ŠREDER ISKRENO: Potpuno razumem Putina i njegove odluke

ŠREDER ISKRENO: Potpuno razumem Putina i njegove odluke

11 decembra 2014

PRIJEM POVODOM POCETKA RADA UDRUZENJA FORUM SRBIJA-NEMACKABivši nemački kancelar Gerhard Šreder smatra da je osnovni razloz za zaustavljanje projekta Južni tok to što je EU sve vreme htela da spreči njegovu izgradnju.

Šreder je to rekao na zatvorenom sastanku rusko-evropskih poslovnih krugova u Moskvi, prenosi agencija Tas.

„Razumem Gasprom koji je uz podršku ruskog predsednika objavio odustajanje od dalje izgradnje gasovoda. Zašto? Najvažniji razlog je to što je Evropska unija sve vreme nastojala da spreči izgradnju Južnog toka, u početku pomoću gasovoda Nabuko, koji je na kraju zbog rizika ‘sahranjen’, a zatim pomoću birokratskih trikova“, kazao je Šreder.

On je dao primer Bugarske na koju je EU vršila pritisak koji je na kraju rezultirao time da ona nije dala potrebne dozvole.

„Znam što to znači jer radim u Severnom toku. Svaki dan kašnjenja košta. Zato mi je jasno, iako mi nije drago, što je Južni tok zaustavljen“, rekao je Šreder na sastanku koji je inicirala turska građevinska kompanija Renesans konstrakšen, a organizator poslovnog programa Kreon enerdži.

Šreder je ukazao da je još jedan razlog odustajanja od projekta Južni tok pad tražnje gasa u Evropi i rastući gubici. Kompanija koja sve plaća mora i na to da obrati pažnju, dodao je.

„Ali glavni razlog je odbijanje Brisela da prizna da Južni tok daje mogućnost za poboljšanje snabdevanja Evrope gasom. To je već istorija“, rekao je bivši kancelar Nemačke.

„Što se tiče sporazuma Rusije s Turskom, to je odluka suverenih država u koje ne treba da se mešamo. One će dobiti mogućost za privredni rast koje su se ostale evropske zemlje odrekle“, ukazao je on.

Šreder je naglasio da Rusija i Gasprom nisu napravile grešku i neće odustati od ozbiljnog tržišta kakvo je Evropa.

On je posebno skrenuo pažnju da ne treba prekidati ekonomske veze, nego ih jačati kako bi i politički odnosi bili bolji. Potrebno je podržavati sve moguće veze.

„Ne treba voditi međunarodnu politiku sankcijama i kontrasankcijama nego obratiti pažnju na očuvanje poverenja među kompanijama i među ljudima koji u njima rade“, zaključio je Gerhard Šreder.

Ruski predsednik Vladimir Putin je 1. decembra objavio da Rusija ne može da nastavi s projektom izgradnje gasovoda „Južni tok“, jer se Evropska unija tome protivi.

Gasovod je procenjen na 15,5 milijardi evra i trebalo je da isporučuje u Evropu 67 milijardi kubnih metara gasa godišnje.

KOMENTARIJedan komentar

  1. Darko Božuta says:

    Evropa pravi grešku za greškom i ako ne promijeni ponašanje to bi je moglo skupo koštati. Počinju ponovo diktati i da slobodno kažem nemoralno a ujedno i poglupo ponašanje EU. Na osnovu kojih to civilizacijskih normi se zabranjuje jedan tako važan projekat i to u odmakloj fazi realizacije.Znači ponovo počinje hladni rat, direktive a državama članicama EU ostaje samo da klape ušima i pokorno izvršavaju poglupe Evropske zapovjesti.Šta znači pritisak EU na Bugarsku. Da li je Bugarska i dalje suverena zemlja ili ulazak u EU znači potpuni gubitak suverenosti odnosno DEKLARATIVNU SUVERENOST A SVE JE PROPISANO SA 100 000 STRANICA ZAKONA I TO JOŠ NIJE DOVOLJNO NEGO SE KAO U TOTALITARNIM REŽIMIMA DAJU DIREKTIVE.Gledajući sa jednog drugog aspekta glavni problem EU je taj što je ona svojim ponašanjem potvrdila da nije moralna tvorevina a iz razloga što ISTINSKI MORAL nije globalno definisan nego su samo definisana ljudska prava i temeljne slobode. Drugim rječima imamo kuću sa dobrim temeljima ali nema krova, pa je zimi hladno a ljeti vruće a nezgodno jer kada pada kiša. Taj problem se neće riješiti sve dok se ne usvoji prijedlog dopune Opšte Deklaracije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama, pitanjima istinskog morala i smisla.Tek to bi dalo evropu kao moralnu ideju.Bez sveobuhvatnog posmatranja svijeta, moralnog razvoja čovjeka i uvođenja predloženih rješenja, naročito smisla ljudskog postojanja i postavke da je čovjek moralno biće, ostao bi svijet kao cjelina za čovjeka zauvijek zatvoren i on ne bi imao pravog smjera i lutao bi dehumanizovan, bez vođstva razuma ili vjere, sa svim bolnim posljedicama koje to lutanje nosi. Upravo se to u svijetu dešava! Da bi se mogao kvalitetno ostvarivati glavni cilj Ujedinjenih nacija, a to je održavanje međunarodnog mira i sigurnosti, dodao bih još, ostvarivanje globalnog jedinstva i harmonije, i spriječile strahovite negativne posljedice suštinske nekompletnosti, neophodno je hitno pokrenuti inicijativu za dopunu Opšte deklaracije UN. Prijedlog člana 1. Opšte deklaracije UN o ljudskim pravima, temeljnim slobodama i pitanjima morala i smisla: (Kako je ovo temelj budućih iteracija koji ima za cilj da potakne njegovu nadgradnju i akademsku diskusiju, sve je stavljeno u jedan član ). Član 1. Sva ljudska bića rađaju se slobodna u dostojanstvu i pravima. Obdarena su razumom, sviješću, imaju zajedničku ljudsku prirodu, i treba da se odnose jedna prema drugom u duhu bratstva, jedinstva i solidarnosti, vođeni razumom i srcem punim ljubavi. Ljudsko dostojanstvo nije uslovljeno sticanjem ljudskih kvaliteta, već je nešto što izvorno pripada čovjeku. Ono proizilazi iz urođenog potencijala čovjeka da se u životu usavršava i ostvari ljudske kvalitete. Taj potencijal omogućuje usvajanje istinskih ljudskih kvaliteta, koji će pokazati i potvrditi to ljudsko dostojanstvo. Čovjek je dobio naziv po onome što treba da postane. Ljudski život ima vrijednost i smisao! Samo u slučaju da slobodno i dobrovoljno prihvatimo visokohumani cilj i smjer, da kroz odgoj i lično usavršavanje postanemo prava ljudska bića, naš život dobiva puni smisao. Taj smisao, harmonizirajući ljudsku prirodu, dovodi do sigurnosti i sreće, globalnog jedinstva i ujedinjuje čovječanstvo u jednu jedinu ljudsku rasu. Postati istinsko ljudsko biće je smisao ljudskog postojanja! Čovjek je moralno biće i treba da živi pravedno, dolično i pošteno od svog rada u ljubavi i harmoniji sa svim živim bićima i kompletnom prirodom. Moral je iznad nauke jer usmjerava njenu upotrebu u ljudskim smjerovima i spriječava njenu zloupotrebu. Smisao čovjekove egzistencije je težnja i borba za cilj koji je dostižan i dostojan čovjeka, a taj cilj je samosavladavanje, samopobjeđivanje u procesu realizacije moralnog ljudskog bića. Ljudski život je dinamičan i stalna je promjena.Treba preživjeti sve nevolje i postati Pravi čovjek! Duhovna evolucija čovjeka je proces porasta svijesti u vremenu.Krajnji cilj je življenje na integralan način u smislu da Razum, a koji je potrebno izgraditi, integrira sve ljudske aspekte, što znači za čovjeka da postane integralan u svom vlastitom biću i integralan i jedan sa svijetom oko njega. Identitet Pravog čovjeka je univerzalni i nadnacionalni. To je ljudski identitet i on u sebi sadrži sve druge identitete. Oni se podređuju ovom krunskom identitetu, baš kao što se niža priroda čovjeka podređuje višoj prirodi, kada viša priroda preuzme komandu u smislu zdrave ličnosti, pravednosti, doličnosti, dobra, ljudskosti, razumijevanja, čvrstine, postojanosti mišljenja, odgovornosti i usredsređenosti. Najveća dobra među ljudima su ljubav, pravednost i čovječnost. Svaki čovjek obdaren je tim potencijalima. Najbolje je nadmetanje u čovječnosti. Postajanje istinskim čovjekom je trajni proces i znači biti na putu vrline i usvajanja svojstava istinskog čovjeka. Istinski čovjek je živi ideal ljudskog dostojanstva, ljubavi, razuma, pravde, skromnosti, mudrosti, mira, iskrenosti, jednostavnosti, samosavladavanja, uravnoteženosti, istine, dobrote, slobode, znanja, uviđavnosti, pouzdanosti, prijateljstva, duhovitosti, radosti, harmonije, staloženosti, nenasilja, poštovanja, uvažavanja, blagosti, prikladnosti, dobrih manira, čistoće, doličnosti, darežljivosti, vjernosti, odgovornosti, strpljivosti, nježnosti, poštenja, upornosti, požrtvovanosti, hrabrosti, velikodušnosti, nesebičnosti, milosrđa, saosjećajnosti, uslužnosti, uljudnosti, povjerenja, usredsređenosti, suzdržljivosti, obazrivosti, poniznosti, postojanosti, umjerenosti, časnosti, vičnosti, vrline i ljepote.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *