ТАЈНИ ПРОЈЕКАТ: Исламистички план за освајање Запада настао 1982. године!

TAJNI PROJEKAT: Islamistički plan za osvajanje Zapada nastao 1982. godine!

2 aprila 2016

veterans-dayProjekat su otkrile švajcarske vlasti u novembru 2001. godine, dva meseca posle napada na Njujok 9.11. Od tada su informacije o sadržaju ovog dokumenta ograničene na zatvorene vrhove zapadnih obaveštajnih zajednica.

Sada već davne 2005. godine, američki portal blizak jevrejskoj zajednici u SAD Front Page Magazine je pisao o „Projektu“, odnosno 30 godina starom planu Muslimanskog bratstva za osvajanje Evrope. Naravno, 2005. godine FrontPage Magazine nije bio poznat i nije imao Fejsbuk stranicu, tako da veliki mediji uopšte nisu bili zainteresovani za ovu priču, koja je ostala skrivena. Dakle, u tom dokumentu je napisano sve ono čega je Zapad trebalo da bude svestan, ali nije bio.

„Projekat“ su otkrile švajcarske vlasti u novembru 2001. godine, dva meseca posle napada na Njujok 9.11. Od tada su informacije o sadržaju ovog dokumenta, koji je nazvan „Projekat“ ograničene na zatvorene vrhove zapadnih obaveštajnih zajednica.

Javnost je sa ovim upoznata tek kroz rad neustrašivog švajcarskog novinara lista Le Temps Silvana Besona, koji je obelodanio postojanje ovog plana u svojoj knjizi objavljenoj u oktobru 2005. u Francuskoj „Osvajanje Zapada: tajni projekat islamista“.

Beson je naveo da je jedan zapadni zvaničnik opisao projekat kao „totalitarnu ideologiju infiltracije koja predstavlja najveću opasnost za evropska društva“.

Zapadne obaveštajne službe su saznale za „Projekat“ posle upada luksuznu vilu u mestu Šampion u Švajcarskoj, 7. novembra 2001. Cilj pretresa je bio Jusuf Nada, direktor Al-Takva Banke iz Lugana, koji je više od 50 godina imao aktivnu vezu sa Muslimanskim bratstvom i koji je priznao da je bio jedan od međunarodnih lidera te organizacije.

Muslimansko bratstvo je najstariji i jedan od najvažnijih islamskih pokreta u svetu. Osnovao ga je Hasan al-Banna 1928. godine, a njihov moto je: „Alah je naš cilj. Poslanik je naš vođa. Kur’an je naš zakon. Džihad je naš način. Smrt na Alahovom putu je naša najveća nada“.

Racija u Švajcarskoj je sprovedena na zahtev Bele kuće, a istražitelji SAD i Švajcarske su tražili veze Al-takva banke sa pranjem novca i finansiranjem širokog spektra islamskih terorističkih grupa, uključujući Al-Kaidu, Hamas (palestinski ogranak Muslimanskog bratstva), alžirsku GIA, i Enahddu iz Tunisa.

Među dokumetnima zaplenjenim tokom racije se našao plan na 14-stranica napisan na arapskom jeziku, i datiran na 1. decembar 1982. koji ocrtava strategiju u 12 koraka za „uspostavljanje islamske vlasti na svetu“.
Prema iskazu koji je Nada dao u švajcarskim vlastima, nepotpisani dokument su pripremili „islamski istraživači“ povezani sa Muslimanskim bratstvom.

Za razliku od uobičajene bukačke retorike islamista, tipa „Smrt Americi i Smrt Izraelu!“ ovaj plan predstavlja fleksibilan, višefazni i dugoročni pristup „kulturne invazije “ Zapada. Podrazumeva korišćenje raznih taktika, počevši od imigracije, infiltracije, nadzora, propagande, protesta, prevare, političkog legitimiteta i terorizma.

„Projekat“ je više od dve decenije služio kao glavni plan Muslimanskog bratstva, kao što se može videti na velikom broju primera širom Evrope. Takođe, umesto da se fokusira na terorizam kao jedini način grupne akcije, kao što je to slučaj sa Al-Kaidom, upotreba terora je uključena u mnoštvo drugih dostupnih opcija za postepenu infiltraciju, sukob i na kraju za eventualnu uspostavu islamske dominacije nad Zapadom.

U „Projektu“ se među mnogim drugim preporučuju sledeće taktike i tehnike:

 • Umrežavanje i koordinacija aktivnosti među sličnim islamskim organizacijama
 • Izbegavanje otvorenih saveza sa poznatim terorističkim organizacijama i pojedincima da bi se održao utisak „umerenosti“
 • Infiltriranje i preuzimanje postojećih muslimanskih organizacije da bi se one preorijentisale ka zajedničkim ciljevima Muslimanskog bratstva
 • Korišćenje obmane radi maskiranja željenih ciljeva islamskih akcija, sve dok to nije u suprotnosti sa šerijatskim zakonom
 • Izbegavanje socijalnih konflikata sa zapadnjacima lokalnih, nacionalnih ili globalnih, koje mogu da oštete dugoročnu sposobnost širenja islamske baze moći na Zapadu ili koje mogu izazvati omdazdu protiv muslimana
 • Uspostavljanje finansijske mreže za finansiranje rada, uključujući i stalno zaposlene administratore i radnike
 • Sprovođenje nadzora, pribavljanja podataka, i uspostavljanje mogućnosti za prikupljanje i skladištenje podatak
 • Uspostavljanje sistema za praćenje zapadnih medija radi upozoravanja muslimana na „međunarodnu zaveru protiv njih“
 • Negovanje islamističke intelektualne zajednice, uključujući osnivanje tink-tank i grupa za zastupanje, i izdavanje „akademskih“ studija koje legitimišu islamističke stavove i beleže istoriju islamističkih pokreta
 • Razvijanje sveobuhvatnog plana od 100 godina za šiirenje islamističke ideologije širom sveta
 • Izgradnja opsežne društvene mreže škola, bolnica i dobrotvornih organizacija posvećenih islamskim idealima,  tako da muslimani Zapada imaju stalan kontakt sa pokretom
 • Uključivanje ideološki posvećenih muslimana u demokratski izabrane institucije na svim nivoima na Zapadu, uključujući vlade, nevladine organizacije, privatne organizacije i sindikata
 • Korišćenje postojećih zapadnih institucija i njihovo stavljanje u službu islama
 • Izrada islamskih ustava, zakone i propise za eventualnu realizaciju
 • Izbegavanje sukoba unutar islamskih pokreta na svim nivoima, i rešavanje njihovih svađa
 • Pokretanje saveza sa zapadnim „progresivnih“ organizacijama koje dele slične ciljeve
 • Stvaranje autonomnih „bezbednosnih snaga“ za zaštitu muslimana na Zapadu
 • Razbuktavanje nasilja i uvođenje muslimana koji žive na Zapadu „džihaduističko mišljenje“
 • Podrška džihadističkim pokretima širom muslimanskog svijeta kroz propoved, propagandu, osoblje, finansiranje i tehničku i operativnu podršk
 • Nametanje palestinskog pitanja kao globalnog problema za sve muslimane
 • Prikupljanje dovoljno sredstava za neograničeno produžavanje i podršku džihadu širom sveta

Treba imati na umu da je „Projekat“ napisan 1982. godine, kada su sadašnje tenzije na Bliskom istoku još uvek bile u povoju. U mnogim aspektima, „Projekat“ je tačno nagovestio islamističko delovanje, bez obzira da li se radi o „umerenim“ islamističkim organizacijama ili terorističkim grupama, tokom protekle dve decenije.

U ovom trenutku, većina onoga što se javno zna o Projektu je rezultat istraživačkog rada Silvana Besona. Najobimniji komentar na projekat je dao američki istraživač i novinar koji živi u Londonu, Skot Burdžs, koji je preveo dokument na engleski.

U istorijskom kontekstu, „Projekat“ je deo povelje međunarodne organizacije Muslimanskog bratstva, koji je zvanično osnovana 29. jula 1982. i on odražava veliki plan koji je su tokom 1960-tih oživeli intelektualci Bratstva iz Evrope, uglavnom Sirijci i Egipćani.

„Projekat“ je nastao 1982 kao deo procesa obnove Muslimanskog bratstva, kada ta organizacija doživljava uspon na međunarodnom nivou, posle dužeg perioda represije od strane egipatskih vlasti. Posle 1982.  godine, Muslimansko bratstvo je proširilo svoju mrežu širom Bliskog istoka, Evrope, pa čak i Amerike.

Od svog osnivanja, Muslimansko bratstvo je zagovaralo upotrebu terorizma kao sredstvo za jačanje svog cilja globalne islamske dominacije.

Ako je meriti prema događajima tokom proteklih 35 godina u Evropi i SAD „islamski naučnici“ mora da su zadovoljni kada vide uspehe svog dugoročnog plana širenja zelene zastave islama na Zapadu. A ako islamisti budu podjednako uspešni u godinama koje dolaze, Zapadnjaci će uživati svoje lične i političke slobode samo dok one budu trajale.

(Speisa/Front Page Magazine/Kurir)

KOMENTARIJedan komentar

 1. N. says:

  Ne znam šta su onda bili otomanski pohodi po Balkanu i opsada Beča.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *