СВИ СЛОВЕНАЧКИ ЗЛОЧИНИ 1991. – Убијање цивила, младих ненаоружаних војника, мучење лекара и медицинских сестара…

SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara…

11 novembra 2014

slo1Piše: Radisav T. Ristić

(Odlomak iz neobjavljene knjige „Medijski porazi JNA – Istina o Kadijeviću)

Juna meseca 2012. godine, Okružno javno tužilaštvo iz Murske Sobote podiglo je optužnice za navodne ratne zločine protiv penzionisanih starešina JNA – generala Vlade Trifunovića i pukovnika Berislava Popova. Podizanjem optužnice Slovenija podgreva ružna sećanja na sopstvene zločine počinjene nad devetnaestogodišnjim i dvadesetogodišnjim vojnicima bivše Jugoslovenske narodne armije. Političko rukovodstvo Slovenije, odnosno Tužilaštvo Murske Sobote, potkrepljujući lažne izjave koje su u to vreme davali Milan Kučan, Jelko Kacin i drugi razbijači SFRJ, zaboravljaju, izgleda, mučka ubistva, masovna maltretiranja i ostale oblike neljudskog delovanja prema svemu i svakom ko je nosio sivomaslinasto obeležje JNA – u to vreme jedine regularne formacije oružanih snaga Jugoslavije. Srpska javnost je, nažalost, o tim zločinima samo delimično obaveštena, pri čemu su mnoga gnusna zlodela do dananjih dana ostala nepoznata ne samo srpskoj, već i celokupnoj evropskoj i svetskoj javnosti. Mnogi od tih događaja nedvosmisleno, kroz konkretne ljude i primere, ukazuju na slovenačke bestijalnosti koje, bez obzira što su prekrivene velom tajnosti, predstavljaju neporeciva svedočanstva o neverovatnim zločinstvima počinjenim u poslednjoj deceniji dvadesetog veka. Verodostojna svedočanstva su iskazana kroz brojne izveštaje vojnih obaveštajnih i medicinskih organa i izjava očevidaca i učesnika borbenih dejstava vođenih na tlu dežele.

Pre nego pređemo na opis slovenačkih zločina, osvrnimo se najpre na „zločine“ koje su, prema optužnici Okružnog tužilaštva Murske Sobote, počinili nad civilnim stanovništvom general Trifunović i pukovnik Popov. „Zločin“ o kom je reč, počinjen je jer je general Trifunović, komandant korpusa u Varaždinu, od Komande Zagrebačke vojne oblasti dobio zadatak da deo jedinice uputi radi obezbeđenja graničnih prelaza na jugoslovensko-austrijskoj granici. Bila je to, u stvari, odluka i naređenje Saveznog izvršnog veća Jugoslovenskoj narodnoj armiji i MUP-u da neposredno obezbede sprovođenje u život „Saveznih propisa o prelaženju državne grance na teritoriji Republike Slovenje“. Odluka Saveznog izvršnog veča je usledila kao odgovor na nezakonite odluka koje je jednostrano donela Skupština Slovenije, a koje su ugrožavale „teritorijalnu celokupnost Jugoslavije, njene državne granice i njen suverenitet u međunarodnim odnosima“. Postupajući po navedenoj odluci, odnosno naređenju, general Trifunović je izdao zadatak pukovniku Popovu, komandantu varaždinske kasarne „Kalnički partizani“, da sa jedinicom obezbedi granične prelaze koji izvode preko Ormoža, Ljutomera i Gornje Radgone.

Svi zločini slovenačke TO

Na putu prema graničnim prelazima, jedinicu iz varaždinskog garnizona u zasedi je sačekala teritorijalna jedinica Slovenije koja je mučki, bez ikakvog povoda, ničim izazvana, otvorila vatru na ljude koje je predvodio pukovnik Berislav Popov. Epilog: ubijeno pet, ranjeno 17 i zarobljeno 30 vojnika, a uništeno dvadesetak neborbenih i deo borbenih vozila. Za taj gnusni zločin nad vojnicima, kao i zločin na karauli Holmec, o čemu će kasnije biti više reči, Helsinški odbor Slovenije je pokrenuo pitanje odgovornosti počinioca i nalogodavaca za počinjeni zločin, ali rukovodstvo Slovenije ne samo da nije reagovalo na to, već je sve preduzelo kako počinjeni zločin ne bi dopreo do javnosti. Nažalost, ni medijima u Srbiji nije pružena mogućnost da obelodane navedeni zločin Slovenaca, jer ga je skrivalo i vojno i državno rukovodstvo zemlje.

Sve podatke, navedene u nastavku ovog priloga, zabeležio je, na osnovu brojnih zvaničnih izveštaja, autor ovih redova – u to vreme načelnik Službe za informisanje o oružanim snagama SFRJ. Pored tih podataka, opširnije pojedinsti o tim dešavanjima zabeležene su u još uvek neobjavljenoj knjizi „Medijski porazi JNA – Istina o Kadijeviću“. Primeri koji slede odnose se isključivo na zbivanja u Sloveniji, mada je mnogo zločina nad Srbima počinjeno i tokom kasnijih borbenih dejstava na tlu Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su takođe detaljno obrazloženi u nastavku te knjige.

Zločini slovenačkih paravojnih formacija, počinjeni mučkim ubistvima tek zavojničenih mladića, bili su vrlo dobro poznati ljudima u vojnom vrhu. Znalo se za brojna hapšenja starešina JNA i nečovečan odnos prema ranjenicima, ali se ništa, osim verbalnih osuda, nije preduzimalo da se takvo stanje spreči – ako nikako drukčije onda legalnom vojnom silom nad nelegalnim zločinačkim vojnim sastavima. Mnogi od tih monstruoznih primera nisu, nažalost, nigde zabeleženi. Svi ti zločini, međutim, nisu nepoznati haškim istražiteljima, prethodnom i aktuelnom slovenačkom rukovodstvu, baš kao i srpskom, ali u večnom sećanju ostaju samo porodicama žrtava tih zločina. Ne zaboravljaju ih, naravno, i mnogi koji i danas, kao invalidi sa trajnim zdravstvenim posledicama, žive sa tragovima nečoveštva brutalnih slovenačkih ubica.

Slovenački zločini tim više dobijaju na težini što su počinjeni grubim kršenjem odluka savezne države od 25. juna 1991. godine. Savezno veče Skupštine SFRJ i Savezno izvršno veće, tog su dana jasno i nedvosmisleno naložili JNA da, pored ostalog, spreči prekrajanje zemlje i promenu njenih granica, suprotstavljajući se time jednostranoj i nezakonitoj odluci Skupštine Slovenije, od 8. maja iste godine, o otcepljenju Slovenije od SFRJ. Navedena slovenačka odluka, međutim, nije imala snagu zakona jer je, suprotno federalnom ustavu i pozitivnim zakonskim propisima, ugrožavala teritorijalnu celovitost SFRJ, njene državne granice i njen suverenitet u međunarodnim odnosima.

Udar na SFRJ i JNA

Postupajući u skladu sa odlukama navedenih saveznih organa, nešto manje od 2000 pripadnika JNA krenulo je dva dana kasnije, 27. juna znači, na izvršenje zadatka koji nije podrazumevao bilo kakve provokacije, sukobe i borbena dejstva. Radilo se, praktično, o mirnodopskom zadatku strogo ograničenog karaktera koji je u svakom pogledu počivao na odredbama Ustava SFRJ kojim se, pored ostalog, propisuje da oružane snage štite nezavisnost, suverenitet, teritorijalnu celovitost i ustavni poredak zemlje. Pre polaska jedinica JNA na izvršenje zadatka radi obezbeđenja 35 kopnenih graničnih prelaza, jedne pomorske (Kopar) i jedne vazdušne luke (Brnik), pravovremeno je obavešteno rukovodstvo Slovenije. Rukovodstvo Slovenije je, međutim, kao odgovor organizovalo masovna zaprečavanja komunikacija na pravcu kretanja jedinica JNA i, istovremeno, izvršilo mobilizaciju svoje teritorijalne odbrane koja je u konkretnom slučaju predstavljala paravojnu formaciju. Ta paravojska će ubrzo, suprotno svim međunarodnim zakonima, izvoditi terorističke akcije u pravom smislu te reči. A ta takozvana republička vojska brojala je u tom trenutku 35.000 ljudi koji su krenuli u hajku ne samo na vojnike koji su krenuli na izvršenje mirnodopskog zadatka, već i na atakovanje porodica starešina JNA, ne štedeći čak ni žene i decu, čija je jedina krivica bila što su članovi porodica aktivnih vojnih lica.

Neposredno po prijemu obaveštenja o zadatku, slovenačko je rukovodstvo, umesto da prihvati preporuke i odluke najviših organa savezne države, preduzelo 26. juna mere koje se, u najmanju ruku, mogu nazvati ne samo necivilizovanim, već sasvim opravdano terorističkim i varvarskim. U toku tog dana, naime, na putu prema jugoslovensko-austrijskoj granici, prisilno je zaustavljeno više od sto teretnih i putničkih domaćih i stranih vozila. Njima su zaprečene komunikacije kojima je, sutradan, trebalo da u marševskoj koloni prođu pripadnici JNA. Vozači su silom bili prinuđeni da ne napuštaju vozila koja su služila kao štit slovenačkoj paravojsci koja se spremala da mučki otvori vatru po koloni koja nije bila spremna za ućešće u bilo kakvim borbenim radnjama. Na taj su način, kako je kasnije utvrđeno od pravnih i vojnih eksperata, grubo narušena pravila humanitarnog prava, jer su zaustavljena vozila postala legitiman cilj napada, s obzirom da su izgubila civilno svojstvo.

Na kolonu JNA, koja se zaustavila pred tim preprekama, brutalno je otvorena vatra iz svih oruđa i oružja kojima je raspolagala slovenačka paravojska. Mladići u sivomaslinastim uniformama bili su prinuđeni da se brane od ničim izazvanog napada. U razmeni vatre stradali su tom prilikom i neki vozači silom zadržanih vozila. Njihovi životi padaju na dušu donosioca i izvršioca zločinačke i sulude odluke da se vozači, kao živi štit, zadrže u svojim vozilima, iako je bilo očigledno da će mnogi od njih postati nevine žrtve. Imena organizatora i učesnika ove neljudske akcije, Slovenci skrivaju do današnjih dana, mada su njihova imena vrlo dobro poznata i domaćoj i svetskoj javnosti.

Postavljanje barikada na pravcu kretanja jedinica JNA i ubistva vojnika, bio je samo deo paklenog plana slovenačkog rukovodstva u satanizovanju federalne vojske i fizičkoj likvidaciji njenih pripadnika. Na udaru su bili i članovi porodica oficira i podoficira, kao i građani Slovenije koji se nisu slagali s takvom politikom svog republičkog rukovodstva. No, krenimo redom.

Paravojni sastavi Slovenije, instruisani od republičkih i lokalnih vlasti, znali su da JNA neće upotrebiti oružje tamo gde postoji i najmanja mogućnost ugrožavanja civilnog stanovništva. Zato su ispred svojih nelegalnih oružanih sastava isturali žene i decu i pod njihovom „zaštitom“ otvarali vatru na vojnike i starešine kojim nije padalo na pamet da odgovaraju istom merom. Jedan u mnoštvu takvih primera je i slučaj u Rožnoj dolini gde je slovenačka paravojska isturila ispred sebe nedužne civile, uglavnom žene i decu i iz takvog „borbenog poretka“ dejstvovala vatrom na marševsku kolonu koja za to nije davala bilo kakav povod.

Najmonstruozniji zločin

Jedan od najmonstruoznijih zločina Slovenaca nad nenaoružanim vojnicima sa karaule „Holmec“, zabeležila je 28. juna, na Vidovdan, kamera austrijske televizije ORF. Da tog dana, na tom graničnom prelazu, udaljenom desetak kilometara od Blajburga, ne beše ove TV ekipe, gotovo ništa se ne bi znalo o zverskom i hladnokrvnom streljanju trojice zarobljenih vojnika graničara koji su odložili oružje u kome nije bilo nijednog jedinog metka. Trojica mladih vojnika, sve se to lepo vidi na snimku, istakli su belu zastavu sačinjenu od krevetskog čaršava. Sve to, međutim, nije bilo dovoljno zverima u ljudskom obliku da odustanu od životinjskog nagona i rafalnom paljbom usmrte trojicu devetnaestogodišnjaka. Mada je, istini za volju, slovenački Helsinški komitet za ljudska prava okvalifikovao taj događaj kao „prvi dokumentovani ratni zločin na prostoru bivše SFRJ“, slovenačke vlast je ćutke prešla preko te bestijasnosti. Pred tim dokazanim ratnim zločinom, kao i mnogim drugim koje su počinili Slovenci, oči je zatvorio i Haški tribunal.

Mada je zvanično rukovodstvo Slovenije zločin na Holmecu okvalifikovalo kao incident, a njihovo republičko tužilaštvo konstatovalo kako „nikakav zločin nije počinjen“, predsednica Helsinškog odbora Slovenije, gospođa Neve Miklavčič Predan, obratila se Tužilaštvu u Hagu, sa predlogom da se pravdi privedu počinioci i organizatori gnusnog zločina. U odgovoru iz Haga, ispod čijeg teksta stoji potpis Karle del Ponte, navedeno je, pored ostalog, da se „veoma ceni plemenit rad slovenačke helsinške organizacije“, ali da je rat u Sloveniji „prekratko trajao da bi se počinili brojniji ratni zločini“. Očigledno, odgovor Karle del Ponte, imajući u vidu njegovu besmislenost, ne zaslužje nikakav komentar.

Pripadnici slovenačke paravojske, uz blagoslov republičkih čelnika, nisu imali milosti ni prema ranjenim vojnicima i starešinama, kao ni u odnosu na medicinsko osoblje koje im je priticalo u pomoć. U masi tih primera koje su registrovali operativni, obaveštajni i medicinski organi JNA, navodimo samo nekoliko.

Hapšenje lekara

Dr Vukica Bulatović je sanitetskim vozilom, vidno i propisno obeleženo crvenim krstom, pokušala da dođe i ukaže pomoć ranjenim vojnicima na graničnom prelazu Šentilj, koji su mučki, bez ikakvog povoda, napale grupe beskrupoloznih ostrašćenika. I ovog puta, naravno, uz blagoslov vlasti. Sanitetska ekipa sa dr Bulatović na čelu, uhapšena je pri pokušaju da pruži neophodnu medicinsku pomoć povređenima i odmah sprovedena u zatvor u Pesnici nedaleko od Maribora. Saslušanje je trajalo više časova, a doktorki Bulatović je ponuđeno da se pridruži slovenačkoj teritorijalnoj odbrani, transformisanoj u to vreme u terorističku paravojnu organizaciju. Pošto je odbila njihov predlog, „civilizovani“ Slovenci su joj dali rok od 24 časa da napusti Sloveniju. Ranjenim vojnicima na Šentilju nije pružena nikakva medicinska pomoć.

Sličnu torturu doživeo je i doktor Senad Duraković u trenutku kada je pružao pru pomoć povređenim pripadnicima JNA. Prekinut je u himanoj misiji i uhašen. I njemu, kao i doktorki Bulatović, ponuđeno je da se pridruži slovenačkim teritorijalcma. Ponos, dostojanstvo i vojnička obaveza, međutim, bili su jači od svih ponuda i pritisaka. U znak protesta u zatvoru je štrajkovao glađu.

Doktor Goran Golubović, koji je takođe pružao pomoć ranjenim vojnicima i starešinama, prevozio je sanitetskim vozilom teško ranjenog poručnika Darka Bulatovića. Na putu prema bolnici, mučki – iz zasede, na sanitetsko vozilo, takođe propisno obeleženo, ispaljen je protivoklopni projektil. Teško ranjeni poručnik dobio je još teže povrede, a ranjeni su vozač i doktor Golubović. Nikom od povređenih u vozilu nije pružena neophodna medicinska pomoć. Bio je to još jedan od načina „viteškog ratovanja“ dežele na putu do otcepljenja od SFRJ. Nema, nažalost, podataka o daljoj sudbini doktorke Bilatović, doktora Golubovića i teško ranjenog poručnika Darka Bulatovića.

Kršenje svih konvencija Međunarodnog ratnog prava

Trebalo bi zaista mnogo prostora da se navedu svi primeri brutalnog postupanja slovenačkih paravojnih formacija prema vojnicima, starešinama i njihovim porodicima, kao i sopstvenim građanima koji nisu podržavali načine i primenu sredstava putem kojih su nastojali da se otcepe od sopstvene države. Ipak, da bi se stekla potpunija slika o o nekim srednjovekovnim metodama koje su primenjivali, navodimo samo neke primere koji ilustruju svu brutalnost, neljudski odnos i kršenje svih konvencija Međunarodnog ratnog prava. Neki od tih primera prevazilaze čak i užase iz fašističkih koncentracionih logora u Drugom svetskom ratu.

Među zatvorenicima u Kazneno-popravnom domu Dob pri Mirni, kako se navodi u vojnim izvorima, nalazilo se više teških bolesnika. Među njima su bili: kapetan Sahudin Lalić sa akutnim pogoršanjem čira i teškom depresijom; potpukovnik Rade Otašević koji je uhapšen neposredno posle izvršene operacje – u vreme kada je, sa inficiranom ranom i visokom temperaturom, bio na bolovanju u svom stanu; Dragan Blagojević, sa zagnojenim prostrelnim ranama u predelu ramena i podlaktice i takođe visokom temperaturom. Osim njih, u veoma teškom zdravstvenom stanju bili su: pukovnik Vučković, kapetan I klase Blagoje Mirović, zastavnik I klase Petar Radan, potpukovnik Milan Saračević, vodnik I klase Šaćir Bećiri i major Đorđe Petrović. U svim civilizovanim zemljama čak se i najokorelijim kriminalcima i zločincima, ukazuje u takvim slučajevima neophodna medicinska pomoć, ali dežela je svesno kršila te humanitarne međunarodne norme. Upravnik tog kazamata kao da je na specijalizaciji bio kod samog Mengelea, hladnokrvno kaže da mu je poznato zdravstveno stanje pomenutih starešina, „ali da je to zatvor, a ne bolnica“. Doktor Vrbanić, koji potvrđuje navedene reči ovog Mengeleovog sledbenika, kaže da su „opšti uslovi smeštaja u ovom zatvoru izrazito loši – zatvorenici su smešteni u samicama po dvoje, a u zatvorskim sobama nabijeni kao sardine“.

Zastavnik Momir Stojanović i još neke starešine JNA uhapšeni su u Domžalama. Posle dugotrajnog ispitivanja, uzimanje otisaka prstiju i slikanja, zastavniku i ostalim zatvorenicima su vezane ruke, zatim ukrcani u kontejner-furgon na motornom vozilu i prebačeni u napušteni rudnik Dol pri Hrastniku. U toku prevoženja, zbog nedostatka kiseonika i izduvnih gasova, mnogi su tokom puta dugog šezdesetak kilometara, izgubili svest. Ni tada, iako su sprovodnici sve to čitavo vreme gledali, nisu im odvezane ruke. U katakombama napuštenog rudnika, smešteni su u prostoriji od tridesetak kvadratnih metara – bez vode i toaleta, u kojoj je već bilo smešteno više od sto uhapšenih.

Na udaru slovenačkih terorističkih sastava našli su se, pored pripadnika JNA, carinici i ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova koji, kao i vojnici, nisu davali nikakvog povoda za napade od Slovenaca. Čak su neviđenim torturama bili izloženi i brojni građani iz drugih republika koji su se, neposredno po izbijanju napada na jedinice JNA, nalazili na proputovanju kroz Sloveniju. O tome takođe postoje brojna svedočanstva o kojima su govorili mnogi ljudi koji su bili izloženi raznim oblicima maltretiranja u gotovo svim delovima Slovenije.

Tortura nad carinicima

O torturama kojima su bili izloženi službenici Savezne uprave carina, na primer, govorili su Čedomir Petrović, Nikola Mirković i Stevan Vučković, koji su uhapšeni u hotelskoj sobi od grupe maskuranih pripadnika paravojnih formacija. Uperivši u polugole carinike automatske puške, ne dozvolivši im da se obuku, stavili su im lisice na ruke i sproveli u zatvor. Ispitivanje, tokom kojeg su im i dalje bile lisice na rukama, obavljeno je u prostoriji punoj sredstava za zastrašivanje. Bilo je tu, pored ostalog, raznih sredstava za mučenje, traka za davljenje, pištolja i drugih predmeta poznatih i korišćenih u vreme inkvizicije pape Grigorija IX. U okviru višečasovnih pretnji i zastrašivanja, Stevanu Vučkoviću je rečeno da će biti streljan narednog dana u jutarnjim časovima.

Pomoćnik direktora Savezne uprave carina Mladen Kačavenda uhapšen je, bolje rečeno kidnapovan, iz službenog automobila na ulici u Ljubljani. U prostorijama, sličnim katakombama, proveo je 36 sati pod stalnom psihičkom i fizičkom torturom. Optuživan je, i insistirano da prizna, kako je u Sloveniju došao da na silu preuzme slovenačke carine. Sećajući se tih dana i događaja, Kačevenda posebno podvlači da su među uhapšenima bili i regruti koji su pošli na odsluženje vojnog roka u garnizonima na teritoriji Slovenije. U neizbrisivom sećanju ostao mu je jedan regrut iz Nove Pazove koji je u vozu, neposredno pre ulaska u Ljubljanu, uhapšen sa puškama uperenim u čelo. Izvučen je iz voza i odveden u Kazneno-popravni dom u Dobu pri Mirni. Uhapšeni mladić je u zatvoru napunio osamnaesti rođendan.

Ništa bolje, u nekim slučajevim i znatno lošije, nisu prolazili i pripadnici unutrašnjih poslova koji su iz Saveznog sekretarijata za unutrašnje poslove službeno upućeni radi obavljanja odgovarajućih dužnosti na graničnim prelazima. Torturi Slovenaca izloženi su pored ostalih pripadnici tog sekretarijata Dragoljub Kovačević, Mirko Jokić i Predrag Janković koji su punih trinaest dana proveli u zatvorima Ljubljane, logoru Dol pri Hrastniku i Kazneno-popravnom domu Dob pri Mirni. Sredinom jula, kada su se vratili u Beograd, javno su izjavili da su bili izloženi teškoj psihičkoj torturi. U okviru nečovečnih postupaka posebno ističu da im je saopšteno mesto i vreme kada će biti streljani. Zaprećeno im je da ne pomišljaju na bilo kakvo bekstvo, a upozoreni su i da je na svim vratima postavljan eksploziv koji će, u slučaju dejstva Ratnog vazduhoplovstva oružanih snaga, biti aktiviran a oni ubijeni. Zločin će se, u tom slučaju, tvrdili su, pripisati JNA. Za vreme boravka u logoru u Dobu pri Mirni, zatvorenike su, prema njihovom kazivanju, izvodili na dva sata po jakom suncu, a zatim ih naglo uvodili u hladna okna rudnika gde je u prostoriji od oko osamdeset kvadratnih metara, bez ikakvih podmetača spavalo više od 150. ljudi.

Svedočenje carinika Mikija Bogdanovića sa graničnog prelaza Rožna dolina, nedaleko od Nove Gorice, takođe ukazuje na varvarske postupke slovenačkih teritorijalaca. Posle hapšenja uspeo je da pobegne iz zatvora i u vreme prekida vatre skloni u obližnju vojnu kasarnu. Kada je u kasarnu stigao hleb, trojica starešina i dva vojnika došli su do kamiona da prihvate gajbe sa hlebom. Na njih su rafalnu vatru, s leđa, otvorili neljudi u uniformi slovenačke takozvane teritorijalne vojske.

Mučenje žena i civila

Nizu nečoveštva pridružuje se i primer Nade Svorcan i Ljubice Saše, građanskih lica na službi u JNA, koje je u njihovom privatnom automobilu zaustavila grupa slovenačkih pripadnika ljubljanskog MUP-a. Ne dozvoljavajući im da nastave put prema kasarni u Šentvidu gde su bile zaposlene, naređeno im je da se vrate kući. One su, međutim, bile uporne u insistiranju da im se omogući nesmetan odlazak na posao. „Ako već morate na posao, onda izvolte idite“, odgovorio je jedan od policajaca i uputio ih u pravcu na kome su bile posejane protivoklopne mine. Eksplozija je raznela automobil, nanevši teške povrede Nadi i Ljubici. U Univerzitetskom kliničkom centru u Ljubljani nije im pružena blagovremena pomoć. Pored teških telesnih povreda, Ljubica Saša je ostala bez jedne noge.

Slovenci su, da zaključimo, prekršili sve što se naziva čovečnošću i humanošću. Vrlo se dobro znaju i naredbodavci i izvršioci navedenih i velikog broja nenavedenih zločina. Slovenci i Hag o svemu godinama mudro ćute. Poznato je i zašto. Nije jasno, međutim, što im se u ćutanju pridružuje i država Srbija, mada ljudi koji stoje na njenom čelu vrlo dobro znaju da ratni zločini ne zastarevaju – kao što ne zastarevaju rane roditelja mladih vojnika i starešina, poginulih od do lakata okrvavljene zločinačke ruke u nekada tretiranoj kao najcivilizovanijoj republici bivše SFRJ.

Slovenija, Haški tribunal, Evropska unija, Vašington, a pridružuje im se, nažalost, i Srbija – i dalje uporno ćute o dokazanim slovenačkim zločinima koji, podsetimo ih još jednom, kao svi ratni zločini, nikada ne zastarevaju.

(priredio Intermagazin.rs)

KOMENTARI59 komentara

 1. mmm says:

  Do kraja nisam procitala cedo tekst, jer mi se smucilo. I pre toga sam razmisljala da li da pocnem, jer znam da je sve od njih pocelo. Treba da se stide a od Boga da im je grehota, jer je sve od njih i pocelo. Oni su slika i prilika ovih iz zapadne Ukraine, to su ne fasisti, nego pravi nacisti. Pa i kada prelazimo granicu, oni su gori od Hrvata_ koji su skoro svi ustase. Po licu im se vidi koliko mrze ceo slovenski svet, a nose nase gene. Gde god sam bila, Italijani su najbolji, tu ne mislim na granicne sluzbenike, netgo uopste. I jos da dodam, blizak mi, treba da se ozeni sa slovenkom, uradicu sve, da do toga ne dodje, bez obzira sto je/za sada/ dobra. Ne pada iver daleko od klade.

 2. FORum LIvii says:

  Oni mogu da budu kakvi hoce , ali je problem u nama.Kako drugacije razumeti zvanicnike Srbije , kada kazu da ,, izmedju dve zemlje NEMA nikakvih problema,, ? Kako onda protumaciti nas Specijalni Sud za ratne zlocine , njenog Predsednika i Tuzioca , da ove zlocine ne procesuiraju ? Kako shvatiti nevladin sektor , koji se ubi od dokazivanje zlocina koje su pocinili Srbi a nista nisu preduzeli za ove zlocine protiv Srba ? Dakle , problem je u nama i nasem drustvu !!!

 3. Marko says:

  Evo još jedan prilog za potvrdu "humanosti,civilizovanosti i visoke kulture"europskih konjušara za koji ne znam da li je poznat autoru ovog teksta,a ako nije evo sad je tu..Krajem juna 1991. slovenačka paravojna TO zarobila je vojnika JNA iz riječkog garnizona, Sejfudina Kovačevića iz Tuzle,rođenog 1970.g.,muslimanske veroispovesti.Nije im bilo dovoljno što su ga tukli i mučili,nego su mu iz neposredne blizine pištoljem pucali u regiju prepona,u koren penisa i kroz testise.Tako teško ranjen je nekako dopremljen u riječku bolnicu gde su ga riječki lekari ljudski i visoko profesionalno zbrinuli iako je i u Hrvatskoj već uvelike bio u toku odstrel vojnika i starešina JNA,posebno srpske nacionalnosti.U Riječkoj bolnici(ovoj blizu železničke stanice,zaboravio sam joj ime)je zadržan 5-6 dana dok mu se stanje nije stabilizovalo,a kad više nije bio životno ugrožen odlučeno je da se vojnim avionom transportuje na VMA u Beograd.03.jula sa aerodroma na Krku je prebačen na vojni aerodrom u Batajnici gde su nas čekala sanitetska kola sa VMA i odvezli na dalje lečenje.Ne znam šta se dalje dogodilo s tim vojnikom,a ako je preživeo sigurno ne može da ima potomstvo.Eto to su ti kulturni i civilizovani Slovenci (prema kojima Srbi,a posebno drogosrbijanci imaju čak i kompleks niže vrednosti),ali to uopšte i ne čudi jer pripadaju toj zapadnoj,katoličkoj "civilizaciji" koji baštine inkviziciju,krstaške i stogodišnje ratove,pljačke,masovna ubistva i otimanja, Aušvice,Dahaue,Jasenovce,Jadovna,Vjetname,Irake,Libije itd.itd.

  • nikola says:

   Znas sta je jos problem ? Kada bi pitali tog vojnika muslimana on bi rekao da su ga Srbi mucili. Ili u najmanju ruku ne bi htjeo svjedociti.

 4. Goran says:

  potpuno si u pravu FORum LIvii , kao sto je na samom pocetku texta navedeno da je JNA skrivala te podatke. Svi na vaznim mjestima su bili dabelo placeni da ne pricaju. Nazalost ista politika i danas vlada . Pjedinci su placeni da vode stado ovaca :-(

 5. milica says:

  FORum LIvii u centar,prepoznali ste srž problema,na žalost malo nas je...

 6. Svetislav says:

  Nista drugo ne reci, nego da sadasnja vlast u Srbiji, kao i sve prethodne od 2000-te su saucesnici ovih zlocina nad Srbima koji su prave zrtve raspada bivse Jugoslavije.

  • nikola says:

   Da Svetislave , svi od 2000g na celu sa ubijenim Djindjicem .

 7. Neša says:

  Naravno! A mi treba i dalje da ih oduševljeno dočekujemo u Beogradu, da loču i žderu za male pare!

 8. Za Srbiju says:

  Ko se osveti, taj se posveti. P.S. Ko kupi slovenački ili hrvatski proizvod, da mu bude zadnje u životu.

 9. rade Bukara says:

  salje nam EU jelka kacina danam drzi predavanja i ako se zna da je ucestvovao u zlocinima a mi ga primamo to je sve maslo EU i AMERIKE ami cutimo dokle

 10. rale says:

  Evo nappravili su zajedničkl spomenik za poginule, belogardejce, partizane,nemce i ostali ološ.

 11. Miki says:

  Sad će Srbija da svoju odgovornost malo prenosi i na druge. Hag je svoje rekao. Da zločini postoje nek Srbija izvoli optužiti Sloveniju a ne da se truje narod lažima i mržnjom prema Slovencima.

 12. Milan says:

  Ovi kočijaši se izvukoše kao ustaše posle Drugog svetskog rata, kada ih Broz amnestira te tako postasmo ''braća''!?

  • nikola says:

   Milane danas nema Broza a oni ostadose ne kaznjeni. Da nismo mi Srbi i onda 45 bili glavni krivci za neosudjene zlocine nad Srbima. Po ovome sto se danas desava , rekao bi da jesmo.

 13. Dragoje-Rajo Kujović says:

  Na žalost, vrhunac MORALNE BIJEDE "najboljih carskih konjušara" (tako su Janeze nazivali K und K okupatori) su za interese "Evropa Zdaj" pobile i iskrvarile, oni kažu "pobijedili" svoju vojsku, nečije osamnajestogodišnjake koji su bili u svojoj zemlji i među svojima, na strašnu žalost. I sluga Jernej i Ivan Cankar se u grobu okreću mizerni potomci ...

 14. Đoko says:

  Dok su Slovenci Srbima spesnili himnu, napisali prva moderna gramatička pravila, pomagali da su postali politički narod od vazala sve je bilo OK? A kad su hteli Slovenci slobodu i nezavisnost dobili su nož u leđa od nebeskih Srba.

 15. grosuplje says:

  Negde u 1987 god. dolazili slovenci u kasarne da zaduze masovno vojnicku opremu ,kada sam pitao zasto dolaze i uzimaju opremu oni su odgovorili da je to za TO , a ja sam se pitao za koji razlog se mi ovde nalazimo.Tada vojni kadar slovenaca oficira nije hteo nigde da ide iz slovenije da sluze u druge krajeve Jugoslavije.Izdaja je to bila velika, ali sta im vredi njihova samostalnost kada danas sve sto valja moradose po naredbi stranaca da prodaju strancima , a bili su jedni od poslednjih (najpametnijih) u Jugi ,koji rasprodase svoju buducnost Mladine: Milan Kučan prvi predsednik Republike Slovenije Danes se zdi, da je Milan Kučan še vedno povsod, v SDS ga vsak dan omenjajo kot največjega krivca za vse, kar se je hudega zgodilo Sloveniji, zagovorniki razprodaje državnega premoženja pa ga slikajo kot utelešenje gospodarskega in moralnega propada. Milan Kučan v resnici ni predsednik že od decembra 2002, več kot ducat let. Tudi njegov Forum 21 je izgubil družbeno moč in vpliv, ki naj bi ga imel. Milan Kučan je v resnici nekdanji politik, ki svojih stališč ne spreminja, ki ga politika še vedno zanima, a bolj kot opazovalca. »Pripisujejo se mi stvari, ki naj bi jih počel, pa jih ne. Pa tudi želje po tem nimam,« pravi. Vseeno je zaskrbljen, temeljni problem Slovenije je, da nima strategije, da ne ve, kaj bi počela sama s seboj, brez pravih odgovorov pa postaja nesamozavestna država. Nekoč je bilo drugače. Je nacionalni interes psovka? Kupite dostop do Mladina.si, ki stane enako kot izvod tiskane izdaje Mladine. Za 3,20 EUR dobite dostop do aktualne številke in celotnega arhiva za naslednjih sedem dni. Z dolgoročno naročnino prihranite do 25 odstotkov! Komentarji Se pridružujem (2) Se ne strinjam (5) Zahtevam izbris voluhar | 24.4.2015 | 00:45 Pozabili ste napisat:"Milan Kucan je bil predsednik komunistov Slovenije"!!!! Se pridružujem (10) Se ne strinjam Zahtevam izbris KOLUMNE | 24.4.2015 | 13:42 In kaj? To so bili najlepši časi in ljudje smo dobro živeli, dobivali za delo redno plačo.Bilo nam je lepo. otroke smo vozili na morje, bolniške se nismo bali vzet, kot se jo zdaj Ni nas bilo strah naslednjega dne. Zdaj pa tisti ki ste premladi niti ne veste kako vas vozijo politične barabe. Časi tranzicije cele družbe vam ne gredo na roke. Verjamete Janši, bednemu sodstvu ki zna brez posledic obsodit samo reveže. BARABE pa ne bodo nikoli odsedele, nikoli odslužile kazni. Celo odškodnino bomo vsi plačevali zanje. Boljše da pozabim nanje in imam lep wekend, želim ga tudi vam. Vem le eno: volili bomo samo Združeno levico, Meseček, ti si kakor sonček, ne samo kot Mesec.Upaš povedat resnico ki je bogataši ne prenesejo. Se pridružujem (10) Se ne strinjam Zahtevam izbris marijareski | 24.4.2015 | 21:17 Voluhar, saj tega tovariš Milan Kučan nikoli ni skrival iali se tega sramoval. Spoštovani bivši predsednik je čisto nasprotje tistega partijca kaplarja JJ, ki pa ne priznava svoje zagnanosti, da bi se z vsemi možnimi sredstvi pririnil v vrh Partje. A mu to ni uspelo, kaj uspelo, celo zbrcali so ga iz KP, ker so spoznali njegovo pokvarjeno, patološko osebnost...Da so imeli prav, pa dandanes ja vidi že vsako malo bolj mentalno razvito dete... JJ, Gorenak, takoimenovani Pendrek Vinko, pa še kdo, so edini, ki v ruksakih nosijo komunistično preteklost, a se sprehajajo po parlamentu... Vsem tem kvazidemokratom, pa je hudo blizu stalinistična ideja, zato se ljudje sprašujejo, ali niso potencialni teroristi? Tako pač pravi pregovor, da ko s prstom kažeš na nekoga, trije prsti kažejo nate... Se pridružujem (5) Se ne strinjam Zahtevam izbris Stone | 26.4.2015 | 02:59 Še dolgo ne bomo imeli tako modrega predsednika. Je pameten, imel je čas, da se je naučil obrti, na čelu je bil v časih, ko je bilo treba misliti in reagirati odločno, a po kapljicah in kasneje, ko je bilo dovolj, da je bil moder. Mislim, da je blizu formata Kohla in Thacherjeve, seveda ne po politični identiteti. Pravzaprav mu je zameriti le eno stvar: da je še v Jugi v svoji bližini trpel neumnega Pahorja, ki so ga nekateri forsirali kot bodočega uspešnega politika (seveda komunista). Uspešen je res, a državi ni prinesel nič drugega kot svojo lepoto. Se pridružujem (1) Se ne strinjam Zahtevam izbris vladimir | 27.4.2015 | 16:22 O DR. JANEZU DRNOVŠKU: Stone | 26.4.2015 | 02:59 Še dolgo ne bomo imeli tako modrega predsednika. Je pameten, imel je čas, da se je naučil obrti, na čelu je bil v časih, ko je bilo treba misliti in reagirati odločno, a po kapljicah in kasneje, ko je bilo dovolj, da je bil moder. Mislim, da je blizu formata Kohla in Thacherjeve, seveda ne po politični identiteti. Pravzaprav mu je zameriti le eno stvar: da je še v Jugi v svoji bližini trpel neumnega Pahorja, ki so ga nekateri forsirali kot bodočega uspešnega politika (seveda komunista). Uspešen je res, a državi ni prinesel nič drugega kot svojo lepoto. Se pridružujem (1) Se ne strinjam Zahtevam izbris vladimir | 27.4.2015 | 16:24 O TOVARIŠU SOCIALISTU ADOLFU HITLERJU, KI JE SKRBEL ZA DELOVNEGA ČLOVEKA - KOLUMNE | 24.4.2015 | 13:42 In kaj? To so bili najlepši časi in ljudje smo dobro živeli, dobivali za delo redno plačo.Bilo nam je lepo. otroke smo vozili na morje, bolniške se nismo bali vzet, kot se jo zdaj Ni nas bilo strah naslednjega dne. Zdaj pa tisti ki ste premladi niti ne veste kako vas vozijo politične barabe. Časi tranzicije cele družbe vam ne gredo na roke. Verjamete Janši, bednemu sodstvu ki zna brez posledic obsodit samo reveže. BARABE pa ne bodo nikoli odsedele, nikoli odslužile kazni. Celo odškodnino bomo vsi plačevali zanje. Boljše da pozabim nanje in imam lep wekend, želim ga tudi vam. Vem le eno: volili bomo samo Združeno levico, Meseček, ti si kakor sonček, ne samo kot Mesec.Upaš povedat resnico ki je bogataši ne prenesejo. Komentirajo lahko le registrirani uporabniki

 16. realan says:

  Kad "narod" poput srba počne nabrajati tuđe zločine to kreče u S.F !?

 17. Apis says:

  Slovenci su šovinisti kao i Hrvati. Samo što to ne ispoljavaju na isti način kao Hrvati. Mrze ,,južnake" svom snagom i otimaju im sve što je moguće ali da se primeti. Samo najboljima priznaju prosečnost i stavljaju ih u poziciju da oni rade za dva tri slovenca koji besposleni sede oko njih i po hijerarhiji svi su nadređeni južnjaku.

 18. Branislav says:

  Ovaj majmun koji se potpisao kao "realan" stavlja reč narod pod navodnike kada označava Srbe. Da, Srbi su narod, a vi ustaše ste samo jedna ostrašćena vatikanska horda kojoj nikada nije bilo dovoljno srpske krvi. I imamo moralno pravo da pričamo o vašim zločinima, od Mačve i Podrinja, pa do današnjih dana, jer takav ološ u Evropi ne postoji kakav ste vi, ustaše.

 19. Igor says:

  Žalostno, da ob nekem čustvenem članku, za katerega sem voltairovsko hvaležen, steče toliko sovražnosti in tematik, ki z osnovnim besedilom nimajo nobene zveze. Podpiram Helsinški monitor, ki poskuša krivice urediti na pravni način. Če ne bo šlo pred domačim sodiščem, so še vedno na voljo tuja sodišča, ki se, ko gre za dvomljive okoliščine, po navadi postavijo na stran žrtve.

 20. slobco says:

  Nije problem u vojnom vrhu, nego u licemerju srbijanskog rukovodstva, koje se sa Slovencima dogovorilo o ocepljenju i mirnom razdvajanju. Sve odluke vojnog vrha da brani ustav SFRJ srbijansko rukovodstvo je suspendovalo a JNA i vojno rukovodstvo optuživalo za izdaju. Naravno, sva tadašnja medijska malograđanska svest je bila okrenuta prema JNA, a ne prema Sloveniji.

 21. Nikola Aleksić says:

  SLOVENAČKA POTERNICA PROTIV HEROJA IZ 1991. GODINE Povodom uručenja slovenačke optužnice (na kućnu adresu!) Dragomiru Grujoviću, kapetanu VS u penziji, obaveštavam javnost da će ovaj heroj iz 1991. godine biti izručen Sloveniji. Ova optužnica nije stigla samo na njegovu kućnu adresu, nego i ministarstvu pravde, MUP-u i Javnom tužilaštvu, a njemu je uručena zbog revanšizma i slovenačke bolesne mržnje prema srpskom narodu. Oni isti koji su izdali narod i Srbiju će ga izručiti da ne bi svojim postojanjem pružao primer šta je onda, a i danas bio dužan da uradi izdajnicima svaki pripadnik Vojske Srbije. Generalštab JNA je izdao narod i državu 1991. godine. Da su ispunili svoju ustavnu i zakonsku dužnost, do raspada SFRJ i sledstvenih ljudskih žrtava i materijalnih šteta, ne bi došlo. Vojska nas je izdala 1991, izdali su nas i 5. oktobra 2000. godine, izdaju nas i danas. Izdajnici dobijaju penzije i uživaju u opljačkanim vrednostima, a ovi sadašnji pripadnici VS plate i stanove, što im je cena izdaje. Naši preci bi se danas prevrtali u grobovima kada bi znali kako najčasnije uniforme srpske vojske skrnave ovi izdajnici noseći ih na sebi. Odgovornost za služenje izdajnicima snosi i kapetan Dragomir Grujović iako je 1991. godine postao heroj koji nam je pokazao šta treba da se radi sa izdajnicima svoje domovine. Prihvatio je od izdajnika vanredno unapređenje iz čina starijeg vodnika u čin poručnika i dvosobni stan u Čačku gde je prekomandovan iz Slovenije zbog doslednog poštovanja Ustava i Zakona o vojsci. Stanom i vanrednim činom je kupljen da bi zaboravio šta mu je i dalje ustavna i zakonska obaveza, to je bila cena njegove izdaje. Ironično zvuči vest da će mu danas suditi zločinci protiv čije izdaje se sa oružjem u ruci herojski poneo 1991. godine, da bi posle i sam zakoračio u izdaju naroda i države u nastavku vojne karijere. Slovenija mu mora suditi da bi sa svog imena skinula epitet zločinačke države osnovane na izdaji naroda koji ih je u dva rata oslobađao od fašizma i koji je sprečio da postanu austrijski konjušari i slugeranje, kao što je i Engleska htela da svoj genocidni status prebaci na srpski narod rezolucijom o Srebrenici. Lično mi je žao što će se ,,kola slomiti,, samo na jednom izdajniku naroda i države, dok ostali uživaju u, na izdaji, stečenim penzijama i stanovima uz posebnu besplatnu zdravstvenu zaštitu na VMA. Danas se istorija ponovila, Srbija je potpisala kapitulaciju i mirno dozvolila okupaciju zemlje od strane najveće terorističke organizacije na svetu čiji predstavnici sada sede na sednicama Generalštaba Vojske Srbije! Srbijo, zar se ne stidiš tišine!?

 22. Pingback: SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara… | Jadovno 1941.

 23. Meri says:

  Stalno nam neko zaviruje u našu malu sretnu koloniju SRBIJU. Na svu sreću ništa ga ne razumem, a i lepše mi je tako. Dragi moji, da li još kupujete slovenačku i hrvatsku robu? Pogledajte kod nekih vama omiljenih proizvoda, ako su proizvedeni u Srbiji, ko je vlasnik firme. Npr. vidi se na sajtu www.apr.gov.rs , ako je vlasnik sa stranim pasošem, pokušajte da bar tom proizvodu nadjete neku zamenu, tražite nešto drugo, ako je izvodljivo, ako nije nije, šta da se radi. Isto tako mnogi veliki supermarketi Ideje, Mercatori itd. tu su sve strani vlasnici, trguju uglavnom hranom i kućnim potrebštinama, jer mi tu najviše i trošimo i sva ćar iz takve trgovine se najverovatnije iznosi napolje. Bolje onda da se više posećuje domaća trgovina ali trgovina u vlasništvu domaćih lica, koji će tako zaradjeni novac uložiti u domaću fabriku mesa, testenina, ili nešto treće ali opet kod nas. Tako će se i neki naš gradjanin zaposliti. VOLIM JA CEO SVET, ALI NA PRVO MESTO SEBE.

  • ralence says:

   Kad je Milanovic zatvorio granicu sa Srbijom I Vucic mu uzvratio istom merom,Hrvati su priznaLI DA GUBE MILION EVRA NA DAN ZBOG ZATVORENE GRANICE.Ko je u Srbiji dozvolio takvu veliku razliku u trgovini sa Hrvatskom.!!!

 24. Milos says:

  Problem je u nama . Vecina nas je to zaboravila a mnogi idu u Sloveniju na Triglav ,Bled kao turisti

 25. Paštrović says:

  Nijesu nam SloUvenci krivi što smo zli nakot. Nakot spreman da slasno pojede sva govna koja su sve tamo neki drugi izasrali. Paa... neka nam je prijatno, i da sve to zalijemo jednim 'ladnim špricerom. "Meri": prinuđeni smo (mi iz "dijaspore") da jedemo SLO i CRO govna, ili ona MAK, MNO i ostala. Dovoljno ti je da uđeš u bilo koju prodavnicu koja obiluje "'ranom iz rodnoga kraja", pa da ti se smuči dan što se Srbinom zoveš. Na svu (NE)sreću, ni u Srbiji i Srpskoj nije drugačiji izbor! O Dragomiru Grujoviću mogu da kažem samo jedno, i da ga nizašto ne osuđujem: on je bio podčinjeni general-pukovniku - Franji Tuđmanu. Podčinjeni slušaju, i ne donose odluke. Srbija je (već više od 15 god) bila podčinjena govnima koja i dan današnji "krase" naslovne stranice svih srbskih novina i časopisa. Nemojmo da sad i radi toga krivimo Slovence, ustaše, kurtu-murtu...

 26. Paštrović says:

  I još jedna sitnica: Slovenci su apsolutno savladali englesku lekciju ne dvostrukog, nego trostrukog "obraza". Što se mene lično tiče, uvijek su mi tako "mali, fini, čisti, kulturni, vredni i radni" mnogo više smrđeli od najokorelijih ustaša. Za ustašu znaš što ti misli (ako nijesi brav), ali za "Bresterničkog brabonjka" - JOK!

 27. Meri says:

  Paštroviću, ovde je reč o sudjenju za raten zločine i u pravu su ljudi. Ratni zločin je ratni zloćin i tu nema trgovine.Ispravan je princip, zločini se ne praštaju i počinioci treba da budu kažnjeni. Neko tu pominje stariju istoriju, kako su neki Slovenci nama nekad nešto pomagali, štagod da je bilo, ali nismo mi njima ni u dobru ostajali dužni. Pošto je Jugoslavija slovencima uvek bila prolazna tvorevina, njihovo zadržavanje u Jugi imalo je veze samo sa nekim finansijskim interesima, čim im se i teoretski ukazala šansa za nešto bolje otišli su i po cenu rata pa i zločina. Ali ipak i posle JUGO razvoda nedostajalo im je srpsko tržište, da malo protrguju, trgovina je delatnost gde se inače najbrže ostvaruje zarada, dok ima gradjana kojima ekonomija finansije i promet robe nije zanimanje i nisu obavešteni, u koloniji Srbiji i posle svih neprijateljstava, još se uvek može lepo zaradjivati.

 28. grunf says:

  ništa ne kupovati što ima veze sa slovenijom. to je jedini način kojim se može razgovarati sa njima. plasman njihove robe u eu je veoma loš i oni gro svojih proizvoda plasiraju na tržišta bivše sfrj, a najviše u srbiju, jer je i najveća.prestankom kupovine robe iz te mestne zajednice dovašće se u situaciju da ekonomski osete posledice svojih zločina.

 29. Petar says:

  I što baraše JNA vo Slovenija odkako Slovenečkoto Sobranie proglasi razdružuvanje od SFRJ??? Spored site možni ustavi, site federalni edinici vo SFRJ imaa pravo na razdružuvanje! JNA vo Slovenija beše OKUPATOR po izglasuvanjeto na taa odluka! Nemesto da se dogovorat za toa kako ќe se povlečat od Slovenija, oficerite na JNA se obidoa da ja okupiraat Slovenija. Zatoa dobija po nos! Vo Slovenija nemaše srbo-komunjari kako kaj nas vo Makedonija, pa Slovencite složno se sprotivstavija na agresorot, po site pravila navedeni vo učebnicite za OPŠTONARODNA ODBRANA koja moravme da ja učime vo togašniot sistem. Namesto JNA da ja ostavi tehnikata vo Slovenija, zatoa što i Slovencite plaќale za taa tehnika, ili TMS (tehničko materijalni sredstva), od nivnite zaraboteni pari. Od kade na kade, oficerite na JNA celiot imot na JNA go proglasija za srpski??? Dali toa znači deka JNA so godini bila samo eden oružan del na srpskata dominacija i okupacija na ostanatite teritorii od SFRJ???

 30. Ranko-Banja Luka says:

  Petre, kako vidim, ti si jedan iz Skoplja ustaša.. Interesantno je da ste svi vi nazovi narodi iskompleksirani, i mislite da ćete pljuvanjem po Srbima postati veći, bolji, moćniji.. a jadni ste, da ne možete biti jadniji.. Meri, svaka čast za prvi komentar, živa istina! Najviše ih boli kada Srbi ne kupuju Gorenje i slična smeća..

  • ralence says:

   Sluzeci JNA u Kasarni Sentvid kod Ljubljane u bivsem Katolickom Samostanu,generacija 1969 god.mi iz Srbije brzo smo svatili da je Bratstvo I Jedinstvo jedna velika Sarena Laza.Citavu noc smo slusali Katolicke Molitve ,Ave Marija I I neka druga zapevanja.Slovenacki Oficiri su bili grubi I bezobrazni prema Vojsci a Civilno Stanovnistvo cak nije htelo da razgovara sa vojnikom koji ne zna Slovenacki.Imali su Rasisticki odnos prema svima koji su dolazili iz ostalih delova Juge.Vojnici Slovenci su se drzali po strani I pravili Aparthejd u Vojsci koje su ostale Staresine tolerisali jer su se bojale da kazu nesto.

 31. triglav says:

  po judeohriščanskoj ideologiji svaki novi entitet temelji se na izvornom zločinu. novi entitet, da bi se održao, posle konstitutivnog akta, to jest zločina, taj isti zločin zabranjuje. hrišćanstvo taj "originalni kriminal" zove istoćni grijeh, kojeg se baptizmom, pomoću crkve, otpušta.

 32. Harry Neron says:

  Avtor ovog teksta zaboravlja početak svega, zašto je uopšte došlo do implozije ex SFRJ. Da ga podsetim prvi su promenili svoj republički ustav u Srbiji posle dolaza Slobe na vlast ali promena svogaustava nisu implementirali i na ustavu SFRJ. U čemu je bila klopka koju su jedino slovensi pravovremeno shvatili. Srbija je ukinula avtonomnost pokrajina napram republiki ali toga čina nije sprovela i na državnom nivoju tako da je u onim uslovima imala 3 glasa u organima federacije dok svi ostali samo po jedan. Slovenci su to uvideli, promenili svoj republički ustav, izveli prvi višestranačke izbore, izveli referendum o osamostaljenju i posle referenduma dali ostatku države pola godine vremena da se izjasne o stanju u državi, ostali se nisu izjasnili i slovenci su referendumski rezultat o osamostaljenju realizovali u stvarnost. Te činjenice potvrđuju svi, i tadašnji srbski vodeči političari ( Bora Jović) ili visoki oficiri tadašnje JNA ( Ilija Radaković). Da je JNA prošla kako je prošla ponajviše si je kriva sama jer je operacije u Sloveniji vodila levom rukom i diletantski. Vojsku su slali na ratni teren bez ikakve logističke podržke ( ishrana, sanitet) i večina jedinica tadašnje JNA se posle nekoliko dana sama predala jedinicama TO i policije Slovenije jer su ostali bez zaliha hrane. Toliko o sposobnosti tadašnje JNA. Takođe su gluposti one priče oko Doba. Dob je još dan danas največi zatvor u Sloveniji i imao je mnogo bolji standard nego su ga imali tadašnji vojni zatvori u garnizonima JNA. Najglupiji ispada autor teksta kada je u pitanju sanitet. Međunarodno ratno pravo nijednu stranu ne obavezuje da sanitetsko obskrbljuje ranjenike protivničke strane nego je to dobra volja zaračene strane da se brine i za protivničke rsanjenike inače se mora svaka zaračena strana pobrinuti za vlastite ranjenike ali glavni prblem JNA je bio u tome da ona uopšte nije predviđala da če trebati upotrebljavati sanitet.

 33. Lazar Mitović says:

  Bio sam kao vojnik godinu dana u tom periodu u Ljubljani. Ne treba suditi narodima a samim tim milionima ljudi.Ubice ili grupe nisu ni stoti deo naroda i ima ih svuda. Nikako ne treba osudjivati njihov dolazak radi zabave u Beograd. Ti klinci tada nisu bili ni rodjeni.

 34. Sebastjan Nabije says:

  Provokatorska mješavina 90% laži sa 10% istine.

 35. Sebastjan Nabije says:

  Mješavina 90% laži sa 10% istine.

 36. Sebastjan Nabije says:

  Iza Facebook profila "Davide Angel" krije se pravi fašist, lažni antifašist i razotkriveni gaypedofil!

 37. Da covek ne poveruje says:

  Tandara mandara broc Nas Srbe treba sve na vrbe Nema u nama ni c od coveka Ljudski odpad prodane duse to smo mi I kao takvi ne treba da postojimo.

 38. DANKO says:

  Slovenci su stari poznati fasiti, pogledajte docek Hitlerove vojske u Mariboru 1941. Sve je jasno da ti Slovenski kerovi mrze sami sebe. A znaju da su na zapadu Slovenska govna, za Z A P A D, a I za nas "J U Z N J A K E" su isti psi. Tamo su kerovi a kod nas psi. u Bosni bi bili DZukele a u Italiji Bastardi

 39. Boris Prejac says:

  Berem vse komentare,največ iz Srbije.To je bruhanje samega sovraštva.Proizvod vojnbe v YU je bil bestialni nacionalizem,ki se je pričel ravno v Srbiji.To pa seveda nebo noben priznal.

  • Sale says:

   Boris Prejac;ne seri...

 40. Sale says:

  Ti austrijski konjusari prodjose nekaznjeno...

 41. djoka says:

  Strah je tzv.slovencima urođen.Sa dzakom petardi na njh razbežali bi se,ali patroni su ih ohrabrili.

 42. Dobojlija says:

  To je opet bila kriva Srbija.Kao većinski narod u Yugoslaviji,mogli su da spreče sve te raspade i zločine.po svim prilikama tadašnje rukovodstvo je gledalo samo vlastito bogatsvo od te bivše države.Po mome mišljenju samo tadašnje rukovodstvo je za sve krivo..

 43. Vlado says:

  Ne razumem, zakaj tako sovraštvo, na večina lažnih informacijah, pa verjemite v JLA sem imel najboljše prijatelje Srbe,ko smo kasneje 1980 leta potovali po Srbiji,vse super, še dandanes imam več Srbov za prijatelje!! Hudič je v tem, ko nas znajo politiki vseh narodnosti skregati do onemoglosti,da se potem pobijamo med sabo! Le zakaj, ko vem, da so mnoge četrti po Sloveniji večina "južjaške", v vsakem narodu je določen procent slab, priznali ali ne, večina je pa normalnih ljudi,ki bi radi živeli v miru!!! Ste vi v Srbiji vedeli, da so ustaši klali med 2 sv po delu Slovenije, da so v Jasenovcu ubili kar precej Slovencev,da so četniki ubijali 1945 po Sloveniji, bežeč proti Avstriji, da je mnogo pregnanih Slovencev v Srbiji umrlo v vrstah partizanske in tudi četniške vojske ! Mnoge stvari mlade generacije več ne vedo, nasedajo na lažne ideje nekih liderjev, ki se jim gre le za oblast! Končal bom z preverjenim dejstvom, da če bi v Sloveniji vedeli, kam bo vse to pripeljalo(300 000 ljudi pod pragom revščine)ne bi bilo odcepitve! Pozdrave vsem ljudem dobre volje!!!

 44. PERO says:

  nama mozga u srba,,,za vlastiti pripast i nesposobnost uvijek su krivi drugi,,,,a što vas klalo onoga rata,,,,kakve ovce od ljudi...kaže ustaše poklali milion srba,,,svašta ..a ima vas pun kurac,,,te ustaše slabo su radile svoj posao ? aa e srbi srbi

 45. horlacek says:

  mi u slovenijo volem srbi. ovo je u manjinsko i moral da odgovaraju. mnogo slovenc zali za jugoslaviju. srbi nasa braca, jugoslavija nasa drzava

 46. Dux says:

  A što se nisu ustašice pokondirile na tebe Pero, odgrizle ti i to malo ponosa što vadiš pincetom svaki vražji dan nebi li lečio komplekse ovde kod nas Srba, pa da nas malo i ti oladiš tog tvog dugometražnog sernjanja. Nagutaj se k**ca prolupala zvečko i vidi Alojzija za dopunsko guženje. Ala vas ima ko go**na po ovim našim sajtovima pa to nije normalno!!!

 47. Razočaran says:

  Jebiga! Za praznike sem bil v Srbiji, že nekaj let zapored. Imel sem se prečudovito, neverjetni ljudje, prijazni,... Sedaj pa mi nekdo serje na glavo kaj in kakšen sem, menda fašist,nezaželjen,... Moji otroci na Srbijo gledajo s spoštovanjem, ker jih tako učim. Spoštovanja in prijateljstva do kogarkoli za razliko od avtorja lažnjivega zmazka in nekaterih komentatorjev, ki razen sovraštva ne poznajo nič drugega.

 48. PERO says:

  ŽIVIO ANTE PAVELIĆ

 49. Pingback: SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara… | Srpski stav

 50. Pingback: SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara… - Balkanska geopolitika

 51. Pingback: SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara… - Balkanska geopolitika

 52. Pingback: SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara… | Dobro dosli na Internet prezentaciju srpske dijaspore

 53. Pingback: SVI SLOVENAČKI ZLOČINI 1991. – Ubijanje civila, mladih nenaoružanih vojnika, mučenje lekara i medicinskih sestara… - Portal NAŠA SLOBODA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *