ЗАШТО ЈАСЕНОВАЦ ПАРТИЗАНИ НИKАД НИСУ НАПАЛИ? ДА ЛИ СУ KОМУНИСТИ НАМЕРНО ПУСТИЛИ KЛАЊЕ СРБА?!

ZAŠTO JASENOVAC PARTIZANI NIKAD NISU NAPALI? DA LI SU KOMUNISTI NAMERNO PUSTILI KLANJE SRBA?!

22 februara 2021

Jedna od najtužnijih stranica jasenovačke tragedije, pored licitiranja brojem žrtava koje traje gotovo 75 godina, jeste i pitanje – zašto Jasenovac nije oslobođen?

Odgovor na ovo pitanje pokušale su da pre izvesnig vremena daju Noviosti i Ivan Miladinović! Tekst prenosimo u celini!Višedecenijska ravnodušnost najvišeg hrvatskog, srpskog i jugoslovenskog rukovodstva prema jasenovačkom stratištu ostaviće za sobom nesagledive posledice. Naročito njihovo nerazumevanje i neshvatanje da su Drugim svetskim ratom i genocidom nad Srbima u NDH, pa samim tim i postojanjem ovog logora, duboko poremećeni odnosi između dva najbrojnija naroda Jugoslavije, i da se oni mogu prevazići samo suočavanjem sa istinom, a ne njenim ignorisanjem. Sve istine koje se prećute u vremenima koja dolaze postaju otrovi. I taj otrov, na našu nesreću, danas je vododelnica između srpskog i hrvatskog naroda, i pogubno deluje na ekstremiste i političare koji umanjuju ili povećavaju broj srpskih žrtava u „endehaziji“, ili pak dokazuju kako je u Jasenovcu zapravo bio radni logor.

Pitanje bez odgovora

Na pitanje zašto Jasenovac nije oslobođen, pored desetine istorijskih knjiga, memoara, zbornika, sećanja ratnih komandanata i preživelih logoraša, s punim pravom možemo da konstatujemo da zasad nema pravog naučnog i istoriografskog odgovora. Dvojica vrsnih istraživača, Slavko Odić i Slavko Komarica, u knjizi koju su upravo nazvali „Zašto Jasenovac nije oslobođen“, a koja je objavljena 1993. godine, utvrdili su da i pored povoljnih atmosferskih uslova i ogromne vojne nadmoći, od početka 1945. pa do kraja rata, nema pisanih tragova u arhivama partizanskih jedinica, bilo kakvog plana ili ideje oslobađanja ovog logora ili nekog njegovog dela.

Više od šest meseci posle oslobađanja Beograda, 2. maja 1945, partizanske jedinice su ušle u Jasenovac, i to tek pošto su ga ustaše mirno napustile, posle desetak dana sistematskog zatiranja tragova velikog zločina. Od 22. aprila do 1. maja 1945. do temelja su srušili jasenovački logor i spalili arhivu, rušili zgrade, postrojenja i mučilišta u kojima su ubijali hiljade i hiljade nikad ne izbrojanih žrtava, među kojima je najviše bilo Srba, ali i mnoštvo Jevreja, Roma i hrvatskih antifašista. Dva dana docnije, 4. maja, Generalštab, tada već Jugoslavenske armije, saopštava da su pripadnici Prvog bataljona Četvrte srpske brigade 21. srpske divizije brzim prodorom na zapad zauzeli i oslobodili Jasenovac.

Ono što nisu stigle da sruše ustaše, uradila je tek uspostavljena komunistička vlast u Hrvatskoj. Naložila je da se do temelja ukloni zid oko jasenovačkog logora, poruše sve stražarnice i osmatračnice, žičane ograde i poljski bunkeri. Uskoro je srušena i ciglarska peć koju su ustaše pretvorile u krematorijum.

Tragova o jasenovačkim zločinima, pogotovu o eventualnim odgovorima na pitanje zašto su ga partizani zaobilazili, nema ni u najznačajnijim publikacijama koje predstavljaju zvaničnu istoriju Narodnooslobodilačkog rata. U prvom izdanju Vojne enciklopedije iz 1961, u kojoj su obrađene sve teme i događaji iz rata, nema ni spomena o Jasenovacu. I u drugom izdanju objavljenom 11 godina kasnije – 1972, ne postoji nijedan podatak o oslobađanju logora i logoraša.

Šta je Tito ustvari naredio?

U dvotomnoj ediciji „Oslobodilački rat naroda Jugoslavije 1941-1945“, koja ima 1.300 stranica, jasenovački logor spominje se samo jednom, povodom ofanzive na Kozaru 1942. godine: „Od oko 50.000 stanovnika, većinom žena, dece i staraca… Jedan deo je na zverski način pobijen, a ostatak oteran u zloglasni ustaški logor u Jasenovcu.“

U sabranim delima Josipa Broza Tita, u 21. tomu, Jasenovac je spomenut četiri puta, u objašnjenju Titovog pisma iz Foče 31. marta 1942. godine, Operativnom štabu za Bosansku Krajinu otkucanom na pisaćoj mašini. U post- skriptumu ove direktive Broz je, zelenim mastilom, rukom dopisao: „R. S. Ispitajte mogućnost eventualnog napada na koncentracijski logor u Jasenovcu, gde je bilo oko 10.000 naših zatvorenika, a sada je ostalo svega još oko 1.500 živih drugova. Sve ostalo su poubijali ustaški banditi. Taj napad trebalo bi organizovati zajedno sa štabom iz Hrvatske, ali tako da sigurno uspije.“ Svoj potpis je overio pečatom Vrhovnog štaba. Međutim, u Titovoj ratnoj arhivi uopšte nema dokumenata iz kojih bi se moglo videti da je on tu naredbu izdao, ili o tome bar obavestio štab partizanskih snaga u Hrvatskoj.

Šest meseci posle Titove direktive štabu za Bosansku Krajinu, oktobra 1942, dvojica vodećih krajiških komandanata, Boško Šiljegović i Josip Mažar Šoša, predložili su slavonskim brigadama da zajedno napadnu Jasenovac i Staru Gradišku, ali Slavonci su taj predlog odbili. Odgovorili su da te akcije u tom trenutku nisu moguće i da će to doći u obzir malo kasnije. Ipak, do kraja rata nije više zabeležena nijedna slična inicijativa, iako je jasenovački logor čuvalo samo 1.500 ustaša.

Slavko Odić i Slavko Komarica su utvrdili da se u „Hronologiji oslobodilačkog rata naroda Jugoslavije 1941-1945“ na 1.265 stranica enciklopedijskog formata logor Jasenovac spominje devet puta, i to uglavnom pogrešno. „Prvi put se pod datumom 14. avgust 1941. pogrešno konstatuje da je iz Tuzle ustaška policija počela deportaciju Srba i Židova u koncentracioni logor Jasenovac, jer taj logor tada još nije postojao. Zatim se pod pet različitih datuma 1942. i 1944. godine govori o ispadima ustaških jedinica na oslobođenoj teritoriji oko Jasenovca. Samo se pod dva datuma, 30. maja i 26. juna 1944, govori o manjim akcijama jedinica NOV-a i POJ-a na Savi u blizini Jasenovca. Napokon, pod datumom 30. april 1945. nalazimo konstataciju da su tog dana (što nije točno!) dijelovi 45. divizije Jugoslavenske armije (JA) oslobodili Jasenovac. I to je sve.“

Za gotovo pola veka bivstvovanja druge, Titove Jugoslavije, organizovano je na desetine simpozijuma i okruglih stolova posvećenih Jasenovcu. Od 1966, kada je konačno otkriven spomenik, održavani su u Jasenovcu skupovi na kojima su govorili čelnici Jugoslavije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i lideri Saveza komunista i Saveza boraca. Na svim tim manifestacijama niko nikad nije spomenuo „ustanak logoraša“ 22. aprila, a pogotovu zašto im nije pružena pomoć spolja. Pitanje zašto tokom celog rata nijedan štab NOV-a i POJ-a nije pripremao i pokušao akciju oslobađanja jasenovačkih logoraša visilo je u vazduhu. Ali niko ga nije postavljao.

Bombardovanje saveznika

Tokom savezničkih bombardovanja Jugoslavije, u martu i aprilu 1945. godine, nekoliko puta je gađan Jasenovac. Na spisku ciljeva koji je Generalštab JA dostavljao saveznicima nema ovog logora, što znači da ove akcije nisu bile plod koordiniranog plana, već inicijative samih pilota. Od bombardovanja su uništeni mnogi objekti. Od preostalih logoraša formirane su radne grupe koje su iskopavale i uništavale leševe ranijih žrtava. Komandant logora Maks Luburić je naredio da se 21. aprila likvidira poslednja grupa od 700 žena. Istog dana su svi preživeli muškarci, a bilo ih je 1.073, zatvoreni u dvospratnicu u istočnom delu logora. U noći između 21. i 22. aprila, deo logoraša, znajući da će narednog dana biti ubijeni, odlučio se na proboj. Preživelo ih je 106. Nekoliko sati kasnije, započeo je i proboj zatočenika iz dela logora Kožara. Od njih 176, spaslo se samo 11.

Spomen-područje Jasenovac od 1966. do 1990. godine posetilo je nekoliko miliona ljudi. Najčešće su kustosima postavljali pitanje da li su partizani pokušali napad na logor kako bi oslobodili logoraše. Dobijali su odgovor da se nastojalo pronaći rešenje, da se i drug Tito stalno interesovao za stanje u jasenovačkom logoru, da su nepristupačan teren (pruga Zagreb-Beograd), reke Sava, Una, Veliki Strug i nekoliko vrlo važnih i jakih neprijateljskih uporišta u blizini (Novska, Okučani, Banova Jaruga i druga), gotovo onemogućavali svaku veću akciju.

A šta dokumenti kažu o Titovom interesovanju za Jasenovac?

Četvrtog aprila 1942. javlja Moskvi da se najstrašniji koncentracioni logor u Hrvatskoj nalazi u Jasenovcu… „Dželat Pavelić je u ovaj koncentracioni logor bacio više od 10.000 najboljih sinova Hrvatske“, ne pominjući da je u Jasenovcu zatočeno najviše Srba iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

 

KOMENTARI28 komentara

 1. Čist je ko Suza says:

  Pa da, taj narod nije bio komunistički pa su ih ostavili gde jesu. I mnogo kasnije Tito je govorio da od Jasenovca ne treba da činimo jadikovku.

  • jovan says:

   Tito je bio na prvom mestu igrac Cercila i Vatikana, a tek onda komunista i zato u Moskvi stizu lazne vesti. Zato nikada nije oslobodjen Jasenovac, jer bi to bilo protiv interesa Zapada i Vatikana. Zato je Zapad bombardovao Beograd, Nis, Leskovac,.. Vlast u novoj Jugoslaviji su morali da bude u rukama Hrvata i Slovenaca.

  • Portopranco says:

   Genocid u Jasenovcu nad Srbima,Židovima i Romima izvršile su hrvatske ustaše.To je nepobitna historijska činjenica.Ali isto je tako nepobitno da je u redovima Komunističke partije hrvatske i kasnije Saveza komunista hrvatske postojala jaka struja koja je nastojala da se taj genocid prikrije i da se o tome ne govori.Poznato je da su već 1946.hrvatski komunisti u Zagrebu nastupali s idejom da se u Jasenovcu uklone svi tragovi konc-logora i da se tamo napravi nekakva tvornica.Kad se priča o lažnom bratstvu i jedinstvu i jugoslovenstvu,svi Srbi to moraju da znaju.Zato je film Dara iz Jasenovca vrlo bitan.On govori nepobitnu istinu o hrvatskoj genocidnosti i u paramparčad razbija jugoslovensku iluziju.

  • Ivana says:

   Joža Broz je samo nastavio gde je Pavelić stao a jedan i drugi imali su cilj uništenje Srbije i Srba. Nažalost može se reći da su imali dosta uspeha u tome i pomoć srpskih generala dupelizaca hrvata kakvih je danas puna Srbija. Eto ovih dana plaču za usrašom Balaševićem koji je mrzeo Srbiju u kojoj je živeo i bio čuveni dupelizac usraša baš kao i srpski generali. Kako objasniti da su srpski generali pristali da se Srbija cepa na pokrajine, da se odvoji Srpska Crna Gora i Stara Južna Srbija ( Makedonija ) od Srbije. A da nisu tražili tu autonomiju za Srbe u rvatskoj? Ne srpski dupelisci su ćutali i pustli da usraše onda i danas vode Srbiju u uništenje. I na kraju dobro je rekao Rašković Srbi su lud narod. Ako se ne probudimo ima da nas nema. I danas rvati su vlasnici srpskih njiva i preduzeća po Srbiji dok Srbin ne može imati ništa u rvackoj jer skoče "branitelji" baš ti koji su posle raspada Juge opljačkali svoju "voljenu" rvatsku.Ko i danas pogoduje rvatskom kapitalu u Srbiji pa petokolonaši, oni koji su plakali kad je u Srbiji pevala Tereza a pozivala na klanje Srba po rvatskoj. Oni koji vole Dinu Merlina, Balašavića. Oni kojima su uzor izdajnici Čeda, Čanak, Biserko, Pešić, Kandić, žene u crnom itd. Dok u Srbiji rvati rade ta oće a Srbi u rvatskoj i okupiranoj Krajini ne smeju reći ne da su Srbi no čak ni pravoslavci. Dok svaki dan po par preostalih Srba u rvackoj i okupiranoj Krajini menja veru i nacinalnost nema spasa za srpski narod i državu u celini.

   • Gagi says:

    Ivana... Tvoje razmisljanje je apsolutno u redu, konstatacije su tacne. Jedino mi malo bode oci pominjanje Raskovica i citiranje njegovih "umnih" reci. Smatram da u Titovoj drzavi nisu mogli postojati disidenti, ti i takvi su drzani pod kontrolim a mnogi su bili na dugogodisnjim robijama. Jedino su mogli postojati komunisticki disidenti jer su nacionalni (narocito Srpski) ubijani i eliminisani. Lako je bilo okarakterisati Srpski narod da je lud kada nije imao nikakvu mogucnost slobodnog izrazavanja jer je bio okupiran i pod komunistickim jarmom. Srpski narod nije imao nikakvu mogucnost izrazavanja svoje volje jer su politicke odluke bile cvrsto kontrolisane i u rukama onih okupatorskih namesnika koje si pobrojala. Sta je uvazeni intelektualac stvarno mislio, jasno se pokazalo u delovanju njegove naslednice i politickog pravca koja je ona zauzela a prati ga i danas. Istina se pokaze na ljudskim delima, NE na recima i busanjem u "junacke" grudi.

    • Ivana says:

     Srpski narod i danas dokazuje da je lud ili sluganski i dalje dozvoljava da rvati petkolonaši upravljaju Srbijom preko svojih igrača u korist hrvatske. Srbi i Srbija su pod okupacijom i tiho nestajemo neprijatelji se kote i šire po srpskim zemljama. Šta radi naš narod kukavički ćuti, kad će kod nas da krene po Srbiji maltretiranje i teranje hrvata i bunjevaca u pravoslavlje, kao šta hrvatska vekovima pokatoličava Srbe? Kad će u Srbiji biti promena imena sela gde su živeli hrvati ko u Hrvatskoj, gde su danas Srpske Moravice, Srpska Kapela, Majkovac i druga većinski srpska sela? Bez Srba i s promenjenim imenima oni su i ceo okrug promenili iz Banija u Banovina samo zato šta i podseća na Srbe. Možemo li mi promeniti naziv samo jednih malih Hrtkovaca e pa ne možemo. Pa kako kad hrvati mogu e pa zato šta imaju nacinalnu državu hrvata očišćenu od manjina. Ne boje se i ne srame nikoga imaju hrvatsku vojsku, hrvatske vode, hrvatske šume itd. Dok Srbi u Srbiji ne smeju pisnuti kamo li menjati nazive mesta. Da se drugi ne uvrede a svi su u Srbiji bitniji od Srba mi nemamo Srpsku vojsku no vojsku Srbije, nemamo Srpske šume no šume Srbije, nemamo Srpske vode no vode Srbije itd. Mi nemamo ništa ni državu ni državotvorni narod. Mi smo manjina u vlastitoj zemlji koja je uz put svačija samo ne srpska.

  • Suzuki Vitara says:

   Jasenovac, ne da nisu oslobadjali, nego su dva puta prosli kraj njega, sa brojnim jedinicama 30.000-50.000 ljudi. 1944 prema BG i 1945 prema ZG i Trstu. Proboj zatvorenika se desio posle kraja rata, kada su shvatili da su ostavljeni sacici usrasa da ih du kraja istrebe. Nije trebalo nijedan svedok uzasa da ostane ziv. Ivan Stevo Krajacic, je izjavio Srpskoj delegaciji, posle rata, "malo smo vas pobili" misleci na konc logor Jasenovac i druga brojna gubilista Srba...

   • Ivana says:

    A partizanski srpski generali bez imalo pameti lizali dupe usraši Joži Brozu Titi sram i bilo i današnje Srbe koji rvatima rade isto i prodaju srpske njive i preduzeća. I sram bilo one Srbe žderače rvarskih go..na koji žderu u Idea usraškim centrima. Kao i sve u Srbiji koji imaju rvate za prijatelje Srbin u rvatskoj je sam ni jedan rvat mu neće biti prijatelj neki iz ubeđenja a neki zbog straha od svojih suseda rvatina. Izolirajmo i mi Srbi rvate po Srbiji da vide kako je lepo Srbima u rvatskoj kad baš trže da žive kao oni.

 2. petrovgrad says:

  Nama nisu poznate činjenice Zašto nisu oslobodjeni kidnapovani Srbi na KiM, u postupku kada su oslobodjeni Šiptari. Zašto nije došlo do razmene po principu Svi za sve. Naša vlast je mogla to da traži a nije tražila. Zašto. Mora da postoji neki razlog. Takva je priča i sa logorom Jasenovac. Partizani su bili na vratima Jasenovca, ali nisu ušli da oslobode logor. Zašto mora da ima neki razlog. Zašto kidnapovane Srbe nisu oslobodili posle 2000-te odgovor je dao iguman Savo Jnjić u manastiru Dečene. Kada su ga upitali članovi porodica kidnapovanih, on im je odgovorio Žali te se Miloševiću i od njega tražite da ih oslobodi. Dakle to vam je zbog njega. sada plaćajte cenu.

  • jovan says:

   GLUPOST! Tvoj komentar lici na cnn, ili drugi zapadni "algemajne cajtung". Sava Janjic treba da se zali NJEGOVOJ DOSmanlijskoj vlasti, jer je pustila hiljde zlocinaca Shiptara ( Kurti,...) umesto da zameni za kindapvane Srbe koji su bili zivi, i tek posle toga likvidirani. DOS kao ustasko-dzihad-shiptarske- NATO sluge ponistili presude SVIM zlocincima koji su vrsili genocid nad Srbima 1991- 2000.

 3. I LOVE says:

  crvene ustase su osnovale jasenovac titini udbasi' tito agent iz englesenske ubijo pravog titu iz rusije tito i hitler su suradivali u [2] SV, ratu

  • Peđa says:

   Koliko godina treba da prođe,da bi srpski narod shvatio da su partizani bili produžena ruka ustaša u satiranju Srba.Dokaz tome je da su sve ofanzive vođene tamo gde je Srba bilo najviše.Trebili su se Srbi između sebe, dal u četnicima Il partizanima svejedno je , udarao je brat na brata.Sve te ofanzive u Bosni, Kozara, Sutjeska.Neretva,bile su tragične po srpski narod, al najtragičnija je bila ofanziva na Kozari.Očigledno je da je tad neko veoma smišljeno izveo masovno narod iz svojih kuća i poslao ga i zbijeg,da bi na kraju ostavio narod bez zaštite,dozvolivši ustašama,da pokupi narod kao na tacni i sprovode ga u Jasenovac.Takva je bila i bitka na Neretvi,gde je glavni cilj bio uništenje Hercegovačkih četnika.

 4. radmila says:

  Komunistima je bilo u interesu da bude manje Srba. Oni Srbi u njihovim redovima uglavnom su radili protiv srpskog naroda.

  • jovan says:

   Sto puta vama svima ponavljam da NASEDATE NA ZAPADNI-VATIKANSKI NARATIV da je komunizam kriv( ne sporim ni krivicu srpskih komunista, ali ona nije mnogo veca od kraljevih jugoslavena kapitalisata koji su 1918. ukinuli drzavu SRBIJU)! Time oni prikrivaju (a vi prihvatate) hiljadugodisnji Drang nach Osten, veciti plan UNIJACENJA I POKATOLICAVANJA ISTOKA. I VAZNO- pre 150 godina na teritoriji koju zahvatala kasnija NDH, po popisima, zivelo je 2 500 000 Srba i pola milion Hrvata. Kako se okrenulo to da u danasnjoj u NDH zivi 3% Srba gradjana drugog reda. E, to je zato sto je to deo Zapadnih planova borbe protiv PRAVOSLAVLJA ( Srba i Rusa) I rat 91-95-99 je bio verski, NIKAKO GRADJANSKI, A JOS GLUPLJE DA JE OSVAJCKI. kako pricaju autosovinsti, drugosrbijanske cepanice koje sebe zovu "elita"'

   • RASPUCHIN says:

    Pa bio je i osvajački samo što osvajači nisu bili oni na koje se pokazuje prstom nego ovi što glume žrtve. A u pravu ste da je sve počelo još 1918 kao i za podatak o broju Srba. Ili po Austrijskim brojevima : na teritorijama koje su bile pod njihovom kontrolom a koje su , poslije , bile dio SFRJ je bilo više od 50% Srba. Neko uporno iz Srbije i Beograda ide u prilog svim našim neprijateljima skrivajuću činjenice o dešavanjima u prošlom vjeku.

    • jovan says:

     Jugoslavija kraljevina i Jugoslavija komunisticka su su forsirali kukavicko jaje tzv. "jugoslavenstvo", realno obe su bile tako ustrojene da su Hrvati i Slovenci vladali nad Srbima. Da, bilo je zapadno od Drine 50% Srba pravoslavaca, ali je bilo katolika i muslimana koji su da nije ukinuta Srbija i izmisljena Jugoslavija, ostali Srbi katolici, Srbi muslimani i bili bi samo to a ne Hrvati i Bosnjaci. A pitanje svih pitanja je kako se broj Srba pravoslavaca prepolovio, a broj Hrvata se uvecao 5x?! To ojasnjava Jasenovac, Jastrebarsko, Jadovno,... "Dara"!

 5. šiško says:

  Naša istorija, naročito ona od 1945. je prepuna falsifikata. Jasenovac namerno nije oslobadjan, jer je zajednički cilj ustaša i komunista bio istrebljenje Srba. Navodno brozovo polu-interesovanje za Jasenovac iskazano u post skriptumu rukom i zelenim mastilom je tragični cirkus kakav nam je ta spodoba nebrojeno puta priredjivao. Osećam da je to nažvrljao neposredno pre objavljivanja dokumenta da bi se malo oprao od tog zločina, a mnogo više da bi nam se narugao.

  • RASPUCHIN says:

   Pisao sam veća ane volim se ponavljati. Nikola Demonja i Vasilj Gaćeša (oba Banijci) su pokušali organizovati dve akcije za oslobađanje Jasenovca ali su oba , ubrzo , likvidirani u ustaškim "zasjedama". Zanimljivo je da su "politički komesari" , koji su sa njima bili , preživjeli zasjede svojih sunarodnika?

   • šiško says:

    Mnogi vrsni Srbi koji su pokušali da izbave svoje sunarodnike iz ustaških kanži, a pogotovu oni kojim je i pošlo za rukom da organizuju Srbe da se u većem broju odupru uništenju sačekani su u takvim "ustaškim zasedama" i likvidirani po kratkom postupku. A onda se neki pitaju zašto se Srbi nisu branili. Jesu, branili su se, podigli su ustanak, organizovali seoske straže i sistem znakova za uzbunu, ali sve je bilo protiv njih. Pre svega taj istorijski trenutak u kom su oni bili odredjeni za uništenje. Njihov neprijatelj je kao i 99. bio gotovo celokupni zapadni svet, mada se to od njih krilo. Neposredni izvršioci njihovih neprijatelja ustaše, nemci, bugari, šiptari, muslimani, madjari, bili su mnogobrojniji i beskrajno brutalni. Nikakav otpor Srbe ne bi spasao. Samo vreme i crvena armija. Tamo gde nije prošla crvena armija kao u Jasenovcu Srbi su stradali još duže i uz još više žrtava. Uspeli su da se oslobode tek kad su se ustaše večim delom razbežale, a ipak je i onaj mali broj zlikovaca u tim poslednjim trenucima uspeo da pobije na stotine pobunjenih logoaša. Naša istorija je strašna.

 6. rade n says:

  Najgore od svega sto od tih srpskih izroda,komunjara,nastale su generacije potomaka autosovinista kojih je pun Beograd,pa je tako Beograd za Srbe i srpsku drzavu neprijateljski grad.A posto oni predstavljaju kvazi elitu,oni vladaju Beogradom,umesani su u sve drzavne institucije,nevladin sektor i oni kreiraju javno mnjenje.Svi mi znamo ko se eksponira i inputira Srbima da su u poslednjem gradjanskom ratu ucinili strasne zlocine prema svim narodima bivse Jugoslavije.Izato nije cudo sto se srpsko stradanje ne cuje,srpska suza ne vidi,srpske zrtve ne pominju.Najbolji primer ko je vladao i vlAda Srbijom,je obelezavanje i proslava Avnoj-a ,29 novembra Dana republike desetinu godina posle nestanka Titove Jugoslavije, kojim su svi narodi dobili drzave,a nisu je imali a Srbija ugradila svoju vekovnu drzavnost i dobila na poklon da bude raspolucena na pokrajine.E takvog praznika svi su se odrekli koji im je doneo sve,a mi smo ga slavili i dalje koji nam je uzeo sve.

 7. Gagi says:

  Zapad i njihovo Rimokatolicko carstvo, nikada Srbima nisu oprostoli pomaganje u rusenje njihove Habsburske monarhije. U nekom delu istorijske istine, to je i normalno. Mi smo takodje kivni na te katolike sto su pomogli da se srusi nase Vizantijsko carstvo. Istorijsko pitanje je, ko je u istoriji prvi izdao hriscansku ideologiju zbog licnog interesa. Ocigledno je da je prvo sruseno Vizantijsko carstvo a kasnije je bila odmazda prema Habzburskom carstvu i dokazanim neprijateljima zajednicke hriscanske ideologije koju smo prihvatili. Sustina je u tome, bez obzira na prihvacenu hriscansku vertikalu koja je u opticaju i danas, interes za moc je velika i nepresusna. Osnovna razlika izmedju istocnog i zapadnog hriscanstva je u sledecem, zapadni hriscanu su u ime Boga i njegovog sina koji nas je uputio kako da zivimo, sve to negirali jer zele da imaju dominantnu ulogu u zemaljskom zivotu i da po svom nahodjenu kreiraju isti. Ta njihova "pamet" i narcisoidna teznja pored deklarisanih hriscanskih postulata koje smo prihvatili na ovom prostoru , dovela je do strasnih istorijskih lomova, kako njih tako i nas. Zapravo, sustina je u sledecem, uvek se u istoriji nadju samoljubivi pojedinci koji velike ideje pretvore u nistavilo i pepeo. Njihov Neron je to odlicno demonstrirao. Kakva su se istorijska zlodela desava prilikom stvaranja kolonija u ime hriscanstva, to je tesko opisati. TO ZNACI jedno, zapad je veliku i dobru ideju hriscanskog uredjenja odnosa medju ljudima na planeti, zloupotrebljavao za svoje najgore porive. Taj zapad je krsio sve kanone hriscanske vere, kada je ostao bez municije, izmislio je Marxa i Engelsa sa kojima su na silu uspostavili nova zivotna uredjenja gde ce naravno i dalje ONI vladati. Mi Srbi moramo da shvatimo jednu prostu stvar, sve sto je dobro-to ne valja, narocito ako dolazi sa zapada. Od njih nista nije doslo dobro,niti ce ikada. Oni su odlicno izucili zanat madjionicara ljudskih dusa, mala deca se potkupljuju bonama a velika deca nekim vecim i znacajnijim bonama. Najvece potkupljivanje kojim raspolazu je, da kilavog i nesposobnog proizvedu u vaznog i znacajnog lika, tog postuje i zena dok ne pobesni, a narocito kilava i neradnicka familija. Smucili su mi se ovi nasi nabildovani pametnjakovici koji "brinu" o nasem zivotu, tek ce njihova neradnicka deca da dokosure ovaj istorijski herojski narod.

 8. Gagi says:

  VECNA zahvalnost Vucicu sto je iskoraci i dozvolio , da Srpski ponizen i poklan narod bar na ovaj nacin dodje sebi i vidi sa kim ima posla. Jos nisam dobro shvatio, da li je ovaj film opomena Srbima sta ih ceka ako i dalje budu vodili poitiku koja je suprotstavljena doktrini ljudozderstva "naprednog zapada" i njihovog poimanja hriscanstva. Da nas opomenu, sta ce nam se ponovo desiti ako ne prihvatimo njihovo divljacko raspece najboljeg medju nama, njihov nakaradni nacin zivota gde su uspeli da zbog svog krajne nakaradnog profitnog razmisljanja, ekoloski totalno unakaze zemljinu kuglu i ekologiju. Hajde da ozbiljno sagledamo sta je danas medju nama, svi danasnji "dobrostojeci" i "vazni" ljudi u nasoj drzavi, nisu potomci Stepe, Putnika i drugih Srpskih heroja. SVI oni su potomci Titove okupatorske katolicke ideologije, deklerativno se "ubise" za Srpstvo, sve zivo za svoj inters prodadose rvatima u drzavi toliklih preklanih i pobijenih Srpskih mucenika za opstanak naseg Srpskog plemena.

 9. Gagi says:

  Sta se danas To desava, odakle ovo nepodnoslivo cutanje aktuelni Titovih naslednika. Zar se za vreme njihove "revolucije" i njihovo "oslobadjanje" Srbije, njihove radnicke "slobode" nije sve ovo desavalo. Aha, danas nemaju pojma sta je bilo, bitno je da se ne "talasa" i da nema moralnog otpada ovog naroda.Da su PROKLETE sve izdajice Srpskog roda kojima je Tito vazniji od Lazara i Obilica, zasluge ovih junaka vi danas komotno troskarite prodajuci ih za svoj usrani zivot. Noge ,ruke, stake i glave svojih sunarodnika ste unovcili za svoju laznu intelektualniu superiornost i pare, jeste li olosi srecni, da li vam je Juda najbolji istorijski uzor u vasim "uspesnim" zivotima.

 10. simo popara says:

  Pošto sam sa tih terena i dobro poznajem geografski položaj Jasenovca ubeđen sam da ga sami partizani nisu mogli osvojiti. S jedna strane Sava i Una a sa druge veliki garnizoni, ravnica i putna komunikacija koju su čuvali i Nemci. Betonski bunkeri na puškomet, oklopni vozovi. Udaljenost do Zagreba 60 - 70 km. S druge strane reke Save je i Lijevča polje, ravnica u kojoj su ustaše zbrisale četnike u povlačenju.

  • Ivana says:

   Baš lepo braniš partizane koji su krenuli za račun usraša da otmu Trst od Itaijana, Mađarima oteli Međimurje ali im nisu bili bitni Srbi u Jasenovcu kao ni u drugum stratištima po hrvatskoj. Još jedan Srbin hrvatski dupelizac i uvlakač ili hrvatijanac koji glumi Srbina.

   • simo popara says:

    E Ivana baš nađe crkvu đeš se molit. Nemoj da lupaš, na karti neznaš Jasenovac da nađeš, ispravno da ga izgovoriš kao ni ime Dara. U zadnja dva rata mi selo popališe. U zadnjem me još i raniše. Partizani u toku ofenziva nisu mogli usještno ni naša sela branit koliko su ustaško Njemačke snage bile nadmoćnije. Tenkovi, avioni, artiljerija. To dal su saveznici mogli da ga bombarduju je druga priča. Četnici također nisu ništa poduzeli. Partizani su podvala Srbima al su bar koliko toliko štitili Srpska sela u Zapadnoj Slavoniji.

    • RASPUCHIN says:

     Evo i ja sam porijeklom iz tih krajeva. Preciznije , Jasenovac je između moje Banije i Vaše Zapadne Slavonije. Položaj Jasenovca se "ubio" za diverziju jer se nalazi na rubu "Lonjskog polja" i mogla se napraviti akcija bez problema. U ostalom , Jasenovac je nekih dvadesetak kilometara južno od šume Brezovica u kojoj je formiran tzv. "prvi partizanski odred" koji se slavi kao "dan ustanka crvenih ustaša". Prema tome , Jasenovac je , ako je vjerovati logičnom zaključivanju bio u okruženju partizanskih snaga tako da je veoma čudno kako je čitavo vrijeme radio i kako su dovoženi logoraši u njega. Mnogo toga sam čuo od svoje rodbine , kojoj vjerujem , što je suprostavljeno istoriji koju smo čili i filmovima koje smo gledali a mnogi Srbi i danas žive u uvjerenju da su filmovi : "Sutjeska" , "Neretva" , "Valter brani Sarajevo" , itd. kao i serije poput "Otpisani" zasnovani na punoj istini. Ono što sam čuo od malobrojnih preživjelih Banijaca sa Sutjeske i Neretve je potpuno suprotno svemu što su nam pričali i prikazivali. I da , Ivana je , skoro oa sve , u pravu.

 11. zaliv.net says:

  Tito je radio sve na unistavanju Srba i Srbije, preko svega on je sluzio u austrijskoj vojsci i tamo se sretao sa srpskim otporom pa je dosao 1941 medju Srbe da ih zavadi....moze se slobodno reci da su te komunjare bile vece zlo (na celu sa Titom) od turske okupacije....

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *