СРБИЈУ ОД НАЦИЗМА НИСУ ОСЛОБОДИЛИ ПАРТИЗАНИ,него Црвена армија и четници

SRBIJU OD NACIZMA NISU OSLOBODILI PARTIZANI,nego Crvena armija i četnici

27 maja 2016

Foto: wikipedia.org - Četnici čekaju Crvenu armiju u Kruševcu 1944.Foto: wikipedia.org – Četnici čekaju Crvenu armiju u Kruševcu 1944.

Tito je doveden na ovaj prostor da u narod usadi komunizam, razruši veru u Boga i ispuni zadatke koje su mu zadali moćnici, sva upustva dobijao je od njih.

Sa svoja dva najbliža saradnika, Slovencem Edvardom Kardeljom i Hrvatom Vladimirom Bakarićem usmeravao Jugoslaviju prema raspadu – kada to budu dopustile međunarodne okolnosti. Ova ideja je pretočena u Ustav SFRJ iz 1974. godine, gde je precizirano da jugoslovenske republike imaju pravo na samoodređenje do otcepljenja. Taj ustav nije mogao da bude donesen bez njegovog parafa.

Badinterova komisija je početkom devedesetih godina na osnovu tog Ustava utvrdila da jugoslovenske republike imaju pravo na međunarodno priznanje – bez promene avnojevskih granica. Tako je Titova politika rezultirala 90-e godine.

Sve dok je trajao Hladni rat, Jugoslavija je bila zaštićeno i maženo dete američke i zapadne diplomatije. Nisu Tito i Partija bili glavni uzrok heroizma i žrtve, već rodoljublje, želja za slobodom i pravdom. Par­ti­zan­ski po­kret ni­ka­da ne bi bio jak, ni­ti bi po­bie­dio ko­mu­ni­zam u Ju­go­sla­vi­ji, da ni­je bi­lo srp­ske lju­ba­vi pre­ma Ru­si­ji. Početkom jula je Moskva pozvala sve napredne snage u borbu protiv nemačkog ugnjetača, Srbi se se masovno odazvali i bili najbrojniji u partizanima: Srbi 78,12%, muslimani 15,99%, Hrvati 4,63%. i ostalih 1,27%.

Posle je Tito okrenuo leđa Staljinu, prevario ga i uhvatio se SAD i Britanije. Beogradski novinar Pero Simić, poznat kao biograf Josipa Broza Tita, i to najbolji, jer je u domaććim i ruskim arhivima uspeo da sakupi sve bitne podatke o ovom diktatoru, sakupio je i sve Titove depeše poslate u Moskvu i precizno je sabrao: vođa komunista u njima je znatno češće osuđivao Dražu, nego Hitlera i Pavelića zajedno!

Partizani ni 1941. godine ni kasnije nisu napadali Nemce, već četnike, dok su se protiv Nemaca borili u samoodbrani. Ne postoji uopšte ofanzivna operacija komunista u Jugoslaviji do dolaska Crvene armije. U jesen 1944. počeo je brutalni krvavi marš Titovih jedinica na Srbiju, predvođeni srpkim bitangama, nedovršenim studentima, kalfama i šegrtima poput Krcuna i Rankovića, ali i ustašama koje su nedavno promenile uniformu kao što je bio Mate Mesić. Nakon što je u jesen 1944. Crvena armija osvojila Srbiju, Tito dolazi na gotovo, tretira je kao okupiranu neprijateljsku zemlju i pristupa sistematskoj fizičkoj likvidaciji srpske elite (streljanja). Tako je jedna okupacija zamenjena drugom, s tim što je ova odnela neuporedivo više srpskih života. Pobijen je ili iz zemlje isteran veći deo stvarne srpske elite, od čega se država Srbija ni do danas nije oporavila.

U govoru na Banjici novembra meseca Tito je rekao:

„Srbija nema čemu da se nada. Za nju neće biti milosti“, dok je prva izjava „poludivljeg“ Slobodana Penezića Krcuna glasila:

„Premnogo vas je ostalo u životu, ali još imamo vremena da tu grešku ispravimo“.

”Mi se u Srbiji moramo ponašati kao u zemlji koju smo okupirali” (beleži Brozov biograf Dušan Bilandžić njegovu izjavu na sednici Politbiroa KP, 30. oktobra 1944. u Beogradu). Prvih šest mesevi njegovog „oslobođenja“ odnosi više srpskih života nego tri prethodne godine nemačke okupacije. Major Ozne Milan Trešnjić svedočio je da je u kvartu kojim je on komandovao ubijeno 800 civila, a Beograd je imao 16 kvartova. Ali, nije samo u Beogradu bilo streljanja, nema grada gde ih nije bilo. Jovo Kapičić je u medijskim nastupima sam priznao da je učestvovao u zločinima i da je svoju funkciju obavljao bez zakonskih ograničenja. Dok u Srbiji krv teče u potocima, u Zagrebu je relativno vrlo malo likvidacija, pa Ranković traži smenu šefa tamošnje OZNE-e!

Partizani i ustaše u Zapadnoj Bosni 1942-1943.

Partizani i ustaše u Zapadnoj Bosni 1942-1943.

Da li je Valter štitio ustaše iz senke?!

Ustaškog poglavnika Antu Pavelića nije se trudio ni da zadrži u zemlji ni da mu sudi, pa nam ostaje da i danas nagađamo na šta se sve obavezao prilikom svoje ratne posete papi Piju XII  avgusta 1944, a pre nego što su ga ustoličili u Beogradu. Na Kosovu i Metohiji komunisti su doselili iz Albanije više od 300.000 mladih Albanaca, dok su zabranili povratak preko 200 000 Srba. Hrvatskoj državi Tito je prisajedinio srpsku pokrajinu Baranju, zatim Istru, Dalmaciju i gotovo celu jadransku obalu sa ostrvima.

Pre rata nisu postojale BiH, Crna Gora, Makedonija, već je bilo devet banovina, od kojih šest sa srpskom većinom i srpskom upravom. Granicu na Drini uvela je NDH 1941, a ostavili su je komunisti 1945. godine. Samo su u Srbiji stvorene dve autonomije, pokrajina Vojvodina i oblast Kosmet, a u poslednjem trenutku odustalo se od treće – Sandžaka. Broz je sistematski smanjivao broj Srba u Jugoslaviji, formiranjem novih nacija, a sve sa ciljem veštačkog umanjivanja broja Srba. Ovo je novim komunističkim vlastima bilo neophodno kako bi dominaciju Srba, njenu zastupljenost kod glasanja, u državnim i drugim strukturama što više umanjili.

Samozvani maršal nije nikada pomišljao da udari na NDH i osvoji Zagreb (a oslobađanju Jasenovca da i ne govorimo) – bitno je ući u Beograd, i slomiti Dražinu vojsku,Srbiju!

Interesantno je da se Tito sve vreme rata nalazio na teritoriji NDH,u kojoj se nalazila i BiH. Kada je reč o ustašama, komunisti su sa njima bili u dobrim odnosima godinama pre rata. U broju 28. za 1932. godinu, u glasilu Centralnog komiteta KPJ pisalo je doslovce i ovo:

”Komunistička partija pozdravlja ustaški pokret ličkih i dalmatinskih seljaka i stavlja se potpuno na njihovu stranu”.

U ugovoru potpisanog 17. aprila 1941, sedam dana posle osnivanja Pavelićeve NDH, kojeg su u ime ustaša potpisali Mile Budak i Mladen Lorković, a u ime Komunističke partije Hrvatske Andrija Hebrang i Vladimir Bakarić stoji ovo: Komunisti neće preduzimati nikakve akcije protiv NDH.

Krajem marta 1942. godine,Tito je poslao svoja dva zvanična pregovaračka predstavnika, Ivo Lolu Ribara i Petra Velebita, na pregovore o sklapanju sporazuma sa vlastima NDH o ustupanju određene teritorije u okviru NDH partizanima u slučaju da ovi budu proterani iz Crne Gore zbog narodnog revolta („Titova pasja groblja“), a koja je bila pod italijanskim protektoratom. U Rogatici – 5. aprila 1942. godine, Tito, Petar Velebit i član engleske vojne misije pri Brozovom štabu – major Aterton, sastaju sa zvaničnim predstavnicima NDH, gde je napravljen ustaško-partizanski sporazum o konkretnim uslovima pod kojima Brozovi partizani mogu preći preko NDH teritorije do njima dodeljene oblasti koju su kasnije komunisti proglasili za „oslobođenu“ – „Bihaćka Republika“. Partizanima/Brozu/ je ustupljena teritorija u okviru NDH koja je obuhvatala oblast između gradova Karlovca, Livna, Petrinje, a centar joj je bio u gradu Bihaću

Đilas i Velebit u martu 1943. godine u Zagrebu ubeđuju Kašea i Horstenaua:

„Mi se ne borimo protiv vas, Nemaca. Mi se samo branimo. Nemojte nas goniti i nećemo pucati na vas. Naši neprijatelji su četnici. Mi se borimo samo protiv njih.“ („Ein General im Zwielicht“, Band 3, Bohlau Verlag Wien-Koeln-Graz 1988; M. Đilas „Partizanski rat“, Beograd 1979. godine). Dogovor je poštovan, bez obzira na to što ga je Ribentrop osudio i odbio, ali je „fer plej“ održan.

Crvena Armija- Defile Terazije

Srbiju je u Drugom svetskom ratu oslobodila Crvena Armija

Veoma mnogo se govorilo o general – pukovniku JNA Peku Dapčeviću, koji je gotovo sam oslobađao Beograd, a veoma malo o generalu – majoru Crvene Armije, komandantu 4. mehanizovanog tenkovskog korpusa, Vladimiru Ivanoviču Ždanovu koji je, zapravo, i oslobađao jugoslovenski glavni grad od nemačkih trupa. Peko Dapčević uistinu je učestvovao u oslobađanju Beograda. Ali, samo učestvovao .Nije ništa mnogo drugačije bilo i sa ostalim gradovima, uključujući i Niš, scenario je uglavnom bio isti: Rusi ginu, jurišaju i oslobađaju, naši „oslobodioci“ tu služe kao neka vrsta pomoćnih trupa jer šta će prekaljenoj Crvenoj armiji pomoć neobučenih, skrpljenih jedinica čiji pripadnici imaju malo ili nimalo iskustva u borbi?

Nakon što Rusi oslobode grad, nađe se neki komesar da na čelu kolone u isti ujaše na belom konju. Frontalnu borbu nisu vodili, niti su imali dovoljno oružja, naravno, ni vojničke snage, već pripucaju, ubiju mučki iz zasede i pobegnu, a narod po običaju ostave na cedilu, na milost i nemilost okupatora. O tome koliko je famozna partizanska vojska bila slaba, neorganizovana i amaterska dovoljno govori tragična (i nepotreba) epizoda Sremskog fronta,gde je stradalo 7.500 srpskih omladinaca , ali to je već tema za drugu priču.

Tito “oslobodioc” je tek uz pomoć Rusa uspelo da zavlada Srbijom i Beogradom. Pre toga pokušao je sam, bezuspešno, tri puta da uđe u Srbiju: u jesen 1943, u martu/aprilu 1944. i u julu/avgustu 1944.

Malo je poznato da je u Titovom dovođenju Tita na vlast u Beogradu učestvovalo čak 414.000 sovjetskih vojnika. A još manje da je Tito za ovu ključnu ratnu operaciju uspeo da odvoji samo 26.000 boraca iz raznih delova Jugoslavije i tek oko 15.000 pristalica iz svojih jedinica u samoj Srbiji. Navedite makar jedno gradsko naselje koje su partizani oslobodili od Nemaca pre nego što je Staljinova vojska prešla Dunav, 4/5. septembra 1944. godine. Bez Crvene armije je bilo nezamislivo da komunisti zauzmu Srbiju.

Čet­ni­ci su oslo­bo­di­li po­je­di­ne gra­do­ve u Sr­bi­ji pri­je do­la­ska i par­ti­za­na i Cr­ve­ne ar­mi­je. Do­če­ka­li su cr­ve­no­ar­mej­ce pri­ja­telj­ski i brat­ski, ali je ipak bi­la pre­sud­na ide­o­lo­gi­ja. Srbija i srpski đaci su posle Drugog svetskog rata iz istorije učili da su gradove i mesta poput Loznice, Gornjeg Milanovca, Čačka, Lazarevca, Kruševca i mnogih drugih od Nemaca oslobodili partizani, međutim,to nije tačno, sva ta mesta od fašista oslobodili su četnici Dragoljuba Draže Mihailovića!

Treba biti realan i priznati da su nam pobedu donele trube maršala Tolbuhina, a ne Bata Živojinović, Prle, Tihi i četa tifusara kako se to lažno predstavlja u opet aktuelnim „antifašističkim“ bajkama. Mi nismo nikog pobedili, naročito ne fašiste i naciste. Mi smo jedino uspešno pobeđivali same sebe…

cetnicka ofanziva na nemce mole-za-pomoc-avijacije-za-nasl-a-cela-str-unutra

DOKUMENTI KOJI GOVORE U PRILOG ČETNIČKOJ OFANZIVI NA SARAJEVO

Jedna od stranica ratnog dnevnika 369. divizije za 5. oktobar 1943. godine. ”09,40:

3. bataljon 370. grenadirskog puka javlja preko radija: Od 4:00 jak napad pomagan teškim oružjem. Napad se pojačao od 7:00 sati. Severoistok Višegrada četnici uzeli. Molim pomoćnu vojsku iz Rogatice. Molim pomoć iz vazduha… 10:10: Operativno odeljenje za 3. bataljon 370. grenadirskog puka preko radija: Zatražena je pomoć Luftvafe, ali trenutno je vreme loše.”…..

Prema Bundes arhivi u Frajburgu,do kojih je došao publicista i istoričar Miloslav Samardžić, četnici Draže Mihailovića su septembra i oktobra 1943. godine pokrenuli najveću ofanzivu na Nemce u Drugom svetskom ratu i opkolili Sarajevo, u kojem tada nije bilo komunista….i probili nemačko-hrvatsko-muslimanski front na liniji Jabuka – Mesići – Rogatica.To je bila najveća ofanziva protiv Vermahta u Drugom svetskom ratu na Balkanu, do dolaska Crvene armije…

Izvor: The Balkans Chronicles

KOMENTARI54 komentara

 1. deda mraz says:

  Rusi su dali 26 000 000 zivota da bi evropu oslobodili od fasizma i da bi mi usljivog i smrdljivog tita dobili za vodju i 1948 godine, prvo sto je uradio smrad ustaski je bilo da pravoslavce odvoji od Rusa isto kao i danas i fasistima dao jedini slobodni put za bliski istok i naravno sve Srbe medju komunistima pobio i poslao na goli otok koji su bili za Rusiju i taj njegov usljivi sljam jos uvek vlada Srbijom i unistava Srbe i nadam se da ce Putin ovome nasem klempi danas u Moskvi jasno da kaze ko je Srbiju oslobodio i da odjebe i on i ove njegove Nato ustase i da je njihovo vreme proslo.

  • PORTAL iz BUDUCNOSTI says:

   Fenomenalan tekst! Treba stvarno ovo malo vise plasirati u medijima da bi narod video sta se stvarno dogodilo na ovim prostorima...Dugo su moji stari govorili da jna nije nasa vojska vec da su jna napravili englezi...SAMO KRALJEVA VOJSKA JE PRAVA SRPSKA VOJSKA-govorio je deda!!! Nisam mu verovao u doba stare jugoslavije, ali sada nakon svih ovih ratova i raspada zemlje-naravno da mu verujem! I zato od sada tezimo svi zajedno jednoj zelji: Da Srbija bude ponovo Kraljevina, u koju ce dobrovoljno pristupiti Makedonija, Bosna (ili bar pola Bosne) i Baranja! Superdrzava na balkanu; Kraljevina Srbija!!!

   • TANKOSAVA says:

    STA SE PRAVITE KO DA OVO NISTE ZNALI -ZNALI STE ZNALI SVI VI . ZNALI STE ALI VAM ODGOVARALO DA CINKARITE KOMSIJE DOBIJATE STANOVE I DOBRA RADNA MESTA . SETILI STE SE SRPSTVA KAD JE KOMUNIZAM BANKROTIRO I KAD KOZA KOJA CUVA KUPUS UNISTILA KUPUSNJAK,VIKALI STE KRALJ LOPOV ODNO ZLATO A TAD SE KOPALO BUDAKOM A SAD I 78 GODINA UNAZAD VI KOPATE KATAPILARIMA EM NEMA ZLATA EM MILIJARDU U GUBITKU. SIKTER BANDO CRVENA

 2. Dinarska divizija says:

  Govno hazarsko Josif-Walter-Weiss!

 3. deda mraz says:

  Stalno ponavljam Dedinje je leglo Srpskog zla i njega treba prvo da sravnimo sa zemljom,zajedno sa stokom petokolonaskom komunistickom koja tamo zivi.Sve sto ima sljama koji je zadnjih 70 godina radio protiv Srba tamo se naselio i treba im istom merom vratiti i njima i njihovim skotovima koji su se nakotili i sada vladaju Srbijom.

  • Mandrk says:

   Sesta Licka je najvece zlo koje je usetalo u Srbiju,a 99% te jedinice su cinili dosa-posa Srbi iz Hrvatske. Zato,1995 kada je padala Krajina,svi su pohitali u Biograd kod svojih rodjaka,prosavsi Banja Luku,Brcko,Bijeljinu i sva ta mjesta u Republici Srpskoj bez ikakve zelje da pomognu u odbrani. Svi su zurili u Biograd vukuci svoje traktore da ga ponovo preoru. I,ne. Ja nisam iz Beograda,cak ni iz Srbije...samo kazem.

  • mens Sana says:

   Jedini tvoji argumenti su "ušljivi šljam" i tvoja bezgranična mržnja. Evo sad bi opet da rušiš.Za početak, Dedinje. To je tvoje ogledalo.

 4. padre says:

  Ma kako da ne!Nego vi bolje pročekajte još malo da još ona nekolicina pomre, pa se lepo proglasite za pobednike!Četnici u bratsko zagrljaju sa Stalinovom armijom!

  • Moji su dobili 45-e says:

   Mislis na bratski zagrljaj u Blajburgu ? Ustase-cetnici, zajedno ste bezali !

   • PORTAL iz BUDUCNOSTI says:

    Napisao hrvat! nije istina!

 5. Voka says:

  ...zlo zvano titoizam druga poglavnika Tita - faraona...treba za sva vremena iskoreniti u Srbiji...kao i njihovu NATO terorističku organizaciju...za Krst časni i Slobodu zlatnu s verim u Boga !!! Amin

 6. janko says:

  haha moze biti al' nece da moze. zivio drug tito

  • Voka says:

   ...ili si jedan sa dedinja u tuđoj vili a sada u NVO...pa sa N. Kandić(i) i ostalom bagrom evocirate uspomene o tom srpskom satrapu...ili si jedan od onih budala što su nosili štafetu...hahaha...pa sad svakog 25. maja pali TV da gleda "slet"...hahaha...živio drug mrtvac !...koja si ti budala(?)

  • PORTAL iz BUDUCNOSTI says:

   Svi koji vole TITA mogu da idu u drzave koje je Tito napravio. Pogotovo Hrvatsku i Makedoniju, eventualno AP KiM i tamo da uzivaju. Pa zasto svi onda bezite u Srbiju kada smo toliko losi??? Resenje je Kraljevina Srbija sa Bosnom celom ( ili bar pola bosne), BAranjom(Hrvati moraju vratiti Baranju kad tad..) i Makedonijom da i oni malo sveta i svetla vide...Crna Gora ce se prikljuciti sama kada za to dodje vreme...(neobuzdano dete pobeglo od kuce, al kad shvati sta je uradilo, vrati se samo..)

 7. Marsal says:

  Samo Vas gledam,Majku Vam Boziju!!!!

 8. N. says:

  Lud zbunjenog. I tako 70 godina.

 9. Primat says:

  Potresno i tačno. Istina polako probija na svetlost dana.

 10. milojko says:

  srbi moraju sfatiti da je tito pobijo na golom otoku oficire komuniste koji su rekli da su za staljina a ostali su olosi komunjare koji su za cin ubijali svog brata u srbiji

 11. oko says:

  i seselj se kiti titinim perjom nije ga putin podrzo da ude u vladu sa vucicem

 12. Zoran says:

  Dobro jutro bratja! Tekst je intiganten in netočen. Tito ni harošij maladjec, vendar ni nikoli nasprotoval kaznovanju ustašov, bele garde itd. Izrecno nikoli ni zahteval masakra ustašov..to so namesto njega storili drugi. Ivan Maček-Matija je porihtal logistiko do Kočevskega roga kjer so ujkinom zdjelali 10.krog pekla.Simo, opasni ljudi! Moj ded oficir ozne 3.bataljon udarne Tomšičeve brigade-14. proletarska divizija so z nekaj britanskimi tanki in 15 minutni raspaljotki iz mitraljezov po ustaški gruči v Pliberku ustavili glavnino izdajičke vojske in jo pospremili do Šentvida-Kočevski rog. Ded nikoli ni govoril o dogajanjih po vojni.

 13. Laufer says:

  Jedini pravi četnici su Šešeljevci i radikali danas sve ostalo su titovi lešinari!

 14. Sale says:

  Marsal says:mozes samo da nas poljubis u dupe bagro komunjarska,saradnice ustasa i nemaca...

 15. Sale says:

  Zoran says: 2016/05/27 9:12 AM;...ha,ha,koje gluposti...

 16. Moji su dobili 45-e says:

  Kad umres, ti ne znas da si umro, i nije ti tesko, tesko je drugima. Isto tako je i kad si glup ( citaj cetnik/ustasa ).

  • PORTAL iz BUDUCNOSTI says:

   HRVAT je dobio 45'...

 17. tinman19 says:

  Portal iz budućnosti, o čemu ti pričaš???? Kakav kralj da dođe u Srbiju??? Norveški,kambodžanski,saudijski??? Pa Srbija nema kralja niti bilo koga tko bi mogao biti kralj već 75 godina. Misliš na Karađorđeviće? Njima se baš jebe živo za tebe i takvu Srbiju. Oni su sebe sasvim dobro udomili kada su nestali iz Srbije i u Srbiji više nemaju što tražiti. Nikakva kraljevina Srbija ne dolazi u obzir. A što se tiče Staljina i njegove Crvene Armije, oni nisu oslobodili Jugoslaviju. Jedina vojna sila koja je bila spremna i sposobna suprotstaviti se nacizmu u Jugoslaviji su bili Titovi partizani. Crvena Armija je tek pripomogla, pred kraj rata i dobro je da Crvena armija nije oslobodila Jugoslaviju. Nakon rata je Srbiji u Jugoslaviji bilo jako,jako dobro, bolje nego što bi joj bilo ikada u sovjetskoj koloniji da je SSSR okupirao Jugoslaviju. Možete vi svi mrziti partizane koliko hoćete, ali je jedina istina da su partizani oslobodili Jugoslaviju od nacizma.Nikakva Crvena Armija, a pogotovo ne nekakvi nebitni izdajnici četnici.

  • PORTAL iz BUDUCNOSTI says:

   Ma da mrmote, sve ja to razumem, ali istorijske cinjenice ne razumeju tu tvoju suplju pricu...e da si ti ziv i zdrav, pa da se malo zainteresujes i da pogledas koliko ima ruskih grobova po srbiji...a tek kada bi nasao neki podatak koji je grad oslobocen od partizana do 45, ili kada su i kako partizani usli u Beograd ili neki drugi veci grad...a ti tinmenu 19 ( ne znam da li ti je 19 god. ili sta vec), za nauk: Cetnici su bili legitimna narodnooslobodilacka armija u Jugoslaviji i to niko vise ne moze poreci! A za kralja cemo se mi lako snaci...ima tu nekih Karadjordjevica, Djokovica ili slicnih koje mozemo caskom proglasiti za kralja!

  • Voka says:

   @tinman19...samo ti nastavi da čitaš strip "Mirko i Slavko"...ima tu svašta da naučiš !!!...sačekaj neki noviji nastavak...možda će drug poglavnik Tito i njegovi partizani da pobede i vanzemaljce !...nikad se ne zna...

 18. Svetislav says:

  Zato jos uvek vladaju potomci od lazova i ubica sa Dedinja, komunjarski srbski i ostali olos koji sad ulazi u zadnju fazu unistenja Srbije!

 19. tinman19 says:

  Možeš ti i Vučića proglasit za kralja, nitko ti ne brani.Ali Karađorđevića teško.Taj stvarno više nema šta tražiti u Srbiji.Četnici nisu bili nikakva armija u Jugoslaviji, a pogotovo ne narodnooslobodilačka.Bili su razularena divlja horda, kao i ustaše. Jedina narodnooslobodilačka vojska su bili Titovi partizani i nitko drugi.Sve drugo je gnjusna,odvratna laž i izvrtanje istine.I hvala Bogu da ti tvoji rusi nisu oslobodili Jugoslaviju. Imaju, doduše, malu zaslugu, ali više simboličnu nego stvarnu.A kraljevinu proglašavaj u svom dvorištu i ostavi Srbiju na miru.

  • 100 god PRINCIPA says:

   Cim si ti napisao rec "NITKO", znaci> hrvat si!!! Provaljen si! Da vraticemo kralja i napraviti kraljevinu sa sve BARANJOM i DUBROVNIKOM i "NITKO" nas nece u tome spreciti...

 20. Boris says:

  A kako je dobro bilo u kraljevini...Sepurile se brkate seljandure i njihov kralj svinarskog porekla od vardara do triglava.Cela administracija, sve te iste brkate nosonje koji su bacili opanke i obukle cizme kako bi gazile sve sto nije srpsko...U Hrvatskoj,Sloveniji,Makedoniji i policajac i sumar i zeleznicar i oficir ,samo brkate nosonje sa sastavljenim ocima ... Dobro vas je sredio Tito...Inace bi mi bugari iz Makedonije morali opet da vam sredimo kralja na marseljski nacin...Sto mu je bila lepa slika u automobilu sa pogledom prema nebu...sigurno je video nebeski narod....

  • Voka says:

   @Boris...kad Bog hoće nekog da kazni prvo mu oduzme razum !...pa mu namesti da se rodi kao glupi Bugarin (@Boris) !...znamo mi Srbi da vam nije lako što ste glupi Bugari...šta ćeš...svako svoj Krst nosi !!!..."sigurno je video nebeski narod"...naravno...jer Bog čuva Srbe na Nebu...a četnici na zemlji !

  • Voka says:

   @Boris...evo ti malo štiva za edukaciju...možda postaneš manje glup Bugarin !...https://www.youtube.com/watch?v=mkbkQGaJRsw

 21. Svetislav says:

  Ovo je svaki normalni Srbin znao i pre, jer u Srbiji nije bilo usraskih titovih ubica, nego su cetnici bili pravi rodoljubi koji su se borili i protiv svaba i usrasa. Komunjare su bile u delovima Krajine i srbski krajevima BiH gde su se borili do zadnjeg srbskog deteta! Kad je dosla crvena armija cetnici su ih docekali u oslobodjenim gradovi a Srbije, ali su ih oni po dogovoru staljina i tita predali partizansko usraskim koljacima koji i dan danas upravljaju Beogradom i Srbijom! To je istina, nazalost pogubna po nas, ali sve dok ne oslobodimomBeograd od komunjarskousradkih demonkrata, i izdajnika na clasti nece biti bolje!

 22. Boris says:

  @Voka...Dali je neko glup Bugarin ili glup Srbin vidi se po rezultatu...Niste hteli da vam kralj bude potomak Vladike Njegosa,potomak najhrabrijih srba,crnogoraca,koje turcin nikad pokorio nije.Hteli ste potomka trgovca sa svinjama ili potomka kumokoljaca...Zato sada mesto izlaz na more imate izlaz na Adu Ciganliju..Izgubili ste sve srpske zemlje.Krajinu,Kosovo,a i Vojvodina i sandzak samo sto nisu...Jos malo ostace samo Beogradski pasaluk,pa se kurcite i dicite kolko vam je volja...A mi Bugari,onako glupi,baskarimo se na Cernoto more i cekamo Makedoniju da nam se prikluci,pa da svi bugari budu u jednoj drzavi.... Od Dunava do Egeja-Od Ohrida do Cerno More https://www.youtube.com/watch?v=aSUb5jeLfMw

 23. Voka says:

  ...tvoj komentar pokazuje da si glup Bugarin...čak i to da si i alav Bugarin...pripazi da se ne udaviš od tog zalogaja...nemam nameru da sa tobom raspravljam o istorijskim temama...šta je kako i zašto bilo...mi Srbi...za razliku od vas Bugara smo nepogrešivo bili na pobedničkoj strani istorije...i u I i u II Velikomn retu...da ne pominjem Balkanske ratove...a vašu sramnu ulogu u tim istorijskim dešavanjima ostavljam istorijskom sudu koji je nepogrešiv i sraman za glupe Bugare...kao i vaše najnovije ponašanje po pitanju "Južnog toka"...čak i glupom Bugarinu kao što si ti je i ovo dovoljno...još nešto...prvo nauči da plivaš pre nego uđeš u to vaše "Cernoto more" glupi Bugarinu !

 24. Svetislav says:

  @Boris..Ti nisi bugarin ako hvalis kralja Nikolu, a pljujes na kralja Aleksandra. I u jednom i u drugom slucaju bi bio los izbor, jer se radi o dedi i unuku i istog porekla, i opet bi podelili isti narod kao sta vidimo sada. Nema tu mnogo od ""nepokorenih" krajeva u Crnoj Gori, jer je samo Cetinje i okolina nisu bili pod turskom okupacijom, dok je 70 posto bilo, a 20 posto pod austrijskom okupacijom. Sadasnja kurvatska i madjarska su bile 200 godina pod turcima, a to samo madjari priznaju bez kompleksa. Ako jesi bugarin, onda te zalim (sa zadovoljstvom), jer ste vi i najvise bili pod turskom okupacijom, a oko pola vaseg stanovnistva su u stvari tatarsko mongolskog porekla (to je rekao i vas predsednik na nedavnoj proslavi "oslobadjanja" od turaka sa erdoganom poturcenim jermenom)! Za mrznju prema Srbima, vi ste demografski u gorj situaciji cak i od nas. Zato ce bugarski tutuno beraci biti prvi koji ce "pogledati u plavo nebo" i to izumiranjem!

 25. Boris says:

  @Voka...Sto se tice sramnih uloga u istorijskim desavanjima,ima li ista sramnije od toga da napadnete nas narod 1885 godine samo zbog toga sto se ujedinio.Sto je vas bilo briga sto se ujedinuju Knezevina Bugarska i Istocna Rumelija..Dok je nasa gola i bosa vojska bila na turskoj granici,napali ste kukavicki u ledja..Ipak smo pobedili..Nasi kapetani su pobedili vase Djenerale..Dosli smo do Nisa i onda su vas spasili austrougari...E kad su vas ti isti austrougari napali u prvom svetskom ratu,videli ste kako izgleda udarac u ledja...Sto se tice prvog svetskog rata,tacno je da ste bili na pobednickoj strani,ali to je zato sto ste igrali u jacem timu ,a ne zato sto ste se borili bolje od nas..Na solunskom frontu sami smo se borili i protiv engleza,i francuza i grka i srba i rusa..I da se nisu nemci predali,nikad nas ne bi pobedili..Sto se tice drugog svetskog rata,cela evropa je bila na nemackoj strani..Bili smo saveznici sa nemcima i upravljali nasim teritorijama gde zivi nas narod t.j.Makedonijom..Nijedan jevrein iz Bugarske nije zavrsio u konclogor iako su nemci uporno to trazili od nas..A gde su vasi jevreji iz srbije,sto ih niste spasili..Cetnici,ljoticevci,svi ste se borili protiv partizana isto kao i bugarska vojska..A na kraju rata mi smo bili na pravoj strani jer se je bugarska vojska borila protiv nemaca u makedoniji i juznoj srbiji...Samo u bitci kod Stracina je poginulo 8973 Bugarskih vojnika za 10 dana..Kad su cetnici tako ginuli boreci se protiv nemaca..Cetnici su bezali za Blajburg,zajedno sa ustasama...Oslobodili smo skoro celo kosovo,zajedno sa rusima oslobadjali smo Beograd i cak smo stigli do austriske granice..Onda smo se fino povukli kako bi Tito i vasljivi partizani mogle da vas oslobode i da drze pobednicke govore..

  • PORTAL iz BUDUCNOSTI says:

   Dobro je da su bugari oslobodili AP Kosovo i Metohiju. Pa sta bi mi bez njih. Oslobadjali ljudi i Beograd i AP Vojvodinu. Al drzali su do zadnjeg solunski front...:-) I svi se zajedno nasmejasmo...I Vlad Cepes se zvao Vladimir Cepeljevic, srpski knez, pa nikom nista! Preimenovao ga Vatikan i aj ti sada dokazuj da je piola Rumunije Srpsko!? Nije ni bitno...Bar kada bi se bugari drzali rusa, pa hajde da im nekako verujemo, nego ni to. A to se lepo sve vidi kada su teske svetske okolnosti-ko koga podrzava! I kada to lepo sagledam, nekako mi je drago sto sam srbin! Niti smo uveli sankcije Rusiji, niti nam to pored svih pritisaka pada na pamet. Tu je nasa snaga u odnosu na sve vas prodane i potlacene narode...

 26. Boris says:

  @Svetislav...Ne mrzim ja srbe Svetislave kao narod..Samo ne podnosim one koji uporno izigravaju zrtve,kao svi su losi,svi nas mrze a mi srbi smo cvecke...ne podnosim one kojima je svaka druga rec glupi bugarin,glupi hrvat,glupi bosanac...One koji pravdaju zlodela cetnika zato sto im se rusi slika u kojoj su se naslikali kao pravednici,na pravoj strani,nebeski narod,najstariji narod,i.t.d,dok su svi drugi glupi,strasljivci,prodane duse... Zato ponekad malo zesce baratam recima.... Sto se odnosi naseg porekla,tacno je da su nasu drzavu stvorili Bugari koji su mozda bili mongoli ili tatari i mi nemamo cega da se stidimo..Zato nam se tako zove i drzava...I Rusija(koju toliko volite a i mi je volimo)su stvorili nordisko pleme koji su se zvali Rusi,a kao sto vidite i sam Putin ima malo cudne i kose oci,i Jelcin i pola Rusije i svi su mesavina slovensko tatarsko baltijska,pa ih nije briga...Francuzi nose ime po nemackom plemenu Frankima pa i oni se posebno ne sekiraju... Sto se tice demografske situacije,u pravu si...Zato se nadam da kad se svi srbi skupe ispod jedne sljive nece zaboraviti da zapale svecu za nas bugare,pa ipak nismo mi bili tako losi,bilo je i gorih od nas...Pozz...

  • Voka says:

   @Boris...nemam ni vremena ni želje da tebi "otvaram oči" o bilo čemu...to što sam te "častio" da si glup je proizašlo iz tvojih komentara...zato ti dobronamerno predlažem da pročitaš ovaj tekst...možda će ti nešto biti jasnije kako mi Srbi vidimo bugarsku politiku koja ni malo nije ružičasta prema nama...Pozz...http://svarog.blog.rs/blog/svarog/generalna/2012/10/30/bugarska-mrlje-proslosti-i-sadasnjosti

  • milutin says:

   Ti, čoveče, blagog pojma nemaš! Od istorije si čitao samo "Priče partizanke" i partijske biltene KPJ. Jezivo je koliko POJMA NEMAŠ!

  • milutin says:

   Stvarno, nemaš pojma! Bugari su imali veliko carstvo koje je početkom 10. veka srušio Svjatoslav Igorevič, poslednji paganski vladar Rusije. Ostaci Bugara su se pomešali sa Srbima (neko će reći Slovenima) i tako su nastali današnji Bugari.

  • Milutin says:

   Borise,Srbski narod je živeo na velikim prostorima pod raznim imenima još dok su bili pagani.Nabrojiću neka : Tribali,Rasi,Etarasi ( Sibinjani ),Dačani,Tračani,Cimeri,Lesi,Luži,Moravci,Danci,Vendi,Dalmati - Među njima svi su se zvali Serbima.Današnji narodi,Slovenci,Hrbati,Poljaci,Česi,Slovaci,Ukrajinci,Rusi,Bugari,Belorusi,Hrvati,Crnogorci,Makedonci,Srbi,pa čak i dobar deo Rumuna nose svi isto POREKLO.Oni su SEMITI,iliti Srbi (SIMERI).Ono što nas stvarno sve vezuje osim jezika i pisma jeste naša kolektivna glupost,lako nas je razdeliti i od vremena velike paganske vojske koja se suprostavila katoličkoj tevtonsko-krstaskoj vojsci mi nemamo vladare koje će da spoje taj isti narod,razdelila nas je religija i gluposti,a ISTI smo narod.Ja Bugare ne smatram glupima već braćom i ljudima,bez obzira što ste ratovali protiv nas ili mi protiv vas,jer to su po meni bile idiotske greške oba naroda,koji je bio uvek manipulisan od strane germana.Jedine Srbe kojima nikada neću oprostiti nazivam "Hrbatima" ili Hrvatima koji su nas kolektivno masakrirali u 20 veku,ali svi ostali bi trebali opet da formiraju jednu veliku Slovensku državu.

 27. marinko says:

  u srbiji i danas mrze svoga deda i drazinu borbu zato srbije nema

 28. Da li je baš sve bilo toliko jednostavno says:

  Ma da to ipak nije malo preterano u suprotnosti sa Kraljevom naredbom o pretpotčinjavanju patriotskih borbenih četničkih snaga snagama NOV i POJ kao onima koji su bili nešto mlađi i luđi od onih koji su čekali Godoa koji nikada do razbijanja svake Jugoslavije nije bio stvarno ovde i došao.

 29. milutin says:

  Zna li neko ko su bili Eduardo Kardeli i Vladimir Kupferštajn?

  • Pera says:

   Papir trpi sve, odnosno sada se moze reci, ekran trpi sve. Tu izmisljotinu o kardelju i bakaricu moze svako da proguta, ako voli da guta. Pre ce biti da je kardelj bio jevrejin, jer niko ne mrzi tako gadno kao jevreji. +patrijarh German je dao interviju 3 dana pred smrt, objaveljenog u dodatku Nina, gde on kaze da nas je kardelj strasno mrzeo. Docice vreme kad cemo saznati da su slovenci od 1965 godine vladali jugoslavijom. Svako jutro su direktori najvecih novina dolazili kod slovenaca na raport i naredbu sta ce da bude napisano, a onda je tito citao novine i saznavao sta mu narod radi. Zato je i ona svinja dolanc popio samar od Jovanke, jer je upravo napao da ona nesme da titu objasnjava njihove fabrikovane lazi. Sto sta ce se saznati, ako nekog uopste bude zanimalo. Npr. jedini Srbin na vlasti koji je pred titom smeo da kaze sta hoce je bio Krcun. Pa cemo saznati kako su ga ubili upumpavsi azot umesto vazduha ili neki slicno gas, jel su znali da voli brzo da vozi i tacno tako, kad je dostigao oko 150 km/h eksplodirale su mu gume od toplote usled trenja. Pa cemo saznati kako je ta slovenacka svinja dala spiskove nasih obavestajaca i KOSa amerikancima, pa cemo saznati kako je kardelj objavio 1965 godine privredne reforme, jer su nam cionisti zavrnuli slavinu po pitanju love. Dotle su nam poklonili oko 60 milijardi dolara, al su videli da vise od pola para ode u lopovske dzepove. itd.itd. E sad kad su uzeli stvar u svoje ruke 2000 godine, sad placamo stostruko cionisticki raj iz titinog vremena !

 30. Pera says:

  Foto: wikipedia.org – Četnici čekaju Crvenu armiju u Kruševcu 1944 OVO je tekst uz prvu sliku. Jel se to meni samo cini da centnici cekaju uz crvenu zastavu sa srpom i cekicem i zvezdom petokrakom ?

 31. rodja says:

  ovaj tekst treba staviti u skolskue udzbenike da deca nauce pravu istoriju sv.rata u jugoslaviji.Neka vide kako smo bili glupi i naivni.Pustili smo vuka da cuva jaganjce.Tada su nas podelili, a mi iz toga nismo nista naucili.Ponovilo se to i 90-tih, ponavlja se i danas.Svet podrzava srbe-katolike, srbe muslimane srbe-"crnogorce" sve ih huska na pravoslavce.A mi dozvolimo raznim nvo, analiticarima, strankama da rade protiv nas za dolare u njihovim dzepovima.Mi smo sami sebi najveci neprijatelji.

 32. gile says:

  OVO Je GOMILA SMRDLJIVIH LAŽI

 33. Ilija Korac says:

  Kome i kako da ostavimo komentar? Jer tu postoje mnoga nabrajanja samo iz nekih mrznji jedan prema drugom dok neznaju istinu sto se u stvari dogodilo za vreme rata. Vecina komentara je od osoba koji su se rodili poslje rata i onako kako ih je titoizam vaspitao to im je poznato. Zelio bi ukratko komentaristai. Partizani su bili braca ustasa a bili su clanovi komunista. Svu pomoc i pohvalu dobili su od engleskih spiona koji su bili komunjare i nigdje nisu dobili nikakvu borbu bez pomoci ustasa. Mrzili su cetnike jer su to bili Srbi. Osvajanje Jugoslavije postigli su Englezi i Rusi. Englezi su osvojili Pola Hrvatske Dalmaciju i sve do Trsta Rusi su osvojili Srbiju dok je Draza drzao veliki predio Bosne i Hercegovine, Like i Krajine. Pravilno receno, partizani su samo cistili teren poslje pobjede Engleza i Rusa to je bila njihova "Slavna Pobjeda" kao sto je to bila slavna pobjeda hrvatske "oliuje" kad su srbi napustili Hrvatsku a Srpski izdajnici se predali Hrvatima ne radi straha od Hrvata vec izdaje odozgo.

 34. Opet četnika i partizana says:

  Sudeći po rečniku komentatora, zadrtosti, maloumnosti, primitivizmu, kretenizmu, pasjoj mržnji, vidi se da su četnici, ustaše i njihove pristalice bez ozbiljnog moždanog sklopa. Zamislite koliko treba da čovek (čuj čovek) bude retardiran pa da uzme kamu ili malj, ili nešta slično, pa da ubije čoveka, ženu, starca, dete, ili kao Kalabić kolac za nabijanje nekoga ko samo nije idiot kao on. Ova Kalabićeva rehabilitacija je delo ovih novih četnika i zato je Srbija ovde gde je, ne zbog Tita ili partizana.Ne može vas niko naterati da ih volite, jer ste posle rata bežali glavom bez obzira.A zašto?Zato što su vam ruke krvave.Ne volim ih ni ja, ali sam ipak tada bio poštovan, imao svoja prava, stekao i skućio, što mi sada ovi gologuzijanski i dupedajski četnici drpaju i otimaju na svaki način, kao i njihovi preci.A ponovo četnicima dižu rep, samo da bi spasli svoje četničko du.e, jer su po Hrvatskoj i Bosni napravili s.anja za koja se ide u Hag.I oni i vi bi opet kamu u šake pa na izmišljene partizane, ili na bilo koga, nema veze, samo nek se kolje.To ste vi.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *