VAŽNO – PROČITATI: Zdravstvene preporuke u toku poplavnog talasa

VAŽNO – PROČITATI: Zdravstvene preporuke u toku poplavnog talasa

17 maja 2014

7284550805377185f51639199829877_640x426Usled vanredne situacije koja je zahvatila Srbiju, prenosimo preporuke Instituta za javno zdravlje Srbije za stanovništvo u toku poplavnog talasa i nakon povlačenja vode.

Na svim područjima ugroženim poplavama nakon proglašenja vanrednog stanja na teritoriji cele Srbije uvedena su dvadesetčetvoročasovna dežurstva u institutima i zavodima za javno zdravlje. Takođe, formirani su i Krizni štabovi za vanredne situacije u čijem sastavu su predstavnici regionalnih instituta i zavoda za javno zdravlje, koji preduzimaju sve neophodne higijensko-epidemiološke mere radi sprečavanja posledica izazvanih poplavama.

U cilju sprečavanja pojave crevnih zaraznih bolesti „u toku poplavnog talasa“ predlažu se sledeće mere:

 • U slučaju pojave zamućenja vode i promene boje vode za piće preporuka je da se takva voda ne koristi za piće, pripremanje hrane i ličnu higijenu, već da se u toj situaciji koriste kontrolisani izvori vodosnabdevanja (cisterne i flaširana voda).
 • U slučaju da se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem) preporuka je da se ukoliko ne postoji laboratorijska potvrda o higijenskoj ispravnosti vode za piće takva voda ne koristi za piće, već da se u što kraćem roku izvrši laboratorijsko ispitivanje.
 • Ukoliko se voda skladišti u kućnim uslovima za piće i pripremu namirnica preporuka je da se to čini u ambalažama manje zapremine (do 2L) i voda iskoristi u što kraćem roku uz poštovanje mera higijene.
 • Pojačati kontrolu sanitarno-higijenskih uslova prostorija, opreme, pribora i zdravstvenog stanja osoblja koje radi na pripremi hrane u restoranima društvene ishrane, obdaništima i školama.
 • Pojačati kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica.
 • Aktivirati objekte koji su određeni za javnu ishranu u slučaju vanredne situacije i evakuacije stanovništva iz svojih domova.
 • Ne koristiti lako kvarljive hranljive namirnice (meso, mleko i jaja, sveže voće i povrće), već konzervirane namirnice, termički obrađeno povrće, suvo voće, konditorske proizvode.
 • Sve namirnice koje bi mogle da dođu u kontakt sa vlagom držati u staklenim i metalnim dobro zatvorenim posudama.
 • Sve namirnice koje su došle u kontakt sa vodom iz poplavnog talasa (poplavljeni frižideri, zamrzivači, ostave) ni u kom slučaju ne koristiti za ishranu.
 • Uz sve navedene mere neophodna je striktna higijena ruku posebno pri pripremi i konzumiranju hrane.
 • U slučaju pojave simptoma kao što su mučnina, povraćanje, proliv, povišena temperatura obavezno se javiti lekaru.

Institut za javno zdravlje Srbije daje preporuke i za „postupanje nakon povlačenja vode“:

 • Nakon povlačenja vode potrebno je izvršiti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju na području koje je bilo ugroženo poplavama (sve površine u domaćinstvima i prostorima od javnog značaja koje su bile u kontaktu sa poplavnom vodom). Ove postupke poveriti stručnom osoblju ili ukoliko okolnosti zahtevaju da se ovi postupci obave samostalno, poštovati strogo uputstva za primenu hemijskih sredstava ili savet stručnog lica.
 • Držati decu dalje od travnatih površina koje su bile poplavljene nedelju dana od dana povlačenja vode.
 • U slučaju pojave plesni u zatvorenom prostoru (stanovi, kuće i drugi objekti) zatražiti stručnu pomoć.
 • Prilikom čišćenja, potrebno je nositi nepromočive rukavice i gumene čizme i, ukoliko u toku čišćenja dolazi do prskanja vodom, nositi i kecelju i zaštitne naočare i masku za lice, ako je to moguće.
 • U toku čišćenja, ne mešati izbeljivače i deterdžente, zbog rizika za nastanak opasnih isparenja.
 • Ne dozvoliti deci da se igraju sa zagađenim igračkama. Igračke bi trebalo oprati u toploj vodi (60 °C) sa deterdžentom.
 • Očistiti sve kuhinjske aparate i stvari iz kuhinjskih elemenata koje su došle u kontakt sa poplavnom vodom.
 • Oprati svu odeću kontaminiranu kanalizacionom (otpadnom) vodom, pojedinačno u toploj vodi (60 °C) sa deterdžentom.

Hrana, priprema hrane i lična higijena

 • Temeljno oprati ruke posle svakog čišćenja, i uvek pre jela ili pre pripreme hrane.
 • Nakon kontakta sa zagađenom vodom ili zemljištem, okupati se ili istuširati, i, očistiti eventualne rane, odeću i lične stvari.
 • Ukoliko postoje zalihe pijaće vode ne upotrebljavati dok se voda predhodno ne prokuva u trajanju od 15 minuta ili hlorisati na adekvatan način uz stručnu podršku.
 • Ukoliko se vodosnabdevanje vrši iz individualnih vodnih objekata (bunari, lokalni vodovodi, škole sa individualnim vodosnabdevanjem), gde je prisutno zamućenje vode takvu vodu ne upotrebljavati za piće i pripremu namirnica do saniranja i potvrde da je voda higijenski ispravna.
 • Za saniranje indivividualnog vodnog objekta zatražiti stručnu pomoć u institutima i zavodima za javno zdravlje.

KOMENTARIOstavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *