PROPAST HAŠKE OPTUŽNICE: Zahtev da se general Ratko Mladić oslobodi

PROPAST HAŠKE OPTUŽNICE: Zahtev da se general Ratko Mladić oslobodi

7 aprila 2014

RatkoMladicProšle nedelje u MTBJ je održano ročište na zahtev odbrane R. Mladića o oslobađanju optuženog.

Ove rasprave sprovode se u skladu sa pravilom 98-bisPravilnika o proceduri i dokazima MTBJ. Pomenuto pravilo glasi: “Po završetku izvođenja dokaza Tužilaštva, Pretresno veće će nakon što sasluša argumentaciju strana, usmenom odlukom doneti oslobađajuću presudu po bilo kojoj od tačaka optužnice, ukoliko nema dokaza koji mogu biti osnova za osudu”.

I zaista, u vreme podizanja optužnice, Tužilaštvo nije bilo u stanju da pruži bilo kakav ozbiljan dokaz krivice generala Mladića. Dakle, ročište o opravdanju okrivljenog u rezultatu dela iznošenja dokaza iz optužnice, ima poseban značaj. Ročište je održano tokom tri dana: prvog dana je odbrana iznela svoju poziciju, drugog dana Tužilaštvo i trećeg dana odbrana je odgovorila Tužilaštvu.

Suština pozicije generalove odbrane može se izraziti sledećom formulom: “Mi odbacujemo sve i svaku optužbu koju je iznelo Tužilaštvo. Ni jedna tačka optužnice nije bila dokazana. Optuženi mora biti u potpunosti opravdan”.

Treba istaći činjenicu da su u optužnici protiv generala Mladića sadržane optužbe za zločine koje su izvršili organi unutrašnjih poslova, kao i određene paravojne jedinice (na primer, Arkanove jedinice). Međutim, tokom iznošenja dokaza optužbe, nisu pruženi nikakvi dokazi da su armija i general Mladić imali bilo kakvu efektivnu kontrolu nad tim jedinicama. Posebno se izdvaja optužba za zločine počinjene od strane “Škorpiona” – na procesu takođe nije bilo dokazano da je general Mladić izdavao naredbe “Škorpionima” za činjenje bilo kakvih zločina.

U takvim slučajevima – kada Tužilaštvo ne samo da nije iznelo “slabe” i neubedljive dokaze, nego nije pružilo apsolutno nikakve dokaze – sud je u obavezi da opravda optuženog u odnosu na date tačke optužnice.

Na žalost, znatan deo završne rasprave o događajima u Kravici održan je na zatvorenoj sednici, kada su se razmatrala svedočenja tajnog svedoka RM-374. To još jednom dokazuje da Tužilaštvo ne koristi zaštićene svedoke radi njihove zaštite od realnih pretnji, nego jednostavno da bi se sa jedne strane stvorila slika takve pretnje, a sa druge strane, da bi se imala mogućnost za manipulisanje svedočenjima: laž izrečena pred milionima svedoka koji prate proces, biće munjevito objavljena i opovrgnuta.

Odbrana je skrenula pažnju i na činjenicu da Tužilaštvo izvodi svedoke koji jedni drugima protivureče. Naravno, to ne mora biti ništa čudno. Svedoci često jedni drugima protivureče, no to postaje objekt razmatranja suda za objektivno rešavanje predmeta. Međutim, u MTBJ je drugačija situacija. Ovde Tužilaštvo tvrdi da je krivica optuženog jasna i očigledna. Tada se postavlja pitanje zašto svedoci jedan drugom protivureče? Zar je Tužilaštvo imalo malo vremena da se pripremi za proces? Još 1996. godine je podignuta optužnica protiv generala Mladića!

Kao primer, možemo se pozvati na svedočenje svedoka Kingore, čiji je iskaz u direktnoj suprotnosti sa tvrdnjama čitavog niza saradnika UNPROFORA. U ovom slučaju, Tužilaštvo se nije čak ni potrudilo da nekako objasni ove protivurečnosti i nastavlja da gradi svoju optužbu na svedočenju Kingore.

Ništa manje zanimljiva je i činjenica da je Tužilaštvo u nizu slučajeva predstavilo optužbe potkrepljene lažnim dokazima. Tako je, na primer, Tužilaštvo utvrdilo da po pitanju zločina u Škrljevici, dokumenti dokazuju krivicu R. Mladića. Međutim, prilikom čitanja dokumenta, ispostavlja se da on nema nikakve veze sa R. Mladićem – naprotiv, dokument svedoči o tome da je armija intervenisala kako bi privela krivce na odgovornost.

Takođe je važno obratiti pažnju i na informaciju koju je prezentovao Dragan Ivetić (pravni savetnik tima za odbranu generala Mladića) u vezi sa sudskim procesom Radovanu Karadžiću koji paralelno protiče. Tako je Ivetić skrenuo pažnju sudijama na činjenicu da niz takozvanih “učesnika udruženog zločinačkog poduhvata” uopšte nisu delovali zajednički, nego direktno jedni protiv drugih. Na primer, dobro je poznat slučaj kada je general Mladić pokušao da razjasni ko je izdao naređenje o granatiranju Sarajeva, zaobilazeći Glavni štab… Poznat je onaj koji je izdao to naređenje, on je ranije pokušao da smeni generala Mladića sa položaja komandanta Armije, ali sve te činjenice za Tužilaštvo kao da ne postoje, oni nastavljaju da pevaju svoju mantru: “Karadžić i Mladić – članovi udruženog zločinačkog poduhvata…”.

U više navrata smo istakli da su sudije u sastavu Pretresnog veća u predmetu generalu Mladiću ne samo pristrasne, nego demonstrativno pristrasne. Sudije su još jednom demonstrirale tu pristrasnost. I učinile su to bez apsolutno ikakve potrebe. U odluci o daljem toku procesa, veće je odlučilo: već 13. maja počinje deo procesa sa iznošenjem dokaza odbrane. Ova odluka je bila doneta pre početka ročišta o oslobađanju – to jest, sudije su praktično pre vremena izjavili da oni neće opravdati generala Mladića. Naravno, od sudija koji predstavljaju zemlje koje su bile direktne učesnice vojnog konflikta u bivšoj Jugoslaviji, ništa dobro se i nije moglo očekivati.

(Fond strateške kulture)

KOMENTARIJedan komentar

  1. Sale says:

    Haški tribunal je moderan gestapo čije su žrtve na desetine srpskih patriota........Ratko Mladić je legendarni heroj otpora intervenciji Zapadnjaka i njihovih vazala na Balkanu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *