Свети велико мученик Ђорђе

Sveti veliko mučenik Đorđe

6 maja 2018

Sveti veliko mučenik Đorđe

Ovaj slavni i pobedonosni svetitelj beše rođen u Kapadokiji kao sin bogatih i blagočestivih roditelja. Otac mu postrada za Hrista, i majka mu se preseli u Palestinu.

Kada poraste Đorđe ode u vojsku, gde dospe u dvadesetoj svojoj godini do čina tribuna, i kao takav beše na službi pri caru Dioklecijanu. Kada ovaj car otpoče strašno gonjenje na hrišćane, stupi Đorđe pred njega i odvažno ispovedi, da je i on hrišćanin.

Car ga baci u tamnicu, a naredi da mu se noge stave u klade a na prsi težak kamen. Po tom naredi, te ga vezaše na točak, pod kojim behu daske sa velikim ekserima, i da ga tako okreću, dok mu celo telo ne posta kao jedna krvava rana. Po tom ga zakopa u rov, tako da mu samo glava beše van zemlje, i ostavi ga u rovu tri dana i tri noći. Po tom preko nekoga mađioničara dade mu smrtonosni otrov. No pri svim ovim mukama Đorđe se neprestano moljaše Bogu, i Bog ga isceljivaše trenutno, i spasavaše od smrti na veliko udivljenje naroda. Kada i mrtvaca jednog molitvom vaskrse, tada mnogi primiše veru Hristovu. Među ovima beše i žena careva Aleksandra, i glavni žrec Atanasije, i zemljodelac Glikerije, i Valerije, Donat i Terina. Najzad osudi car Đorđa i svoju ženu Aleksandru na posečenje mačem.

Blažena Aleksandra izdahnu na gubilištu pre posečenja, a sv. Đorđe bi posečen 303 god. Čudesima, koja se desiše na grobu sv. Đorđa nema broja. Nema broja ni njegovim javljanjima u snu i na javi mnogima, koji ga spomenuše i njegovu pomoć poiskaše od onda do dana današnjega. Razgorevši se ljubavlju prema Hristu Gospodu svetom Đorđu ne beše teško sve ostaviti radi te ljubavi: i čin, i bogatstvo, i carsku počast, i prijatelje, i sav svet. Za tu ljubav Gospod ga nagradi vencem neuvele slave na nebu i na zemlji i životom večnim u carstvu Svom. Još mu darova Gospod silu i vlast da pomaže u bedama i nevoljama svima onima koji ga slave i njegovo ime prizivaju.

Sveti mučenik Lazar Novi
Ovaj novomučenik, Lazar, beše rodom Bugarin iz Gabrova. Kao mladić ostavi svoje mesto rođenja i ode u Anadoliju. U nekom selu, Somi, čuvaše Lazar ovce. No kao hrišćanin izazove gnev Turaka protiv sebe, i bi bačen u tamnicu od nekoga age. Posle dugih mučenja nečovečnih istjazanja, koja Lazar junački podnese iz ljubavi prema Hristu, ovaj mladi mučenik bi ubijen, 23 aprila 1802 god. u svojoj 28 godini. Gospod ga primi u večne dvore Svoje, i proslavi ga na nebu i na zemlji. Nad moštima sv. Lazara dogodiše se mnogobrojna čudesa.

Sveti Đorđe na konju visoku
Od aždaje izbavi devojku,
Na koplju mu znamenije krsta,
Oružije sveto, nepobedno,
Tim oružjem aždaju porazi,
Zdravu ocu devojku povrati,
Samog Boga dobrotom zaduži,
Vencem slave Bog mu se oduži.
Sveti Đorđe sa srcem junačkim,
Sve bogatstvo razdade ubogim,
A čast svetsku i slavu odbaci
Rad imena Hrista Pobednoga,
Muke primi, muke dragovoljne,
Telo skruši rad spasenja duši,
Samog Boga dobrotom zaduži
Vencem slave Bog mu se oduži.
Đorđe sveti i pobedonosni
I sad hodi sa kopljem krstatim,
Pravdu brani, nepravdu kažnjava.
Ko ga viče s verom i plakanjem,
Ko ga moli s duševnim kajanjem,
Đorđe sveti u pomoć mu leti.
Đorđe Boga dobrotom zaduži,
Vencem slave Bog mu se oduži.

RASUĐIVANJE
Pri nekoj uzbuni u Carigradu u vreme cara Konstantina neki ozlojeđeni ljudi odbiju nos i uši na kipu carevom u gradu. Laskavci mnogi pak brzo dođu k caru i, kao sa velikim gnušanjem, ispričaju caru, kako su buntovnici odbili nos i uši na njegovom kipu tražeći od cara da kazni prestupnike najvećom kaznom. A veliki ovaj car opipa se rukom po nosu i ušima i rekne udvaračima: „ja osećam da su mi i nos i uši čitavi i nepovređeni!“ Udvarači se postideše i udaljiše. Sa ovakvom carskom velikodušnošću treba mi svi da podnosimo uvrede od drugih. I još: s naročitom ostorožnošću da slušamo potvore na druge ljude, koje nam udvarači naši dostavljaju. Vazda pak treba da ispovedamo pred Bogom i samim sobom, da smo mi gresima svojim zaslužili i mnogo veće uvrede od onih koje nam se čine.

SOZERCANJE
Da sozercavam vaskrslog Gospoda Isusa, i to:

1. kako je Njegovo vaskrsenje početak novog i svetlog dana u istoriji čovečjeg roda;
2. kako je Njegovo vaskrsenje mir moj, i sila moja i vaskrsenje duše moje još dok sam u telu.

BESEDA
o buđenju čistoga razuma
Evo vam, ljubazni, već pišem drugu
poslanicu u kojima budim napominjanjem
vaš čisti razum (II Petr. 3, 1).

Vidite li, braćo, s kakvim ciljem apostol Petar piše svoje poslanice? Da probudi kod ljudi njihov čisti razum! To apostol smatra za glavno. I zaista to i jeste glavno. Jer kad bi se u svih ljudi probudio uspavani čisti razum, ne bi ostalo nijedne ljudske duše na zemlji, koja ne bi poverovala u Hrista Gospoda, koja Ga ne bi ispovedila kao raspetog i vaskrslog Spasitelja sveta, i koja ne bi skrušeno pribegla pokajanju za učinjene grehe po nagovoru nečista razuma. Ništa tako ne udaljava od Jevanđelja kao nečist razum. Šta čini razum ljudski nečistim?

Greh. Kao mleko kad se u nj naspe otrov što postane sve otrovom, tako i razum ljudski kad u nj uđe nečist greh sav postane nečistotom. Svaki je greh nečistota; svaki greh čini razum čovekov nečistim, mutnim, otrovanim. Sve znanje koje ima nečist razum jeste nečisto. Kao mutni i prljavi likovi predmeta u mutnom i prljavom ogledalu. Čistome sve je čisto, rekao je drugi vrhovni apostol. Dok je Adam imao čist razum u Raju, sve njegovo znanje o Tvorcu i stvorenjima bilo je jasno i istinito. No greh je pomračio i njegov razum i razum njegovih potomaka.

Onaj rajski, čisti razum bezgrešnog čoveka nije mrtav nego je uspavan u ljudima pod grehom. Treba ga samo probuditi, i on će onda nepogrešno privesti čoveka ka Hristu. Zato apostol i stavlja sebi u dužnost, da kod ljudi probudi taj prvobitni, čisti, jasni, vidoviti, od Boga sazdani razum. O braćo moja, pomozimo u buđenju ljudi svetom apostolu, koji se na krst strmoglav raspe radi svoje propovedi, pomozimo mu bar u koliko se nas samih tiče, i probudimo svaki svoj čist razum. I kad svak od nas to učini, videćemo, da svi imamo jedan razum. Jer čist razum je jedan, dok je nečist razum — legion!

O vaskrsli Gospode, probudi Ti u nama čisti razum molitvama Tvoga svetog apostola Petra. Tebi slava i hvala vavek.

Amin.

KOMENTARIJedan komentar

  1. komita says:

    A sto Srbi slave tamo nekog Romeja poreklom iz danasnje Turske? A sta keze jos u tekstu "...da smo mi gresima svojim zaslužili i mnogo veće uvrede od onih koje nam se čine." To da smo se rodili gresni i da smo robovi kod mene ne pije vodu.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *