UŽIČKI GENIJE: Rešio dva vekovima nerešiva matematička problema

UŽIČKI GENIJE: Rešio dva vekovima nerešiva matematička problema

4 aprila 2014

mihČetiri problema klasične matematike smatraju se nerešivima od antičkih vremena do danas. Najblistaviji umovi u istoriji civilizacije, od Hipije, Arhimeda i Nikomaha, preko Dekarta i Gausa do Galoa i bezbroj naših savremenika – nisu uspeli da ih odgonetnu. Pitanja udvostručenja zapremine kocke, kvadrature kruga, trisekcije ugla i konstrukcije pravilnih mnogouglova pomoću jednog šestara i jednog lenjira – nauka je zauvek stavila “ad akta” proglasivši ih nerešivima.

Užički profesor Mihailo M. Bošković (69) tvrdi da je rešio dva “nerešiva” problema, a celokupnu stručnu javnost, akademije nauka i brojne institucije, domaće i strane asocijacije matematičara pozvao je da njegov rad provere i da pronađu grešku. Uveren je da grešku ne mogu da nađu, jer je nema!

– Od četiri problema koje smatramo nerešivima rešio sam dva: podelu ugla na tri jednaka dela i podelu ugla na n jednakih delova pomoću jednog šestara i jednog lenjira, iz čega proizilazi i konstrukcija svakog pravilnog mnogougla. Rezultate sam publikovao u knjizi “Novo u matematici” (“Grafos”). Rešenja sam na ovaj način predao svima, i svako je slobodan da o njima iznese svoj stav, od slobodnih matematičara, najznačajnijih institucija, akademija i kongresa matematičara… Želim da oni pokušaju da pronađu grešku i da o ponuđenim rešenjima iznesu svoj stav – kaže profesor Bošković.

Do opšteg priznanja da je “nerešivo” ipak rešeno, užički profesor neće lako doći.

– Priznanje mojih rešenja predstavljalo bi potvrdu da se širom sveta studentima predaje pogrešna matematika! Konačan sud o mojim rešenjima, posle iznošenja stavova pojedinaca i institucija, može dati jedino Svetski kongres matematičara – objašnjava Bošković.

Ako posle provere neka od matematičkih institucija saopšti da greške nema, to bi značilo da čitav niz naučnih saznanja iz ove oblasti, ali i iz teorije jednačina, zajedno sa velikim delom matematike – od tog trenutka ostaje pod znakom pitanja… Desetine hiljada studentskih seminarskih, ali i ozbiljnih magistarskih i doktorskih radova “palo” bi u vodu, zajedno sa hiljadama publikovanih naslova… Teško je, kaže profesor, prihvatiti da je sada rešeno ono što su do sada bez uspeha rešavali – milioni ljudi.

Prethodnih dana Boškovićevo “Novo u matematici” našlo se pred matematičkim asocijacijama i na matematičkim katedrama u SAD, Rusiji, Velikoj Britaniji, Norveškoj, Kini, Japanu… Tu su na svega 13 strana izneti teorema, analiza, dokaz i diskusija prvog rešenog “nerešivog” problema podele ugla na tri jednaka dela, uz konstataciju da neki od dosadašnjih zaključaka iz brojnih matematičkih knjiga i udžbenika – nisu tačni. Za srodan “nerešivi” problem podele ugla na n jednakih delova uz pomoć jednog šestara i jednog lenjira, rešenje je izneto na osam strana, iz čega je proizašla i treća celina: konstrukcija svakog pravilnog mnogougla uz pomoć jednog šestara i lenjira. Naša

SANU ovaj rad još nije uzela u ozbiljnije razmatranje. Mnoge akademije davno su obustavile rad na ovim problemima, i to uz usvojenu odluku da se oni više ne ispituju: jednostavno, najveći matematički umovi svih generacija, sa svih meridijana, kroz celu dosadašnju istoriju, kao i stotine hiljada “običnih” matematičara današnjice, nikada nisu uspeli da dođu do rešenja. Kako “nerešivo” preispitivati još jednom, posle toliko neuspelih pokušaja da se do istine dođe?

– Nema te tačke u ravni koju šestar i lenjir ne mogu povezati i pronaći. Posebno treba istaći da su izvedeni zaključci iz brojnih objavljenih knjiga, iz kojih studenti uče, jednostavno netačni – poručio je Bošković skepticima.

PETICE

Skroman i nenametljiv, ovaj matematičar poznat je po još jednom životnom dostignuću: svaki učenik koji je kod njega imao jedinicu ili dvojku na početku godine, bez izuzetka razred je završavao sa četvorkom ili peticom. Pri tome, profesor nikada nije “poklonio” ocenu.

– Nažalost, od 100 naših najboljih đaka, vukovaca, svega petoro ili šestoro su kreativci. Ja sam svakoga prihvatao i doživljavao kao kreativca, nismo u školi samo učili, stvarali smo znanje zajedno – kaže omiljeni užički profesor. – Stresovi koje deca doživljavaju radi matematike, samo su posledica rada loših nastavnika. Bolje je nemati učitelja, nego za učitelja imati nervoznu i frustriranu osobu.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *