„СРАМАН ПОТЕЗ НОВОГ РУСКОГ АМБАСАДОРА У ХРВАТСКОЈ – УВРЕДИО СРБЕ И СРБИЈУ“

„SRAMAN POTEZ NOVOG RUSKOG AMBASADORA U HRVATSKOJ – UVREDIO SRBE I SRBIJU“

2 novembra 2020

Piše: Anja Filimonova

Novi ruski ambasador u Hrvatskoj, Andrej Nesterenko, po njegovim sopstvenim rečima, pošto se detaljno upoznao sa istorijom savremene Hrvatske, odlučio je da, kao prvi korak na novom mestu, položi cveće na grob Franje Tuđmana i „oda počast“ u vidu poklona, primetivši da se Tuđman „prvo razvijao kao vojnik a zatim kao političar, ostavivši značajan trag u istoriji celog regiona“.Trag Franje Tuđmana zaista je i više nego upečatljiv. Prvo i glavno, on je konačno „rešio srpsko pitanje“. U decembru 1998. Franjo Tuđman je govorio:

„Hrvatska je rešila srpsko pitanje u Hrvatskoj. Mi smo prihvatili povratak jednog dela Srba u Hrvatsku, da bismo zaustavili napade na Hrvatsku i kritiku da je Hrvatska – nastavak NDH, i da neće ni jednog Srbina. Srpsko pitanje mi smo rešili, neće više biti 12% Srba ili 6% Jugoslovena, kao što je bilo. A 3%, koliko će ih biti, više neće pretiti hrvatskoj državi”.

Zaista, ako je 1948. godine po popisu stanovništva u Titovoj Jugoslaviji, u Republici Hrvatskoj živelo 543.795 Srba, po popisu iz 1981 godine – 531.501 Srba, onda po popisu Hrvatske iz 2011. g. njihov broj je samo 18.633, pritom srednji uzrast ne prelazi 53 godine. Danas je u Hrvatskoj registrovano 180.000 Srba (iako ih realno živi manje od 150.000. To su ljudi starijeg uzrasta, koji hoće da umru u rodnom mestu. Njihova su deca uglavnom vaspitani kao Hrvati i na taj način gasnu i poslednji ugarci srpstva na rodnoj zemlji).

„Rata ne bi bilo da ga Hrvatska nije željela, ali mi smo procijenili da samo ratom možemo izboriti samostalnost Hrvatske“, govorio je Tuđman. (Govor na Trgu Bana Jelačića 24. 5. 1995)

Primetimo da je priprema za rat išla temeljno, u svim pravcima. U maju 1990. godine na prvim višepartijskim izborima u Hrvatskoj, pobedila je Hrvatska Demokratska Zajednica (HDZ), sa Franjom Tuđmanom na čelu. Već krajem te godine, u republici donose novi ustav, po kome se Srbi, kao konstitutivni narod naprosto izbacuju, a Hrvatska se proglašava za „nacionalnu državu hrvatskog naroda“. Srbi apsolutno nelegitimno postaju nacionalna manjina.

Ovde moramo napomenuti osnovne istorijske momente, koji razjašnjavaju istorijski problem „hrvatskih teritorija“, manipulaciju tezom o „Srbima – doseljenicima u Hrvatsku“, i ostale konstante hrvatske nacionalne politike, koje proističu iz njih.

Za vreme postojanja Austro-Ugarske, hrvatske zemlje su bile samo jedan deo mađarskih zemalja Dvojne monarhije, osim Istre i Dalmacije, koje su direktno pripadale austrijskim zemljama monarhije. Primetimo da je posredstvom zaključenja lične unije još 1102. g. nezavisnost „hrvatskih zemalja“ bila faktički prodata Mađarima. Sredinom HIH veka Kraljevstvo Hrvatska i Slavonija, zauzimala je samo neveliki geografski prostor u okviru Mađarskog Kraljevstva.

Kraljevstvo Hrvatska i Slavonija, delilo se na Građansku Hrvatsku, koja se sastojala iz samo tri oblasti-županija (Zagrebačka, Varaždinska i Križevačka) i Građansku Slavoniju. Hrvati se nisu spominjali u odnosu na teritorije Slavonije, Srema, Dalmacije, Baranje i Istre, a Slavonija nije bila sjedinjena sa Hrvatskom čak ni administrativno. Pritom se cela današnja Slavonija, čak po svedočanstvu učenog jezuita Sent Ivanjija (1691) nazivala Raška ili Srbija.

Hrvatsku i Slavoniju je delila srpska Vojna Krajina, obrazovana posle odlaska Turaka, krajem XVII, koja se nalazila pod direktnom upravom Beča. Ipak, posle likvidacije Vojne Krajine 1881. g. Kraljevstvo Hrvatska i Slavonija bilo je prošireno na račun značajnog dela srpskog prostora. Od tog vremena, broj srpskog življa u Hrvatskoj i Slavoniji, neprestano je opadao. U HH v., posle teritorije Hrvatske, na račun srpskih zemalja, obilato su povećavale svoju teritoriju kako kraljevska (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca iz 1918., od 1929. Kraljevina Jugoslavija) tako i komunistička vlast.

Smanjenje broja pravoslavnih Srba, bilo je povezano sa delatnošću Rimokatoličke crkve. Misionarska delatnost RKC išla je u dva pravca: preobraćanje nekatoličkog stanovništva u katolicizam, a zatim objedinjenje rimokatolika, Srba, Nemaca, Čeha, Slovaka, Slovenaca, Italijana, Rusina, Mađara, Šokaca i Bunjevaca u jedinstvenu kategoriju „hrvatskog naroda“. Ipak, u društveno-političkom polju, odnos prema Srbima, formirao je zvanični „otac“ hrvatske nacije, Ante Starčević (1823-1896, otac – Hrvat, mati – Srpkinja).

Upravo su on i njegova Stranka prava, stvorili stereotipe i predrasude u odnosu na Srbe, izražene intelektualno siromašnim provincijalnim jezikom, koji je odražavao ideale i vrednosti usko buržoaskog sloja, konzervativnog do reakcionarnosti. Srbe Starčević opisuje kao „neslobodno, zavisno stanovništvo, koje se sastoji od bivših robova“. Posmatrajući ih kao odvojenu rasu, „pasminu“, Starčević svesno koristi termin, koji se odnosi na životinje.

Uopšte, njegov rečnik, koji koristi u odnosu na Srbe, krajnje vulgaran i amoralan, postepeno se širi po Balkanu. Po njegovom mišljenju, ime „Srbin“, nije etnički naziv, već dolazi od termina „servus“ (rob, sluga). Izraz „sloven“ takođe se ne odnosi na narod, već je to socijalni izraz, koji dolazi od latinskog „sclavus“, koje određuje status naroda tj. označava robove i sluge. Taj rasistički motiv redefinisanja srpskog mentaliteta naročito je jako bio izražen u radu „Ime Srb“. Uopšte, sve Južne Slovene, osim Bugara, Starčević je smatrao Hrvatima, i tvrdio njihovo pravo na restauraciju „rane istorijske državnosti“, u toku čijeg je nastanka bio potčinjen i pomoću hrišćanstva apsorbovan narod – „rob-sluga-kmet“ (tj. Srbi).

Starčevićeve teritorijalne „istorijske hrvatske“ pretenzije širile su se na Slavoniju, Dalmaciju, Vojnu Krajinu, Istru, Bosnu i Hercegovinu – jednim potezom „pohrvativši“ još i dva miliona Srba u BiH, kojih „ovde uopšte ni nema“. Savremenici su karakterisali Starčevića kao „apostola mržnje prema svemu srpskom“, a taj članak – kao „pamflet sa gomilom besmislica i recept za rat protiv Srba“. Kao posledicu toga, Starčević je stvorio „ekstatični identitet u sukobu sa realnošću“. [Berić D. Ukaz. Soč. Knj. 1. S. 57.]

Pravaški intelektualci su u drugoj polovini XIX pisali da je „starčevstvo 60-70-tih godina našoj savremenoj hrvatskoj narodnoj misli dalo oblik i dušu“[4] Svedočanstvo iz 1911. Mileta Budaka (kasnije ministar za religiju i obrazovanje u NDH (1941-1945), zamenik Ante Pavelića, organizator genocida nad Srbima, Jevrejima i Ciganima):

„Mi nemamo ništa protiv Srba zato što su oni Srbi, već zato što su oni hrvatski Slavosrbi u smislu Ante Starčevića. Zato među nama ne sme i ne može biti reči o slozi i ljubavi… Razume se da su u našim očima svi slavosrbi isti…“5 [Cit. po: Berić D. Hrvatsko pravaštvo i Srbi. Novi Sad, 2005. Knj. 1. S. 273.].

Starčević je obezbedio konkretne ideološke koordinate: ogroman broj ustaškog političkog rukovodstva izlegli su se iz „Starčevićevog gnezda“. U sistem hrvatskog nacionalnog mišljenja upravo je Starčević uneo totalitarizam, ali glavno je da je prvi put njegov sastavni deo postala direktna pretnja fizičkim istrebljenjem Srba. Ante Starčević je postao utemeljitelj hrvatskog ekskluzivizma, koji je genetski uslovio nastanak ustaškog pokreta. [Arhiv Srbije i Crne Gore. Fond 37 «Zbirka Milana Stojadinovića». Fascikla 19.]. U celini, slepa mržnja i poziv na krvavu revoluciju, otrovali su dušu hrvatskog naroda.

Praktična realizacija Starčevićeve ideologije postao je trokratni (!) genocid na Srbima u HH – za vreme Prvog svetskog rata, Drugog svetskog rata (jedinom periodu za celu hrvatsku istoriju, kada je bila ostvarena ideja hrvatske države), i za vreme lokalnih ratova na prostoru bivše Jugoslavije 90-tih godina HH veka.

Pomenimo ovde samo hrvatsku „Vražju diviziju“, koja je ratovala pod Staljingradom i njenu „ratnu renesansu“ – neoustaše, koje su postale jaka podrška za neobanderovce na Donbasu. Primetimo ovde još jedan upečatljivi korak ruske strane: maja 2005. g. u čast 60 godina pobede nad fašizmom, Ruska Federacija nagradila je bivšeg hrvatskog predsednika, Stipa Mesića – za doprinos hrvatskog naroda i Hrvatske kao države – pobedi nad fašizmom.

Ali, ima jedna sitnica, koja pomračuje ovu radost „zajedničke pobede nad fašizmom“: Mesićev rođeni stric, Marko Mesić, bio je komandir ustaške jedinice, koja je ratovala pod Staljingradom. Sam Stepan Mesić, naravno, budući ekspozitura Tuđmanovog HDZ, između ostalog, poznat je i po tome što je čoveka, koji je upucao malu devojčicu, Aleksandru Zec 1991. g. u Zagrebu, pucnjem u glavu (to je bilo ubistvo porodice Zec, koje je dobilo veliki društveni odjek), Sinišu Rumca – pomilovao.

Za vreme Drugog sv. rata, Nezavisna Država Hrvatska istakla se sazdavanjem sistema logora smrti, pod zajedničkim imenom Jasenovac. Po podacima Međunarodne komisije za utvrđivanje istorijske istine o Jasenovcu, na osnovu izučavanja evropskih arhiva, srpski naučnici su ustanovili da je u Jasenovcu ubijeno najmanje 700.000 Srba, 80.000 Jevreja i 23.000 Cigana. Jedinstveni slučaj u istoriji čovečanstva bio je logor smrti za decu – Stara Gradiška, u kojoj je fizički uništeno 50.000 srpske, jevrejske i ciganske dece do 14 godina.Pritom su obična građanska lica, obični Hrvati, uporedo sa ustaškom vojskom – zvaničnom vojskom NDH, uzimali u genocidu masovno učešće, često – pod ličnim rukovodstvom i sa neposrednim učešćem rimokatoličkog sveštenstva. Naročito privlače pažnju načini „radikalnog rešenja srpskog pitanja“. To su ubistva sa naročitom, istančanom svirepošću, izvršeni sa nasladom, sa sadističkim mučenjima, priručnim materijalima – sekirama, maljevima, testerama i „specijalnim sredstvima“ – krivim noževima sa karakterističnim nazivom „srbosjek“.

Likvidirani su ne samo „predstavnici pogrešne nacionalnosti“, već i tragovi samog prebivanja Srba na toj zemlji: arhivi, imovina, crkve. Ukupno je u NDH bilo uništeno 450 pravoslavnih hramova. Masovnost učešća hrvatskog stanovništva u genocidu nad Srbima, Jevrejima i Ciganima, ne može a da ne postavi pitanje o korenima i uzrocima ove patološke pojave.

Glava NDH Ante Pavelić u svom autorskom tekstu (april 1937.) primetio je da je „ustaški pokret nastao kao revolucionarni pokret za oslobođenje hrvatskog naroda od tuđinske vlasti i za ustanovljenje samostalnog i nezavisnog hrvatskog naroda… Ustaštvo – to je praktična realizacija Starčevićeve teorije…“ [Arhiv Srbije i Crne Gore. Fond 37 «Zbirka Milana Stojadinovića». Fascikla 19.]. U NDH, ustaška ideologija i klerikalizam su se sjedinili. 13. januara 1942. g. u NDH su doneli dokument u kome se kaže da se Srbi, koji su primili katoličku veru, imaju smatrati Hrvatima.

Na prvom zasedanju Hrvatske demokratske zajednice 24. februara 1990. g. Franjo Tuđman je izjavio: „NDH nije bila samo puka kvislinška tvorba i fašistički zločin, već i izraz povjesnih težnji hrvatskog naroda ka svojoj samostalnoj državi“. Upravo od tog trenutka, senka nacizma i genocida pojavila se u Hrvatskoj.

U to vreme, Tuđman je široko otvorio vrata ustašama-emigrantima, koji su se svojevremeno spasli od sudskog gonjenja u Latinskoj Americi, u Paragvaju i Argentini i njihovim idejnim naslednicima. Tako su glavna mesta u Tuđmanovoj vladi zauzele bivše ustaše-emigranti: Gojko Šušak (Ministar odbrane!), Ivan Milas (Ministar pravosuđa), Perica Jurić (Zamenik ministra unutrašnjih poslova).

Evo još jednog Tuđmanovog iskaza iz tog vremena, u stilu denacifikacije Srba: „Srbe u Hrvatskoj treba objaviti za hrvatske građane i treba ih nazivati „pravoslavni Hrvati“. Treba zabraniti izraz „pravoslavni Srbin“ (Franjo Tuđman, februar 1990. godine) Ove reči nisu ostale samo da lebde u vazduhu: sledeći putem prakse poglavnika NDH Ante Pavelića, u Tuđmanovoj „Nezavisnoj Hrvatskoj“, Srbi su, zbog svoje etničke pripadnosti, bili dužni da potpisuju dokumentarno potvrdu lojalnosti („deklaraciju o lojalnosti“) novoj hrvatskoj državi.

Srbe su počeli da otpuštaju sa posla upravo zato što su Srbi, počelo je opšte razoružavanje opština sa srpskom većinom, a u martu 1991.godine počinje građanski rat napadom hrvatskih paravojnih jedinica na Srbe u Pakracu i Plitvicama, a na jesen te godine, počinju i masovna ubistva Srba. Prvi „poziv iz NDH“ bila je fizička likvidacija više Srba u gradu Sisku, koji se nalazi, indikativno, 30km od Jasenovca. Posle toga, masovno klanje u Sisku, dobilo je naziv „Repriza Jasenovca“.

Za ubistvo Srba u Sisku direktnu odgovornost snose takve persone kao što su Ivan Bobetko – sin hrvatskog ministra odbrane, načelnika Generalštaba, čoveka, koji je napravio plan operacije „Oluja“ – Janka Bobetka, i Josip Brajković – prvi predsednik Tuđmanovog HDZ-a za Sisak i njegovu okolinu.

U oktobru 1991. godine u Gospiću su bila ubijena 123 Srbina, među kojima i 35 žena. Tada su hrvatska armija i policija, uglavnom sakriveni maskama, izveli iz svojih stanova i fizički likvidirali Srbe – najviđenije predstavnike inteligencije: sudije, tužioce, direktore preduzeća, policajce, novinare, ali i obične penzionere. U novembru 1991.g. u toku vukovarske operacije, upravo je Tuđman zabranio da se iz Vukovara evakuiše 2.000 dece, koja su se nalazila tamo. Tako je počela vladavina Franje Tuđmana, koji je „ostavio trag u istoriji Balkana“.

Od tog traga osetljivo zaudara zločinima protiv mira, protiv čovečnosti i najtežim ratnim zločinima. Nadamo se da sve to i tome slično, čeka svoj pravedni vojni tribunal. Ali „okvir Tuđmanovog delovanja“ se ne ograničava samo na rešenje srpskog pitanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: 1992. godine (!) po podacima sa Vikiliksa, on je već Zapadu slao zahteve da se bombarduju civilni objekti u Srbiji.

U skladu sa algoritmom i izvorima nadahnuća Tuđmanove politike, moraćemo ponovo da se vratimo u NDH. 2016. godine hrvatski istoričar Josip Manolić, „zakrpio je rupu“ u biografiji prvog hrvatskog predsednika i bivšeg generala JNA, Franje Tuđmana: 1942. godine on je radio u vladi NDH, u Ministarstvu odbrane (Ministarstvo domobranstva Nezavisne Države Hrvatske). Tu činjenicu je pažljivo skrivao kako Tuđman, tako i zvanična istoriografija, tako da se činjenica da se on „razvijao kao vojnik“ ne odnosi na partizanski pokret, već direktno na kaznene operacije ustaša u toku genocida nad Srbima.

Pritom je taj genocid sprovođen bez naredbi, inicijative i učešća od strane Nemaca t.j. sprovođen je rukama Hrvata (koji su masovno učestvovali u zločinima, što isključuje teoriju o „pojedinim manijacima“. U komunističkoj Jugoslaviji tragovi ustaških zločina, u ime „bratstva i jedinstva“ su se prećutkivali i tiho zatirali. Franjo Tuđman izgradio je svoju politiku na nasleđu NDH i poricanju ustaških zločina. U skladu sa time, za razliku od Nemaca, oni se nikad nisu pokajali za zločine protiv Srba, naprotiv, ti zločini su predmet njihovog naročitog ponosa. Štaviše, u kasarnama R. Hrvatske, ne manje ponosito, bili su okačeni portreti ustaša – zločinaca iz period Drugog svetskog rata. Ti portreti bili su u svoje vreme uklonjeni na direktan zahtev američkog ambasadora.

Rat u Hrvatskoj, kojim se tako ponosio Franjo Tuđman, koji se „razvio kao vojnik“, počeo je od napada, rušenja i likvidacije svega što je predstavljalo Jugoslaviju: zakona, državnih organa i građane srpske nacionalnosti. Ali, početak su postavile ideje: rehabilitacije nacista – ustaša i NDH. Primetimo da su još pre početka konkretnih vojnih dejstava već počeli napadi na Srbe: otimanja, krađa, mučenja, ubistva – u gradovima Sisak, Osjek, Zadar, Split, Zagreb, Karlovac.U periodu 90-tih godina mržnja prema Srbima se širila kao kuga. Država ih nikako nije štitila, sve je bilo usmereno protiv Srba. To nije bio „oslobodilački rat“, kako je to predstavljao Tuđman, već rat hrvatskih specijalnih jedinica, paravojnih formacija, koja je sazdao Franjo Tuđman, kao npr. bezumno svirepi „Zbor narodne garde“ protiv odreda srpske Teritorijalne odbrane i milicije, koje je mesno srpsko stanovništvo stvaralo u cilju samoodbrane.

Operacije „hrvatske armije u cilju izgnanja srpskog stanovništva iz Republike Srpske Krajine (zone pod zaštitom UN (!)), koja je bila sazdana od srpskih zemalja bivše Vojne Krajine, uključene, kao i niz drugih srpskih zemalja u teritoriju Hrvatske – po zlu čuvene „Bljesak“ (maj 1995.) i „Oluja“ (avgust 1995.), dokazuju da te pojave nisu bile slučajni ekscesi ili recidivi. Reč je o istorijskoj zakonitosti tj. o logičnoj, zakonomernoj i jedino mogućoj projavi određene hrvatske politike i hrvatske nacionalne svesti. Uopšte nije slučajno se što danas najpoštovanije proslave u Hrvatskoj, svake godine održavaju povodom državnog praznika u čast operacije „Oluja“.

Operacija „Bljesak“ (1. maja 1995. godine), koja je prethodila operaciji „Oluja“, bila je sprovedena od stane hrvatske vojske, paravojnih formacija i policije na teritoriji Zapadne Slavonije, koja je ulazila u sastav Republike Srpske Krajine, pod direktnim rukovodstvom Franje Tuđmana. Operaciju je planirao sam predsednik Tuđman, kao i ministar odbrane Gojko Šušak, načelnik generalštaba Janko Bobetko i drugi. Operacija je započela iznenadnom artiljerijskom paljbom srpskih položaja od Pakraca do Jasenovca (prisustvo „plavih šlemova“ u toj zoni, koja je bila po zaštitom UN, nije smetalo hrvatskoj operaciji). Usled velike vojne nadmoći – 16.000 protiv 4.000 zaštitnika Krajine – za 36 sati napada, bilo je izgnano 15.000 Srba, 283 čoveka su ubijena, među njima 57 žena i 9 dece.

Tuđmanovo likovanje povodom toga što se „prvo razvio kao vojnik“, po rečima ruskog ambasadora, Tuđmana, koji je organizovao etničko čišćenje u vidu kaznenih ekspedicija protiv građanskog srpskog stanovništva, izgledalo je ovako: „Po Srbima treba udariti takve udarce, da oni praktično nestanu.“ (Franjo Tuđman o operaciji „Oluja“ na brionskom sastanku sa državnim i vojnim rukovodstvom Hrvatske 31. 7. 1995. g.)

Na Brionskom sastanku učestvovao je i manijak – ubica, Mirko Norac, čiji je zadatak bio da „isprovocira srpske snage tako što će pustiti par granata po naseljenim tačkama“. Posle operacije, po Tuđmanovim rečima, „se srpske snage više ne mogu oporaviti, nego da moraju kapitulirati. Da ostanu posle toga samo nekakve enklave koje bi se morale predati. Imamo i naklonost SAD, ali do određene granice. Ako ćete, gospodo, izvršiti na profesionalan način kao što ste izvršili u zapadnoj Slavoniji u roku od nekoliko dana, onda možemo računati da ćemo politički dobiti“.

Posle masovnih čistki, Tuđman je konstatovao:

„Srbi su neslavno nestali iz ovih krajeva kao da ih nikad nije ni bilo. Nisu uspjeli pokupiti ni svoje prljave gaće. Neka im je sretan put! A oni iz svijeta koji nam i danas predbacuju da palimo srpske kuće na oslobođenim dijelovima Hrvatske, neka se prisjete da je upravo biblijsko načelo, iz starog zavjeta: oko za oko, zub za zub!”

U nezavisnoj Hrvatskoj, koju se stvorio Tuđman, ostvarena je politika otvorenog progonstva i istrebljenja dela stanovništva tj. nacizam.

Čak i otvoreno antisrpski Haški tribunal (MTBJ) nije mogao da ostane ravnodušan na zločine Franje Tuđmana. Karla del Ponte, glavni tužilac u Hagu, pripremala je tužbu protiv njega, ali ju je sprečila njegova smrt od raka 1999. g. U optužnicama MTBJ, šestorica Hrvata su ukazivala da je Tuđman delio sa njima planove o etničkom čišćenju muslimana u cilju ujedinjenja svih Hrvata u regionu“.

Tako je zahvaljujući hrvatskim vođama, „hrvatskim herojima“, od Tuđmana do Mesića i današnjih hrvatskih vlasti, bila realizovana „istorijska ideja“, koja je nosila radikalno rasistički, šovinistički karakter, o stvaranju etnički čiste, katoličke Hrvatske, pri isto toliko istorijskoj konstanti hrvatske politike – odnosu prema Srbima kao prema svojoj legitimnoj žrtvi.

Tuđmanova partija i njegova politika su istorijski nastavak hrvatske politike „oca hrvatske nacije“ – Ante Starčevića i ustaškog pokreta iz vremena Drugog svetskog rata. Njen rezultat su genocid nad Srbima i njihov progon sa njihovih zavičajnih mesta (450.000), banalna otimačina srpske imovine u vrednosti mnogih milijardi dolara, uništenje istorijskih, dokumentarnih i drugih tragova srpskog života na tim prostorima.

Primetimo još jedan trenutak: 20. oktobra 2020. u toku imenovanja nove srpske vlade, u svojstvu ministra inostranih dela Srbije, bila je imenovana bivši premijer Ana Brnabić – Hrvatica po nacionalnosti, otvoreni pripadnik netradicionalne seksualne orijentacije, čiji je deda bio komandant u ustaškoj vojsci NDH, koji je činio zločine protiv Srba. Imenovanje Ane Brnabić, a zatim, kao ministra spoljnih poslova Nikole Selakovića, ima još jednu važnu konotaciju: ranije je sagovornik Rusije i tačka oslonca u Srbiji bio Ivica Dačić, koji je to mesto zauzimao, reklo bi se nepromenljivo i večno.

Na Dačićeva „sagrešenja“ u vidu potpisivanja Briselskog sporazuma zajedno sa Aleksandrom Vučićem (2013. godine), po kojem je srpska vlast, najgrublje narušavajući Rezoluciju SB UN 1244, čiji je garant Rusija, kao i sopstveni Ustav, sama predala celo Kosovo, uključujući i srpski sever, pod ustavno-pravni poredak separatističke Prištine i likvidirala državne organe Srbije u vidu suda, policije i bezbednosnih službi na teritoriji „Republike Kosova“ (saučesništvo u separatističkoj delatnosti kažnjava se Krivičnim zakonikom zatvorom od 3 do 15 godina) – RF je odlučila da zatvori oči.

Sada će sagovornici Rusije u Srbiji biti „Grenelovi ljudi“. Sa „Grenelovim ljudima“ će morati da rade i po pitanjima vojno-tehničke saradnje Rusije i Srbije. Posao će, kako se čini, biti veoma nezgodan.

U svetlosti istorijskih činjenica o politici Franje Tuđmana i njegove partije HDZ, poklon njegovom grobu od strane ruskog ambasadora izgleda kao naglašeno ruganje nad osećanjima ne samo Srba, koje su Tuđmanovi koljači tipa Mirka Norca ili Tomislava Merčepa podvrgavali nezamislivim mučenjima, Srba ubijenih od strane Tuđmanovih paravojnih formacija, Srba, koji su pretrpeli najveće etničko čišćenje posle Drugog sv. rata u toku Tuđmanovih operacija „Bljesak“ i „Oluja“ (ne govoreći o ostalim „vojnim akcijama“ u cilju genocida i progona Srba) 1995. g. već i Hrvata – neistomišljenika Tuđmanovog neoustaštva, koji su takođe podvrgavani i podvrgavaju se progonima, i faktički su prinuđeni da žive u uslovima neprestanog psihološkog pritiska zbog „neslaganja sa partijskom linijom“.

Svi narodi Balkana, bez sumnje, imaju sad legitimno pitanje:

„Da li je ta nedopustivo skandalozna poruka – poklon Tuđmanu – da li je to slaganje i odobravanje Ruske Federacije sa politikom genocida nad Srbima?“

Indikativno je što je praktično istovremeno, 10. septembra 2020. bivši nemački diplomata na Balkanu, Gert-Hinrih Arens, izjavio: „Požurili smo da priznamo Hrvatsku“, „Tuđman je imao plan etničkog čišćenja i progonstva Srba.“ (ovde)

Neznanje i izostanak želje da se zna istorija regiona, demonstrativno odbacivanje poimanja fundamentalnih istorijskih konstanti, slepo birokratsko nerazumevanje, dovode RF do gubitka strateškog smisla svoje delatnosti na Balkanu, do taktičkih neuspeha, koje Srbi svaki put doživljavaju kao šamar, što Rusiju vodi ka potpunoj likvidaciji iz duša i umova Srba, naših jedinih pravih istorijskih saveznika u Evropi i svetu u celini.

Ako Rusije nema u srpskim dušama i umovima, zapadni faktor će nas elementarno nadigrati u bilo kom ekonomskom ili vojno-tehničkom aspektu.

(Srpski stav)

KOMENTARI51 komentara

 1. Kosovac says:

  Da, Rusija se poklonila Tuđmanu, strašno. A nije uopšte strašno što se Srbija svakodnevno klanja dušmanima Rusije i Belorusije, naročito bednoj, zločinačkoj i lopovskoj Evropskoj Uniji.

  • persida says:

   Jedan nemoral opravdavas drugim, zasto? Rusija je velika zemlja koja ne mora da se klanja, Srbija je okupirana i njene izdajnicke vodje nemaju nikakav izbor. Ipak je gore sto Putin kleci pred Tudjmanom nego sto Vucic kleci pred Trampom. Razlika je u snazi, u mogucnostima, zar je moguce da to ne vidis?

  • Rista says:

   Moj Kosovac se ovog puta zaleteo. A Rusija se ne klanja EU? Ne traži bilo koji nivo saveza sa NATO već skoro ceo jedan vek? Sa dušmanima Srbije. Nije valda da ti to ne znaš? hehe...kad Kosovac kaže nešto tek da nešto kaže! I Kina i Rusija i Srbija se jednako klanjaju i EU i Americi i NATOu. Samo ima male razlike u nijansama. A što se ne udruže u vojni savez ta Kina i Rusija i Belorusija i Srbija? E, to je pitanje svih pitanja. Jel im neko brani? Pa ko može tako nešto zabraniti? Niko, brate mili, ali ipak se ne usavezuju. Zašto?

 2. persida says:

  Kod Rusa, ne prolaze Rusi na vise polozaje. Ovaj Nesterenko nije nikakav Rus vec Ukrajinac, to je tipicno ukrajinsko prezime. Inace, Rusi su oduvek vise podrzavali totalitarne rezime koji imaju prljave rucice. Primer su Izrael i Hrvatska.

  • Karital says:

   Tako je persida, i Aleksandar Zaharčenko je bio Ukrajinac.

  • jovan says:

   U Rusiji od Oktobarske revolucije na najvise polozaje nije bilo istinskog Rusa. Isto tako od 1918. u Jugoslaviji I Srbiji na najvisim polozajima su bili samo Hrvati-ustase, Slovenci i unijati Srbi. Neko neupucen bi rekao da je to slucajnost, ali slucajnost ne postoji. Za to su odgovorne dve hiljadugodisnje najorganizovanije organizacije na svetu- Vatikan i mafija.

 3. jovan says:

  Zasto se mi ljutimo nakakvog ambasadora ruskog koji je postavljen da se uvlaci ustasama. Zasto se ljutimo sto on ima takav stav, kada takvo msljenje ima komplet "elita beogradska", plus nvo, demonkrate,... koji tvrde da smo mi krivi za rat na celu sa Milosevicem. Zasto se cudimo ambasadoru kada se nasa vlast u Kraljevini Jugoslaviji daje Hrvatima Dalmaciju, Slavoniju,pola BiH, a jos I Baranju I pola Srema posle Drugog rata. I zato verujem da je ambasadoru hvalospev Tudjmanu naucio od bg elite, koja je poslenjih 30g podrzavala Tudjmana( I Izetbegovica), a napadali SANU, Srbiju I Milosevica.

  • Beli Orao says:

   Jovane , da se može dati poen dobio bi ga od mene ! Tačno tako šta očekivati od “ nekog” Rusa kad u samom BG. imamo toliko ustaša !!!

   • persida says:

    Pa, sto se onda Rusi klanjaju ustasama u Zagrebu, ako im smetaju ustase u Beogradu? Ili im mozda uopste ne smetaju, ni u Zagrebu ni u Beogradu?

 4. Srđa Zlopogleđa says:

  Koliko puta i gde su se sastajali tuđman i milošević dok su trajala ratna dejstva.Da li bi hrvati osvojili Kninsku republiku da milošević nije aminovao.

  • jovan says:

   Da li ui jos uvek verujes u tu propagandu. Kao USA, Vatikan I Shvabe trazili odobrenje Milosevica da bi okupirali Krajinu!??? Bas suprotno. Zapad je tom propagandom( spolja I iz unutrasnju) slabio vojnu odbranu Krajine, dok je istovremenom jos od prvog dana 1991. Milosevicu preceno bombardovanjem Srbije ako iz BG krene vojska na Nezavisnu Drzavu Hrvatsku, uz vec gusenje sankcijama Srbiju. OK. Mozda mislis da je bolje da je bombardovanje Srbije bilo 1995, ali Milosevic je to odlagao verujuci da ce to izbeci pregovarajuci sa Tudjmanom I Zapadom. Greska. Smilja Avramov je rekla genijalnu recenicu da je Milosevic imao samo jednu gresku- sto je verovao Zapadnim emisarima. A svi znamo da su Latini stare varalice.

 5. petrovgrad says:

  Od kada je Hrvatska ušla u EU, Srbi imaju milion problema manje. Razlog tome je , što je milion Hrvata otišlo iz Hrvatske. Gotovo svaki odlazak jednog Hrvata iz Hrvatske, jedan problem manje za Srbe. Biće sve manje problema za Srbe.

  • persida says:

   Bice sve manje problema i sa Siptare jer se Srbi raseljavaju vise nego Hrvati. Ah, kako ti to nije palo na pamet? Ali, ti bi da komsiji umre krava, a posle cemo lako.

   • Suzuki Vitara says:

    Persido, lupas kao croasan, nije tacno ni u procentima ni u realnim brojevima. Krvati se mnogo vise iseljavaju, a bogami i sipci. Za kravu se ne sekiraj, izumiru ti prijatelji, koji nisu Srbi.

    • persida says:

     Ne gledaj americke filmove, moj ti je savet.

 6. Pavle says:

  Ko hoće da razume politiku Rusije prema nama neka pogleda drugi deo filma ,,SEOBE'' reditelja Saše Đorđeviča ili pročita istoimenu knjigu od Miloša Crnjanskog ... Toliko o tome , vo vjek i i vjekov ...

 7. Za Srbiju says:

  Tekst je odličan. Samo mi imamo problem sami sa sobom. Na primer: ako predstavnik srba u hrvackoj proslavlja Oluju, onda ambasador misli da je to tuđmanovo nedelo pozitivan događaj. Sami se se*emo po sebi, a onda se za isto to, ljutimo na druge.

  • jovan says:

   Tacno.Mi se 100 godina podilazimo Hrvatima, Zapadu I Vatikanu, a 90-ih I do dana danasnji sva Bg "elita" je na stranu Hrvata I Tudjmana, I osudjuju "ratnohuskacku" politiku Milosevica I SANU!

  • Miki says:

   Najbolji odgovor za predhodni tekst

 8. M says:

  Srbija očekuje i traži da Rusija bude talac i sluga njene politike?!??Kad bi Hrvatska to očekivala i tražila od Njemačke ili USA,s pravom bi je smatrali nenormalnom,ludom!

 9. Ekselencija Nestorenko- plivajući detalj u jadranskoj uvali ? says:

  Ružno, veoma ružno? Srpski narod to NIJE ZASLUŽIO. Ne misli valjda RF da tako kao g. NESTORENKO stalno pozicionira na Balkanu ? SFRJ nije bila previše pri srcu SSSR ali ekselerncija NEstorenko je ko zna šta čitao kada se pripremao za dužnost. Možda se je koncentrisao na 3/4 knjiga ili materijakla koje je imao na raspolaganju a poslednju 1/4 nije stigao da pročita ili se je samo držao politike SSSR prema kojoj SFRJ nije nešto što je njegov interes .To je izrazito loš odnos prema više vekova srpskog bitisanja u Hrvatskoj ,Možda dobije vilu u Cavtatu kao i mr Montgomeri ex Ekselencija SAD u BGD "smeškajući se na tezu da Srbi tzv, ruski vodiči konja hoće da dovedu Ruse na Jadran ".Kada na Jadran Hrvati dovode ex Ekselenciju Montgomerije pa što ne bi i buduću ex Ekselenciju Nestorenka? I ko onda može da kaže da se na taj Jadran i bez Srba-nije nije stiglP Tako se gube simpatije par stotina hiljada ljudi Srba poreklom iz Hrvatske. Zadovoljni ?

  • persida says:

   Nesterenko, a ne Nestorenko.

 10. Rista says:

  Je...to je politika. Treba se malo umiliti Zapadu a pošto na Zapadu ruski ambasadori nemaju pravo glasanja i žive poluizolovano, onda daj šta daš. Klanjanje Tuđmanu je indirektno klanjanje Nemačkoj i Americi. Uostalom, to je Putin započeo, nastavio Jeljcin politiku, darujući onog, zaboravi kako se zove, onaj hrvatski cigan sa obrvama ko u majmuna, ordenjem i pohvalama. A ja, Mesić se zove. Znate Srbi moji. Postoje ljudi koji su ponekad i pomalo maštari i kad god legnu, oni malo maštaju, ako ne ništa drugo, o svojoj komšinici, pa znaš kad on....Žena mu 10 puta lepša i zgodnija, ali znaš kako to ide. Te mašte nikom ne smetaju i niko ne zna i ti ljudi nakon par minuta zaspu. Zovu se i normalni maštari. E, ali postoji nešto vrlo nezgodno i bolno, a to su dnevni maštari. Oni sanjaju otvorenih očiju jer im stvarnost zadaje toliko muke da su našli izlaz u laganom bekstvu i hodajući ulicama, misle da hodaju ispred trona. Ponekad zastanu naglo jer udare u banderu. Evo tu gore dnevnih maštara kolko vam volja. Oni će zatvoriti oči zbog neprijatne stvarnosti na slici gde se Rusija klanja Tuđmanu(ambasador je pretstavnik države i isključivo sprovodi politiku države) i naćiće podosta opravdanja jer ih jako boli. Pozivaju svoju maštu u pomoć i izmišljaju kojekakva sranja i pravdanja. Najcrnji su ovi lemuzina šovinisti, ili "stručno" autošovinisti koji čak krive Srbe za sranja ruskog Ambasadora u ime Rusije. A oni koji me optužuju da pišem samo crno o Rusiji, neka malo pogledaju ove crne slike. Nije ih Rista pravio niti izmislio. Ni mesića ni Tuđmana ni Rusko poštovanje dotičnih. To je bre samo pragmatična politika koju dnevni maštari ne mogu da svare osim da je malo pre farbaju srpskom krivicom. Fala vam na pažnji, ki braći.

 11. Ekselencija Nestorenkoi /plivaju'i detalj II says:

  @Rista To je bre samo pragmatična politika koju dnevni maštari ne mogu da svare osim da je malo pre farbaju srpskom krivicom. Kakve veye ima nezadovoljstvo ovakvim potezom ambasadora RF "sa "autošovinizmom -srpskom krivicom i maštanjima o komšinici ".? Takve stvari se svakako mogu razumeti ali ne i opravdati. Da li ima još nekog sličnog a da je na ovakav način pohvaljen od Rusa? Zašto ne pohvale Porošenka za sličan pokušaj rešavanja "Ruskog pitanja" u Donbasu odnosnoi u Ukrajini ? Nemojte samo još da kažete da mu "to nije odobreno "? Ako nije - zašto nije ? Tuđmana i Porošenka krase iste ideje i praksa ali u slučaju Porošenka - neuspele .U slučaju Tuđmana su uspele. Rezultat?Obe ekselencije i Montgomeri i Nestorenko brčkaju se na plaži u Cavtatu. Nemojte molim Vas. Apsolutno nema opravdanja ovakva podvala čitavom jednom narodu.

  • Rista says:

   Ovako i lepo sa dužnim društvenim poštovanjem,ali ne i distancom, da vas upitam - Gde ste vi videli da sam ja napisao RUSKI narod? Zbog nepažljivog čitanja takvih kao što ste vi, površnog shvatanja i slično, PAŽLJIVO izbegavam evo već godinu dana da ni slučajno ne spomenem RUSKI NAROD. Isključivo pišem o ruskim rukovodiocima pa čak ni kad pišem o Americi ne kažem Američki narod, nego američki političari i nema nikakvog opravdanja ni za vas ni za druge koji na to žmure i beže od vrlo nezgodne istine koju iznosim na svoj pomalo nezgodan način, ponekad neprimeren, ponekad neočekivan ali ipak istinit, podmećući mi da "podvaljujem" Ruskom narodu. Budite malo pažljiviji i budite fer kada čitate moje komentare, ako ih već čitate. I ako kažem Rusi, mislim na rukovodioce a nikako na Ruski narod. Ruski narod je isto kao i Srpski narod potpuno otsečen od neke čudne politike ruskog i srpskog rukovodstva a ta politika je plagijat politike zapadnih naroda koja kao takva, nakalemljena na Srbe i Ruse, uopšte nije odgovarajuća niti korisna. Pisao sam o šteti koju ruski političari i oligarsi prave ruskom narodu ali ipak vi se neprekidno vraćate sa optužbama da sam ja napisao, na primer, da se Ruski narod klanja nacistima a ne Rusko rukovodstvo, da Ruski narod pravi sam sebi štete a ne Rusko rukovodstvo. Pa nisam to napisao nigde i neću nikada optužiti Ruski narod koji je paćenički narod kao i mi Srbi. Ulažem mnogo truda već godinama da makar malo doprinesem osvetljavanju situacije na Svetu danas i tako ću nastaviti dok sam živ. Nema pardona ni prema kome, jer to samo budi uzaludne nade Srba. Srbi najzad treba da saznaju kakva je situacija oko njih a ne da blenu u Nebo i čekaju pomoć koja neće nikad stići. Sami moraju da se trgnu i osveste a onda je već malo lakše. I verovatno bolje za budućnost Srba. Pa i Rusa, mada ovo ne dopire do Rusa.

   • Karital says:

    Skupo su Rusi platili vaše mitomanske gluposti.Izgubili su državu,cara i oko dvadesetak miliona ljudi.Vjerojatno bi trebali plesati kako vi svirate?Malo morgen!

    • Rista says:

     Sad si me razočarao dibidus! Rusi izginuli zbog Srba? Eto, svrstavam te u najvećeg i zaista najneočekivanijeg lemuzina šovinistu. Uskoro ćeš da vičeš "Ubi Srbina! 20 miliona Rusa poginulo zbog Srba!" Mislim da je ruski ambasador učio istoriju od istog učitelja od koga i ti. Aj bre vrati se u zabavište i ovog puta gledaj da ipak odeš u osnovnu školu posle zabavišta. Tamo se počinje sa učenjem istorije. Jes čuo nekad od mame i tate šta je to istorija? Ali aj da ti objasnim neke osnove. Taj tvoj stav Srbi ponekad prosipaju po kafanama kada se dive Rusiji i fale se kako je Rusija izgubila državu od ljubavi prema Srbima i zato zaslužuju našu neograničenu ljubav...Samo to uopšte nije tačno. Ruski Car nije poslao ni jednog vojnika u pomoć Srbiji jer je imao rat na sve strane ali mi mu rado pripisujemo zaslugu za spasavalje Srba iz Albanije. A nije ih spaso Ruski car, nego pre svega Italijani sa svojim čamcima a bio i jedan Francsuki čamac. Dakle, to o gubitku Ruske države zbog Srba je kafanska priča nas Srba kad se raznežimo. Rusi i Srbi su pravoslavani slovenski narodi, polubratski narodi, imali smo kroz istoriju gotovo iste neprijatelje alu su ih Rusi uvek pobeđivali što je nama uvek olakšalo da i mi naše pobedimo. Rusija nikada nije sa vojskom pomogla direktno Srbiju, a nije ni trebala. Nismo mi uštrojeni. Nama uvek bilo dovoljno kada Rusija prevlada, da počistimo gamad i iz naše države. To i danas čekamo i bez Ruske pobede nad Zapadom, Srbija ne može da se oslobodi. Eto, počni od ovih elementarnih istina pa ćeš, kada i ako stigneš do prvog razreda osnovne škole, biti najpametniji đak u prvom razredu.

     • Karital says:

      Ne razumem turski!Spasila vas najmanja članica Antante, dok vas Francuzi i Talijani ne prebaciše na Krf.Risto, ne budi dubeduz, Rusi popušili sve, državu, cara, ljude, resurse zbog vašeg Dragutina, Gavrila,Ilije i ostalih mitomanskih glupaka.Ti ideš toliko daleko u iznošenju svojih stavova, gdje se gubi granica između istine i laži.Možda toga nisi svestan?

      • Milan says:

       Mislim da i tvoji učitelji, nastavnici, profesori istorije zaslužuju čistu jedinicu. Dolazaj rata u vazduhu se osećao ranije, naročito u velikim evropskim gradovima. A atentat koji se desio 28 juna 1914 samo je bio povod da on konačno krene. Antanta vojno politički savez Rusije, V. Britanije i Francuske pravljena je u periodu 1904-1907 kao protivteg Trojnom savezu Nemačke, Austrougarske i Italije. Zato istoričari opravdano navode da sarajevski atentat je samo povod za izbijanje rata, a pravi razlozi formirali su se u Evropi značajno ranije, i naravno u prestonicama velikih evropskih sila, a ne u Sarajevu.

 12. Gagi says:

  Ko bi vise ovu politiku razumeo, posto kazu da je politika k...a ocigledno je velika greska da joj se pristupi iskrenim emocijama. A emocije prste na sve strane, svako voli nekog svoga i navija za njega bez obzira na evidentne rezultate. Pogledajmo iskreno nase nacionalne rezultate, dokle smo stigli i sta smo postigli. U pravu je Jovan u prvom delu teksta, za sve smo krivi sami. Nema tu abolicije ni za jednog politicara koji se "gurao" da on vodi narod, za svaku njegovu nesmotrenost lete ljudske glave i vezuju se crne marame. Od 1914 do danasnjeg dana Srbi non-stop ginu i Srbija se prazni, za kog to vozda i politicara moze da se kaze da je bio istorijski uspesan. Nema takvog, ali ima pozitivnog navijanja za licnu politicku simpatiju iz nekog iracionalnog razloga. Doduse, ima i racionalnog razloga, obicno su ovi navijaci u doba "svog" vozda zgrabili neku kosku i drustvenu poziciju koja donosi egzistencijalnu nagradu. To se vise ne zaboravlja, sta je to drugacije ovih dana sa ovom decom koja su se nagurala u Skupstinu. Nasa stvarnost mi izgleda kao da radimo i zivimo za neku privatnu kompaniju a ne za nasu drzavu i narodno opste dobro. U ovoj "nasoj" kompaniji director rasipa dohodak i nagradjuje koga hoce, po svom nalogu i cefu bez obzira na stvarni doprinos zajednici. To je praksa svih "nasih" vozdova jer moraju da imaju svoje "pouzdane" saradnike i tapsace. Onda posle nekog vremena dodje novi "vozd" i preuzme ovu "nasu" kompaniju, tako u nedogled. Za svo to vreme, narod gubi najrodjenije i krvavo stecenu imovinu jer je normalno i ljudski da "vozd" takodje moze da pogresi. Drugacija je prica bila dok je narod posedovao SVOJE sume, livade i njive, to je bila NJIHOVA kompanija kojom su rukovodili i za koju su brinuli, nije im bila potrebna tudja milostinja i iz tog razloga su cuvali i ginuli za svoju drzavu. U takvoj nerazvijenoj zajednici su imali po desetoro dece koje su othranjivali i stvarali ljudima. Onda im neko na prevaru pobi tu decu i razrusi ta domacinstva, da bi stvorio svoju kompaniju gde ce nanovo da ugnjetava ovaj istorijski napacen narod i da ga nagradjuje po "zasluzi" koliko voli "vozda". Hocemo li mi ikada izaci iz ove masovne hipnoze.

 13. Rista says:

  A Miloševiću se ne smeju klanjati? Ni Rusi ni Kinezi? Ah, da! Zapad je naredio Rusima da je Milošević nacista, izdajnik i ubica. Rusi su narod koji ima rukovodioce koji poštuju naređenja. Svi i lepo redom. Odgore do dupeta. ŽiveLA Vučić! Vuče ih dupetom zanos jer zna kakva su oni sramota od ljudi. Klanjaju se Gorbačovu, Porošenku, Tuđmanu, Erdoganu...još malo samo i Ruski rukovodioci će osuditi Ruse da su provocirali Napoleona i Hitlera i otiće da klenu pred Nemcima usred Berlina i pred Francuzima ispred Trijumfalne Kapije. Samo sačekajte. Kad je jedna zemlja na rubu propasti zbog američkog bombardovanja pokelkne i dobije Đinđića, Koštunice, Tadiće, Vučiće i Dačiće filovane ѕMilićkama i Sonjama u crnom filu, onda se ona počinje klanjati Hitleru, Tuđmanu, Srebrenici i nacistima koje su pobili da se oslobode i posipaju se pepelom nebili malo usporili propast svoje države i malo duže ostali na vlasti. To je prvi počeo Tadić a nastavio Vučić da bi Putin usvojio pragmatične poteze Srpskih kvislinga i počeo se klanjati nacistima Fincima i Poljacima i tako to a nastavio sa Tuđmanom i Mesićem. Si je nakon najave sankcija Kini, oma i nenajavljeno iznenada otrčo na Floridu i klekao pred Trampa. I opet je dobio sankcije samo ga još nisu počeli tući. Putin i Si odjednom postali pragmatični crvi koji se uvijaju, savijaju i podmeću. Ruski rukovodioci su danas postali ljigavci i gori su od srpskih kvisling rukovodilaca. Slika politike ruskih rukovodilaca su njihovi ambasadori kojima je naređeno da javno pretstavljaju ruskog precednika i njegovu najnoviju doktrinu jer Ameri ne daju Putinu da nastupa na Zapadu. Samo ga svake pestupne godine puste da dođe u UN nacije i da po klozetima juri Trampa kao nekad Tuđman Klintona. Nekad smo se kleli u Putina a on se pretvorio u novog Gorbačova i starog Jeljcina. Umesto da ukinu Južni tok, oni ga poklone Erdoganu. I mamu svoju bi prodali za dolare a Južni tok je između ostalog, trenutno zatvoren. Naredila Amerika. Poklone Erdoganu i S-400 a pošto nije dovoljno, pokloniće mu i Suhoje zajedno sa vabrikama za proizvodnju. A Erdogan im ubijo ambasadora, zaustavio ih u Siriji, ruši im avijone i tako to. Pričamo o rasprodaji Srbije pod izdajnikom Vučićem, koga ustvari niko ništa i ne pita. To je američka prisilna lutka. A šta je onda Putin? I šta je i ko je Si? Kinez pragmatičar. Radi skrušeno i poslušno za Ameriku a oni mu sjebali zgradu ambasade u Beogradu i ubili mu ambasadora ko stoku. Dva političara koji zamlaćuju ovaj svet, željan pravde i slobode. Ameri im uzeli Tajvan a oni se bore za povratak Tajvana radeći poslušno za Ameriku? Prodali bi i mamu svoju a ne tamo neki Tajvan i Aljasku. Aljaska je danas već naveliko Američka država, a Tajvan još nije. Ali oće uskoro kao i Kosovo. Pa niko se ne bori za Tajvan i Kosovo i samo još malo, postaće Američke države. A onda Ukrajina, pa Gruzija pa onda...Pa i ne treba da se ujedine u savez sa Rusijom. Dobili bi duplo golo. Srbija je jedina koja je ratovala protiv Amerike i tek posle strahovitog vojnog napada, postala poslušna. A Rusi i Kinezi sedeli u počasnim ložama i posmatrali holivud film i na kraju, poučeni Srpskim iskustvom i shvatajući šta može da im se dogodi ako ne slušaju, nisu ni pokušali da ratuju nego su pragmatično i oma klekli na kolena junačka. Jel još uvek ima neki Srbin da veruje u pomoć sa Istoka? Sunce više ne izlazi na Istoku. Kinezima, Rusima i Srbima sunce sve manje sija. To što se misli da Kinezima trenutno sunce blješti, sačekajte malo da Zapad ukloni Sunce iz Rusije a onda dolazi na red Kina. Za divno čudo, to je opšte poznata i javna tajna ali Putin i Si to nekako nevide. Vučić "ne vidi" i pravi se blesav da ne bi dobio ponovo fantomske batine, a zašto Putin i Si nevide? Boje li se i oni fantomskih batina? Umesto da se ujedine u savez i uvedu sankcije Americi bez milosti, da oslobode Srbiju kao znak novog, multipolarnog svetskog poretka, oni polako postaju zapadne sluge i marionete. Zahvaljujući nemilosrdnom bombardovanju Srbije, Amerika nema potrebe da vojno napadne Rusiju i Kinu i neće ni napasti. Nema potrebe, brate mili. Eto gospon Putine i Gospon Si, moji nekadašnji idoli. Ovo je moja kompletna rekacija na Putinovo guženje nacističkom malom Hitleru u Zagrebu, zavijeno u zahvalnost i Kini za svu pomoć koju smo dobili kada nam je trebalo 99. Hvala Rusima što su nam nako silno pomogli pa Miloševića nisu u Hagu ubili oma, nego ga mučili natenane do smrti. A kada i ako se ikada otreznite, oma da uzmete sve Miloševićeve govore i pre Haga i u Hagu i dobro ih proučite. To što još uvek žmurite na njegove reči, neće vam pomoći.

  • Slobodanka says:

   Risto bezveze se ljutiš i na Kinu i na Rusiju. Kako da Ruski, Kineski ili neki drugi strani ambasador položi cveće na grob Miloševiću kad mi njegov grob nikom ne prikazujemo? Da li njihove ekselencije (=preuzvišeni) ambasadori treba da provale kao kriminalci u privatnu kuću u Požarevcu, sve sa buketom? Možda treba da pormenimo ugao posmatranja. 1. U presudi Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju protiv Ivana Čermaka Mladena Markača, Tuđman se pominje kao jedan od saizvršilaca u "udruženom zločinačkom poduhvatu". Ali Tudjman je umro još 1999 godine pa njega lično nije pogadila ova presuda. Bez obzira na to Hrvatska mu je podigla spomenik kao svom uvaženom predsedniku. S druge strane naš Slobodan Milošević, nikad nije osudjen. Umro je pre eventualnog izricanja presude. ZAŠTO SRBIJA NIJE PODIGLA SPOMENIK MILOŠEVIĆU, A HRVATSKA JESTE SVOM TUDJMANU? Protiv Srbije je vodjen intenzivan psihološko-propagandni rat i u toj disciplini su nas u startu porazili. Sada smo mi svesni da su nam to podlo uradili, ali ne usudjujemo se da podignemo taj spomenik. Još jedan i važniji razlog poraženi narodi ne podižu spomenike svom ratnom predsedniku, tako nešto redje se dogadja. I možda najvažniji razlog nama se desila 05-oktobarska revolucija u organizaciji Zapada. Ali da budemo iskreni tog 05 oktobra porazili su nas naši sopstveni izrodi. Ta mračna revolucija drži Srbiju u neslobodi do dana današnjeg, već pune dve decenije. Moramo najpre da se oslobodimo svih tih naših unutrašnjih porobljivača. Lele, a te gamadi se baš nakotilo, a ni to nije slučajno nego je poželjno za osvajača. Zatim da podignemo spomenik Miloševiću i to sa punim samopoštovanjem naroda, a i sa poštovanjem njega lično. Tek tada i na osnovu toga odmah ćemo biti sposobni da oslobodimo naše KIM, a i da kažemo EU: Veštice, pa-pa.

   • Gagi says:

    Risto, smani svoj emotivni dozivljaj. Imas dobru misao, medjutim, Milosevic nije bio clan nase Srpske zajednice. On je bio katolicki internacionalista koji je radio za katolicku svetsku dominaciju koja se u medjuvremenu pretvorila u tesku pevaru, samoupravljanje je bila istorijaska prevara da narod sam moze da kreira svoju sudbinu. Usput, svi ti "dobronamerni" kreatori nase sudbine su koristili tudji rad i zalaganje. Gledas svaki dan isto, sta su svojim znanjem i intelektom stvorili danasnji aktuelni politicari. To su BRE covece najobicniji lopovi Srpskog zrtvovanja i istorijske muke. Ukrali su nam zivot i drzavu nasiljem, streljali su domacine na svom kucnom pragu. SRBIN nije to mogao da uradi, to su radili oni najgori iz naseg roda, oni su videli priliku da zive besplatno i da njihove zene budu " srecne" sa svojim kvalitetnim zivotnimm izborom. Ciju decu radjate.

    • Rista says:

     Pa da! U pravu si. Donekle! Tako i Car Lazar prošao. Radio za Turke, a oni ga na kraju napali i ocekli mu glavu na Kosovu. Mi Srbi uvek imamo takve vladare. Tako i Milošević radio za Amerikance, pa ga oni na kraju napali kao svog saveznika i ocekli mu glavu na Hagu. U pravu si, samo nemam pojma gde si studirao to svoje pravo. U Vatikanu? Nije čudo pored današnjih zapadno orijentuisanih medija u Srbiji i psihološkog udara po Srbima, brisanja njihovog sećanja i istorije da si čak i ti postao autošovinista. Srbi su krivi što su oh nacisti hrvati najzad isterali sa svojih vekovnih teritorija. Srbi su ustaše, jel tako? A hrvati i Amerikanci su ruski prikatelji, jel tako? Aj be ne lupajte baš toliko. Da nisi ti lupo u šerpe tamo nekog oktobra? Ne bi me iznenadilo.

     • Gagi says:

      E moj Risto, sve si zivo na kraju vesto pobrkao. Za nasu nesrecu nisu krivi oni koji NISU IMALI VLAST, vec oni koji su odlucivali da li da se narod brani ili NE. Tenkovi u Krajini i Bosni nisu imali goriva, za to vreme, neki su "svojim cisternama" narodu prodavali gorivo da bi mogao da se brani. KO je doneo odluku da se onoliko oruzja i tehnike u kasarnama oko i u Kninu "ostavi" ustasama, sto ga nisu unistili i zapalili. Ko je tu bio Vuk Brankovic a ko Car Lazar recice istorija vrlo precizno. Ko je to non-stop zajebavao nase borce u Vukovaru i okolnim mestima da napustaju vec osvojene polozaje, mnogi su tada izgubili glave. KO je bre covece sve TO naredjivao i vodio TAKVU politiku, postoji li NEKO ime. Nije ovde moguce taksativno izneti sve nase propuste i greske, ja sam autosovinista sto upozoravam na sve te propuste i katastrofu koju je doziveo nas narod. Ima li uopste NEKOG krivca za tu nasu nacionalnu katastrofu, naravno da NEMA. Mene neces prevariti i podmetnuti mi, objasni ovom narodu koji ovo cita, KO su bili ovi serpolupaci. Kakve su biografije ovih iz DOS-a, da nisu prethodno radili u svim drzavnim upravama i ustanovama, sto se ljutis na njih, to su covece VASI kadrovi.

    • Rista says:

     Lemuzina, znaš šta ti je ta tačna jednostavnost koju si izrekao? Jeste, danas je ideološko, ekonomski i politički punovažeća, pragmatična i nedodirljiva. To ti ono - Mi vas tucamo, ali preko menadžera i ambasadora KOJI SAMO RADE SVOJ POSAO! Ovo sam sad ja upotrebio velika slova, mada to retko radim namerno. A to znači, do onog ko izdaje naređenja ne možemo doći i NE MOŽEMO ga kriviti. Jeste, oni gore su nedodirljivi, oni NISU krivi za to što radi ambasador a ovi dole jadni ambasadori "samo rade svoj posao". Znaš koliko je Amerikancima trebalo da to postignu? Pa gotovo ceo jedan vek. Danas ti nemaš šanse ni ko lanjski sneg da stigneš do onog "pravog" i da ga ucmekaš jer između pravih i nas su nebrojeni ambasadori, menadžeri i službenici. Oni SAMO RADE svoj posao i nisu nikada krivi. Znam ja to i tačno je da on samo radi svoj posao, ali sam otišao tamo gore do onoga ko je naredio taj posao. Počistio sam tog nevažnog koji nam ubo oko a iza njega se pojavio - onaj glavni! Onaj koji je to naredio. A to je oma izazvalo paničnu reakciju...ma ko lančana reakcija, znaš ono kod radioaktivnih raspada koji dovedu do eksplozije. Ali za utehu, isto tako i američki ambasador, Greneli i ostali rade svoj posao u ime Trampa. Nisu oni ništa pragmatičniji od Ruskog ambasadora. A mi onda oma volemo Trampa i Putina jer oni nisu tako nervirajući kao njihovi ambasadori. Eto, to ti je pravo značenje te fantazamagamamorgarične fraze "Nisu oni krivi. Oni samo rade SVOJ posao!" I onda, ako oćeš da istučeš onog ko ti kriv, njega nigde nema, a onaj ispred tebe "samo radi svoj posao" i njega nemaš zašto da kriviš. U suštini, oni su produžena ruka skrivene hidre koju sve nejasnije vidimo od tih ruku. Tako su Tramp i Putin čisti u našim očima i mi navijamo za njih, a oni nam šalju Grenele i ambasadore koji "samo rade svoj posao" I onda mi navijamo i glasamo za Putina i Trampa i tako sami sebi kopamo grobnicu. Kao što vidiš, kod mene ne važi ta dosteka "Oni samo rade svoj posao!"

 14. Ekselencija Nestorenko -plivajući detalj says:

  @Risto "Rezultat ? Obe ekselencije i Montgomeri i Nestorenko brčkaju se na plaži u Cavtatu. Nemojte molim Vas. Apsolutno nema opravdanja ovakva podvala čitavom jednom narodu." Poštovani @ Risto Vi niste razumeli ili to nećete da razumete da je ovde reč o podvali - ne ruskom narodu i drugima iz RF koga Ekselencija Nestorenko predstavlja u RH nego o podvali prognananim Srbima na način kako je to pokušao ali nije uspeo Potrošenko u Ukrajini sa Rusima ali jeste prema Nestorenku i zvaničnoj RF znameniti balkanski "antifašista i partizan " F Tuđman sa Srbima u RH.Ako je on bio sntifašista a pri tom pre odlaska u sastav jedinica NOV i POJ radio kao službenik u Ministarstvu domobranstva NDH pa sre po raskidu sa JNA" vratio " svom prvobitnom antisrpskom opredeljenju u čemu je onda njegov anti nacifašizam ako se zna da su ti Srbi u RH največum delom bili apsolutni anti -nacifašisti. To je uvreda za postradali Srpski narod u celini od iste ponovo sa Tuđmanom oživele ideologije posebno za te Srbe iz R. Hrvatske- Ruski narod u celoj ovoj priči je samo tim i takvim ambasadorom RF u RH predstavljani subjekt.Njemu ništa nije podvaljeno. Podvala je usmerena sa narativom "partizanska prošlost Franje Tuđmana" samo i jedino ka Srbima koji su u sastavu NOV i POJ.NOVJ direktno i ozbiljno uvećali teritoriju sadašnje Hrvatske ( tada Juoslaviju ), Naprotiv oružane snage tadašnje NDH ( bez obzira i na "preletanja "najvećim delom domobrana u partizanske jedinice i NOVJ ) su završile kao poražene pa i pobijenre u Blajburgu.Neka onda Nestorenko ode i u Blajburg kada već ovako flagrantno vređa potomke onih koji su u sastavu NOVJ umalo izbili i dalje u Austriju u kojoj su je čekali antifašisti uglavnom Slovenci a sa opasnošču da se svi ti partizani ( preko 850 000 boraca sa Italijanskim i Francuskim antifašistima povežu u Francuskoj i izbiju na Lamannnš. Takav scenario koji bi naravno SSSR tada bio veoma atraktivan su zaustavili zapadni saveznici sa čuvenom tršćanskom krizom. To bi neko ko dolazi iz ex SSSR morao da zna.Ovim se ni na jedan način ne umanjuje značaj i zahvalnost ovog naroda zbog ruskog veta povodom perfidne igre žigosanja Srba za genocid u funkciji njihovih (britanskih) geopolitičkih interesa.Da nije bilo RF bili bi označeni kao genocidni nacisti na bazi rezolucije spremljene za Savet bezbednosti UN.Ali to nema sa istorijom drugog svetskog rata i ovakvim podvalama Srbima o vodečem hrvatskom anti -nacifašisti . RH jednostavno nije nasatala na tekovinama antifašističke borbe - posebno ne zbog Srba u njoj( tačnije potomaka tih Srba- sada,prognaih van nje ) v

 15. Rista says:

  Ekselencija Nestorenko -plivajući detalj / Časna reč, dva puta sam čitao i dva puta mi se zavrtelo u mozgu. Pokušao sam i treći put ali mislim ako dozvolite, da zamolimo Slobodanku da mi objasni o čemu se radi u vašem odgovoru? Ja sam ipak pomalo i star a Slobodankine komentare pratim godinama i kada nešto napiše, razumem čak i ono između reči, ali svama mi nikako nije uspelo. Ne zameram vam ništa niti se protivim ali jednistavno mi nije pošlo od mozga da shvatim o čemu pišete ovde u zadnjem odgovoru, mada sam se trudio.

  • persida says:

   Risto, ne uzbudjuj se, Slobodanka i njeni sendvicari idu na to da te umore i dekoncentrisu. Cim se pojavi neko ko misli svojom glavom, oni ga napadaju, to gledam u komentarima vec godinama. Tvoji su komentari trenutno najbolji: iskreni, spontani, ne-ideoloski, razmisljas umesto da navijas. To se ne prasta.

  • Slobodanka says:

   Risto pronadjite na internetu "DAVID U JAMAMA GOLIJATA" Genocid nad Srbima i Jevrejima od 1941. do 1945. godine za vreme NDH. Kazivanje Branka Cetine, jedinog preživelog iz jedne od jama u Jadovnu. Iz ove istorijske sveske jasno je da su Brozovi komunisti skrivali zločine ustaša. Simon VIzental, poznati lovac na naciste: "Jugoslavija je skrivala zločine ustaša, i zato ja nikad neću doći u Jugoslaviju, vi Srbi ste isuviše naivni, i nikad se nećete dozvati pameti." ... "Po završetku Drugog svetskog rata bilo je na teritoriji tadašnje NDH obeležno 1.227 jama. Nova vlast je po nalogu i dogovoru Josipa Broza sa Ivanom Gošnjakom, Edvardom Kardeljem, Bakarićem i Stevom Krajačićem zabetonirala 350 jama. Taj mučni posao obavljali su uglavnom Srbi od 1956 do 1962. godine, i to na taj način što su dobijali pozive od vojnih odseka na teritoriji gde su se nalazile jame, pod vidom vojne vežbe. Jame su zabetonirane o trošku budžeta JNA." Moguće je da Nestorenko ovo ne zna, ili kad Srbi nisu isterali tu istinu na videlo, a tek kako on to da sprovede=uradi.

  • Slobodanka says:

   Iz iste istorijske sveske: Posle rata sticajem okolnosti, radio sam u Političkoj upravi u Nemanjinoj ulici u Beogradu. Sa mnom je radio u istom odeljenju i Franjo Tuđman. Imao sam zadatak da ga pratim, i utvrdio sam da sarađuje sa ustaškom emigracijom. Bilo je to u vreme maspoka u Hrvatskoj, krajem šezdesetih godina. O buđenju ustaštva u Hrvatskoj u to vreme mnogo je u "Borbi" pisao Miloš Žanko, visoki partijski funkcioner i član Predsedništva SFRJ. Tragajući više od dve decenije za zločinima u jamama Jadovna, nisam ni slutio sa kakvim ću se zločinima i svedocima zločina sresti O saradnji Franje Tuđmana sa ustašama obavestio sam u više navrata Daneta Ćujića, general-pukovnika i narodnog heroja Jugoslavije. Pozvao me je na razgovor i rekao: "Ti mrziš Hrvate". > Eto Vam objašnjenja, da li su Srbi bili naivni ili su bili samo koristoljubivi kao Titini generali.

 16. Rista says:

  Ambasador jedne države striktno zastupa politiku te države. On je vrhunski obavešten šta sme a šta nesme i svaki ambasador zastupa pre svega pravac precednika države, jer ga precednik postavlja na to mesto i smenjuje ako nije dobro odradio posao. Smena ambasadora je težak ljudski poraz za ambasadora i zato on zna u detalje šta sme a šta ne sme. Dakle, pokonjenje tuđmanu je uz Putinov blagoslov i nemo se zanosite ko mala deca. Ovakav jedan potez Ambasador Rusije sigurno nije uradio bez savetovanja sa "vrhom". Možda sa Lavrovim ako ne sa Putinom. A da li je to "maslo" dobro ili loše za Srbiju, pa eto, ja ne znam koga sam dočekao u Sremu, ko su bile hiljade i hiljade ljudi u prikolicama sa zavežljajima u krilu i izgubljenih, uplašenih pogleda, izgubljene nade... Zato ne lupajte gluposti. To je Putinova politika i džaba se posipate pepelom. Ambasador je direktni pretstavnik svoga precednika. Pozdravlja vas Rista sa željama da se dozovete pameti. Nije Putin nama neprijatelj, ali nije ni hrvatima ni azerbejdžancima ni turcima ni nemcima ni amerikanciMA...A KOME MANJE NIJE NEpRIJATELJ...PA NE ZNAM. BAŠ ME I TO BRIGA. PRIJATELJ MOGA NEPRIJATELJA JE MOJ NEPRIJATELJ. A TO SVE SRPSKI NEPRIJATELJI. ITE MALO ŠETAJTE. MANITE SE POLITIKE I PROSTITUCIJE. KADA NISTE U STANJU DA SHVATITE ŠTA JE PROSTITUTKA, NE TRAŽITE SASTANAK.(oPET MI NEKO PRITISNUO DUGME ZA VELIKA SLOVA, bEM TI blesavi kompjuter koji me pravi blesavim kad god mu se ćefne)

 17. Rista says:

  Eto vi, moji sapatnici. Nisam teo oma da vas tresnem u glavu, ali čitajući komentare shvatio sam da imate tvrdu glavu i da niko ne shvata šta ambasador radi pa sam vam sad udario macolu. Znate ono, čvgra pa ono još jače od čvrge i tako to. Znam ja da većina vas neće imati problema sa glavoboljom ali to pokonjenje Tuđmanu je Putinovo poklonjenje, jer ambasador u nekoj državi zastupa isključivo svog precednika a ne svoj narod. Poklonio se on i Mesiću pa smo preživeli, jel tako Srbi moji? A jeste, nije da nije, Putin je bio moj idol jedno kratko vreme.

  • Slobodanka says:

   Hrvatska ima odnose i sa Ukrajinom i sa Rusijom koji se medjusobno kose. Hrvatska je 2016 nameravala da Ukrajini pomogne u ostvarivanju reintegracije Donjecka i Luganska, poput operacije Oluja. Takodje Kolinda Kitarević je početkom 2017 godine izjavila da Rusija ugrožava Bosnu i Hercegovinu na putu njenih integracija u EU i NATO. U novembru 2018 Plenkovič je opet sa Porošenkom razgovarao o teritorijalnoj celovitosti Ukrajine. Ruski izvoz u Hrvatsku sada je oko 1 milion dolara, a 2008 je bio više nego duplo veći. Ambasador Rusije u Hrvatskoj očigledno imaće posla po pitanju povećanja ruskog izvoza, a i po pitanju Ukrajine-Donbasa, itd. Mislim da je ovo čist pragmatizam da bi Rusija stvorila nešto povoljnije pozicije u svom interesu.

   • persida says:

    Ako je tako, onda je ovo strasno, Rusija se dodvorava ustasama kako bi ih omeksala u nekakvom buducem ekonomskom ugovoru. Ponasanje primereno znacaju Zimbabvea ili Ingusetije, ali sramotno na primeru Rusije.

    • Slobodanka says:

     Hrvatska je suviše mali cilj za Rusiju u ekonomskom smislu. Ciljevi su veći od "ekonomskog ugovora". Cilj je da bude prisutna na celom Balkanu, i na celom prostoru bivše Jugoslavije. Pogledaj Ukrajinu. Šta nju koliko toliko usporava od njene ludačke mržnje prema Rusiji? Ipak potreba da ekonomski saradjuje i sa Rusijom. Kad su zapuštene sve ekonomske veze, a mržnja već postoji, onda sledi smo rat.

    • Slobodanka says:

     Ustaše imaš i u Beogradu, pa zbog toga Rusija nije spakovala kofere iz Srbije. Srbija u svemu sledi Hrvatsku, čak se pridružila sankcijama EU protiv Lukašenka-Belorusije. Lukašenko nam obezbedi nekoliko aviona, a Beograd mu se tako zahvali. Kakva je razlika izmedju ove dve jugo-republike? Skoro da je nema, s tim da je Srbija postala podlija od Hrvatske. Glumi prijateljsku zemlju, a ovamo zabija nož u ledja. Gledajući to logično je da i Hrvatska dobije neki poklon.

  • persida says:

   Risto, malo je onih kojima je Putin bio kratkotrajno oboljenje, kod vecine Srba on je presao u hronicni fanatitis. Slobodanka je najizrazitiji primer. Ali, covek moze da se leci samo ako prizna da je bolestan.

 18. RASPUCHIN says:

  Da bi se , kvalitetno , mogla komentarisati ova tema , potrebno je dobro poznavati mentalitet 'rvata. U stvari , mnogo buke oko jedne poruke i to upravo "našem" rukovodstvu.

 19. pravda says:

  Srbija nije smela priznati USTASKU drzavu u njenim sadasnjim granicama. Da se ja pitam,milion godina da zivim ,hrvatakU nebi priznao .I ustase znaju ,ali nece da priznaju,nisu SRBI nastali od ustasa,vec su pokrsteni srbi postali ustase.Samo toliko da se zna ko je od koga nastao.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *