ПОРТУГАЛСКИ ГЕНЕРАЛ ШОКИРАО ЗАПАД И РАЗБЕСНЕО МУСЛИМАНЕ: „У Сребреници није било геноцида, а познато је и одакле цифра од 8.000! Ево доказа и чињеница!“

PORTUGALSKI GENERAL ŠOKIRAO ZAPAD I RAZBESNEO MUSLIMANE: „U Srebrenici nije bilo genocida, a poznato je i odakle cifra od 8.000! Evo dokaza i činjenica!“

5 juna 2018

Portuglaski general Karlos Martins Branko, koji se devedesetih godina, u vreme ratnih dejstava na teritoriji bivše Jugoslavije, nalazio na strateški važnom položaju zamenika šefa misije vojnih posmatrača UN za Hrvatsku i BiH (1994-1996), u svojim memoarima „Rat na Balkanu“ saopštava svoja saznanja i o dešavanjima na području Srebrenice u julu 1995.

Za razliku od izmišljotina plaćenih „stručnjaka“, lažnih svedoka i propagandista „nevladinih organizacija“, general Martins Branko iznosi činjenice koje su na terenu prikupljali kompetentni obaveštajni organi. Te činjenice su se službeno slivale na njegov pisaći sto u Zagrebu, gde se nalazio štab Posmatračke misije UN.

Faktima koje iznosi i zaključcima koje izvodi teško je prigovoriti po bilo kojem ubedljivom osnovu. U produžetku, navodićemo stavove koji se nalaze na stranicama 201 – 206 njegovih memoara.

Dakle, da ne bi bilo nedoumice, na osnovu svega viđenog i pregledanog, portugalski general iz oficirskog sastava NATO pakta, Karlos Martins Branko, izjašnjava se nedvosmisleno da se u Srebrenici nije dogodio genocid:

Da je postojao predumišljaj da se izvrši genocid, Srbi bi zatvorili enklavu tako da niko ne bi mogao da pobegne. Umesto toga, napali su iz dva pravca, sa jugoistoka i istoka, odakle su skoncentrisali svoja napadačka dejstva, ostavljajući koridore za povlačenje prema severu i zapadu (…) niti bi isplanirali prevoz sedamnaest hiljada žena, dece i ostarelih, kao što se dogodilo 12. i 13. jula, zahvaljujući čemu se skoro polovina izmeštenih domogla teritorije Federacije. Veliki broj stanovnika Srebrenice, koji su uspeli da pobegnu, našli su utočište u Srbiji, gde su zatim proveli nekoliko godina bez da ih je iko dirao. Da bi se tvrdnja o genocidu opravdala, bilo je neophodno sakriti neke nezgodne činjenice koje bi tu tezu mogle da kompromituju“.

Martins Branko ne poriče da je „kao posledica napada na Srebrenicu bilo mnogo mrtvih“. On dodaje da „ni posle dvadeset godina niko nije uspeo da im utvrdi tačan broj“. (Doduše, Haški tribunal jeste utvrđivao taj broj, ali kao posledica njegove neozbiljne delatnosti na tom polju sada imamo ne manje nego pet pravosnažno „utvrđenih“ cifara iz raznih predmeta, koje variraju među sobom za oko četiri hiljade žrtava, a koje navodno odražavaju broj streljanih. To samo pojačava efekat autorove opaske.)

Kao što „Istorijski projekat Srebrenica“ već godinama naglašava, i Martins Branko ističe jednu bitnu činjenicu, a to je heterogenost uzroka smrti, pa ih taksativno ovako nabraja: „Uzroci smrti nastalih tokom i nakon vojnih operacija su raznoliki: borbena dejstva između dve vojske koje su se sučelile; borbe između vojnika VRS i militanata u bekstvu kojima su se pridružili civili; međusobne borbe između pripadnika ABiH; i pogubljenja ratnih zarobljenika“.

PROČITAJTE JOŠ:

HOLANDSKI PUKOVNIK KOJI JE UZDRMAO HAG I CEO ZAPADNI SISTEM: O Srbima kruže mnoge laži! Srbi nisu počinili genocid, već su briljantno oslobodili Srebrenicu!

ZAŠTO SE OVO SKRIVA U SRBIJI? Zato što je ovo dokaz da je Srebrenica nameštena!

ŠOKANTNO SVEDOČENJE: „Moji muslimani su mi nudili pare da ne govorim šta se desilo u Srebrenici!“

Dr EDVARD HERMAN: Srbi su ubili između 500 i 1.000 vojno sposobnih muslimana u Srebrenici! I to isključivo iz osvete, zbog ubijenih 2.380 srpskih žena i dece!

Što se tiče „načina kako je nastala magična cifra od 8.000 nestalih, po prvobitnoj proceni Međunarodnog Crvenog krsta, što se u jednom trenutku pretvorilo u nedodirljivu istinu“, autor kaže da je to postalo „činjenica koju je zabranjeno poricati još pre nego što je bila utvrđena“.

Pa nastavlja: „Teško onome ko bi se usudio da dovede u pitanje tu nespornu istinu. On će odmah biti izopšten i optužen za poricanje genocida. Činjenica da se 3.000 lica koja su bila proglašena za nestale našlo na spisku birača na izborima održanim u septembru 1996. nimalo nije uticala na stalno ponavljanje priče o 8.000 mrtvih. Mediji nikada nisu pokazali dovoljno radoznalosti da istraže ovu i druge očigledne nesuvislosti. Bilo je lakše besomučno ponavljati teoriju o genocidu, koju su zastupala glavna sredstva masovnog informisanja. Ali, bez obzira na uporno ponavljanje te ,istine’, vredi podsetiti se da se između medijske parole (sound bite) i istorijske činjenice nalazi veliko rastojanje“.

„Koliko je zarobljenika bilo streljano, a koliko je poginulo u borbenim dejstvima?“, general Martins Branko ovde retorički postavlja jedno od najvažnijih pitanja. „Daleko smo od toga da bi imali odgovore, i rekao bih da ćemo do njih doći vrlo teško. Mnogo je lakše – i jednostavnije – pričati o genocidu“.

Portugalski oficir ipak nagađa o tome koliko bi mogao da iznosi broj žrtava ratnog zločina u Srebrenici u julu 1995:

„Pogubljenje od strane VRS znatnog broja muškaraca muslimana – dobro obavešteni izvori se pozivaju na 2.000 – među kojima su većina bili vojnici, u Srebrenici i okolini enklave, nesumnjivo predstavlja ratni zločin“.

Cifra koju pominje Martins Branko vrlo je znakovita iz više razloga. Pre svega, zato što istu cifru pogubljenih – 2.000 – navodi i jedan drugi ne manje kompetentan izvor, Džon Šindler, američki obaveštajac u Sarajevu upravo u periodu srebreničkih dešavanja. Šindlerova procena sa sarajevske osmatračnice, koja se tačno poklapa sa Martins Brankovom sa zagrebačke – a obe su potpuno u skladu sa raspoloživim forenzičkim nalazima – izneta je u dokumentarnom filmu Ole Flijuma, „Srebrenica: izdani grad“. Pri tom, treba imati u vidu da u zamršenim situacijama kao što je ova sinteze obaveštajnih podataka koji potiču iz raznih izvora najčešće pružaju neuporedivo pouzdaniju ukupnu sliku od izveštaja izolovanih pojedinaca, čiji je uvid obično ograničen, i koji neretko nisu ni potpuno objektivni.

Najzad, cifra koju solidarno sugerišu Martins Branko i Šindler, a koja na osnovu uvida u materijalne dokaze uopšte nije sporna, interesantna je iz još jednog razloga. Naime, na marginama obaveštajnih zajednica već poduže vreme uporno kruže glasine o postojanju jednog dokumenta – misterioznog pisma koje je Alija Izetbegović u proleće 1995, neposredno pre srebreničke operacije, navodno uputio Naseru Oriću – gde se potvrđuje da je još uvek na snazi ponuda inostrane intervencije, pod uslovom da se upadom VRS u Srebrenicu inscenira masovni pokolj.

Ključni podatak u tom pismu jeste to da bi, prema tom navodnom dokumentu, cifra žrtava, koja bi bila adekvatna kao okidač za uključenje zainteresovanog stranog faktora, takođe iznosila već više puta pominjanih – 2.000.

„Međutim“, nastavlja autor, Martins Branko, „to nije bio genocidni čin, kao što se tvrdi na mnogim mestima, pre svega u Tribunalu u Hagu, i kao argumenat koristi se u svrhu političkog prepucavanja“. Pa kao civilizovana osoba dodaje: „Uzimanje pravde u sopstvene ruke, nešto što je kulturološki svojstveno ne samo Srbima već i ostalim zajednicama u bivšoj Jugoslaviji, ne opravdava niti umanjuje težinu počinjenog dela. To je bez sumnje prekršaj Ženevskih konvencija“.

Ali nakon bezbednog povlačenja u penziju, portugalski general je odlučan u tome da se stvari moraju nazivati njihovim pravim imenom:

Užasni ratni zločini moraju biti kažnjeni. Međutim, ta krivična dela niti se mogu niti bi ih trebalo brkati sa – genocidom. Kada se brkaju ratni zločini – kao što je ubijanje stotina muškaraca vojničkog uzrasta – sa genocidom, gde mora da bude utvrđeno postojanje namere da se sistematski istrebe pripadnici neke etničke zajednice, to je znak vrlo neozbiljnog ponašanja. To posebno dolazi do izražaja ako se ima u vidu da je izvršilac stavio na raspolaganje sredstva za prevoz sedamnaest hiljada izmeštenih lica, što predstavlja oko 50 odsto od ukupnog izmeštenog stanovništva“.

Zatim, Martins Branko skreće pažnju na još jednu primetnu i nimalo beznačajnu „nesuvislost“ srebreničke priče, a to je da je „Tribunal osudio jedva jednog počinioca“ (u fusnoti pojašnjava da je reč o Draženu Erdemoviću, svedoku-saradniku nagrađenom smešno niskom trogodišnjom kaznom, a posle toga brojnim apanažama i beneficijama za svoje mehanički ponavljano i više nego sporno svedočenje).

Portugalski autor ističe da „niko od ostalih osuđenika nije bio izveden pred sud ili kažnjen za pogubljenje ratnih zarobljenika, nego po ‘komandnoj odgovornosti’ ili za učešće u Udruženom zločinačkom poduhvatu (Joint Criminal Enterprise), što je doktrina kojom se Tribunal služi a čija je primena u kontekstu sukoba vrlo kontroverzna. Kako je moguće utvrditi da se dogodio genocid ako već dvadeset godina Tribunal nije sposoban da ustanovi koliko je žrtava ubijeno, koji je uzrok smrti i ko ih je ubio?“

Sve su to logična pitanja, mnogi bi se sa time složili. Da penzionisanje zaista vrši čudesan uticaj na buđenje kritičke savesti dokaz je i Martins Brankova podjednako tačna konstatacija da je „Tribunal zaboravio da sudi za zločine na području Srebrenice počinjene između 1992. i 1995. godine nad Srbima, usled kojih je bilo pobijeno blizu dve hiljade osoba (muškaraca, žena, dece i starijih lica), u nekim slučajevima posle raznih mučenja i divljaštava. To je najvećim delom brižljivo dokumentovano, a dželati su poznati (…) Kao što je Ričard Holbruk priznao u svojoj knjizi, Tribunal se pokazao kao dragoceno oruđe naše politike, što nam je i koristilo…“. Da, upravo tako.

U nastavku, kada je već reč o genocidu, Martins Branko bez ustručavanja ističe jarki kontrast između situacije u Srebrenici u julu 1995. i već sledećeg meseca u Krajini, pod napadom hrvatskih oružanih snaga:

„Događaji u Srebrenici se ne mogu niti bi se smeli brkati sa onim što se mesec dana kasnije dogodilo u Krajini, gde je hrvatska vojska izvela operaciju sistematskog ubijanja srpskog stanovništva koje nije pobeglo ili mu nije pošlo za rukom da se skloni, i to ne štedeći nikoga. Muškarci, žene, deca, ostareli, svi bez razlike bili su predmet istih svireposti, i još gorih stvari. Ta operacija je bila podrobno isplanirana i opsežno je dokumentovana, a poznata su takođe i naređenja za njeno izvođenje koja je Tuđman izdao svojim generalima, na sastanku održanom 31. jula 1995. na Brionima, pred operaciju Oluja. Događaje u Krajini Tribunal nikada nije razmatrao kao genocid. U odnosu na te događaje, zapadni mediji su se držali na obazrivom rastojanju, a njihova ćutnja je bila saučesnička i zaglušujuća“.

U zaključku, Martins Branko nema dileme oko toga da događaji u Srebrenici predstavljaju perfidan plod dugotrajnog planiranja i sadejstva zainteresovanih aktera. U prilog tome navodi podatke iz knjige Ibrana Mustafića „Planirani haos“, iskaze lokalnog političara Zlatka Dukića, i izjave načelnika policije u enklavi Srebrenica tokom sukoba, Hakije Meholjića.

Autor se posebno zaustavlja na znakovitom svedočanstvu tadašnjeg načelnika generalštaba ABiH, Sefera Halilovića, o tome da je Izetbegović bio doneo odluku da se „otarasi“ Srebrenice vrlo rano u igri, „ali uz izvlačenje najveće moguće političke koristi“.

Uzgred, kada je reč o iskazima Meholjića i Halilovića na ovu temu, i dokazima da je događaj bio planiran dugo unapred, vredi napomenuti da je Meholjićevo čuveno svedočanstvo o Izetbegovićevoj ponudi da se dozvoli pokolj Srebreničana zauzvrat za stranu intervenciju, a Srebrenica zatim da se razmeni sa Srbima za Vogošću, smešteno u vremenski period jeseni 1993. kada se u Sarajevu održavao Bošnjački kongres.

Međutim, u svojoj knjizi „Lukava strategija“[5] Sefer Halilović iznosi vrlo interesantan i do sada uglavnom nezapažen podatak da je koncept insceniranja masakra u Srebrenici, zarad sakupljanja političkih dividendi, u glavi Alije Izetbegovića i bošnjačkog rukovodstva verovatno postojao još odranije. Doduše, u vreme kada je Halilovićeva knjiga bila objavljena on se već bio politički razišao sa Izetbegovićem i zato bi njegove tvrdnje trebalo uzeti sa dozom rezerve, ali Halilović ipak iznosi da mu je još u proleće 1993. Izetbegović pominjao ponudu kojom je nekoliko meseci kasnije, krajem te godine, šokirao Meholjića i ostale članove srebreničke delegacije.

Memoarska saopštenja generala Karlosa Martins Branka u vezi sa Srebrenicom predstavljaju još jednu dragocenu kockicu kojom se upotpunjuje naš uvid u taj događaj. To nisu samo zabeleške o saznanjima jednog strateški raspoređenog stranog posmatrača, već mnogo više od toga. Ujedno, preko njega, to je i ispovest struktura koje autor personifikuje, čime se u velikoj meri odgovara na važna pitanja o tome „šta su znali i kada su saznali“.

Jasan podtekst Martins Brankovih memoara je to da su i autor i njemu nadređene i podređene strukture događaje pratili u realnom vremenu, da su istovremeno sa dešavanjima uglavnom bili tačno obavešteni šta ko radi i kome, i da na dubljim analitičkim nivoima oni nemaju nikakvih iluzija, a dileme još manje, o pravom karakteru i pozadini srebreničkih događaja, niti o cinično političkim ciljevima kojima su poslužili.

(Stefan Karganović, Fond strateške kulture)

 

KOMENTARI26 komentara

 1. Sančo Pansa says:

  Svaka čast ovom časnom oficiru! Istna isplivava na svjetlost...nikad nije kasno za istinu!

  • ff says:

   Sto Su se skrivali srpski generali kada nisu krivi

   • živoder iz Oseka i Ovčare says:

    Pa kako od čega, od laži haškog "suda", da si čito tekst bilo bi ti jasno, a sve je jasno, a svi znaju i koliko su muslimani skloni da lažu, to im je drugo ime.

   • Velika Metla says:

    ff,a ti kao veliki pravednik si očekivao od onoga nacističkog nazovi suda,sprdišta od sudišta,pravdu,a? Njihovu "pravdu"mogu da očekuju SAMO njihovi saradnici i služinčad kao ti naprimer! Nikako mormalni ljudi!

   • Beli Orao says:

    Skrivao bi se i ti majmune kad te krvoločne zveri love a ti nevin a već osuđen na smrt!!!

 2. micky says:

  nikog to vise ne interesuje. Gotova prica.

  • Beli Orao says:

   Micky ! 1. Što se petljaš u stvari koje ne razumiješ??? 2. Istina se mora dokazati ! 3. Ljaga se mora saprati ! 4. I prstom upprijeti na istinske zločince = NATO i PRIREPAŠE ( NJEMCE , ENGLEZE, FRANCUZE , HRVATE , BOSANČEROSE MUSLIMANE (čast iznimcima) , ŠIPTARE, ISLAMISTE IZ ARAPSKIH DRŽAVA !! )

 3. RASPUCHIN says:

  A gdje su u ovoj priči "naši" generali i ostali oficiri? Naravno ovdje ne mislim na one koji su zatočeni u Hagu nego na one na slobodi. Ali ti su zatočeni u vlastitim glavama u kojima još uvijek sanjaju svog "druga" Tita i j"U"goslaviju. I oni mnogo znaju! Znaju i ko je učestvovao u izdaji i predaji RSK kao što znaju i o "organizovanju" Srebrenice. Ako niko ništa od navedenog ne zna onda smo i dobro prošli jer su nas vodili teški moroni i kukavice.

  • padre says:

   Koji je tebi vrag?Odakle pa ti znaš, šta generali znaju, samo lupetaš!Još jim pridodaješ svoje osobine, kao "moron" i "kukavica"!

   • Kosovac says:

    @ padre,…. Ako srpski generali nisu moroni i kukavice, onda su onakvi kako ih je opisao Jugoslav Petrušić. Naravno, ne svi, neka mi oproste časni srpski generali i oficiri, znamo koji su.

   • RASPUCHIN says:

    Učestvovao u "ratovima" , kako se u "sprdijici" i dalje tvrdi , ne od 1991.g nego i prije jer je prije i počelo (posebno u "lijepoj njihovoj"). A o kukavicama i moronima tj. ogromnoj većini Brozovih generala (osim časnih izuzetaka) znam dovoljno da bih izrekao tvrdnju. Dovoljno?

  • Kosovac says:

   @ RASPUCHIN,…. U pravu si, naši generali i oficiri (Republika Srbija) su moroni i kukavice. I političari. A naša vlast priznaje genocid u Srebrenici, videli smo i kada je naš predsednik vlade prošao kroz toplog zeca u znak pokajanja. A portugalski general se trudi, hvala mu, ali mislim da nema za koga.

   • Đuro Pucar says:

    To je najtužniji podatak nema za koga,posebno ne za te zadrigle kreature nesposobne i nepokretne

 4. kuka says:

  Jednom su morali da počnu da priznaju. Toliko se dokaza nagomilalo da više nemaju kud. Ali, kao što smo mogli i da pretpostavimo, celu istinu neće lako priznati. Sad kad više ne mogu da lažu, oni lažuckaju. Nije bilo 2300 srpskih žrtava, nego preko 3400 i nije uopšte dokazano da je streljan i jedan musliman, ni civil ni vojnik. Jedini dokaz koji je u Hagu iznet je svedočenje onog Erdemovića kom ni jedan drugi sud ne bi verovao ni reč. I konačno, ulazak srpske vojske u Srebrenicu nije bila nikakva veličanstvena pobeda, nego upadanje srpskih jedinica u unapred pripremljenu muslimansku klopku, jer su se muslimanske oružane snage posle kraćeg otpora iz nje s vojničke tačke gledišta nepotrebno povukle ostavivši civilno stanovništvo u nadi da će se Srbi na njima svetiti. Pošto je to izostalo, a Srbi se prema njima poneli kao normalna i humana ljudska bića, bili su primorani da do iznemoglosti izmišljaju kako bi nekako namakli prvo 5 dogovorenih, a potom i 8 hiljada žrtava koliko im je na kraju tražio Klinton kao opravdanje za intervenciju NATO protiv Srba. Pronadjena i ekshumirana tela muslimana su dospela u Potočare iz grobnica na širem području istočne Bosne. Nedavno su neki bosanski Srbi hteli da izvade i dostojno po hrišćanskom obredu sahrane svoje rodjake ubijene i bačene u neku masovnu grobnicu u 2. svetskom ratu, ali su na svoje ogromno zaprepaštenje utvrdili da je grobnica prekopavana, a posmrtni ostaci nestali, odneti nekud. Verovatno u Potočare, kud inače? Zločinačko falsifikovanje se, dakle, i dalje nastavlja. Muslimani bi morali da objasne šta su to oni radili umesto što se ljute na one koji otkrivaju njihov zločin prema muslimanskom i srpskom stanovništvu, Republici Srpskoj i Srbiji.

 5. anamarija says:

  Sto sada vrijede njegovi ''memoari'' i kome ce to pomoci ???? Geberal Mladic umire u Hagu a ovaj 'pise memoare' !!! Covjece,pa zasto nisi o tome odmah progovorio a ne sada u 'memoarima' !!???? To pisanje istine sluzi samo tebi, generale Martins Branko , da ti svoju savjest rasteretis a ne da se dozna istina i kazne pravi krivci !!!!; I ti si supak kao i ostali koji nakon tolikog broja godina kada odu u sigurnost penzije...''pisu memoare i otkrivaju tkz.istinu'' . Svi ste vi guzi..e !!!! Nema u vama ni gram hrabrosti ni covjecanstva !!!!! Fujjjjj!!!!!

  • Kosovac says:

   @ anamarija,…. Generala Mladića, Karadžića i ostale su odredili da pokažu Srbima da ne smeju da se bore za slobodu jer će biti kažnjeni. Pošto su pobednici, plus pridobili vlast u Republici Srbiji mekom okupacijom – i tu su dobili važnu podršku. Mogao je general Karlos Martins Branko ovako da istupi i odmah na početku, ništa ne bi promenilo, ako bi on rešio da ide do kraja, čak bi bio ubiven. Zato mu ja ipak izražavam zahvalnost za korektnu izjavu. A tebi preporučujem da svoj opravdani bes usmeriš kompletno na evroatlantske fašiste, takođe i na Srpska gov.., zna se na koga mislim.

   • Pastrovic says:

    "Kosovac", cestitka za ovako ljudske rijeci!

    • Kosovac says:

     @ Pastrovic,…. Hvala, to je veliki kompliment, za mene.

   • RS says:

    "Kosovac" ,Svaka čast,ispravno!

  • Portugalac says:

   Jel preveo neko ovu knjigu? Jel je neko procitao celu?

 6. triglav says:

  zanimljivo je, da su švabe inicijirali dva svetska rata u kojima je poginulo 80 milijona ljudi od toga 40 milijona slovena, pa švabe niko ne proziva "genocidnim narodom". ni reparacije nisu platili. naprotiv, čak su nagrađeni maršalovim planom i najvećim investicijama u istoriji. pa potomci pobednika mogu raditi za njih i kod njih.

  • Kosovac says:

   @ triglav,…. Sve je to tačno, samo da dodam da je Maršalov plan bio dobra zamisao da se opere svo ono blago koje su Nemci napljačkali od Slovenskih naroda. Pljačkaši iz Rimskog carstva, Krstaških ratova, Nemci iz I i II svetskog rata, sada su se umorili od konkretnog ubijanja, pa su došli takođe do genijalne ideje Obojene revolucije….. Nemci su proglasili da više nisu genocidni od kako se Vili Brant poklonio i izvinio. Taj proglas su prihvatili oberučke Srpski komunisti i Obnovitelji srpstva, pa kada se videlo upražnjeno mesto za genocidni narod, odlučili su da ga popune Srbima, na veliko oduševljenje Nemaca. I ostalih.

 7. petar stankov says:

  Svaka cast I vama na objavi ovog materijala i generalu na iskrenosti. Ne treba zaboraviti da je sve do 4 septembra Amerika smatrala borbe u Srebrenici ratnim dejstvima (vidi New York Times za juni, juli i avgust 1994.g.). Tek posle visecasovnog izlaganja Merlin Olbrajt u Vasingtonu, prve nedelje septembra, javlja se americki poklic o Genocidu u Srebrenici, pretnje bombardovanje i sve sto nam se posle toga desilo. Zalosno je I sramno sto su i danas zvanicni mediji, ukljucujuci I nacionalni RTS, vise okrenuti skrivanju istine o stradanju srpskog naroda i podrzavanju laznih optuzbi Zapada o dogadjajima u toku raspada Jugoslavije. Ukratko, genocida nije bilo i to se ne moze poreci, a bilo ga je u Potocarima, Konjicu, Sarajevu, Tuzli i celoj Hrvatskoj na racun unistavanja i progona srpskog naroda.

 8. slobo says:

  Ovo vise nikoga ne uzbudjuje .Svuda same lazi I politika .Koga briga za izginuli narod I zrtve rata .Ako ima boga neka on kazni krivce .On bi trebao sve da vidi .Samo kad vidim one babetine iz organizacije Majke Srebrenice povraca mi se .Prave majke Srebrenice sada zive u bijedi I neimastini oplakujuci svoje najmilije ( mislim na mejke srebrenice bez obzira na vjeru Majke ).S druge strane kad vidim one vjestice koje su napunile racune I pokupovale stanove I njima bog treba da naplati racun I da ih kazni .Naravno ako ga ima ,a neki kazu da postoji .Ja licno nisam to osjetio I video .

 9. Dane Radakovic says:

  da ima ko u Beogradu da brani Srbe nebi bilo lazi na SRBE bosnjaci su sad u istoriji pomogli da se stvori ustaska drzava u jugoslaviji bosnjaci u bosni su krivi za sve sto se desavalo u bivsim republikama jugoslavije muslimni su uvek sleda noz zabijjali srbinu, beogradski komunisti su sastavlljeni od bosnjaka i ustasa i nepismeni SRBA zato se samo laze na Srbe i samo se se SRBI HAPSE a ostali su svi posteni i humani nove nacije titine su zlo na BALKANU

 10. komita says:

  Prvo što mi je upalo u oči je njegovo prezime: Branko.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *