI u Dubočanima, KRNJI u Vatnici i Davidovićima, BOGDANOVIĆI u Zijemlju su od bratstva Mandića iz Dulića gatačkih, SIMIĆI u Humu i Lišanima i DRAKULE (DRAKULIĆI) u Drini oko Foče, a ima ih razasutih po stolačkom, konjičkom i fočanskom kraju. Bratstvo KOČIĆI u Bosanskoj Krajini i mnogi muslimani i katolici koji su naselili: Stolac, Bileće, Trebinje i Mostar, bratstvo NIKOLIĆI u Visokom od bratstva Mandića iz Gacka i katolici, bratstvo STJEPANI. Bratstvo Mališevci su stasali u 15. veku u oblasti vlastelina Pavla Radenovića, oblasnog gospodara, starinom iz sela Rvaćeva kod Onogošta. Jedinstveni su po svojoj slavi.

ĆORLUKA pravoslavni i katolici, doselili su iz Popova, a ima ih po raznim selima Hercegovine, slave Sv. Jovana. Porodično predanje kaže da su bratstvo Đorluke od bratstva MASLEŠA, a rodonačelnik im je bio predak ćoravi Luka, koji je imao tri sina, jedan je ostao u Popovu, a dvojica su otišla u zapadnu Hercegovinu, odakle su se selili dalje. Bratstvo Masleše žive u Tulju (Popovo), starinom su od srpskog bratstva NIKOLIĆI iz Ozrinića, kraja u Katunskoj Nahiji. Nekada Masleše zovu i bratstvo ŠKALJIĆI, ranije su slavili Sv. Jeremiju, a kasnije su uzeli Sv. Jovana, kao i većina porodica u selu, naravno, iz ekonomskih razloga.

Ima ih muslimana u Drljajićima (Široki Brijeg), istoga su porekla. Bratstvo NIKOLIĆA iz Ozrinića, kraja u Katunskoj Nahiji, slave Gospođindan, poreklom su od srpskog bratstva IVANOVIĆA. Predak Ivan Dragojev je imao dva sina, Nikolu i Đukana, rodonačelnike bratstava: NIKOLIĆA i ĐUKANOVIĆA, šire zvanih bratstvo IVANOVIĆA. Pasovi Nikolića su: Dragoje-Ivan-Nikola (rodonačelnik)-Tomaš-Lako-Asan-Ilija-Bogdan-Jošo-Spasoje-Blagota, ili Dragoje-Ivan-Nikola-Kojica-Vuk-Spasoje-Ilija-Pejo-Mićo-Marko-Radomir-Danilo.

Nikolića ima u Berilju kod Prokuplja, Retkoceru kod Lebana, Miločanima kod Nikšića, od njih je ogranak bratstvo PAVLOVIĆA, nazvan po Pavlu Đurovu Nikoliću, od njegovih sinova Peka (vojvoda) i Krsta. Od bratstva Nikolića potomaka ima u Valjevu, rod bratstva POPOVIĆA nazvani po popu Nikoli, kao i ogranak bratstva ADŽIJE koji se prezivaju Nikolići, otišli u Srbiju. Nikolići su se iselili u selo Ozriniće, Starševinu i Kličevo kod Nikšića, od njih su bratstva: OJDANIĆI i BUDALIĆI kod Bileća, SUBAŠIĆI, ROSNIĆI, TANTALOVIĆI, VUKANOVIĆI i VASKOVIĆI u selu Ozrinićima čevskim, MIRKOVIĆI u Drobnjaku, MASLEŠE u Popovu Polju, BRAJIČIĆI (od njih su MIJATOVIĆI u Užicu), RAIČEVIĆI, ĆETKOVIĆI, ČIZMOVIĆI, GAJOVIĆI, ROJEVIĆI, ŠTURANOVIĆI, ĆIRAKOVIĆI, svi slave Gospođindan i ZORIĆI, slave Sv. Tomu.

VRSAJKO (VRZAJKO) slave Sv. Jovana i Sv. Jovana, porodica srpskog roda. MILICA GRKOVIĆ u Dečanskoj hrisovulji nabraja: „Među imenima stanovnika Dečanskog vlastelinstva bila su popularna starobalkanska imena: Barbat, Bukur, Bun, Vrsajko, Vrsal, Dronun, Mazoje, Pelegri, Šarbai itd.“

KOVAČIĆI muslimani, žive u Stocu, doselili su od Trebinja, ima ih u selu Turčinovićima u Širokom Brijegu, tamo su katolici, a tamo su doselili od Bileća, slave Sv. Jovana. Ima ih u sve tri vere. Oni u Turčinovićima kažu da su iz Dalmacije, po jednima su od srpskog bratstva IVIĆA i slavili su Sv. Iliju, a po drugima od srpskog bratstva KOVAČEVIĆA iz Grahova, pa su skratili prezime.

Bratstvo Kovačevići su starinom iz Bosne, doselili su iz okoline Jajca, doselila se devetorica braće posle pada Bosne na Grahovu i napravili su crkvu Sv. Đurđa i Sv. Mihaila Arhanđela. Ima ih dosta raseljenih po svim srpskim zemljama, a od njih u matičnom delu Grahova ima mnogo malih ogranaka. Za rodonačelnika smatraju Rada, koji je imao sina Savu, ovaj Jovana i Jovicu. Od Jovana su ogranak „Mizare“ od koga su ja verovatno ogranak bratstvo ROMOVIĆI. Jovica je imao sina Petra, ovaj Ivana, Janka i kneza Milutina. Od Ivana su bratstvo IVANOVIĆI, od Janka su bratstvo JANKOVIĆI, a Milutin je imao četiri sina: Jovana, Marka, Sima i Todora, a od njih su ogranci: od Peja Jovanova su bratstvo PEJOVIĆI, od Ćira Jovanova su bratstvo JEZDOVIĆI, od Šajina Markova su bratstvo ŠAJINOVIĆI, od Vuka Markova su bratstvo VUKOVIĆI, od Miloša Simova su bratstvo MILOŠEVIĆI, od Dejana Simova su bratstvo DEJANOVIĆI, od Goluba Simova su bratstvo GOLUBOVIĆI, od Ilije Todorova su bratstvo ILIĆI, od Bogdana i Đukana Todorova nije bilo muških potomaka. Slave Sv. Đurđa, a preslavljaju Sv. Matiju.

JELAVIĆI katolici, doselili su s Vrgorca oko 1700. godine. Bratstvo Jelavići vode poreklo od staroga srpskog roda MACURE – JELAVIĆI živeli u selu Zmijinac, na Pelevom Brijegu, u Kučima, stari rod. Odatle su ih davno isterali bratstvo Baljevići, iselili su se preko Hercegovine u Dalmaciju.

RAKITIĆI (RAKETIĆ) žive u Zadru i zaleđu, slave Sv. Arhanđela, pojavljuju se kao prosvetna porodica krajem 19 veka, ima ih i u Kanjanima, Miočiću, a najbrojniji su u Mokrom Polju. Kažu da su se doselili iz Bosne 1692. godine, slave Sv. Nikolu. U stvari, oni su ogranak bratstva VLADOJEVIĆA iz Hercegovine, pravoslavni rod, nekada živeli u Mirilovićima. U Drobnjaku postoji bratstvo Raketića koji su od ove familije, žive u Dobrim Selima, doselili su iz Banjana starinom, odselili preko Pive. Staro prezime im je bratstvo Vladojevići.

Kažu da su bili došli na jednu kuću, Trifka Vladojevića, koji pogibe, ali mu ostade žena Rakita sa sinovima Živkom i Jovanom, koji se po majci prozvaše bratstvo RAKITE (RAKITIĆI). Ima ih u Nikšiću, ali nisu u srodstvu sa Rakeitićima iz Rovaca. Slave Sv. Jovana, a preslavljaju Spasovdan. Poreklom su od plemena Nikšića iz Nikšićke Župe gde ih ima u većem broju.

Rodonačelnik plemena Nikšića bio je Nikša, rođen u selu Krtole u Grblju, otac mu se zvao vlastelin Ilijan (Vladimir) Grbljanović i majka Jevrosima (Efimija), ćerke župana Vukana, najstarijeg sin Stefana Nemanje, začetnika loze Nemanjića. Vojvode Nikše, rodonačelnika plemena Nikšića, koji se doselio iz sela Krtola u Grblju negde u drugoj polovini 13 veku. Odrastao je na dvoru svoga ujaka Stefana Nemanjića, ktitora manastira Morače, sina Vukanova koji je tada upravljao Zetom. Nikša je vođen gospodnjom rukom došao u grad koji je bio namenjen Svetome Savi, a koga je Gospodnja ruka odvela na drugu stranu. Došao je u grad Onogošt, koji će kasnije po Nikši dobiti ime Nikšić, kao i pleme koje je od njega stasalo.

MODRIĆI (Podgorje, Senj, Otočac, Garšički, Čazmanski, Bjelovarski, Vinkovački, Županjski, Đakovački, Našički, Požeški i Valpovački okrug) žive u Korlatu i Zatonu Obrovačkom, dobili prezime po Modrinom Selu odakle su nekada došli 1689. godine iz srednje Dalmacije (iz Bukovice) kada su naseljene srpske porodice.

PERIŠIĆI – doselili su iz Dračeva, poreklom su iz Riđana nikšićkih, ranije su se zvali bratstvo MIHOJEVIĆI, a još starije bratstvo RADIŠIĆI. Poreklom su iz Riđana nikšićkih, odakle su došla trojica ili četvorica braće. Od te braće, Luka je ostao u Mrkonjićima i od njega su bratstvo LUČIĆI, Radule se naselio u Tuljima i od njega su bratstvo RADULOVIĆI, a treći je Mihailo od koga su bratstvo MIHOJEVIĆI. Ostala bratstva su ogranci Mihojevića.

U Popovu se pominju 1718. godine, u Grmljane su došla trojica ili četvorica braće Mihojevića i od njih su potekla bratstva: PERIŠIĆI, KOVAČI, LAKIĆI i PEŠIĆI. Iz Grmljana su došli 1800. godine u Dračevo, odatle u Drijenjane. Perišića ima u Stocu, Mostaru, Vlahovićima kod Ljubinja, Gabeli, slave Sv. Jovana. Perišića ima oko Mostara oni slave Sv. Đurđa. Ima Perišića od bratstva VUJAČIĆA, slave Sv. Nikolu, a ima i onih koji su ogranak bratstva ANDRIJAŠEVIĆA, odnosno bratstva MANDIĆA, slave Sv. Đurđa, a preslavljaju Sv. Arhanđela.

MANDŽUKIĆI došli početkom 19 veka iz Hercegovine. Najstarije poreklo im je iz srpskog plemena Pipera u Crnoj Gori. Imaju rođake u okolini Bijelog Polja, bratstvo MANDŽUKE.

REBIĆI (REBA) katolici i pravoslavni, slave Lazarevu Subotu, srpski rod iz Hercegovine. Starinom su od pravoslavnih prezimenjaka čija starina je od bratstva KRIVOKAPIĆA-BATINIĆA, i kojih ima dosta naseljenih u pljevaljskom kraju. Oni koji su ostali u Hercegovini primili su islam i katoličanstvo. Starinom su od srpskog bratstva BATINIĆA-KRIVOKAPIĆA. Starinom su iz Hercegovine iz krajeva između Nikšića i Bileća, gde su formirani sredinom 16 veka, kada je počelo da slabi staro bratstvo Batinića i kada su u to bratstvo ženidbenim vezama ušla nekolika bratstvenika Krivokapića. U dalmatinsko selo Baljke su se doselili iz sela Baljaka kod Bileća. Srodni sa ostalima koji slave ovu slavu. Svi su ogranak velikog roda BATINIĆA-KRIVOKAPIĆA.

KOVAČI katolici i pravoslavni, žive u Šibeniku i zaleđu, doselili su iz Hercegovine od tamo brojnih srpskih bratstava sa ovim prezimenom. Kovača ima od bratstva Deretića, od bratstva Vujačića ili Kovačevića, od bratstva Radišića, i od bratstva Baćovića (Banovića).

Napisao: Božidar Kljajević, istoričar

(Vestinet.rs)

KOMENTARI31 komentara

 1. Zeljko says:

  U nasoj repki u ovom momentu , prije nisam tocno siguran za Prsu i Rapaica , svi su Hrvati a samim tim i katolici osim naseg kapetana Dario ( Uzeira ) Srna Bosnjak po ocu a po majci Hrvat !

 2. Zeljko says:

  Tijekom izbora za najboljeg sportaša Srbije dogodilo se malo čudo. Vjerovali ili ne, premda je osvojio Wimbledon, najbolji tenisač današnjice Novak Đoković nije izabran za najboljeg sportaša u svojoj zemlji, već je to bio hrvač Davor Štefanek (29) po nacionalnosti Hrvat , dok je naslov najbolje sportašice u izboru Srpskog olimpijskog odbora pripao kajakašici Nikolini Moldovan Rumunjki po nacionalnosti ! P.S. Asmir Kolasinac,Amela Terzic,Emir Bekric,Franjo Vanja Udovicic,Novak Djokovic(polu Crnogorac , polu Hrvat,ni kap srpske krvi),Caba Siladji,Ivan Lendjer,onaj automobilist Pukmajster,Nadja Higl,i jos mnogi drugi umorih se pisati,sve cistokrvni Srbi !!??

 3. ile says:

  "...ni kap srpske krvi" Ko o čemu, Hrvati o krvi.

 4. Neo says:

  Vidim da srpske portale i sajtove najviše posećuju Srbi katoličke i muslimanske veroispovesti.Ako braćo, ako.Samo vi čitajte.Možda ponešto i naučite.

 5. Splićo says:

  @Neo A ja primjećujem da su Srbi puni kompleksa i stalno pišu članke o Hrvatima. Ne možete jedan dan bez Hrvata. hahahaha

 6. Apis says:

  Hrvati nisu Srbi! Hrvati su srpski otpad.

 7. mister Tucoprc says:

  prezimena i imena im sve govore, jezik takođe, vatikan ih je nazvao hrvatima ali nisu uspeli da ih nauče latinskim jezikom ni da im da latinska imena

 8. borbe says:

  ''''Novak Djokovic(polu Crnogorac , polu Hrvat,ni kap srpske krvi),'''' Osim što je 100 % Srbin i po ocu i po majci. Otac mu je Srbin sa Kosova, majka Srpkinja iz Vinkovaca. Problem je kod vas hrvata što sve ljude koji su rođeni na teritoriji današnje RH svrstavate u Hrvate kao i Novakovu majku.

 9. borbe says:

  '''Splićo Says: jul 21st, 2015 u 11:22 pm @Neo A ja primjećujem da su Srbi puni kompleksa i stalno pišu članke o Hrvatima. Ne možete jedan dan bez Hrvata. hahahaha'''' Da se vidiš kako izgledaš kada pišeš o ''opterećenosti Hrvatima' ti kao hrvat iz hrvatske...vi koji ste bukvalno pobili stotine hiljada Srba do 1945 pa onda protjerali 450 hiljada Srba do 1995. Ovdje je EX JU dio sajta pa se zato spominju Hrvati. Budi sretan da vam Srbi nisu vratili ni 10 % zla koje ste im učinili ali polako...

 10. Istina celna says:

  Pravi Hrvati su Indo-Mongoli-Kavkazi.Doselili se u Srbsku Dalmaciju sa sjevera preko Poljske kao nomadi-stocari u sestom vijeku. Srbi su ih prihvatili i dozvolili im da se nastane na podrucju Dalmacije izmedju rijeka Cetine i Zrmanje bez izlaska na more. Nazalost za Srbe oni su predstavljali rak koji jos i dan danas razara srbsko bice. U jednom momentu obratili su se vatikanu za pomoc protiv Srba i otuda potice saveznistvo tih zvijeri. Poceli su sa pokrstavanjem i otimanjem teritorije, vatkanu je bio cilj unistenje sizmatika a ovim svojih gospodara. Iz ovih cinjenica je sasvim razumljivo ponasanje hrvata koji su jos uvijek nedovrsena nacija, bez svog jezika, narasla kao strano tijelo na tudjoj teritoriji i koja za sobom ostavlja nepodnosljiv krvavi trag. Bit ce im kako dosli tako osli.

 11. Splićo says:

  @mister Tucoprc A jesi zbunjen, svaka ti čast. Zašto bi Hrvati govorili latinski? Hvala ti što naš uspoređuješ s nekadašnjim vladarima svijeta, Rimljanima (lijepo od tebe), ali Hrvati su Slaveni i govore hrvatski. Slaveni imaju mnogo zajedničkog, jer imaju zajedničko podrijetlo, odatle i zajednička imena. Međutim, isto ime ne znači i isto podrijetlo, takva pomisao je nebulozna. Danas mnoštvo crnaca ima prezime Washington ili Lincoln. Zar su svi oni potomci bijelačkih obitelji?

 12. Splićo says:

  @borbe Da niste desetljećima prije WW2 divljački provocirali Hrvate, ne biste izazvali toliki bijes protiv sebe. Samo se vi nastavite dirati u nas i paliti nas pa će vam se dogoditi i gore stvari. Nikako da shvatite da se otkaćite od nasi pustite naš na miru. Stalno dolijevate ulje na vatru pa se poslije čudite zašto vas koljemo. Odjebitr od nas i naše zemlje pa nećete gnjojiti zemlju u jamama. Naš nije nimalo briga za vas, niti toliko da vas ubijamo, eto koliko ste nam bitni, ali dok provocirate možete zaboraviti na bilo kakvo normalno ponašanje s naše strane. S idiotima se ne može drugačije, nego ih učiti na tezi način, sve dok ne shvate. Pa ako su vam potrebne jame da konačno zaboravite na nas i pustite naš na miru, onda neka budu jame. Vaša odluka, vaš problem!

 13. Splićo says:

  @Istina celna Bez izlaza na more? hahaha Smiješno je kad to napiše pripadnik nacije koja nikad nije imala izlaz na more. Biograd, Šibenik, Nin, Kaštela i Solin nisu na moru? P.S. Srpska Dalmacija?! Nemoj yebat! :-D

 14. Apis says:

  Splićo ne citam tvoje komentare. Znam da povracas pakost i bes jer kao i svaki Rvat patis sto si niko i nista među ljudima. Katolicka crkva je sve pokatolicene Srbe proglasila hrvatima sto nigde drugo na svetu nema. Vama su komunisti dozvolili da srpski jezik i pravopis proglasite svojim. Vas ceo svet poznaje kao krvolocne pse ali vas kao takve koristi i prezire. Vi masovno idete u crkvu ali vas tamo pedofili u mantijama ne vode ka Bogu nego ka Luciferu. Saljete decu na veronauk tamo ih redovno siluju tako da ste svaka generacija raspamecena, prestrasena i puna zlobe.

 15. franimir says:

  Splićo, boli tebe porijeklo, boli... Ko što reče brat pravoslavni, nastali ste od kavkaške gamadi pa vam ne ide da ste otud porijeklom... Isto kao i albanci ubačeni da razbiju srpke zemlje... A ti splićo, zađi malo po tavanu nebi li naša kakvu ikonu, čisto da znaš koju su ti slavu preci slavili.

 16. Splićo says:

  @Apis Odlično. Nakon prve pročitane rečenice, uzvratio sam ti uslugu i prestao čitati dalje tvoj komentar. Odsad ćemo tako. Bolje da ne čitam što pišeš, jer ionako nemaš ništa pametnog za napisat. Pozdrav.

 17. Splićo says:

  @franimir Zbunjeni, Hrvati imaju dokaze o svom porijeklu stare stoljećima i lako je svakome provjeriti vjekovnu obiteljsku pripadnost katoličkoj vjeri čitajući drevne matične knjige. Pišući o tobožnjim ikonama, samo praviš budalu od sebe.

 18. Zeljko says:

  @ borbe : Sa druge strane, Novakova majka Dijana je Hrvatica, rođena 1964. godine od oca Zdenka Žagara i majke Elizabete, vojnih zdravstvenih radnika, Hrvata doseljenih iz Vinkovaca u Beograd sredinom prošloga vijeka nakon što je Dijanin otac, oficir JNA, dobio prekomandu. Novak Đoković je u više navrata i javno priznao da mu je majka Hrvatica, kao na primjer u izjavi: Kad sam ušao u četvrtfinale Rolan Garosa, lično me nazvao premijer Koštunica, čestitao mi na uspehu. Šokirao sam se jer je znao baš sve o meni. I da mi je majka Hrvatica, iako je rođena u Beogradu, jer su svi njeni iz Vinkovaca i tamo imam puno rodbine. Tata je Crnogorac...

 19. Zeljko says:

  Podrjetlo Žagari su Hrvati, najvećim dijelom iz okolice Čabra. Razmjerno najviše Žagara u proteklih sto godina rođeno je u Prezidu kraj Čabra, gdje se svaki sedmi stanovnik prezivao Žagar. U Hrvatskoj danas živi oko dvije tisuće Žagara u više od šesto domaćinstava (265. prezime prema brojnosti). Podjednako ih je bilo i sredinom prošlog stoljeća.

 20. Sasha Frei Milenkovic says:

  Fascinacija sta se sve zna o nekim obicnim ljudima od pre stotina gpdina gde je to zapisano kako se to prati i moze saznati Nevwrovatno znanje

 21. Ankica says:

  Pa jebote, sta ste u kurcu ljudi? Pa pustite ta dva jadnika da seru. Sta se osvrcete na njihove bolesne provokacije? Mozete li uopste jednostavno da preskocite njihove komentare. Pa kurcu brige sta lupaju i taj Zeljko i taj umobolni katolicki fratar koji sebe zove Splicom. Koga briga? Umesto da lepo medju sobom izmenjujemo misli i ignorisemo te idiote ber vi se ko mutavi navlacite?

 22. Splićo says:

  @Ankica Naravno, svi ekstremni desničari vole unitarna mišljenja i ne vole druge koji imaju drugačije mišljenje od njihovih. Takve ubijaju, kao što su Srbi radili Albancima, Bošnjacima, Hrvatima i Slovencima u agresorskom pohodu na te narode 90-ih.

 23. Ankica says:

  Splico@ Ti nemas "drugacije misljenje" kako navodis pa da ti ga neko osporava. Ti imas bolesno misljenje - a to se ne moze osporavati ni na koji nacin - TO SE LECI, bre covece.

 24. Ankica says:

  Splico@ NA PSIJHIJATRIJU drugar. Tamo ti je mesto. Zato me ni interesuje uopste sta ti pises.

 25. Dux says:

  @ Splićo, Opet ovaj retardirani umobolnik!!! Hahahahaha, pa tvojih ''desetlljeća'' su vas k***li austrougari, pacijentu!!! Vi ste njima bili kao neka odvratna tifusna drolja!!! Što je njih sve više pomrlo, to su vas odstranjivali-po kratkom postupku!! Da bih vas na kraju totalno sje**li, ostavili nama u Prvom Svetskom ratu da vas dokrajčimo. I mi smo to i uradili :) Niste postojali ni pre toga, ni posle toga!!! A milu smo vam m***r trebali j***ti davno i nikada se ne ujediniti sa ološem beskičmenim poput takvih kao ti, smradu pokatoličeni!!! Vi kopajte jame, ali ćete u njih sahranjivati vaše parazite. Nikako da shvatite da nas Srbe treba ostaviti na miru, baš kao što tebi ološu, đavo ne da mira pa moraš da dolaziš ovde na jednu terapiju lečenja zvanu ''j**i Spliću kada drugi neće''!! Što više budeš dolazio, to ćeš više biti i gažen. Nama ni na kraj PAMETI NIJE stalo do dogovaramo U VEZI BILO ČEGA sa PSIHOPATAMA!!! Mi smo se vas rešili pre 25 godina i ako nas budete dirali i čačkali, j**a ćemo vam sve po spisku, da ni ti sam nećeš znati gde ti je glava a gde dupe!!! Odj**i klošaru retardirani i idi uzmi toplu preporuku SVIH NAS, i LEČI SE!!!

 26. Splićo says:

  @Ankica Što, al si na psihijatriji pa želiš da te posjetim? Može, ali zanima me jesu li te dobro vezali?

 27. Splićo says:

  @Dux hahaha Poražene kukavice i pobjegulje, slavljenici Traktorijade '95. imaju riječ. hahaha Presmiješno. Popij lijekić, komšija, strefit ćete srce, ako nastaviš toliko kmečat. :-D

 28. Dux says:

  @ Splićo, hahaha susid-opet na karanje doša????!!!!! Ahahahahaha, moram ti priznati-mozga nemaš ali zato vidim stomak i dupe imaš-hahahahahaha!!!! Za pohvalu, nema šta, haha. Od vas pičketina beskičmenih čovek ne može očekivan i ništa bolje. Traktororijada ti se nacrtala ispred doma-pa j**u tebe u zdrav mozak-a ti ''za dom usrani spreman'', hahahahaha :) Pozdravia te Pavelić-veli čeka te na tom TRAKTORU!!!! :)

 29. Splićo says:

  Brumm-brum... bruum-bruuum Traktori. hahaahahahaahaahaha

 30. Dux says:

  Koliko će to tebi puta ušivati dupe na tom traktoru, crni Splićo?????!!!!! Ahahahahahaha

 31. Angela says:

  While John prepares his post on Rothbury I tuohght I'd share my experience at this years Mayhem Fest (briefly..).Top 3 Performances (no order):Black Dahlia MurderSlayerTriviumTop 3 Bands I'm just getting tired of:Killswitch Engage (who remembers the original singer?)Bullet for My Valentine (John's favorite)Cannibal Corpse (for whatever reason the band was not as enthusiastic as smaller band performances, such as God Forbid.)I didn't stay for Marylin Manson, nor did a good portion of the crowd. Slayer should have headlined, but by the time Manson was up it was 2 AM and I had a drive to make, so eh .

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *