ПУКОВНИК ЈЕВТОВИЋ објашњава шта заправо представља споразум Србије са НАТО алијансом!

PUKOVNIK JEVTOVIĆ objašnjava šta zapravo predstavlja sporazum Srbije sa NATO alijansom!

13 februara 2016

GST_2791Piše: Goran Jevtović

Dok čitaoci budu bistrili ovaj anti–NATO osvrt, u isto vreme će u Narodnoj skupštini Republike Srbije uveliko teći konstruktivni hvalospevi i jednoobrazni monolozi, tačnije srceparajući recitali evrofanatizovanih poslanika – zapadnih i domaćih plaćenika, o „Zakonu o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Organizacije NATO za podršku i nabavku (NSPO) o saradnji u oblasti logističke podrške“.[i]

O čemu se zapravo radi i čime nas to srpski vlastodršci časte u predvečerje najavljenih izbora, usvajajući brzopotezno i na kvarno, u sveopštoj političkoj galami u kojoj sluđeni narod ne može da se sabere i da razazna više bilo šta, još jedan poguban zakonski propis?

Posredi je zaokruživanje NATO agende u Srbiji, značajne aktivnosti nakon koje nije ni potrebno zvanično učlanjenje zemlje u severnoatlantsku Alijansu. Onaj mini Štab u zgradi Ministarstva odbrane pod nazivom „NATO vojna kancelarija za vezu“, odakle se iza kulisa rukovodi kompletnim sistemom i dnevno kontroliše svaka srpska vojnička pora, ovim će zakonom tj. sporazumom biti kompletiran. Dobiće i zvanični logistički deo nakon čega „igranka“ može da krene. NATO će time zaokružiti svoju stratešku dubinu za pohod na Istok – kako Bliski i Srednji, tako i onaj na Dnjepru i Uralu.

Nije najveći problem u tome što će NATO osoblje iz sastava NSPO, tačnije NSPA, biti oslobođeno bilo kakve krivične i materijalne odgovornosti i uživati diplomatski imunitet o kakvom, recimo, Rusi na niškom aerodromu mogu samo da sanjaju. Zatim, što će biti oslobođeni carina i poreza kada budu uvozili raznoraznu opremu, borbenu, logističku i ko zna koju sve NATO tehniku za njihove i naše potrebe, što će ova država debelo da plaća, nije problem ni što će zavirivati u svaki vojni kutak u skladu sa SOFA sporazumom i raspolagati svim mogućim podacima kao na tacni, problem je kud i kamo ozbiljniji.

Ovim sporazumom Srbija se definitivno odriče i poslednjeg nekadašnjeg elementa borbene gotovosti – logističkog ili ispravnije i u duhu srpskog jezika – pozadinskog obezbeđenja koji je, nakon sveopšte NATO okupacije do sada nekako i preživljavao. Odričemo se, dakle, vojničke tradicije stare najmanje 150 godina, koja ne samo da je dovedena do najoptimalnijeg mogućeg nivoa – što se autora ovog teksta tiče, skoro do savršenstva – već je taj sistem naučno verifikovan u najtežim mogućim, ratnim uslovima. U uslovima potpune izolacije zemlje i to u desetogodišnjem trajanju, pod pretnjama i pritiscima. U ambijentu ekonomskog iscrpljivanja i na kraju u potpunom strategijskom okruženju – sa kopna, mora i iz vazduha.

Da paradoks bude veći, logistiku, odnosno pozadinsko obezbeđenje, predajemo u ruke onima kojima smo 1999. godine tokom oružane agresije, demonstrirali upravo na tom polju da su tri koplja ispod nas. Bez preterivanja. Pri tom, ne mislim na kvalitet njihove borbene i svake druge opreme i transportna sredstva posebno, već na onaj organizacijski i funkcionalni deo.

Pokazali smo im da su nedorasli i nemaštoviti, da ne mogu da nas dokuče i nanesu štetu ešeloniranim ratnim materijalnim rezervama i logističkoj operativnoj i svakoj drugoj šemi, da su komplikovani, da je njihov sistem snabdevanja i podrške trupama na frontu glomazan, ranjiv, usporen, da su im procedure složene a postupanje trapavo i uštogljeno. A posebno ukoliko im ne ide po planu, ukoliko dolazi do odstupanja u direktivama i odlukama, ukoliko se na terenu događaji odvijaju neočekivano i u korist protivnika, kada trpe gubitke i kada su prinuđeni da se zaustave i izrađuju anekse za nastavak borbenih dejstava.

Uostalom, setimo se prvobitnog i jedino odobrenog plana šefova Alijanse – slomiti Vojsku Jugoslavije od 72 do 96 časova i prinuditi je na kapitulaciju. Ništa od toga se nije dogodilo. Zato je usledio tajni (ilegalni, nikad odobren) plan „Apokalipsa“, čiji je cilj bio izazavati totalnu humanitarnu katastrofu a zemlju i posebno sistem odbrane, između ostalog i na logističkom planu, razoriti i trajno onesposobiti.

Još sredinom prošle godine ovaj autor je u tekstu „Bitka u Kumanovu i bezbednost i odbrana Srbije[ii]najavio i opominjao srpsku javnost šta će nam prirediti aktuelni kvislinzi. Da se podsetimo – početkom maja 2015. godine pune dve nedelje se održavala vežba „LOGEX 15” u kasarni Generalštaba na Banjici[iii], u organizaciji Evropske Komande oružanih snaga SAD zajedno sa predstavnicima NATO Komande. Vežbu je otvorio izaslanik odbrane SAD u Srbiji, pukovnik Taft Blekbern, a direktor vežbe bio je major Džošua Anderson, takođe Amerikanac. Dakle, naši generali i oficiri visokog ranga postrojavani su od strane američkog majora i podučavani kako organizovati i sprovoditi logističku podršku!

Ta aktivnost je bila finale višegodišnjeg angažovanja na upodobljavanju sistema odbrane Srbije NATO standardima i procedurama i na polju poslednje karike – pozadinskog obezbeđenja. Bez tih pripremnih radnji ne bi bilo moguće potpisivanje navedenog sporazuma, a zatim i usvajanja zakona o potvrđivanju istog.

Vežbi je, da se prisetimo s obzirom da imamo kratko pamćenje, prisustvovao i naš dični premijer u pratnji američkog ambasadora, u takozvanom „Danu visokih zvanica“, aminujući svojim autoritetom i naravno prethodnim ministarskim šefovanjem resorom odbrane, pogubno srljanje u NATO klešta.

S obzirom da se naprednjačko-espeesovska okupaciona družina (sa svim ostalim koalicionim satrapima) neprestano busa kako su sve što nije valjalo nasledili od prethodnih, postpetooktobarskih vlada, pa su oni, podrazumeva se, kao krajnje „odgovorni prinuđeni da poštuju sve preuzete obaveze“, ali da su i pored toga sprečili da se „vojska svede na civilnu zaštitu“ (Gašić – nebrojeno puta) i tako dalje i tome slično, da ih i ovom prilikom razobličimo do kraja.

Pogledajmo u vezi sa tim, šta između ostalog izvorno stoji u dokumentima Ministarstva odbrane[iv], u odeljku „Partnerstvo za mir“, u tački 1. „Mehanizmi saradnje“, u sadržaju jednog od „mehanizama“ pod nazivom „Poverilački fond Programa „Partnerstvo za mir“:

„Tokom 2013. godine ustanovljen je novi Poverilački fond NATO za Republiku Srbiju koji bi trebalo da omogući uništavanje viškova ubojnih sredstava, a istovremeno i unapređivanje kapaciteta TRZ Kragujevac. Planirana vrednost projekta iznosi do sedam miliona evra koji bi se realizovao u dve faze sa vremenskim okvirom realizacije od četiri godine. Velika Britanija je prihvatila ulogu vodeće države u projektu, dok je NATO Agencija za podršku (eng. NATO Support Agency, NSPA) izvršno telo u njegovoj implementaciji.“
 

Znači – „tokom 2013.godine…“. Ko je tada ministar odbrane? Aleksandar Vučić, sa titulom PPV pride. Ko je prigrabio vodeću ulogu da nam uništava viškove municije donirajući oko 7 miliona dolara? Njegova najomiljenija Velika Britanija, kao članica NATO. Ko će izvršavati posao? NATO Agencija za podršku (NATO Support Agency, NSPA), upravo ova o kojoj zborimo u tekstu (i zakonu). Kako je tadašnji ministar vojni (bez obzira što je bio svemogući PPV), unapred znao šta je kvalitetno i ko je najbolji, gde je to proverio i kada i kako uporedio sa onim čime smo raspolagali, kojim se to zakonom (ako ga tek danas usvajaju) pokrivao, ko mu je tako nešto odobrio, i gde to piše u „Okvirnom dokumentu“ Programa partnerstvo za mir, da se ovako nešto mora prihvatiti?

Naravno, ništa taj nije razmišljao niti vagao (niti se u bilo šta razume, a u vojsku posebno ne!), taj je, jednostavno, kao i svi njegovi predhodnici izvršavao zadatke NATO okupatora prema preciznom i jedinstvenom planu, sklepanom još pre 15 godina.

Kad se već dotakoh uništavanja viškova municije – odakle odjednom toliki viškovi a reč je o 4.000 tona, kada je samo pre tri meseca, baš u vreme boravka Jensa Stoltenberga, koji je prvi obelodanio ovaj projekat, govoreno o 200 tona, pa brže bolje ispravljeno na 2.000 tona?

Ko ne veruje autoru neka pročita tekst „Stoltenberg i srpsko „vojnoneutralno“ i „relaksirano“ NATO „stado“[v], u kojem sam nedvosmisleno naslutio mahinaciju količinom, tačnije ogoljene laži i manipulaciju javnog mnjenja po principu kuvanja žabe – kreni od 200 tona, pa dodaj jednu nulu, a onda umesto dvojke stavi četvorku i predoči to poslanicima. Onako kako je to pre dva dana uradio državni sekretar Zoran Đorđević. Šta znaju predstavnici narodni (a oni kojima je to i jasno, što bi se narodski reklo – boli ih briga) šta je 4.000 tona municije i ubojnih sredstava.

Da li će se neko od njih zapitati otkuda tolika količina viškova i hoće li to povezati sa uništavanjem Vojske – neutralisanje armija, korpusa, divizija, brigada, pukova…? Naravno da neće ali i ne sme. Briga njih što smo spali na nekakve brigadice po NATO standardima koje ne mogu da odbrane ni dva beogradska bulevara u ratu. Takvoj vojsci ovolika količina municije zaista jeste višak.

Da se razumemo, ne sporim da su ogromnoj količini tih ubojnih sredstava istekli resursi i da je kao takva opasna za čuvanje. Ali, ponovo dođemo do bolne činjenice – da nismo uništavali Vojsku, do sada bi veći deo toga bio ispaljen, redovno servisiran, a sistem bio sposoban da navedena sredstva zanavlja. Zato što ni privreda ne bi bila uništena. Ovako – sve je jedna velika nula.

Što se tiče uništavanja viškova municije i ubojnih sredstava valja podsetiti da se sa time krenulo još u vreme Vilijema Montogomerija, čuvenog američkog ambasadora i to po „pravilima“ klasične hajdučije, kada je uništeno više od 1.200 PVO sistema „Strela 2-M“.

Nakon toga su se dosetili donatorskih „poverilačkih fondova“ pa je u periodu od 2005. do 2007. godine, pod okriljem tadašnje NATO Agencije za održavanje i snabdevanje (NATO Maintenance and Supply Agency, NAMSA) – jedna od desetak sličnih koje će se od 2010. do 2012. godine objediniti u ovu sadašnju organizaciju NSPO i okviru toga agenciju NSPA – kada su nam, na sramotu svih nas, uništili više od 1,4 miliona protivpešadijskih i nekoliko stotina hiljada protivtenkovskih mina. Da bi sve to zaokružili milionima tona eksploziva i drugih ubojnih sredstava.

Obratimo pažnju šta sve stoji u zvaničnom obrazloženju „Zakona o potvrđivanju sporazuma ……“ na strani 21. koja je sastavni deo nacrta,  gde se pojašnjavaju razlozi:

Pristupanjem Programu Partnerstvo za mir, Republika Srbija iskazala je opredeljenje za unapređenje saradnje i zajedničko delovanje sa državama članicama Organizacije severnoatlantskog ugovora i ostalim državama partnerima i to na izgradnji globalne, regionalne i nacionalne bezbednosti.“

Znači – zajedničko delovanje sa NATO savezom, prema njihovim standardima i zarad njihovih interesa, na izgradnji prvo globalne, zatim regionalne, pa tek onda nacionalne bezbednosti. Slučajno baš taj redosled? Nije, zato što ovakve tekstove i sadržaje izrađuju upravo NATO stručnjaci.

Zatim, u nastavku: „Republika Srbija izrazila je spremnost da preuzme deo odgovornosti za stabilan i trajan mir u regionu, učestvuje u multinacionalnim operacijama i dostigne interoperabilnost oružanih snaga sa snagama država članicama Organizacije severnoatlantskog ugovora i partnerskih država.“

Gde to u Ustavu zemlje piše da moramo biti interoperabilni sa dojučerašnjim agresorima, a već deceniju i po sa klasičnim, doduše perfidnim okupatorima? Zašto ne bismo bili interoperabilni sa Oružanim snagama Ruske Federacije? Ili ima još koga da se zanosi lažima kako je NATO jači od njih?

Dalje u nacrtu stoji poduži deo o poboljšanju kvaliteta logističke podrške u takozvanim multinacionalnim operacijama širom sveta, što je uporišna tačka za pravdanje napred navedenog podaništva i ponižavanja. I to se obrazlaže tako što se naglašava da je veći deo mirovnih operacija u kojima učestvujemo pod okriljem OUN. Naravno, narodu nije poznato da su tome prethodile, uglavnom širom Afrike, brojne obojene revolucije ili klasična oružana agresija upravo od strane zapadnih zemalja, članica NATO (recimo država Mali), kada su izazivani haos, građanski i lokalni ratovi, međunacionalni, verski i ostali sukobi. Svakako ne pravde i mira radi, već zarad njihovih nacionalnih i globalnih ciljeva, a najčešće, bar u ovom periodu, u korist multinacionalnih korporacija i kompanija.

I na samom kraju obrazloženja zakona stoji možda i najsramnija rečenica: „Pružanje usluga logističke podrške NSPO bilo bi od velikog značaja za uspostavljanje efikasne logističke podrške na nacionalnom nivou.“

Znači, imamo pred sobom nešto što je od posebnog značaja i tiče se nacionalnog nivoa. Može li jadnije od ovoga? Može, priča nije završena.

Baš onako kako stoji u članu 15. nacrta Zakona, gde je udenuta klauzula o rešavanju eventualnih sporova: „Sve nesuglasice između Strana koje nastanu u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, rešavaće se međusobnim pregovorima bez obraćanja za pomoć bilo kom nacionalnom ili međunarodnom sudu ili trećoj strani radi rešavanja.“

Dakle, nema sudova, nema uobičajene međunarodnopravne regulative, ne postoji ustaljena praksa rešavanja nesuglasica, nema arbitraže, već će se problemi rešavati „pregovorima“. To u prevodu znači – mi, ovakvi, nikakvi i slabi, podjarmljeni upravo od njih, pregovorima ćemo isterivati pravdu. Da li neko može verovati u ovakvu bajku? Da li je neko nekada video nešto slično u međunarodnopravnoj praksi?

Čime se za to vreme bavi smoždena Srbija? Nacionalnim penzijama, kulturnim i ostalim projektima, istorijskim događajima od pre stotinak godina, jubilejima, rehabilitacijama, futsalom, vaterpolom… i čeka fer i poštene izbore… U društvu novog američkog ambasadora simpatičnog prezimena.

Ziasta, ko je taj ko bi rek’o i ko bi mu to poverov’o, da je na delu okupacija…

[i] http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/154-16.pdf

[ii] http://www.fsksrb.ru/fond-strateske-kulture/autorski-tekstovi/bitka-u-kumanovu-i-bezbednost-i-odbrana-srbije/

[iii] http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=8261

[iv] http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=4358

[v] http://www.fsksrb.ru/fond-strateske-kulture/autorski-tekstovi/stoltenberg-i-srpsko-vojnoneutralno-i-relaksirano-nato-stado/

(Fond strateške kulture)

KOMENTARI25 komentara

 1. Batina says:

  Dok nije kasno baciti bojni otrov u izdajnicku skupstinu I zamandaliti vrata.

 2. bb says:

  Jevtovicu ne izazivaj nevolju kad ti ne treba.Sta ce ti to?

 3. Baja says:

  A Jelena mi jos pred ocima !!!!!!

 4. bb says:

  I meni bajo!!! Rekao mi moj sef Miroslav da vas pozdravim:)I Alojzija.U Dubrovniku je.

 5. Da dodam says:

  Ovo je tuga kad narod ne zna koga glasa pa dovede na vlast ovako bolesnog čoveka e ali posledice mogu biti jako opasne sjetimo se Njemačke i Hitlera kavu štetu može napraviti jedan bolesnik.

 6. Baja says:

  Fala puno bb Pozdravi i ti njega puno.

 7. Svetislav says:

  @bb..Jel to tvoj sef miroslav sa sifilicnimalojzijem na medenom mesecu u dubrovniku (jer i sifilicnogalojzija nesto nema)! Cestitaj sefu od mene na braku sa sifilicnim, i mnogo srece u zajednickom "snosaju"!

 8. bb says:

  Ozenjen je moj sef odavno.Ima dva sina.Jedan je ing.Visoke tehnologije radi u Americi,a drugi je Ekonomista i radi u Svedskoj.Suprugu mu gledas skoro svako vece na jednoj televiziji,a nije Pink ni Hepi.Putuje on svuda kad mora,a i kad moze.A ti?

 9. Baja says:

  Eto Svetislavni,pokrij se usranom krpom i suti malo a pusti nas pametne da govorimo.

 10. bb says:

  E Bajo obisao mi sef Budvu,pa neke dane mimoze u Herceg Novom pa mu je tu blizu Dubrovnik.Rece da prosetam stradunom nisam odavno.Moze mu se,zaradio covek.

 11. ??? says:

  Ovo potvrđuje da " nismo " u NATO. Bruka, kada će ovakvo čašćenje prokomentarisati rusi.Mi smo bogat narod i dobro je što ih neoporezujemo, ne carinimo, i ne sudimo ako nam ponovo budu u miru, gazili decu. Bravo za Stradiju!!!

 12. Radovan says:

  Ako je tako,kako pise,situacija je sazrela.Mislim da se dugovlaci sa izborima,dok Vucic ne ispuni data obecanja,kao i Milo,da bogda ih ni jednog ne bilo.Ali Srbin nece trpiti podjarmljivanje,te NATO pedere i njihove saradnike.I Djindjic je imao i CIU,i Mi6,ali sve je ostalo samo njega nema.Tu izdaju ce neko platiti skupo,sto ce vreme pokazati,mada Mi je sve jedno ko ce vladati,jer dobrom se ne nadam.

 13. skaka 61 says:

  još nekad sad već davne CIA je radila profil vojske SFRJ Pa su govorili sve do komandnog kadra potpukovnika drži vojsku Serbsku, generali su fukara . Tada su pisali po tajnim obeveštavajućim depešama sada se zna. Sada se zna, ne prodaju Srbiju prvoklasni kapetani niti majori nego oni što od zvezdica blagi bog zna čime zasluženim, prodaju sve i ženu i ćerku a kamoli Serbiju. Vratiti penzionisane , vratitri razašavne , pitati se zašto . Deni pravi burek i Nišu a on učestvovao u obaranju nevidljivog, ma dal je moguće, i sada naša vojska, pa nešto plan. Fukara puše ga NATO-u za sitnu kintu sve jedno i za veliku.Duša nije za prodaju.E pa sada Rusi pa oružje pa kome Serbima ili Natou.Sin mi je bio na exkurziji u Češkoj, Kaže, jadan,na svakom ćošku dileri droge, fala bogu pa ga majka rodila 195/102/72 leđa, ,došo kući dali 505 eura a on priča o Evropi.Blam.

 14. rodoljub zaharijevic says:

  pukovnice, ne seri!!!

 15. deda mraz says:

  Meni nije jasno zasto se ovo smatra iznenadjenjem jer od usljive,smrdljive,petokolonaske,usrane komunisticke elite i njihovih nevladinih petokolonasa nije se nista drugo ni ocekivalo jer njima nikada Srbi nisu bili prijatelji i uvek su nam radili o glavi.

 16. Blaženi Alojzije says:

  @bb Pozdravi i tebi i Miroslavu. ;-)

 17. bb says:

  Alojzije pozdrav!:))

 18. nikyy says:

  rodoljube da kazes jednom pukovniku ne seri moj ti je odgovor umesto njega ovaj kada nebi pukovnik srao sta bi ti Jeo

 19. Svetislav says:

  @bb....Bravo za tvog sefa ("tvoj alter ego"), ali to ne znaci da nema naklonost prema drugom polu, posto se stalno nesto cmacete, saljete "pozdrave", "puse", ti, sifilicnistepi i bajac pajac! To sto zena radi kao na vecernjim vestima, upravo je negativno za brak jer se zna kako se to postaje, a i stalna putovanja van kuce su jos jedan znak. I nije sramota za kurvate posebno da priznaju da su gej, jer ste vi vec u naprednoj gej eu a i sami za sebe govorite da ste "napredni" pa i u pogledu seksualnih sloboda. @bajac pajac...Ti isto previse istices da si "jebac", mozda bas da bi sakrio ocigledno! Pozdrav za zaljubljeni trougao!

 20. Svetislav says:

  @skaka 61... Odlican komentar, i to je tacno sve sto si napisao o propasti jugo i srpske vojske i nase drzave! Do potpukovnika je pre mogao da prodje Srbin, ali posle toga samo ko je bio poslusan i ljubio zadnjicu politicarima! I a i izuzetaka (npr. gen. Lazarevic koji se otrgao i video sta se sprema)! Zato sam i napisao onaj komentar o nasim "srpskim" oficirima i nato predavacu u domu vojske!

 21. bb says:

  E Svetislave bas ga pretera.

 22. Sorab Serbski says:

  Pošto smo videli da su nam Vlada i Premijer marionetski, kvinsliški, izdajnički nastrojeni pardon, prodali su i izdali zemlju, kao i sve patriJotske stranke i pokreti koji se tako deklarišu. Ostao nam je još Predsednik države Tomislav Nikolić da vidimo dal' je vera il' nevera, dal' će i njega da stigne Lazareva kletva, jer od njegovog potpisa zavisi sprovođenje zakona o izdaji u suprotnosti sa Ustavom. Ako ne potpiše, pokazaće da je zaista SRBIN, a ako potpiše, pokazaće da je i on IZDAJICA! PREDSEDNIČE, DAL' SI VERA IL' NEVERA!!?

 23. VUK says:

  generali srpski nekad je to lepo zvucalo dok isti ti generali nisu postali nato sluge i cistaci cizama nato narednika pa kako vas bre nije sramota ovaj narod vas hrani a vi pusite nato kaplarima generali ako je u vama ostalo i malo casti skinite bar grb srbije sa uniforme i okacite nato kukasti krst jel vas oni placaju

 24. VUK says:

  dal vam se necini da bi to bilo isto ko kad bi ja zeninom svaleru dao devojacku sobu na koriscenje besplatno generali sram vas bilo jel crvenite kad idete ulicom

 25. marko says:

  cel i je region balkan prodan odavno Srbija je u nato-u s sporazumima koje javnosti ne govori tacan potpis sto je u njima a kao po obicaju Vucici o svemu laze kao i obicno,Nema od srba nista sve je to odavno prodano i unisteno

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *