PUCANJE UNIJE: Evropa se raspada na regione

PUCANJE UNIJE: Evropa se raspada na regione

10 januara 2014

euro-collapse-topJačanje separatističkih tendencija ugrožava projekat ujedinjene Evrope. Niz eksperata smatra da je to čak i bolje, mada dezintegracija kontinenta može da ispadne dublja nego što sanjaju i sami evroskeptici.

Danas svi znaju o Škotskoj. Referendum, čije je održavanje planirano za jesen ove godine, mora da demonstrira, da li stanovnici ove, ranije nezavisne kraljevine, a danas – najautonomnijeg dela Sjedinjene kraljevine Velike Britanie i Severne Irske žele potpuni suverenitet. Može se sporiti o šansevima, ali u ekspertnim krugovima pozivaju da se obrati pažnja na tendenciju: ujedinjena Evrogpa puca. Da bi se to promenilo nije u stanju ni svest o svim nevoljama, koje će usledeti posle objavljivanja suvereniteta. Pred mikrofonom je zamenik dekana Fakulteta svetske ekonomije i svetske politike NIU VŠE Igor Kovalev.

Mislim, ako dođe do suvereniteta (mada je verovatnoća veoma mala), to bi vodilo ogromnim ekonomskim i političkim posledicama i za one, ko se odvaja, i za one, od kojih se odvajaju.

Kada je reč o separatistima, niko ne garantuje automatsko učlanjivanje u EU, tim pre u zonu evra. Država, koja se odvojila, automatski gubi investicionu privlačnost. Ruše se privredne veze. Nastaje niz ozbiljnih političkih problema.

Međutim, to ne zaustavlja pristalice nezavisnosti. Politička karta Evrope je puna žarišta separatizma, koja dele kontinent čak ne na nacionalne države, već na regione. Faktički prisustvujemo početku lančanog siistema raspada. Ako sve krene u skladu sa najgorim scenarijem, u 21. veku na evropskom kontinentu teoretski može da nastane par desetina novih mini-država.

Španija, Italija, Belgija, Francuska, Danska, Poljska, Holandija, Portugalija, Rumunija, Češka – možemo da uzmemo bilo koju evropsku državu i nađemo tamo proklijalo seme regionalnog separatizma. Pred mikrofonom je direktor Centra konzervativnih istraživanja Sociološkog fakulteta MDU Valerij Korovin.

Današnja «parada suvereniteta», koja se formira u Evropi, očigledno će voditi promenama u toj zajednici, koju poznajemo pod firmom EU. Inače evropska integracija je od početka predviđala dva projekta. Prvi je bio Evropa naroda. Drugi je bio projekat, koji su lobirale SAD. To je bio projekat unifikacije Evrope u jedinstveni homogeni prostor.

Danas, posle brisanja granica nacionalnih država Evrope i unifikacije socijalnog prostora, Evropljani su izgubili identitet, koji je glavna osobina čoveka. Danas Evropljanin ne može da kaže ko je on, kakve osobine poseduje. To je izazvalo uzvratno reagovanje od strane državotvornog stanovništva, koje pokušava da «nađe sebe». U traganju za identitetom Evropljani teže da istaknu svoje poreklo. Posledica toga je «parada suvereniteta».

Teško da bi raspad EU odgovarao evropskim političkim elitama, jer se naglo smanjuje geopolitički potencial kontinenta. Međutim, takvim se plodom urodila nepromišljena politika, treba potražiti neki neobičan izlaz. Šteta, što evropske elite nisu to promislile pre, nego što su počele integracione procese uprkos logici i zdravom razumu.

(Glas Rusije)

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *